x

שיתוף הפרויקט

סגור
6

ד"ר חדוה בר

המפקחת על הבנקים

חדוה בר / צילום: רמי זרנגר

50 | נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

50 | נשואה ואם לשלושה | תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה, תואר שני ודוקטורט בכלכלה מהאוניברסיטה העברית

נימוקים לבחירה

עומדת בראש הגוף הממונה על הסדרת מערכת הבנקאות, ופיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים

לבד במערכה | עירית אבישר

מאז נכנסה לתפקידה לפני שלוש שנים, נדמה כי למפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, אין רגע דל. גם השנה האחרונה הייתה סוערת למדי, ובה היא התמודדה עם האווירה ה'אנטי בנקאית' בכנסת, המתבטאת בהצעות חוק רבות הקשורות למערכת הבנקאית, אשר לחלקן היא מתנגדת.

שיא המערכה מול הכנסת הייתה בהקמת ועדת כבל לבדיקת האשראי ללווים הגדולים במשק. בין הוועדה בראשות ח"כ איתן כבל לבין הבנקים ובנק ישראל החל עימות בנושא העברת חומרים לוועדה על לווים ספציפיים. באוקטובר הקרוב יחלו דיוני הוועדה, ואין ספק שנושא זה ילווה את בר בשנה הקרובה.

לעיתים נראה כי בר מתמודדת לבד מול רגולטורים וגורמים פוליטיים - השנה קיבלנו לכך דוגמה מובהקת, כאשר עמדתה המקצועית הייתה כי יש לאשר את המיזוג בין הבנקים אגוד ומזרחי טפחות. לעומת זאת, הפוליטיקאים ובאוצר התנגדו, ורשות ההגבלים צידדה בהם ופסלה את המיזוג, בטענה שהוא יפגע בתחרות במערכת הבנקאית.

הצג עוד...
לרכישת מנוי האנשים מאחורי הפרוייקט רוצים להשפיע על הרשימה של 2019? איך בחרנו את רשימת הנשים המשפיעות?