מודל השקיפות של גלובס: פתיחות פרואקטיבית לביקורת פנימית וחיצונית

מאז החלפת הבעלות ב-2017, גלובס פועל להגברת השקיפות, לניהול הארגון והמערכת העיתונאית בצורה גלויה • יש לנו עוד דרך לעשות בנושא, אבל אנחנו משתדלים להשתפר משנה לשנה • כך חתרנו לשקיפות ב-2021 • מתוך דוח האמון השנתי של גלובס שיפורסם ביום חמישי 

דוח אמון 2021
דוח אמון 2021

מאז החלפת הבעלות על גלובס ב-2017, אנחנו פועלים להגברת השקיפות, כלומר, לניהול הארגון והמערכת העיתונאית בצורה גלויה. גם בנושא הזה יש לנו עוד דרך לעשות, אבל אנחנו משתדלים להשתפר משנה לשנה. החתירה לשקיפות בגלובס באה לידי ביטוי בכמה דרכים:

דוח אמון שנתי

מאז 2018 אנחנו מוציאים אחת לשנה דוח אמון וולונטרי, שהוא בבחינת צוהר בלתי אמצעי לנעשה מאחורי הקלעים של גלובס. הדוח מופץ לקוראי גלובס, לעובדיו ולמחזיקי עניין נוספים, והוא זמין להורדה באינטרנט בכל עת.

דוח האמון, המקביל במידה מסוימת לדוח אחריות תאגידית, מפרט את החזון, הערכים, הקוד האתי, הנהלים וההישגים, לצד הכשלים והלקחים מהשנה שחלפה. לפי תפיסתנו, דוח שנתי כזה הוא אחת הדרכים לייצר שקיפות, שהיא מאבני היסוד של האמון.

כדי לפתוח צוהר נוסף, השקנו באתר גלובס מתחם משלים, שמתעדכן באופן תדיר וכולל גם מכתבים שנשלחו על ידי המו"ל לעובדים או לגופים קשורים כמו מועצת העיתונות, ומידע נוסף כמו פירוט התהליך של בדיקת עובדה, הנחיות לפרסום טור דעה ועוד.

נוהל גילוי מלא

משנת 2017 קיבל על עצמו גלובס מחויבות לפרסם גילוי מלא במקרים שבהם יש לנושא הידיעה קשר מהותי לאחד מבעלי העניין בעיתון, בדגש על אינטרסים כלכליים הנוגעים לאדם המסוקר עצמו או לקרובי משפחתו מדרגה ראשונה.

מטרת הגילוי המלא היא להגביר את השקיפות ואת אמון הציבור בעיתון, ועל כן הוא מופיע באופן בולט בצדה של כל ידיעה רלוונטית, הן בעיתון המודפס והדיגיטלי והן באתר.

עם זאת, הכוונה היא להקפיד על יישום ענייני, מדויק ואמין של הנוהל ולהימנע מלעשות בו שימוש יתר טהרני, נטול הבחנה בין עיקר לטפל, ושיש בו חדירה מיותרת לפרטיות.

תקשורת שקופה ושוטפת עם כלל מחזיקי העניין

מעבר לערוצי התקשורת המקובלים, הכוללים פרסום כתובות מייל של חברי המערכת, ההנהלה ומחלקות השירות באתר גלובס, הונהגה בגלובס המתחדש תרבות של שיתוף מידע עם כלל מחזיקי העניין.

בשנת 2020 למשל, נשלחו לאורך השנה על ידי מו"ל גלובס לכלל המנויים חמישה מכתבים בסמוך למהלכים שנעשו באותה שנה, כולל איחוד הפצת ערב עם הפצת בוקר, סגירת המוסף "ליידי גלובס", שינוי מחירים, פתיחת האתר למנויים משלמים בלבד, ושינוי מדיניות טוקבקים. כל מכתב מפרט את מכלול השיקולים שהובילו להחלטה, מתוך כבוד לשותפינו למסע.

הרצאות ושיחות פתוחות עם המו"ל

מזה 4 שנים, נערכות הרצאות ושיחות פתוחות עם מו"ל גלובס, אלונה בר און למגוון רחב של קהלים, מגזרים וקהילות, פנים מול פנים ואונליין.

תוכן ההרצאות כולל שיתוף מלא של הטרנספורמציה בגלובס, כולל שיתוף בתהליכי העבודה וקבלת ההחלטות, כללי אתיקה מנחים - ועוד. עד היום, למעלה מ-20 אלף אישה ואיש השתתפו בהרצאות.

מדור "ביקורת תקשורת"

בדצמבר 2020 השקנו את מדור "ביקורת תקשורת", שבו אנחנו מנתחים אירועים תקשורתיים במטרה להתחקות אחר הכוחות שמניעים את התקשורת, לשקף פרקטיקות עיתונאיות ולדון ביחסי הגומלין בין העבודה העיתונאית המסורתית לרשתות החברתיות.

איך מדור כזה מעודד שקיפות? להיות גוף תקשורת שמבקר תקשורת - זאת עמדה מורכבת בהגדרה, ולכן אנחנו משתדלים לבקר בשקיפות גם את עצמנו ולהיות ענייניים והגונים גם כלפי המתחרים שלנו.

חותרים לשקיפות גם כשאנחנו טועים

אחד המאפיינים של עולם העיתונות הוא מהירות האירועים והדיווח האקטואלי, המגבירים את הפוטנציאל לטעות.

לא ניתן למנוע טעויות באופן גורף, אבל אנחנו משתדלים מאוד להפחית את ההסתברות לטעות בכמה דרכים:

  • התווית נהלים והקפדה על יישומם
  • בדיקת עובדות
  • הקפדה על בקשות תגובה
  • גיוון המערכת באנשים מרקעים שונים, הבוחנים את התוכן מזוויות שונות
  • הגברת המודעות לדפוסי חשיבה המנציחים את כשלי העיתונות
  • מודעות לחזקת החפות ולמשמעות של פגיעה אישית מיותרת
  • תרבות ארגונית של קבלת אחריות והתנצלויות
  • הקשבה ומתן תשומת לב ראויה לפניות ולהערות הקוראים בנוגע לטעויות ובכלל

כשבכל זאת קורות טעויות, אנחנו משתדלים לתקן אותן במהירות באתר ובכל אחד מהנכסים הדיגיטליים של גלובס שבהם הופיעה, ולפרסם בריש גלי את התיקון ואת ההתנצלות. אם הדבר רלוונטי, התיקון וההתנצלות יופיעו גם בגיליון המודפס, בסמוך לגילוי הטעות ולבדיקה. כמובן, לא כל הערה על טעות שמפנים אלינו נמצאת מוצדקת.

הנה כמה דוגמאות לטעויות שעשינו בשנה האחרונה ולאופנים שבהם טיפלנו בהן. אלה הן רק חלק מהטעויות שקוראים הסבו את תשומת לבנו אליהן, ובהזדמנות זאת, תודה לפונים אלינו, שמאירים את עינינו.

הטעות | 04.03.21

נשים מענף הפרסום לא קיבלו ייצוג בפרויקט 50 הנשים המשפיעות של ישראל

יסוד הטעות: בשלבי הכנת הרשימה על ידי הוועדה המייעצת ומערכת גלובס, לא עלו שמות של מועמדות מענף הפרסום. במסגרת הפרויקט פורסם גם טור של כתבת הפרסום ענת ביין-לובוביץ', שביקש להציב מראה ולטעון שענף הפרסום עדיין נשלט בקצה הפירמידה על ידי גברים.

הביקורת: הביקורת טענה שדווקא היו שינויים בענף, ובכל מקרה הבחירה לא לכלול נשים ברשימה בשילוב הטור שפורסם הנציחו את המצב במקום לקרוא לשינוי שלו. הקשבנו, ואף נתנו לביקורת במה. פרסמנו טור דעה של קרן בכר אמיתי, מנכ"לית משותפת בגיתם BBDO, המבקר נחרצות את החלטת המערכת: "כך לא פותחים את המועדון. טקסט כזה רק מנציח את קיומו של מועדון סגור".

התיקון: בגיליון סוף השבוע העוקב לגיליון הפרויקט, בחרנו להביא לקדמת הבמה נשים בכירות מענף הפרסום כדי שידברו על הקשיים ועל הדרך, אבל גם על ההצלחות, והסברנו את השתלשלות האירועים.

הכתבה כללה התנצלות: "בלי כוונה פגענו בנשים רבות בענף הזה. זו העת לתקן".

הטעות | 08.03.21

במדור יומי מיוחד לקראת בחירות 2021, שניתח את עמדת המפלגות ביחס לנושאים בעלי חשיבות ציבורית, לא פורסמה עמדת הרשימה המשותפת בנוגע למודל החל"ת.

יסוד הטעות: מפאת טעות אנוש וחוסר תשומת לב, הרשימה המשותפת לא קיבלה פנייה מהמערכת.

הביקורת: למערכת גלובס הופנתה טענה על הדרה של המפלגות הערביות.

התיקון וההתנצלות: במדור היומי המיוחד שפורסם למחרת נכללה עמדת הרשימה המשותפת, ופורסמה עמדתה גם על הסוגיה שנדונה יום קודם לכן בפירוט, בליווי התנצלות.

הטעות | 07.07.21

בעיצומו של משבר הקורונה פורסמה כתבה שכותרתה: "האבטלה בישראל גבוהה פי 3 מבאירופה", והנתונים שהוצגו בה התבססו על שיטת מדידה מטעה.

יסוד הטעות: הנתון הישראלי בגרף נלקח משירות התעסוקה, והנתונים העולמיים מגוף מקביל ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. הכותרת בשילוב הגרף הובילו להטעיה, אף שזו מתודולוגיה שיש מאחוריה היגיון סביר.

הביקורת: כמה קוראים הסבו את תשומת ליבנו לבעייתיות ההשוואה וטענו שהיא מטעה.

התיקון וההתנצלות: המשרוקית של גלובס ערכה בדיקה וניתוח מעמיק של העובדות, ופרסמה את המסקנות בעיתון המודפס ובאונליין.