8 פסגות פסגות

1,156 לקוחות  

184 היקף נכסים מנוהל - כולל הכל 

59 היקף נכסים מנוהל - חיסכון לטווח ארוך 

843 עובדים  

1963 שנת הקמה

20 סך פרמיות  

5,340 סך דמי גמולים בגמל, בהשתלמות ובפנסיה החדשה  

1,003 שווי שוק (במיליוני שקלים)  

מנכ"ל
ברק סורני