4 ילין לפידות ילין לפידות

73 היקף נכסים מנוהל - כולל הכל 

34 היקף נכסים מנוהל - חיסכון לטווח ארוך 

250 עובדים  

2004 שנת הקמה

3,263 סך דמי גמולים בגמל, בהשתלמות ובפנסיה החדשה  

1,542 שווי שוק (במיליוני שקלים)  

מנכ"לים משותפים
יאיר לפידות ודב ילין