x

שיתוף

סגירה
חינוך לסמוך על עצמי ועל מה שאני עושה החלום הגדול שהפך למוסד להשכלה גבוהה עפרה אלול, המרכז האקדמי פרס  - עפרה אלול / צילום: ענבל מרמרי
תזונה הדרך היא 10% ההחלטה 90% הצלחה כפולה: המסלול מהרזייה לקריירה שירה וסרמן, "חצי שירה"  - שירה וסרמן / צילום: שי פיירשטיין
חברה תשוקה היא המניע העיקרי לכל מה שאני עושה סופרסונה: פרסום, יזמות חברתית ותשוקה חנה רדו, יזמית חברתית  - חנה רדו / צילום: עדי כהן עדיגיטל

בואו להתאהב בקריירה שלכם עם מגוון מסלולי לימוד

שם: טלפון:

דוא"ל: אני מאשר קבלת תוכן פרסומי מגלובס והמרכז האקדמי פרס