מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
136,762.19
2
53,551.43
3
52,452.45
4
48,035.70

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות