מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

1
27,839.89
3
18,441.32
4
17,255.22

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות