באים בטוב

{1}
{0}

תקנון פעילות "באים בטוב"

תקנון פעילות "באים בטוב":

1. פעילות פרויקט "באים בטוב" (להלן: "הפרויקט"), היא במסגרת סיוע לקהילה ולעמותות במסגרת הפעילות באתר גלובס, שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס").

במסגרת הפרויקט רתם גלובס את מיטב אנשי הקריאייטיב בישראל, כדי לייצר קמפיינים יצירתיים וחכמים שיסייעו לעמותות לקדם את מטרותיהן.

במסגרת הפרויקט, תיפגש העמותה עם אנשי קריאייטיב שהתנדבו לסייע ויבוצע האמור להלן לגבי עמותות שייבחרו:


a. ינוסח קמפיין
b. יבוצע עיצוב גרפי
c. פרסום העמותה יקודם באמצעי המדיה של גלובס, בהתאם לשיקול דעת גלובס לגבי היקפי הפרסום ומועדיהם.


2. מנהלות ומנהלי עמותות, ספרו לנו על העמותה שלכם, על פועלה ועל האתגר העיקרי שניצב לפניה בימים אלה. גלובס יבחר עמותות מבין הנרשמות, והן יקבלו קמפיין פרסומי ללא עלות שיופץ בכל המדיות של גלובס במשך חודש, בהתאם לשיקול דעת גלובס לגבי מיקומי והיקפי פרסומי הקמפיינים.


3. עמותה הרשומה בישראל (להלן: "העמותה") המעוניינת להשתתף בפרויקט תמלא טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי העמותה ופעילותה. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.
הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס וגופים נוספים לשיקולה דעתה, והם יבצעו הפניה אל אנשי הקריאייטיב שהתנדב להשתתף בפרויקט.

4. מובהר עם זאת כי מספר המקומות לעמותות בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל עמותה שתמלא פרטים תוכל לקבל ליווי קריאטייבי.
כמות מומחי הקריאייטיב התורמים לפרויקט מזמנם היא מוגבלת.
אנו בגלובס מקווים כי מומחי קריאייטיב נוספים יצטרפו ויתרמו מזמנם במהלך הפרויקט.

5. ידוע לי ואני מאשר כי גלובס, הפורום המנהל ומומחי קריאייטיב אינם אחראים על תוכן הקמפיין הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור למומחי הקריאייטיב ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה וכתרומה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותם של העמותות, ללא תשלום.

גלובס וכן כל גורם מטעמו לרבות הפורום המנהל של הפרויקט ומומחי הקריאייטיב לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי העמותה ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או הקמפיין הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות לעמותה, אובדן מידע, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

6. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.


7. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר העמותות שיצטרפו לפרויקט ומספר אנשי הקריאייטיב שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.


8. העמותה מאשרת בזה כי הפרטים שאותם תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. העמותה תספק רק תמונות וחומרים שהיא בעלת מלוא זכויות היוצרים בהם. העמותה מאשרת כי לא תבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או אנשי הקריאייטיב, בכל טענה בקשר לפרויקט.


9. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס.


10. בהשתתפותי בפרויקט אני מאשר את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל.

© כל הזכויות שמורות לגלובס
יצירת קשר תקנון