אודות מור בית השקעות

מור הוא בית השקעות ישראלי ציבורי אשר הוקם בשנת 2006 ונסחר בבורסה בתל אביב החל משנת 2017. מור השקעות מנהל נכסים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים ועוסק במגוון תחומים: קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות, שירותי ברוקראז' ניירות ערך זרים וכן מוצרי השקעות אלטרנטיביות (קרנות גידור וקרנות השקעה).

בית ההשקעות משקיע משאבים רבים במחקר, וקיבל החלטה אסטרטגית להיות גוף השקעות מוסדי מוביל בתחום ההשקעות בהייטק. כחלק מכך, העניקה רשות החדשנות למור גמל הגנה של עד 40% להשקעה בסטארט-אפים בהיקף של עד 250 מיליון שקלים בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 43 ולתנאיו. מענק זה, מתווסף להחלטת ועדת המחקר של רשות החדשנות על אישור מענק למור בהתאם להוראות מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת ידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים.

תקנון פרויקט "המזנקה"

1. פעילות פרויקט "המזנקה" (להלן: "הפרויקט"), הינה במסגרת סיוע ותרומה לקהילה ולחברות הזנק (סטארטאפים) ישראלים, במסגרת פעילות עיתון העסקים "גלובס", שבבעלות חברת גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ (להלן: "גלובס"), ובשיתוף עם מור בית השקעות.

2. הפרויקט נועד להפגיש בין בכירים/ ות יועצים בהייטק הישראלי ובין סטארטאפים ישראלים צעירים שמטרתם בתחום עשיית הטוב – לרבות השגת יעדים חברתיים, סביבתיים, ערכיים וכיוצב.

3. במסגרת הפרויקט יינתן על ידי היועצים – ליווי ויעוץ של כשעה אחת בשבוע (טלפונית, בשיחת וידאו או בשיחה פרונטלית), במשך 3 (שלושה) חודשים.

4. חברות הזנק הרשומות כחברות ישראליות (להלן: "החברה") המעוניינות להשתתף בפרויקט ימלאו טופס פרטים, אשר יכלול פרטים לגבי זהות החברה, תחום העיסוק של החברה, ולגבי תחום היעוץ הנדרש לה, בהתאם לצרכי החברה. טופס זה יועבר לפורום המנהל של הפרויקט.
הפורום המנהל של הפרויקט יכלול נציגים מטעם גלובס ומור בית השקעות, והם יבצעו הפניה אל הבכיר שבתחום המבוקש, ככל שהדבר מתאפשר.

5. מובהר עם זאת כי מספר המקומות לחברות המשתתפות בפרויקט הינו מוגבל, וכי לא כל חברה שתמלא פרטים תוכל לקבל ייעוץ.
כמות היעוצים מוגבלת לכל יועצ/ת, וכן מוגבלת כמות היועצים התורמים לפרויקט מזמנם.
אנו בגלובס מקווים כי יועצים נוספים יצטרפו ויתרמו מזמנם במהלך הפרויקט.

6. לאחר קבלת הבקשה, יפעל כאמור הפורום המנהל בניסיון לקשר את החברה ליועץ בתחום הנדרש.

7. ידוע לחברה והיא מאשרת כי גלובס, מור בית השקעות, הפורום המנהל והיועץ אינם אחראים על תוכן היעוץ הניתן במסגרת הפרויקט, תקינותו ו/או נכונותו, והקישור ליועץ ניתן ונעשה ע"י גלובס והפורום המנהל, כעזרה לקהילה, ולשם תמיכה בפעילותן של חברות הזנק ישראליות, ללא תשלום.
גלובס, מור בית השקעות וכן כל גורם מטעמן לרבות הפורום המנהל של הפרויקט והיועץ לא יישאו בכל אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי החברה המשתתפת ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור להשתתפות בפרויקט ו/או היעוץ הניתן במסגרתו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות המשתתפת, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל נזק או אבדן מסחרי אחר.

8. גלובס יוכל לסקר את הפרויקט, לפרסם את שם החברות המשתתפות ותחום פעילותן, את פרטי היועצים וכן ליתן סיכום כללי של הפרויקט ולגבי החברה המשתתפת, כולל צילומים של המשתתפים - אולם ללא חשיפה של סודות מסחריים ועסקיים של החברה המשתתפת.

9. כל התכנים, המידע הכלכלי או אחר וזכויות היוצרים נשוא הפרויקט הינם בבעלות גלובס ואין להפיץ או להעתיק אותם ללא אישור גלובס. גלובס שומר לעצמו את הזכות לערוך ולשנות את התכנים בהתאם לשיקול דעתו.

10. הפרויקט אינו מוגבל בזמן ואולם גלובס שומר לעצמו את הזכות להפסיקו בהתאם לשיקול דעתו, וכן על בסיס מספר החברות משתתפות שיצטרפו לפרויקט ומספר היועצים שיסכימו לתרום מזמנם לפרויקט.

11. החברה המשתתפת מאשרת בזה כי הפרטים שאותן תמסור במסגרת הפרויקט יהיו פרטים נכונים ומדויקים. החברה מאשרת כי היא לא יבוא אל גלובס וכל גורם הבא מטעמו לרבות הפורום המנהל ו/או היועץ ו/או מור בית השקעות, בכל טענה בקשר לפרויקט.

12. תקנון זה הינו בכפוף ובנוסף לתנאי השימוש באתר גלובס בכתובת: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000252043&fid=3038

13. בהשתתפותי בפרויקט מאשרת החברה את תקנון זה וכן את התנאים הקבועים בתנאי השימוש שבאתר כאמור לעיל. 

תקנון
X

שיתוף

סגירה