בשיתוף:
הון אנושי וגיוון תעסוקתי / צילום: Shutterstock

הון אנושי וגיוון תעסוקתי מובילים לתוצאות עסקיות

הון אנושי וגיוון תעסוקתי / צילום: Shutterstock
מתוך מחויבות תאגידית הציבה הנהלת התעשייה האווירית יעדים לגידול האוכלוסייה המגוונת בקרב עובדיה - מהתהליך נצא נשכרים ברמה הארגונית והעסקית
27.07.2021 | ברק שטרוזברג

גיוון תעסוקתי הוא הרבה יותר מצמד מילים טרנדיות שנשמעות בשנים האחרונות יותר ויותר מפי מנהלים בכירים ומנהלי משאבי אנוש. התעשייה האווירית, כאחד המעסיקים הגדולים במדינה, פועלת מתוך מחויבות והבנה שמינופו של גיוון תעסוקתי מסייע לחברה להיות מנוהלת נכון יותר, עם איכות ביצוע גבוהה - ואף מסייע בהשגתן של תוצאות עסקיות טובות יותר. מחקרים רבים שבוצעו בסוגיית הגיוון התעסוקתי כבר הוכיחו כי גיוון גילי, מגזרי ומגדרי מביא עמו גם הצלחה עסקית.

מתוך מחויבות תאגידית רוחבית לתפישה הזאת, הציבה הנהלת התעשייה האווירית יעדים לגידול האוכלוסייה המגוונת בקרב עובדיה - המבוקרים באופן רציף ברמת הדירקטוריון וההנהלה: החל בנשים מנהלות ומהנדסות בתחום הטכנולוגי, דרך הגדלת היקף העובדים מהמגזר החרדי וכלה בשילוב רחב יותר של יוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית. בנוסף, דוגלת החברה בהיעדר מגבלה גילית להעסקה וקולטת עובדים ומנהלים במנעד גילים רחב. היעדים הללו אינם בבחינת עקרונות תיאורטיים גרידא, אלא תוכנית עבודה סדורה שאנחנו פועלים למימושה ולהצלחתה.

תנאי הכרחי למימוש הראייה הזאת הוא רתימתה של שדרת ההנהלה בארגון יחד עם עובדות ועובדי החברה לאימוץ ערכים של גיוון והכלה. ללא הזדהות של מנהלים שתומכים בגיוס עובדים מגוון, ושל עובדים בכלל הדרגים עם עקרונות הגיוון התעסוקתי - קטנים מאוד סיכוייו להצליח. בדיוק משום כך הגדרנו, כהנהלה, יעדים בנושא המדווחים בצורה שוטפת לדירקטוריון החברה; הם מהווים חלק מסט היעדים שלנו לקיימות ולהמשכיות בת-קיימא, שתפקידם להבטיח את השגת המטרה ובמרכזה התאמת התרבות הארגונית.

כחלק מהמימוש בפועל של מדיניות זו, מובילה התעשייה האווירית שיתופי פעולה מגוונים עם עשרות עמותות, כדוגמת "סיכוי שווה" המסייעת לבעלי מוגבלויות, "מפתח" המעניקה הכוון תעסוקתי לבני המגזר החרדי ו"עולים ביחד", העוסקת בקידום מנהיגות ומצוינות בתעסוקה ליוצאי אתיופיה. הפעילות עם עמותות אלו מסייעת לנו להתנהל נכון יותר כחברה בכל הנוגע למגוון האנושי המועסק אצלנו: מהקמת בתי כנסת לעובדים החרדים ולביצוע התאמות בסביבת העבודה, ככל שניתן, לטובת עובדות המעדיפות לחלוק חדר עם עובדות נשים בלבד, או חדרי הנקה לרווחת האימהות.


יעד נוסף הנוגע לנשים בחברה הוא שינוי תמהיל המנהלים המסורתי המאפיין חברות ביטחון ותעופה וחברות טכנולוגיה ברחבי העולם - וזאת על-ידי הגדלה מתמדת של היקף הנשים בתפקידי ההנהלה הבכירה. כדי לממש יעד זה, אנחנו מקדמים השקעה ארוכת-טווח בהכשרה, בעידוד ובקידום נשים מתפקידי ניהול ראשוניים לתפקידים מתקדמים יותר, תוך מתן תשומת לב, בין היתר, לאיזון בית-עבודה וכן לשימוש בשפה שוויונית מגדרית.

כדי להגדיל את שיעורי בני העדה הדרוזית המועסקים בחברה, וכן אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה ובני המגזר החרדי, גיבשנו ופרסמנו מדיניות חברה בנושא גיוון תעסוקתי ומיסדנו ועדת היגוי המורכבת מנציגים מכל החטיבות העסקיות ואוכלוסיות הגיוון. כמו כן, אנו מפעילים שירות הסעות ייעודי לעובדים המתגוררים במרחק ממוקדי החברה, משתתפים בירידי גיוס ייעודיים ומקיימים הכשרות ייחודיות - אלו רק חלק מהצעדים שנקטנו כדי לעודד שילוב של עובדים מאוכלוסיות מגוונות.

נתוני השנה האחרונה בתעשייה האווירית משקפים תמונת מצב חיובית בהקשרים אלו: עלייה של 5.5% במספר המהנדסות בחברה ודירוג במקום השני ברשימת 'מקומות העבודה הטובים ביותר', באינדקס השנתי של חברות BDIcode בישראל - הם רק שתי דוגמאות לכך.

הגיוון התעסוקתי שמקדמת התעשייה האווירית מושתת על הענקת הזדמנות שווה לכולם, באופן המאפשר לכל עובדינו לממש את הפוטנציאל הגלום בהם. נמשיך ביישומה, הלכה למעשה, של מדיניות הגיוון הנרחבת שמובילה החברה - מתוך הבנה כי הגיוון משרת את יעדיה העסקיים ולכן נצא כולנו נשכרים מהצלחת התהליך בפועל.

 
ברק שטרוזברג, סמנכ"ל הון אנושי בתעשייה האווירית 
צילום: אלון רון