בשיתוף:
מיוזמה חברתית להכרח עסקי / צילום: Sutterstock

השקעות ESG: מיוזמה חברתית להכרח עסקי

מיוזמה חברתית להכרח עסקי / צילום: Sutterstock
השקעות אחראיות (ESG) בתחומי קיימות וחברה הפכו לחלק מליבת הפעילות של חברות ● כאשר ארגון מזהה עם עובדיו ומחזיקי העניין נוספים את הערך האמיתי שהוא יכול להעניק, הופכת העשייה הסביבתית חברתית, קהילתית לצמיחה עסקית
27.07.2021 | ענבל שטרנברג

בשיתוף התעשייה האוווירית

ערבות הדדית, יוזמה חברתית והגנה על הסביבה הפכו לא מכבר להכרח עסקי ממגוון סיבות:

* דרישות הסף המנדטוריות שמכתיבה הרגולציה מתרחבות תמידית, תוך אימוץ המקובל בזירה הבינלאומית.

* האחריות החברתית-סביבתית של היצרנים מתרחבת, והדרישות החוזיות והעסקיות מחייבות ספקים ולקוחות כאחד לעמוד בסטנדרט גבוה יותר, כחלק משרשרת הערך.

* שוק ההון, גופי אנליזה ומשקיעים מפנימים את השיקולים הללו בהשקעותיהם בקצב הולך וגובר. 


ESG או השקעות אחראיות מובילות ארגונים עסקיים לנהל את ההשפעות החברתיות והסביבתיות מול מחזיקי העניין במטרה לייצר ערך. מחויבות זו מניעה את הארגונים לעבור מפעילויות בעלות אימפקט שולי שמטרתן לסמן 'וי' על פרויקטים קהילתיים המקדמים את "התחושה הטובה" של העובדים, לפעילויות בליבת האסטרטגיה העסקית, כאלו בעלות ערך אמיתי ומדיד. כך מתאפשר לארגון לבחון איזה ערך משותף נוצר לעסק ולמחזיקי העניין גם יחד מול היעדים שהוצבו, להמשיך ולהתאים את הפעילויות לצרכים הנובעים מהשינויים הסביבתיים והחברתיים, ובסופו של דבר לייצר שלם הגדול מסך חלקיו. כאשר הארגון מזהה את הערך באופן מיטבי, הופכת העשייה הסביבתית והחברתית להזדמנות לצמיחה עסקית.

דוגמה אחת לכך יכולה להוות צמצום טביעת הרגל הפחמנית. לתעשייה האווירית, בית התעופה הישראלי, ישנן היכולות לתכנן מטוס משלב התכן ההנדסי, דרך פיתוח מערכות טכנולוגיות מובנות, ייצורו, רישיונו ועד הגעתו ללקוח. כחלק מהמובילות העסקית והטכנולוגית שלנו לפיתוח ולתכנון מטוסים - אנו משקיעים משאבים רבים בפיתוח מטוסים קלים יותר, בעיקר באמצעות פיתוח חומרים המגבירים את חוזק המטוס ובמקביל מורידים משקלים כדי לצמצם את השימוש בדלקים ואת זיהום האוויר הנובע מכך. פיתוח התחום, הכורך בתוכו גם את הפחתת עלויות טיסה, מהווה חוד החנית בעולמות הייצור המורכב - אשר ישים בעולמות טכנולוגיים נוספים, כמו תחום הרכב.

בשורה התחתונה, לאור העובדה שהיוזמות החברתיות הן כבר לא רק "Nice to have", אלא, כאמור, הכרח עסקי, נדרש עדכון מהותי של התהליכים שהנחו אותנו בעבר, כך שיתאימו לצרכים החדשים העולים.

קידום חינוך טכנולוגי בדגש על שיוויון מגדרי ומתן הזדמנות

לכל אורך השנים קיימנו בתעשייה האווירית פעילויות התנדבות ומעורבות בקהילה כחלק מתפיסת היותנו עוגן לאומי בחברה הישראלית וזאת כחברה הממשלתית הגדולה בארץ. בשנים האחרונות, החלה החברה להוביל תהליך מיקוד אסטרטגי של הפעילות החברתית המבוסס על שיח מתקדם ומדויק יותר מול מחזיקי העניין של החברה - תוך מיפוי הנושאים המהותיים ביותר שיש לחברה השפעה משמעותית על ניהולם. זאת מתוך מימוש האחריות לדור העתיד שלנו. התהליך הינו רב-שנתי ומבוסס, בין היתר, על החיבור של החברה ליעדי פיתוח בר-קיימא 2030 של האו"ם, לטובת קידום חינוך איכותי-טכנולוגי בדגש על שוויון מגדרי והזדמנות שווה.

כך למשל, פרויקט "מהנדסות העתיד" התומך בזירה החברתית והעסקית כאחת, מדגים את המיקוד האסטרטגי המדובר. כדי להתמודד עם המחסור המתפתח בהון אנושי בעל אוריינטציה טכנולוגית ומדעית שכבר מורגש בישראל, השיקה התעשייה האווירית לפני חמש שנים את הפרויקט. מטרתו היא לחשוף נערות לעשייה בתחומים טכנולוגיים בנקודת ההחלטה על מסלול ההתפתחות המקצועית-אישית, להגדיל את היקף המשרתות במקצועות הטכנולוגיים בצה"ל והיקף הסטודנטיות בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים. וכך לקדם הזדמנות שווה להשתלבות בתעשיית ההייטק כולה וגם אצלנו, בתעשייה האווירית.

גם עובדי התעשייה האווירית נוטלים חלק במפעלים החברתיים השונים, במגוון פעילויות חינוכיות ואף מפתחים תכנים מקצועיים ומערכים חינוכיים. מפעל חלל למשל, מארח קבוצות תלמידים ותלמידות מכל הארץ, המגיעות לביקורים החושפים כיצד מפותחים ונבנים הלוויינים של מדינת ישראל, החללית בראשית, ועוד.

ולסיום חשוב לומר מרכיב מהותי בניהול ESG בארגון עסקי הוא השקיפות למחזיקי העניין. באופן כזה מתאפשר מעקב אחר הצבת היעדים, הביצועים והשקעת המשאבים של הארגון. התעשייה האווירית מדווחת על נושאים אלו שנתית ובאופן ציבורי משנת 2015, בהתאם לאמות המידה הבינלאומיות המקובלות.

ענבל שטרנברג / צילום: יגאל עמר, התעשייה האווירית
ענבל שטרנברג, מנהלת הקיימות והאחריות התאגידית של התעשייה האווירית
צילום: יגאל עמר, התעשייה האווירית