SolarEdge בחדשות

סוכן חדשות
 
רונן פייר (משמאל)/ צילום: דורון נחמני
"מנהלי כספים, קחו אחריות על נושאים לא פיננסיים"
בראיון לרגל קבלת אות ההוקרה של פורום CFO, מתאר רונן פייר CFO SolarEdge, את ההובלה הפיננסית והתפעולית של חברה עסקית משגשגת ■ האות הוענק לפייר בערב הגאלה השנתי של פורום CFO