פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-17/10/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 15.10 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
0.10
9/17
0.30
8/17
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.19
7/17
0.61
6/17
בינוני
ג 17.10 תמ"ג %
תמ"ג
---
2.39
Q2/17
גבוה
השקעות ישראלים במניות בחו"ל מל' $
השקעות ישראלים במניות בחו"ל
-1,719
8/17
703
7/17
בינוני
השקעות זרים במניות בישראל מל' $
השקעות זרים במניות בישראל
93.00
8/17
368
7/17
בינוני
ה 19.10 ריבית בנק ישראל %
ריבית בנק ישראל
---
0.10
9/17
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % --- 0.109/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 111,0208/17 110,1107/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ 3.29/17 0.988/17
גביית המסים i מלר₪ 29.59/17 27.78/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.109/17 0.308/17
מדד מחירי הדירות i % 0.197/17 0.616/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 2.4Q2/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 21,9888/17 21,0497/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 15,3478/17 13,6477/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,349Q2/17 2,419Q1/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -1,7198/17 7037/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 938/17 3687/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.18/17 4.17/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,2647/17 10,5376/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,296Q2/17 3,636Q2/17
גמר בנייה i יח 3,051Q2/17 4,200Q2/17
מכירות דירות חדשות i יח 2,0617/17 2,4796/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,5977/17 3,4256/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.318/17 0.227/17