פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-23/02/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ג 21.2 המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
0.45
12/16
0.36
11/16
נמוך
ה 23.2 שיעור אבטלה %
שיעור אבטלה
---
4.30
12/16
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.102/17 0.101/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 101,6081/17 98,44812/16
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ 4.21/17 -18.112/16
גביית המסים i מלר₪ 28.51/17 21.312/16
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % -0.201/17 ---12/16
מדד מחירי הדירות i % -1.211/16 0.1010/16
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 6.2Q4/16 4.2Q3/16
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 20,7231/17 23,58412/16
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 18,0301/17 18,06012/16
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,760Q3/16 3,519Q2/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -35912/16 -15411/16
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -912/16 -4811/16
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % --- 4.312/16
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 9,64011/16 9,57410/16
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,6559/16 4,5398/16
גמר בנייה i יח 3,1799/16 3,7588/16
מכירות דירות חדשות i יח 2,12311/16 1,90510/16
היצע דירות למכירה i יח 31,15011/16 30,94610/16
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.4512/16 0.3611/16