פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-24/04/2018
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ב 23.4 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
1,622
2/18
1,747
1/18
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
3,054
2/18
2,835
1/18
גבוה
ד 25.4 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
23,849
2/18
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
16,619
2/18
נמוך
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.104/18 0.103/18
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 115,9783/18 116,2912/18
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -4.43/18 -2.42/18
גביית המסים i מלר₪ 26.33/18 24.82/18
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.303/18 0.102/18
מדד מחירי הדירות i % -0.251/18 -1.112/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 4.1Q4/17 4.3Q3/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 23,8492/18
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 16,6192/18
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,635Q4/17 2,503Q3/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 7222/18 9301/18
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -312/18 4831/18
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.82/18 3.71/18
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,2081/18 10,37612/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 10,190Q4/17 10,939Q3/17
גמר בנייה i יח 10,872Q4/17 12,379Q3/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,6222/18 1,7471/18
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,0542/18 2,8351/18
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.362/18 0.231/18