פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-22/08/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 20.8 המדד המשולב למצב המשק %
המדד המשולב למצב המשק
0.24
7/17
0.28
6/17
נמוך
ב 21.8 שיעור אבטלה %
שיעור אבטלה
4.10
7/17
4.30
6/17
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.106/17 0.105/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 110,1117/17 108,7066/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -0.247/17 -5.86/17
גביית המסים i מלר₪ 28.27/17 22.26/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % -0.107/17 -0.706/17
מדד מחירי הדירות i % 0.155/17 0.204/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 2.7Q2/17 0.61Q1/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 21,0447/17 19,3376/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 13,0397/17 15,0676/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,497Q1/17 3,239Q4/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -2826/17 1445/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 2456/17 2015/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.17/17 4.36/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 9,8285/17 10,0894/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 4,7173/17 2,9102/17
גמר בנייה i יח 3,4693/17 3,5142/17
מכירות דירות חדשות i יח 2,6046/17 2,1265/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,6156/17 3,4095/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.247/17 0.286/17