פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/01/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 15.1 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
0.00
12/16
-0.40
11/16
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.37
10/16
0.98
9/16
בינוני
ב 16.1 תמ"ג %
תמ"ג
---
3.44
Q3/16
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.101/17 0.1012/16
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 98,36112/16 97,12711/16
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -18.112/16 0.5611/16
גביית המסים i מלר₪ 21.312/16 23.911/16
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % ---12/16 -0.4011/16
מדד מחירי הדירות i % 0.3710/16 0.989/16
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 3.4Q3/16
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 23,58412/16 20,16111/16
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 18,06012/16 18,40311/16
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,760Q3/16 3,519Q2/16
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -14411/16 -17410/16
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -4011/16 -6910/16
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.611/16 4.510/16
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 9,59210/16 9,9199/16
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,6559/16 4,5398/16
גמר בנייה i יח 3,1799/16 3,7588/16
מכירות דירות חדשות i יח 2,12311/16 1,90510/16
היצע דירות למכירה i יח 31,15011/16 30,94610/16
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.3411/16 0.1910/16