פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/12/2017
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ד 13.12 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
20,367
11/17
21,818
10/17
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
16,560
11/17
14,272
10/17
נמוך
מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
1,895
10/17
1,990
9/17
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
3,503
10/17
3,556
9/17
גבוה
ה 14.12 גירעון בחשבון השוטף מל' $
גירעון בחשבון השוטף
---
2,349
Q2/17
בינוני
ו 15.12 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
0.10
9/17
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.39
8/17
0.63
7/17
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.1011/17 0.109/17
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 112,07911/17 111,30910/17
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -2.211/17 3.810/17
גביית המסים i מלר₪ 24.211/17 30.110/17
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- 0.109/17
מדד מחירי הדירות i % 0.398/17 0.637/17
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 4.1Q3/17 2.5Q2/17
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 20,36711/17 21,81810/17
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 16,56011/17 14,27210/17
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ --- 2,349Q2/17
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -25010/17 -649/17
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 6110/17 1339/17
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 4.210/17 4.19/17
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,1489/17 10,2238/17
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,296Q2/17 3,636Q2/17
גמר בנייה i יח 3,922Q3/17 3,093Q2/17
מכירות דירות חדשות i יח 1,89510/17 1,9909/17
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,50310/17 3,5569/17
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.3210/17 0.289/17