מדד מחירים/תשומה לשנת 2017

  בחר את שנת המדד     
  אינפלציה בין השנים 1982- 2017  
חודש מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב נקודות * מדד מתוקנן % -שינוי ב
1 99.8 * 99.8 -0.2 %    109.0 109.0 0.0 %    91.8 %    91.8 1.4 %   
2 99.8 99.8 0.0 %    109.2 109.2 0.2 %    91.7 %    91.7 -0.1 %   
3 100.1 100.1 0.3 %    109.2 109.2 0.0 %    91.7 %    91.7 0.0 %   
4 100.3 100.3 0.2 %    109.4 109.4 0.2 %    91.2 %    91.2 -0.5 %   
5 100.7 100.7 0.4 %    109.4 109.4 0.0 %    90.7 %    90.7 -0.5 %   
6 100.0 100.0 -0.7 %    0.0 0.0 0.0 %    90.1 %    90.1 -0.7 %   
7 99.9 99.9 -0.1 %    109.8 109.8 0.2 %    89.5 %    89.5 -0.7 %   
8 100.2 100.2 0.3 %    110.3 110.3 0.5 %    90.8 %    90.8 1.5 %   
אינפלציה שנתית -99.0% -99.0% -99.0%
מדד המחירים לצרכן - 2017
מדד המחירים לצרכן

* מכפילי תיקון לצורך השוואה למדדים קודמים
מכפילי תיקון מדד המחירים לצרכן מדד תשומה הבנייה למגורים מדד המחירים הסיטונאיים
שנה וחודש מקדם מקדם מקדם
1/1994 2.421 - -
1/1995 - - 2.015
1/1999 1.581 - -
1/2001 1.064 - -
1/2003 1.068 - -
2/2004 - 2.048 -
1/2006 - - 1.791
1/2007 1.038 - -
1/2009 1.051 - -
1/2011 1.061 - -
8/2011 - 1.323 -
1/2013 1.0517 - -
1/2015 1.02 - -
1/2017 0.989 - -