"עלייה בריבית תגדיל הסיכון לחדלות פירעון של נוטלי משכנתאות, במיוחד מהעשירונים התחתונים"

"עלייה בריבית תגדיל הסיכון לחדלות פירעון של נוטלי משכנתאות, במיוחד מהעשירונים התחתונים"
בנק ישראל בדוח החצי-שנתי על יציבותה של המערכת הפיננסית: "הציבור והמוסדות הפיננסיים חשופים לסיכון הנשקף מירידות חדות במחירי הדירות"
     
 

שיחת היום