מסביב לגלובוס

גלריית תמונות מהעולם

20/08/2017 - 18/08/2017
יופי של אלפי שניםיופי של אלפי שנים
ליקוי חמהליקוי חמה
איתני הטבעאיתני הטבע
13/08/2017 - 10/08/2017
אלף גוונים של ירוקאלף גוונים של ירוק
יום עצמאות שמחיום עצמאות שמח
רוחות מלחמהרוחות מלחמה
06/08/2017 - 02/08/2017
השחקן היקר בהיסטוריההשחקן היקר בהיסטוריה
איתני הטבעאיתני הטבע
עדיין הגדול מכולםעדיין הגדול מכולם
30/07/2017 - 25/07/2017
כמה חםכמה חם
עולם אחרעולם אחר
פערי גובהפערי גובה
23/07/2017 - 17/07/2017
אש אש מדורהאש אש מדורה
אש התמידאש התמיד
זה מה שנשארזה מה שנשאר
16/07/2017 - 09/07/2017
הטניסאי הגדול מכולםהטניסאי הגדול מכולם
כחום היוםכחום היום
הרהורי קומוניזםהרהורי קומוניזם
09/07/2017 - 01/07/2017
כמה עולה?כמה עולה?
כך נראית התחממות גלובליתכך נראית התחממות גלובלית
נלחם באשנלחם באש
הכל בגלל טילהכל בגלל טיל
איתני הטבעאיתני הטבע
לא רואים בעינייםלא רואים בעיניים
02/07/2017 - 23/06/2017
הפוך, הפוךהפוך, הפוך
למעלהלמעלה
רגעים אחרונים של קרברגעים אחרונים של קרב
ליטל ג'וליטל ג'ו
שעת האכלהשעת האכלה
לבד עם המוזיקהלבד עם המוזיקה
18/06/2017 - 07/06/2017
רגעים אחרונים של אוררגעים אחרונים של אור
כחול כחולכחול כחול
שבירת צוםשבירת צום
11/06/2017 - 30/05/2017
מפוחמים ומחייכיםמפוחמים ומחייכים
קטנים גדוליםקטנים גדולים
לא רואים ממטרלא רואים ממטר
אדום אדוםאדום אדום
עיוות אופטיעיוות אופטי
פוווווופוווווו
04/06/2017 - 22/05/2017
תפוס!תפוס!
פטרולפטרול
עם קצת עזרה מחברעם קצת עזרה מחבר
העיר העתיקההעיר העתיקה
צבעי הדגלצבעי הדגל
הטרור לא מרפההטרור לא מרפה
28/05/2017 - 14/05/2017
רגע של שקטרגע של שקט
ססגוניות מרהיבהססגוניות מרהיבה
טבע בלתי אמצעיטבע בלתי אמצעי
כחום היוםכחום היום
לבן בעינייםלבן בעיניים
כאוסכאוס
21/05/2017 - 06/05/2017
בצל פיגוע הטרורבצל פיגוע הטרור
המבט שאומר הכלהמבט שאומר הכל
די לשחיתותדי לשחיתות
רגעים אחרונים של אוררגעים אחרונים של אור
כבוד מלכיםכבוד מלכים
יוגה, קצת אחרתיוגה, קצת אחרת
14/05/2017 - 28/04/2017
אז מה שעה?אז מה שעה?
ששש... מתרגליםששש... מתרגלים
קוקוקוקו
מחיר הזיהוםמחיר הזיהום
אמבטיה צהובה-ירוקהאמבטיה צהובה-ירוקה
אור וצלאור וצל
07/05/2017 - 20/04/2017
פסיכודליפסיכודלי
זה מה שנשארזה מה שנשאר
זיקוקיםזיקוקים
עת שקיעהעת שקיעה
שפגאטשפגאט
החיים ממשיכיםהחיים ממשיכים
30/04/2017 - 12/04/2017
לאור הירחלאור הירח
נגד הרוחנגד הרוח
שפת הגוף מספרת הכולשפת הגוף מספרת הכול
רואים משהו?רואים משהו?
בועות סבוןבועות סבון
בקרוב בבקבוקבקרוב בבקבוק
23/04/2017 - 04/04/2017
טרי-טריטרי-טרי
בזהירותבזהירות
"מיליון שנות אור מכאן""מיליון שנות אור מכאן"
שפיותשפיות
זיהום ממעוף ציפורזיהום ממעוף ציפור
זה מה שנשארזה מה שנשאר
16/04/2017 - 27/03/2017