פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל190153178521532,053143,41140.0%
חיפושי נפט וגז81262647,23612,7323.6%
השקעה ואחזקות1724125399,07426,7057.5%
תעשיה1938966121,65432,7919.2%
נדלן ובינוי405018108119,65032,2519.0%
מסחר ושרותים26281973117,18731,5878.8%
ביטוח2500723,5096,3371.8%
בנקים18110269,05772,52220.2%
סה"כ מניות והמירים3033182438641,683,628453,808100.0%

דירוגים נוספים