פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל219120184523242,84367,17718.9%
חיפושי נפט וגז13492648,14313,3183.7%
השקעה ואחזקות2211195249,39013,6623.8%
תעשיה2829966129,49435,82110.1%
נדלן ובינוי463531112185,70451,37114.4%
מסחר ושרותים37211674143,94839,82011.2%
ביטוח2410715,4664,2781.2%
בנקים54009471,889130,53636.7%
סה"כ מניות והמירים3722282698691,755,615485,647100.0%

דירוגים נוספים