פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל203135196534296,11482,64428.8%
חיפושי נפט וגז15642554,45815,1995.3%
השקעה ואחזקות2317195957,55316,0635.6%
תעשיה4020666227,61263,52522.1%
נדלן ובינוי55312411098,51027,4949.6%
מסחר ושרותים3427177896,63026,9699.4%
ביטוח7000743,27012,0764.2%
בנקים27009153,65042,88314.9%
סה"כ מניות והמירים3792432668881,027,796286,854100.0%

דירוגים נוספים