פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל132194197523261,33473,76129.8%
חיפושי נפט וגז8972423,8576,7342.7%
השקעה ואחזקות1522165331,1678,7973.6%
תעשיה17391066164,69246,48418.8%
נדלן ובינוי236227112127,30435,93114.5%
מסחר ושרותים17411876129,61636,58414.8%
ביטוח1600714,3744,0571.6%
בנקים45009125,00335,28214.2%
סה"כ מניות והמירים2173782758701,119,734316,041100.0%

דירוגים נוספים