פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל25275207534184,21750,58131.7%
חיפושי נפט וגז91242512,5593,4482.2%
השקעה ואחזקות1322225729,2968,0445.0%
תעשיה25301368103,56828,43717.8%
נדלן ובינוי23533310978,18621,46813.5%
מסחר ושרותים2340178053,78414,7689.3%
ביטוח2410719,7665,4273.4%
בנקים3600999,37827,28717.1%
סה"כ מניות והמירים350242297889767,265210,671100.0%

דירוגים נוספים