הפרשה לפיצויים

06/06/2007, 14:08

עובד המסיים את עבודתו בנסיבות המזכות בפיצויים זכאי לקבל שכר בגובה משכורתו האחרונה מוכפל בשנות הוותק.

המעביד בדרך כלל מפריש משכורת אחת לשנת עבודה ב-12 תשלומים חודשיים שוטפים (כ-8.33% משכרו החודשי של העובד) לקופת פיצויים.

לעובדים שלהם מפריש המעביד לתגמולים בקרן פנסיה נהוג להפריש גם עבור הפיצויים. גלובס לחודש היכרות – כל הכתבות, המאמרים וטורי הדעה אצלך מדי ערב >>

 
חזרה למעלה