הפרשה לפיצויים

עובד המסיים את עבודתו בנסיבות המזכות בפיצויים זכאי לקבל שכר בגובה משכורתו האחרונה מוכפל בשנות הוותק.

המעביד בדרך כלל מפריש משכורת אחת לשנת עבודה ב-12 תשלומים חודשיים שוטפים (כ-8.33% משכרו החודשי של העובד) לקופת פיצויים.

לעובדים שלהם מפריש המעביד לתגמולים בקרן פנסיה נהוג להפריש גם עבור הפיצויים.

איזו הגדרה הכי מתאימה לדעתך לתכנית "מחיר למשתכן" של שר האוצר כחלון?
סה"כ השתתפו בסקר: 6457
5% 5%
8% 5%
55% 5%
8% 5%
24% 5%