הנקראות ביותר

כצפוי: הריבית במשק נותרה ברמה של 0.75% גם בנובמבר

מדד ספטמבר שהפתיע כשירד ב-0.3% תמך בהחלטה ■ "האינדיקאטורים הכלכליים מראים על המשך שיפור בפעילות הכלכלית במשק הישראלי. מאידך, עדיין קיימת אי ודאות לגבי עוצמת ההתאוששות"

בנק ישראל פרסם הערב את החלטתו ביחס לגובה הריבית במשק לחודש נובמבר. הריבית נותרה על כנה ברמה של 0.75% בהתאם לציפיות המוקדמות שהיו בקרב מרבית הכלכלנים בשוק, זהו החודש השני ברצף בו בוחר הנגיד פישר שלא להעלות את הריבית, לאחר שבחודש ספטמבר העלה אותה משפל של 0.5% לרמתה הנוכחית. "הותרת הריבית ברמה של 0.75% תורמת לשמירת האינפלציה בתחום היעד ולביסוס ההתאוששות בפעילות תוך תמיכה ביציבות הפיננסית" נכתב בהודעת הריבית שפרסם בנק ישראל.

את הגורמים העיקריים להחלטה מנמק בנק ישראל בכך: "האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים היתה 2.8%. יחד עם זאת, בניכוי עונתיות והשפעתן של עליות המחירים שנבעו משינויים במיסוי והיטלים, עלו המחירים מתחילת השנה ב-1.9% במונחים שנתיים אמצע תחום היעד. הצפיות לאינפלציה של החזאים ואלו הנגזרות משוק ההון ל-12 החודשים הבאים, נשארו גם החודש מעט מעל מרכז היעד. קיומו של פער תוצר והצפי לקיומו גם ב-2010, חרף ניצני ההתאוששות בפעילות, וסיום ההשפעות קצרות הטווח של העלאות המחירים על ידי הממשלה, פועלים למתן את שיעור האינפלציה בשנה הקרובה.

האינדיקאטורים הכלכליים מראים על המשך שיפור בפעילות הכלכלית במשק הישראלי. מאידך, עדיין קיימת אי ודאות לגבי עוצמת ההתאוששות, בעיקר בגלל חוסר הודאות בנוגע להתאוששות במשק העולמי. בסחר העולמי נרשמה ירידה בחודש אוגוסט לאחר עליות בו בחודשים הקודמים; רמת הפעילות במשק האמריקני המהווה את אחד מיעדי היצוא העיקריים של ישראל עדיין נמוכה; האבטלה במשקים המפותחים עדיין גבוהה וגם בישראל שיעור האבטלה עדיין גבוה מזה של תעסוקה מלאה; הגירעונות בתקציבי הממשלות והחובות הציבוריים של המשקים המובילים לאחר המשבר גבוהים ומעלים את אי הודאות על קצב ההתאוששות במדינות אלה.

ריביות הבנקים המרכזיים במשקים המובילים נמצאות ברמות נמוכות וצפויות להישאר כך גם בחודשים הבאים.

בהחלטתו להותיר את הריבית ללא שינוי ולהמשיך במדיניות מוניטארית מרחיבה ומדיניותו בשוק המט"ח, מאזן בנק ישראל בין שמירה על יציבות המחירים, תמיכה בהמשך התאוששות הכלכלה והגברת התעסוקה, נוכח שיעור האבטלה, ושמירה על היציבות הפיננסית.

בנק ישראל ימשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות במשק הישראלי ובעולם וישתמש בכלים העומדים לרשותו על מנת להשיג את מטרותיו יציבות מחירים, עידוד התעסוקה והצמיחה, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית" נכתב בהודעת בנק ישראל.

בהתייחסו לשוק המט"ח כותב בנק ישראל בהודעת הריבית: "גם בחודש האחרון נחלש הדולר מול מרבית המטבעות בעולם. מאז הדיון המוניטרי האחרון שהתקיים ב-23 בספטמבר ועד ה-25 באוקטובר התחזק השקל מול הדולר ב-1.1, נחלש מול האירו ב-0.8% ונותר ללא שינוי מול שער החליפין האפקטיבי. התחזקות השקל מול הדולר לא הייתה חריגה ביחס לעולם, שכן חלק משמעותי מהמטבעות העיקריים התחזקו אף יותר. פעילות בנק ישראל בשוק המט"ח מיתנה את מגמת השקל מול הדולר".

ב-15באוקטובר פורסם כי מדד המחירים לצרכן ירד במהלך חודש ספטמבר בשיעור של 0.3% זאת לעומת הערכות כי ישאר על כנו או יעלה בעד 0.3%. הירידה במדד העלתה את ההערכות בשוק כי הנגיד סטנלי פישר יותיר את הריבית ללא שינוי גם בחודש נובמבר, כפי שעשה בחודש אוקטובר, וזאת לאחר שהיה הנגיד הראשון שבחר להעלות את הריבית במשק בספטמבר בשיעור של 0.25%. נציין כי הירידה במדד הושפעה בעיקר מהוזלת מחירי הנופש, ההלבשה והפירות הטריים. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים מצויה כעת בתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל. ולראשונה מאז חודש נובמבר 2008 נרשמה ירידה בכמות הכסף.

-------

תגובות לריבית

רונן מנחם, מנהל יחידת ההשקעות והאסטרטגיה של בנק מזרחי טפחות: "הותרת הריבית על כנה צעד נכון. הריבית תישאר ללא שינוי גם בחודש הבא". להערכתו, שיעור הבלתי מועסקים (חרף ירידתו האחרונה) גבוה מספיק, והתחזקות השקל כנגד הדולר חזקה דיה, על מנת לבלום, לעת עתה, לחץ מחירים. בד בבד, הוא מעריך שתשתרר רגיעה בשוק הדיור, שתפחית אף היא את החשש מהתחממות בגזרת המחירים במשק.

רפי גוזלן אסטרטג המאקרו של לידר שוקי הון: "הותרת הריבית ללא שינוי חודש שני ברציפות מעבירה לשוק מסר כי הבנק אינו מעוניין בריסון אגרסיבי כל עוד קיימת אי ודאות לגבי עוצמת ההתאוששות בעולם. בהעדר הפתעות משמעותיות במדדים הקרובים סביבת האינפלציה הנמוכה תוביל ליציבות בריבית בחודשים הקרובים. סביר שעיקר ההתאמה בריבית תבוצע החל מהרביע השני של 2010."

נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה: "אי העלאת הריבית מוצדקת לאור העובדה כי התאוששות המשק עדיין שברירית, שחיקת השכר, הצפי לעליה בשיעור האבטלה ומחנק האשראי המתמשך. בנקודת הזמן הנוכחית יש לתת עדיפות למדיניות ריבית המסייעת לחידוש הצמיחה במשק ויציאתו מהמיתון, במיוחד על רקע הירידה המשמעותית בצפיות האינפלציה לטווח הקצר. "

כלכלני ישיר בית השקעות: "הותרת הריבית ללא שינוי מעודדת את ההשקעה הראלית במשק, אך תורמת גם לדחיפת הציבור לאפיקים פיננסיים מסוכנים. להערכתנו העליות בשוק ההון ובמחירי הדירות ימשיכו גם בחודש הקרוב בשל חוסר אלטרנטיבות של הציבור באפיקים הסולידיים".

אמיר כהנוביץ', כלכלן המאקרו של כלל פיננסים: " אנו מאמינים שבנק ישראל עשה כבר די ויותר בכדי לעזור ליצואנים והם באמת כבר צריכים לקחת את עצמם בידיים והגורמים שצריכים למשוך כעת את תשומת ליבו של בנק ישראל הם בעיקר עליית מחירי הדיור, סביבת האינפלציה החיובית, התייצבות רמות האבטלה ובכלל, יציאה ממשבר דורשת סביבת ריבית גבוהה יותר. בנק ישראל, כבר די ברור, לא נלחם נגד ספקולנטים אלא נגד החלשות הדולר בעולם.

גורם נוסף שלוחץ להעלאת הריבית הוא העובדה כי הריבית הריאלית כיום שלילית, וככזאת אינה תקינה ועשויה לגרום לעיוות מחירים כלפי מעלה ויצירת בועתיות. כלומר, אנו מאמינים כי העלאת הריבית נדרשה, ואם לא החודש אז בחודש הבא. מעריך כי בנק ישראל יעלה את הריבית בחודש הבא לאחוז ובינואר 2010 כבר ל-1.25%. וכי עד לסוף 2010 תגיע ריבית בנק ישראל ל-2.75%, גבוה מהמגולם בשוק.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!