ארדן דורש להגדיל את תקציב משרד התקשורת

טוען כי יש להגדיל את תקציב המשרד לנוכח המטלות והאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות ■ שוקל לאייש את עמדת המדען הראשי במשרד

שר התקשורת, גלעד ארדן דורש להגדיל את תקציב משרד התקשורת. ארדן צפוי לקיים פגישה בנושא עם נציגי אגף התקציבים במשרד האוצר ולהסביר להם שיש להגדיל את תקציב המשרד לנוכח המטלות והאתגרים שעומדים בפניו בשנים הבאות.

תקציב משרד התקשורת הוא מהקטנים מבין משרדי הממשלה. עם כניסתו של ארדן לתפקידו הוא הבחין כי היקף העבודה שמוטלת על אנשי המשרד גבוהה מאוד, וחלק מהעיכובים הקשים בביצוע רפורמות נובע מהקושי לעמוד בכל המשימות במקביל.

בנוסף, בשל חוסר במשאבים, המשרד מתקשה להוציא עבודות לגופים חיצוניים. שכירת חברות ייעוץ לדוגמה נעשית במשורה. כך למשל, המשרד צריך לא אחת לעקוב אחר שינויים בעולם כדי ללמוד ולהפיק לקחים, ואין לו תקציב לשם כך.

על-פי הערכות, ייתכן כי ארדן יבקש תקנים נוספים, והוא שוקל לאייש את עמדת המדען הראשי במשרד התקשורת, תפקיד שלא מאויש זה שנים ארוכות.