מיכה לינדנשטראוס יצטרף למאבק לשקיפות בגופים ציבוריים

מבקר המדינה לשעבר מונה ליו"ר עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל"

השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה לשעבר, מונה ליו"ר עמותת "שקיפות בינלאומית ישראל", במקומו של עופר נאמן, ויצטרף למאבק העמותה למען שקיפות בגופים ציבוריים. בעקבות המינוי, שאושר בידי האסיפה הכללית של העמותה, היא מתכוונת להתמקד בהגברת היושרה והשקיפות בשלטון המקומי ככלי אפקטיבי למניעת שחיתות, באמצעות פעילות ממוקדת מול הרשויות המקומיות, ולהיאבק למען פרסומם המלא של תקציבי הרשויות, פרסום זוכי המכרזים וההתקשרויות, ופרסום ניגודי העניינים של ראשי הרשויות וחברי המועצות המקומיות.

קיראו עוד ב"גלובס"


עוד הודיעה "שקיפות בינלאומית" על כוונתה לפעול להגברת השקיפות בוועדות ציבוריות בכלל ובוועדת השרים לענייני חקיקה בפרט. כיום פעילותן של הועדות הציבוריות נותרת ברובה חסויה: הפרוטוקולים של ועדות אלה אינן מובאות בפני הציבור וכן עמדת השרים ואופן הצבעתם.

לינדנשטראוס עצמו הודיע כי "במערכה על טוהר המידות בישראל, חופש המידע והחלת כללי האתיקה על מוסדות ציבור ובהם הרשויות המקומיות והמוסדות, גם הפרטיים, המשרתים את הציבור, יש חשיבות מן המעלה העליונה, לאמון הציבור. אם הציבור ישתכנע בטוהר כוונותינו ליצור חברה הוגנת, טהורת מידות, הלוחמת ללא חת בשחיתות הציבורית, יינתן למובילי מערכה זו, דוגמת עמותת שקיפות בינ"ל-ישראל, חיזוק, גיבוי הולם".

מנכ"לית עמותת שקיפות בינלאומית עו"ד גליה שגיא, הודיעה כי "אנו גאים על הצטרפותו של השופט לינדנשטראוס ל'שקיפות בינלאומית ישראל', ובטוחים כי בסיועו נוכל להביא להישגים משמעותיים בהגברת השקיפות וטוהר המידות בממשלה ובכנסת, כמו גם בשלטון המקומי בישראל ולהשתוות למדינות אירופה במדד השחיתות העולמי".