משרד התקשורת מבקש את עמדת הציבור על רשות השידור

ועדת לנדס לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי פרסמה שימוע שנועד לקבל עמדות מהציבור ■ מבקשת בין השאר הצעות לדרכים לשיפור גביית האגרה

ועדת לנדס, בראשות רם לנדס, לבחינת המתווה לשידור הציבורי העתידי, פרסמה שימוע ציבורי שמטרתו לקבל עמדות מהציבור ולשמוע את דעתו בנושא שלשמו הוקמה. הוועדה מונתה על-ידי שר התקשורת גלעד ארדן, לצורך גיבוש המלצות בשורה של נושאים.

בין הנושאים הנכללים בכתב המינוי של הוועדה - תפקידו וייעודו של גוף המשדר שידור ציבורי; מבנה מוצע, אופן פעולתו והפעלתו של גוף המשדר שידור ציבורי; ומחויבויות התוכן השנתיות שיוטלו על השידור הציבורי.

קיראו עוד ב"גלובס"


עוד בכתב המינוי: המתכונת לרכישת הפקות ממפיקים חיצונים למשדר השידור הציבורי (שאינן שידורי חדשות), ובכלל כך בחינת האפשרויות להוצאת כלל ההפקות מחוץ לגוף המשדר, העקרונות לעניין חלוקת הזכויות בתוכן שיירכש ממפיקים חיצונים ואופן מכירתו לאחרים; בחינת האפשרות לגיוס מקורות מימון נוספים למשדר השידור הציבורי, וכן דרכים לשיפור גביית האגרה, על מנת לפשט את הליך הגבייה ולייעלו.

שר התקשורת הקציב לוועדה 3 חודשים להגיש את המלצותיה, אך לא מן הנמנע כי לוועדה יידרש הרבה יותר זמן כדי להעמיד דוח רציני ומקיף עם המלצות אופרטיביות.