בנק ישראל מסיר חסם להגדלת החזקות מוסדיים בבנקים

בעלי השליטה בגופים המוסדיים לא יוגבלו בגלל החזקה של יותר מ-5% במניות בנק

חדוה בר / צילום: אוריה תדמור
חדוה בר / צילום: אוריה תדמור

בנק ישראל מסיר חסם שיאפשר את הגדלת החזקות המוסדיים במניות הבנקים. אתמול (ד') פרסם הפיקוח על הבנקים כי על בעלי שליטה בגופים מוסדיים שיגיעו להחזקה של מעל 5% בבנקים, לא תחול מגבלת "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים", רק מכיוון שהגוף המוסדי הגיע להחזקה של מעל 5%.

נזכיר כי לפני שלושה חודשים הודיע הפיקוח על הבנקים כי יאפשר לגופים המוסדיים להגדיל את החזקותיהם במניות הבנקים מ-5% ל-7.5%. אלא שמאז לא נרשם שינוי משמעותי בהחזקות המוסדיים. בשוק ההון מציינים כי הסיבה לכך היא המגבלה של בנק ישראל, לפיה על בעל שליטה שמחזיק ביותר מ-5% ממניות בנק יחולו מגבלות במסגרת הוראת עסקי תאגיד עם אנשים קשורים.

כך למשל, על כל עסקה של אותו בעל שליטה בגוף מוסדי עם הבנק יחולו מגבלות חריפות בנושא ממשל תאגידי, ויהיה צורך באישור מיוחד, וכן תצטרך לגדול מידת השקיפות בפעילות העסקית של אותו בעל שליטה מול הפיקוח על הבנקים.

המוסדיים צפויים להגדיל החזקות

כתוצאה מכך, גופים מוסדיים לא מיהרו להגדיל את החזקות העמיתים שלהם במניות הבנקים, וזאת בשל המגבלות שיחולו על בעלי השליטה שלהם. כעת בנק ישראל מסיר את המגבלה - הפיקוח על הבנקים נותן פטור מהגדרת "איש קשור" למי שמחזיק ביותר מ-5% ממניות הבנקים, במידה שהחזקה זו נבעה רק מהחזקות של חברות שבשליטתו במניות הבנקים לצורך ניהול ההשקעות ללקוחות. "הפיקוח על הבנקים סבור שבמקרה כזה ניתן לפטור את בעל היתר ההחזקות מהגדרת איש קשור", כותבים בבנק ישראל.

כעת הציפייה היא שבעקבות הסרת המגבלה, יתחילו המוסדיים הגדולים להרחיב את השקעותיהם בבנקים עד לרמה של 7.5% ממניות כל בנק. מרבית המוסדיים הגדולים מחזיקים כיום במניות הבנקים בהיקף הקרוב ל-5% (המגבלה הקודמת). מבדיקה שערכנו בעבר ב"גלובס", עלה כי המוסדיים עשויים להגדיל את החשיפה למניות הבנקים בעד כ-15 מיליארד שקל, אם יחליטו לנצל את ההקלה שניתנה.

ההקלה בנושא הגדלת ההחזקות, מצטרפת להקלה נוספת עליה הודיעה לאחרונה המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בהקשר של שוק ההון והמשקיעים - בר הודיעה כי תאפשר לבנקים להגדיל את היקף הדיבידנד שהם מחלקים לבעלי המניות. צעד זה נעשה גם כן כדי לעודד כניסה של משקיעים - ישראלים וזרים - למניות הבנקים, הנסחרות כיום במכפיל של 0.7 בלבד על ההון העצמי.