הנקראות ביותר

"ילדי פישמן חסו בצל אביהם כדי לנתקו באופן מלאכותי מנכסיו"

עו"ד יוסי בנקל , המנהל המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן, הגיב לעמדת בני משפחת פישמן בנוגע למניות ילדיו וחתניו של פישמן בחברות הקבוצה

אייל ואליעזר פישמן, ענת מניפז–פישמן ורונית אופיר–פישמן / צילום: אריאל ירוזולימסקי
אייל ואליעזר פישמן, ענת מניפז–פישמן ורונית אופיר–פישמן / צילום: אריאל ירוזולימסקי

"את טשטוש הגבולות בין אליעזר פישמן לילדיו ואת עירוב הנכסים בתוך המשפחה מזה וקבוצת פישמן מזה לא יצר המנהל המיוחד, אשר מתוקף התפקיד שהוטל עליו רק מנסה להתיר את הפקעת הסבוכה שיצרו, בכוונת מכוון, החייב ובני משפחתו ולמנוע ניצול לרעה של האופן בו בחרו הם לחסות בצל אביהם במשך שנים ארוכות, כדי לנתק באופן מלאכותי את החייב מנכסיו ולפגוע בזכויות הנושים" - כך כתב היום (א') עו"ד יוסי בנקל, המנהל המיוחד לנכסי החייב אליעזר פישמן, בתגובה לעמדת בני משפחת פישמן בנוגע למניות ילדיו וחתניו של פישמן בחברות הקבוצה, שהגיש בנקל לנשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין.

ילדיו וחתניו של פישמן - ענת מניפז, אייל פישמן ורונית פישמן-אופיר וכן טל מניפז (בעלה של ענת) ורותם אופיר (בעלה של רונית) - מתנגדים לבקשת בנקל כי ייאסר עליהם לבצע שינויי בעלות בנכסים שלהם, בין אם מדובר בנכסים הוניים ובין אם מדובר בנכסי נדל"ן.

לטענת בני משפחת פישמן, בנקל מגיש לבית המשפט בקשות הנסמכות על הסדרים דרסטיים של ביטול הענקות (העברת בעלות בנכסים מהחייב לבני משפחתו. ח',מ'), מתוך גישה גורפת וכוללנית שאינה מתמודדת עם כך שמרבית הנכסים אותם הוא מבקש "לחמוד" לתיק פשיטת-הרגל לא היו מעולם נכסיו של אליעזר פישמן, שהוא החייב.

עו"ד בנקל מנגד מנסה לשכנע את בית המשפט להותיר על כנו את הצו הארעי שניתן על-ידי השופט ב-22 בינואר, האוסר על ביצוע כל דיספוזיציה מכל מין וסוג שהוא במניות של תאגידים, בארץ ובחו"ל, המוחזקות על-ידי בני משפחת פישמן או המוחזקות עבורם על-ידי צדדים שלישיים, בחברות המשתייכות לקבוצת פישמן. 

עוד מבקש בנקל מהשופט כי יורה כי ההסדר בעניין נכסי פישמן יחול גם על תאגידים בהם מי מבני המשפחה מחזיק במישרין ובעקיפין בלפחות 5% מזכויות ההצבעה או מהזכות לרווחים בתאגיד או משמש כדירקטור, גם אם אין לפישמן עצמו אחזקה ישירה או עקיפה בהם.

עוד בנושא דין וחשבון


עו"ד בנקל מוסיף וכותב בבקשתו כי הדברים שקבע אורנשטיין במסגרת הצו הארעי שהוציא ואוסר על טובה פישמן, רעיית החייב, לבצע כל דיספוזיציה בנכסים שבבעלותה, צריכים להיות תקפים גם בכל הנוגע לאחזקות בני המשפחה בחברות.

בנקל טוען כי "כל מטרתה של הבקשה לעת הזו ולאור ממצאים ראשוניים שהתבררו לו ואינדיקציות ראשוניות מהן עולה לכאורה 'זליגה' של רכוש וכספים מהחייב לילדיו, בדרכים שונות ויצירתיות, תוך ניצול המבנה המורכב והסבוך ממילא של החברות בקבוצת פישמן, לרבות באמצעות חברות שלחייב אין לכאורה אחזקות בהן - בשימור המצב הקיים בקשר עם מניות המשיבים".

לדברי בנקל, "בעוד הסעד לו עתר המנהל המיוחד במסגרת הבקשה אינו נטילה של קניין כלשהו מילדיו וחתניו של פישמן, אלא אך ורק 'שימור מצב', הרי שמן העובדות והמידע שהלכו ונחשפו עולים חששות כבדים לשינויים מהירים שביצעו בני המשפחה - במישרין ובעקיפין - במצבת הנכסים, אף לאחר צו הכינוס (!), כך למשל שינוי תקנונים בחברות אשר פגעו באחזקות פישמן, ואשר אחד מהם כבר מונח בפני בית המשפט".

גם בבקשה זו חוזר המנהל המיוחד על טענותיו הקשות נגד פישמן, והוא חוזר וטוען כי קיים חשד ש"כעניין שבשיטה ננקטה בקבוצה מדיניות נמשכת של העמסת חבויות על החייב, באורח אשר הפריד דה-פקטו בין נכסים לחובות - ולעניין זה נזכיר כי המשיבים (בני משפחת פישמן) לא העמידו ערבויות אישיות ולא שיעבדו מנכסיהם, כבטוחות להבטחת חובות של חברות מקבוצת פישמן". זאת, בניגוד לאליעזר פישמן עצמו, ש"לא רק ערב לחובות קבוצת פישמן אלא גם מכר, בתחילת שנות ה-2000, מניות שבבעלותו בהיקף של מאות מיליוני שקלים כדי לכסות את חובות חברות הקבוצה וכן שיעבד אחזקות בחברות קבוצת פישמן לטובת נושי אותן חברות או לטובת נושי חברות אחרות בקבוצה".

המנהל המיוחד מציין כי "למרות שבני משפחת פישמן מקדישים חלק נכבד מן התגובה לניתוח התביעות אותן יוכל המנהל המיוחד להגיש, כמו גם של הדין החל על ביטול הענקות, יודגש שוב כי אין מדובר, עדיין, בבקשה לביטול הענקות, כי ייתכנו אף עילות נוספות אשר יש לבררן תחילה בחקירות מסועפות, וכי הבקשה הוגשה כאמור אך במטרה למנוע, לעת הזו, מנכסים שעל פני הדברים יש לחייב זיקה הדוקה אליהם, מלהיעלם".

אליעזר פישמן: "אותי לא יכניסו לכלא"

loading

העימות בין בנקל לבני משפחת פישמן נמשך מזה שבועות ארוכים ולמעשה מאז שבנקל מונה על-ידי בית המשפט לתפקיד המנהל המיוחד, שתפקידו לממש את נכסי פישמן לטובת נושיו. ילדי וחתני פישמן תוקפים את בנקל וטוענים כי חלק מהבקשות שהוא הגיש לבית המשפט הן פסולות ושערורייתיות ונשענות על תזה משפטית מופרכת הסותרת חזיתית את הוראות החוק, ההלכה הפסוקה ועקרונות-יסוד בדיני פשיטת-הרגל.

באמצעות עורכי הדין דוד לשם וד"ר אלעד פלד ממשרד ניר כהן, לשם ושות', טוענים ילדי פישמן וחתנו כי עו"ד בנקל הציג לבית המשפט תמונה משפטית ועובדתית מסולפת ומטעה בלשון המעטה, המתיימרת ליצור אווירה של בהילות ודחיפות שאין להן כל אחיזה במציאות. לטענתם, בנקל מתנהג באופן פסול שאין לראותו אלא כשימוש לרעה ובחוסר תום-לב בסמכויות וכוח שניתנו לו.

עקבו אחרינו ברשתות
רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
היי טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
גלובס TV
פרויקט מיוחד
✓ הרישום בוצע בהצלחה!