הנקראות ביותר

לוח מודעות

WWW.TELEBOARD.COM

לצד מאגר מודעות לוח בנושאים שונים (היכרויות, נדל"ן, רכב, תעסוקה מחשבים ועוד), מספק האתר שירות של סוכנים וירטואליים, תוכנות הסורקות דרך קבע את מאגר המידע ומנסות לאתר התאמות בין היצע וביקוש. ברגע שזוהתה התאמה, יקבלו הצדדים מסר בנדון לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם. בנוסף לכך, מאפשר האתר עריכת מודעות על גבי טפסים אלקטרוניים אינטראקטיביים ויצירת מסמכים מקצועיים של קורות חיים. האתר פועל באנגלית ובעברית.