דורין כספי מבקשת להכריז על פשיטת רגל של בעלה לשעבר, מתי כספי

דורין כספי, גרושתו של הזמר מתי כספי, פנתה היום לבית המשפט המחוזי בת"א בבקשה להכ-ריז עליו כפושט רגל ולמנותנאמן על נכסיו.

בפניה לבית המשפט, בא-מצעות עו"ד רון ברק, נטען, כיבאסיפת נושיו של כספי שנער-כה לפני כשלושה חודשים הוח-לט פה אחד על הכרזתו כפושטרגל ומינוי נאמן על נכסיו.

אולם, עד היום לא נעשהדבר בעניין וכספי ממשיך להתח-מק ממילוי חובותיו וזאת כאשרהוא עצמו היה זה שהגיש את הבק-שה להכרזתו כפושט רגל.

כמו כן, מדו"ח ביניים שהגיש מנהלו המיוחד של כספי עולה, כי כספי מעלים מקופת הכינוס על נכסיו מאות אלפי שקלים. (בש"א 4811/01).