פיסקאלי

כאשר מדובר בדו"חות כספיים או תקציב מדינה, אנו שומעים את המונחים "שנה פיסקאלית" או "רבעון פיסאקלי", ואין לכך שום קשר למונח פיסיקה. הביטוי מציין את שנת הכספים לגביה מוגש תקציב מדינה או חוקים הקשורים לתקציב, או תקופת דיווח של חברה שאינה תקופה קלנדרית רגילה.

מקור המונח הוא בשפה הלטינית. "פיסקוס" בלטינית פירוש שקית או ארנק ששימשו לנשיאת מטבעות כסף. מן התחום הפרטי של אדם שנשא את כספו בשקית, עבר המונח לציין את רכושם הפרטי של קיסרי רומא. אחר כך ציין המונח את ההון שממנו הקיסר מימן עבודות ציבוריות ברומא, וכן את מקורות ההכנסה שלו ברחבי האימפריה.

גם לנו, היהודים, חלק במונח פיסקאלי שלא מרצוננו. "פיסקוס יודאיקוס" (אוצר היהודים) הייתה קרן רומאית לגביית מס מהיהודים אחרי חורבן בית שני.