גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המכתש הגמור

קצו של עידן: בית המשפט הורה על סילוקה של קבוצת הכדורגל הפועל רמת-גן ממגרשה הביתי, "המכתש", בגבעתיים. קבע שלאחר שייעודו החוקי של המגרש, בתוכנית בניין עיר, שונה למטרת מגורים, השימוש בו כאצטדיונה של הפועל רמת-גן כלל אינו חוקי

"ב-1 למאי 1927 נחנך המכתש כאמפיתאטרון לתושבי שכונת בורוכוב בגבעתיים. 79 שנים חלפו, שמתוכן הוא קיים כאיצטדיון כדורגל רשמי מאז 1953 כשעדיין, למרות גילו המופלג, הוא ממשיך לספק לנו מנת ריגושים מדי שנה ושנה. כתבה נוסטלגית על המכתש מהסוג שמעורר געגועים לימים עברו". זו ההקדמה לכתבה, שפורסמה במאי 2006 באתרם הרשמי של אוהדי קבוצת הכדורגל של הפועל רמת-גן-גבעתיים, ושסקרה את תולדות אצטדיון "המכתש", מגרשה הביתי של הקבוצה. הנוסטלגיה התייחסה לכך, שמי שהייתה קבוצה בכירה בישראל, הפכה לקבוצה אפורה, שהגאווה העיקרית, שהיא גורמת לאוהדיה, מתמצה בהיותה ה"סינדרלה" של משחקי גביע המדינה, אי פה אי שם.

כותב הכתבה לא היה מודע אז לכך, שבתוך זמן קצר הנוסטלגיה תתעורר בקשר למגרש עצמו. אתמול ציווה שופט בית משפט השלום בתל-אביב, חיים טובי, על הפועל רמת-גן, לסלק ידיה מן המגרש ולחדול מלעשות בו שימוש כלשהו, וזאת בתוך חודשיים. על הקבוצה יהיה למצוא לעצמה מגרש ביתי אחר. קצו של עידן.

ההחלטה האמורה ניתנה במסגרת תביעה לסילוק יד, שהגישה בעלת זכויות החכירה במגרש, "עמלנו חברה בעלת נכסי הפועלים ברמת גן", באמצעות עו"ד עופר נעם ויוסף ג'רסי. אף שבשנת 1998 מכרה זו את זכויותיה במגרש ל"חברת גני דולינגר בע"מ", היא עודנה זו הרשומה כחוכרת. הרוכשת - "גני דולינגר" - מתעתדת להקים על המגרש בנייני מגורים. כך היא מתכוונת לעשות לאחר שינויים, שהוכנסו בתכנית בניין העיר הרלבנטית, ושלאחריהם ייעודו הנו למגורים. בשנת 1999 חתמו חברת הניהול דאז של הפועל רמת-גן ובעלת המגרש על הסכם בוררות. במסגרתו הוסכם ביניהן, כי הקבוצה תפנה את המגרש עד ליוני 2000, והבורר, השופט חיים שפירא ז"ל, הוסמך לקבוע את שיעורו של הפיצוי, שישולם לקבוצה כנגד הפינוי.

ללא זכות חוקית

הבורר אכן ציווה על בעלת הזכויות לפצות את חברת הניהול של הפועל רמת-גן, בגין פינוי המגרש, בסך כמיליון דולר. בשנת 2002 חתמה חברת הניהול של הקבוצה על מסמך, שבו היא אישרה, כי בעלת הזכויות מילאה אחר פסק הבוררות, וכי אין לה עוד כל תביעות או דרישות בקשר ל"מכתש". לאחר מכן הוא הושכר לה, על-מנת שימשיך לשמש כמגרשה הביתי של הקבוצה, עד לשנת 2005. לאחר מכן לא הוארכה עוד השכירות.

את התביעה לסילוק יד הגישה "עמלנו" בסדר דין מקוצר. היא טענה, שהקבוצה מחזיקה במגרש ללא כל זכות חוקית. הנתבעת - חברת הניהול החדשה של הפועל רמת-גן, אשר רכשה את זכויות הניהול ממפרקו הזמני של מועדון הכדורגל בשנת 2006 - טענה, מנגד, באמצעות עו"ד משה זינגל, כי הקבוצה פועלת במגרש במשך כ-80 שנים, כי היא דיירת מוגנת בו, וכי אין לפנותה עד שיימצא לה פתרון חלופי. חברת הניהול הוסיפה וטענה כנגד תקפותו של הסכם המכירה של המגרש ל"גני דולינגר". השופט חיים טובי דחה את כל טענותיה והורה, כאמור, על סילוק ידה מן המגרש בתוך חודשיים.

"לא מצאתי כי למבקשת (חברת הניהול של הקבוצה - א'ט') זכות חוקית ו/או חוזית להמשיך ולהחזיק במקרקעין", פתח טובי. בהתייחסו לטענותיה של חברת הניהול בדבר זכויות עתיקות יומין, שהן מנת-חלקה, הוא קבע: "נפלא ממני מה זכות יש לה לאחרונה להחזיק במקרקעין כאשר זו נוסדה אך ביום 22/2/06... הטענה היחידה שיכולה לעמוד לה למבקשת לזכות חזקה במגרש, הינה כי היא באה בנעלי חברת הניהול שקדמה לה. בהישמט טענה זו מפי המבקשת, זכות לחזקה מנין לה? תמהני!". טובי דחה את טענת חברת הניהול, שלפיה היא באה בנעלי "קבוצת הכדורגל רמת גן", שהנה דיירת מוגנת במגרש. כך קבע לאור זאת, ש"קבוצת כדורגל" אינה ישות משפטית, שיכולה להיות בעלת זכויות או חובות. "לא בכדי, התנהלות קבוצת הכדורגל נעשתה באמצעות חברת הניהול שהינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, שאת זכויות הניהול שלה רכשה המבקשת מהמפרק הזמני, אך בשנת 2006", הוסיף.

טובי קבע, שדי היה לה, ל"עמלנו", בכך שהוכיחה, כי היא בעלת זכויות החכירה במגרש, על-מנת להקים לעצמה עילת פינוי. משכך, היה על חברת הניהול להראות, ולו לכאורה, זכות חוקית לישיבתה במקום. "העלה בידי המבקשת להצביע על זכות כזו? סבורני כי התשובה לשאלה האמורה הינה שלילית", חרץ. טובי הפך בכתבי הטענות, שהוגשו מטעם חברת הניהול, והפך בהם, ו"לא ניתן לידע מה מקור זכותה של המבקשת להחזיק במקרקעין כנגד רצונה של המשיבה - בעלת זכויות החכירה בהם".

מבין השורות מצא טובי את הטענה, שלפיה חברת הניהול החדשה של הפועל רמת-גן באה בנעלי חברת הניהול הישנה, ושלפיה ככזו היא רשאית להחזיק במגרש ולעשות בו שימוש. טובי דחה טענה זו מכל וכל. הוא הפנה אל אותו מסמך, עליו חתמה חברת הניהול הישנה בשנת 2002, ושבו היא אישרה כי אין לה עוד כל טענות או דרישות בנוגע למגרש. עוד הוא הסב את תשומת הלב לכך, שחוזי השכירות הגיעו לקצם בשנת 2005. "בנסיבות אלה, ברי לכל, כי לחברת הניהול אין כל זכות חוקית להמשיך ולהחזיק במגרש מעבר לתקופת השכירות האמורה", המשיך.

לא דיירת מוגנת

"מה אם כן מקור זכותה של המבקשת להחזיק במקרקעין? סתמה המבקשת ולא פירשה", כך טובי. לדידו, ככל שחברת הניהול אכן התיימרה לסמוך על היותה חליפתה של חברת הניהול הישנה, "הרי שזכות המשיבה לפנותה מהמגרש לאלתר, בהעדר זכות חוזית להחזיק במגרש מעבר לתקופת השכירות". ועוד: "אולם אם טענת המבקשת לזכויות עצמאיות במגרש, בלא קשר לזכויות חברת הניהול בו, נפלא ממני מה מקור זכותה של המבקשת להמשיך ולהחזיק במגרש?".

טובי דחה את טענת חברת הניהול, שלפיה לאור העובדה, שהיא מחזיקה במגרש עוד מלפני קום המדינה. היא דיירת מוגנת בו. "אודה ולא אבוש, לא הבינותי פשרה של טענה זו", ביטל. "ברי לכל, כי המבקשת לא החזיקה במקרקעין 'לפני קום המדינה' שכן היא נוסדה אך ביום 22/2/06... אם כן למי מכוונת האמירה 'אנו מחזיקים בקרקע לפני קום המדינה'? סתם ב"כ המבקשת ולא פירש". בקשר לכך הזכיר טובי את זאת, שחברת הניהול הישנה אישרה, כי אין לה עוד כל זכויות במגרש, אף לא דרישות בקשר אליו. "על בסיס מה טוענת, איפוא, המבקשת להיותה דיירת מוגנת במגרש? תמהני!".

טובי הזכיר עוד, שבהעדר יחסי שכירות בין המחזיק במקרקעין לבין בעליהם, כלל אין תחולה לחוק הגנת הדייר. הוא דחה גם את הטענה בדבר בטלותו של הסכם מכר המגרש ל"גני דולינגר". תחילה קבע, כי מאחר שחברת הניהול לא הצביעה על זכות חוקית כלשהי במגרש, "נפלא ממני על איזה בסיס טוענת המבקשת להעדר תוקפה של עסקת המכר... משנמצא כי למבקשת אין זכויות במגרש, אף לא זכות החזקה בו, אין לה כל מעמד לטעון להיעדר תוקף לעסקת המכר ולאי חוקיות פעולותיה של המשיבה - עת מכרה זכויותיה בו לרוכשת".

טובי דחה את הטענה גם לגופה. התברר בפניו, כי חרף טענת חברת הניהול של הפועל רמת-גן, שלפיה בניית בנייני מגורים על המגרש אינה תואמת את ייעודו שלפי תכנית בניין העיר, הרי בשנת 1994 אושרה תכנית, ששינתה את ייעוד המגרש למטרת מגורים. "מששונה ייעודו של המגרש... למגורים, ברי כי השימוש שנעשה במגרש - למן מועד אישורה - צריך להיות תואם לייעוד האמור. כך ששימוש במגרש למטרת איצטדיון איננה כדין, הגם שייעודו המקורי של המגרש היה לפעילות ספורטיבית", הקיץ טובי את הקץ על משחקי כדורגל ב"מכתש".

באתר הרשמי של האוהדים פורסם הבוקר, ככל הנראה עוד בטרם נודע אודות ההחלטה המצערת מבחינתם, כי "דרבי הליגה מול הכח עמידר (מחזור 23), יתקיים ביום שבת ב 15:00, במכתש. יקדם למשחק טקס פרידה לכבודו של תומר אזולאי". יהיה זה, ככל הנראה, אחד המפגשים האחרונים של האוהדים עם קבוצתם האהובה ב"מבצרה", ב"מכתש". טקס הפרידה הבא יהיה, ככל הנראה, מן ה"מבצר" עצמו (ת"א 39223/07).

עוד כתבות

בנימין נתניהו / צילום: תמר מצפי

מי יהיה מבקר המדינה הבא? מחר המועד האחרון לפרסום מועמדים

אף סיעה בכנסת לא פרסמה עדיין שמות של מועמדים לתפקיד ● לפי דיווחים, בליכוד עשווים לתמוך ברו"ח ראובן שיף או בשופט בדימוס יוסף אלון ● באיחוד מפלגות הימין מתנגדים למועמדות של שופט למשרה ובמרצ מתכוונים ליציג חזית אחידה עם כחול לבן

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

תוכנית השלום של טראמפ יוצאת לדרך: "את הכסף שמשקיעים בכדורי רובים אפשר להשקיע בתשתיות"

בסוף יוני יתקיים בבחריין סמינר על החלק הכלכלי ב"תוכנית המאה" של הממשל האמריקאי - התוכנית לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני ● החלק הכלכלי, שיעסוק, בין השאר, בעידוד השקעות בגדה המערבית ובעזה, עשוי להתפרסם כבר הלילה ולהקשות על המו"מ הקואליציוני של נתניהו

תביעה, אילוסטרציה \ צילום: שאטרסטוק

חברת TRD ובעל השליטה ישראל רמות הורשעו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע

מלבד רמות והחברה, שעסקה בפיתוח ציוד לרפואת שיניים, הורשעו בעבר בפרשה גם צבי דוידוביץ', בעל שליטה נוסף, ומיקי ברזל, ששימש יועץ לחברה ● מיד לאחר הנפקת החברה בבורסת ת"א ב-2006, כמעט כל הכספים שגויסו הועברו לתיק השקעות ספקולטיבי, שכלל רכיב משמעותי של השקעה בנגזרים ● הסנגורים: "נשקול לערער"

גלי עטרי ונבחרת הזמרים בגמר האירוויזיון / צילום: REUTERS/Ronen Zvulun

מסתבר שמדונה רק קילקלה את הערב: מסכמים אירוויזיון ברשת

חגיגות אירוויזיון 2019 הגיעו לסופן עם זכייה צפויה יחסית של הולנד ● איך התקבלו השירים של חמש הגדולות? ● למה נזכרו לתרגם את השיר של סלובניה לאנגלית רק בערב האחרון? ● למה גלי עטרי ריגשה את הצופים, ואיך מדונה קילקלה את המופע? ● ברשת מסכמים את תחרות השירה הגדולה באירופה

זיוית דוידוביץ' / צילום: אוריה תדמור

זיוית דוידוביץ' צפויה להתמנות לסמנכ"לית התוכן ברשת 13

דוידוביץ', שהייתה המפיקה הראשית של האירוויזיון, מביאה עימה ניסיון טלוויזיוני עשיר ותצטרך להתמודד עם אתגרים רבים בערוץ, שהמיזוג שלו עם ערוץ עשר נעשה בחופזה

פרנקלין טמפלטון / קרדיט: שאטרסטוק

פרנקלין טמפלטון משיק בארץ קרן להשקעות באמצעות קרנות גידור

הקרן החדשה למעשה תאפשר למשקיעים קטנים "לעקוף" מכשולים שמנעו מהם השקעה בקרנות גידור, כגון רף כניסה גבוה מידי, חוסר נזילות, פיקוח רגולטורי רופף, שקיפות נמוכה, חוסר יכולת לבצע בדיקות נאותות מעמיקות ועמלות גבוהות ● מנהל הפעילות של פרנקלין טמפלטון בארץ: "הקרן תהיה הראשונה מסוגה בישראל שקיבלה היתר הפצה מהרשות לני"ע"

משרוקית

האם הציונות בנסיגה בתחום החינוך והשירות הצבאי? | המשרוקית

יועז הנדל מזהיר שהציונות בנסיגה בכל החזיתות: "מעל 50% מתלמידי כיתות א' לומדים בחינוך לא-ציוני. רק 50% מהצעירים במדינת ישראל מתגייסים, ו-43% מסיימים שירות מלא" ● אבל מה אומרים הנתונים? ● המשרוקית של גלובס

יעקב ליצמן / צלם: אמיל סלמן

המהלך של ליצמן מקפיץ שוב את מניות הקנאביס: שוקל הקלות למשתמשים בקנאביס רפואי

לפי הצעתו של סגן שר הבריאות, לא יהיה צורך ברישיון שימוש בקנאביס ממשרד הבריאות באישור המשטרה עבור אונקולוגיה, נוירולוגיה, גסטרואנטרולוגיה והמחלות הזיהומיות ● משרד הבריאות: "מדובר במהלך שיקל באופן מהותי על הליכי הבירוקרטיה לציבור החולים הקשים"

בית החולים סורקה בבאר שבע / צילום: איל יצהר

ועדת החקירה האזרחית לשיקום מערכת הבריאות הגישה את מסקנותיה

ועדת אבניאלי-לויט, בראשות השופטות בדימוס ד"ר דפנה אבניאלי ומיכל לויט, סיימה היום את דיוניה והגישה שורה מסקנות והמלצות עיקריות ● בראש ההמלצות - ההמלצה להגדיל את המקורות הציבוריים של מערכת הבריאות באמצעות תוספת של 5 מיליארד שקל לבסיס תקציב משרד הבריאות

מיקי גנור בבית המשפט / צילום: כדיה לוי

מיקי גנור מבקש מביהמ"ש לשחרר לו מיליוני יורו שנחסמו על ידי בנק הפועלים

גנור מבקש להשתמש במיליוני יורו שמגיעים למשפחתו מהשכרת נכסים בחו"ל באמצעות חברות קפריסאיות על מנת להחזיר את ההלוואה על רכישת שתי נחלות במכמורת ונכס ברמת השרון ● לטענת בנק הפועלים, על הנכסים רובצים חובות בהיקף מעל 19 מיליון שקל

רוברט אנטוקול ואנריקה איגלסיאס צילום: לנס הפקות

חגיגה בינלאומית גם באיביזה: פלייטיקה הטיסה את 2,500 עובדיה לסופ"ש באי

וגם: יצחק תשובה חוגג עם עו"ד יעקב וקסלר ומודה לו על החזון? ● הרשת החברתית

קריסת המנוף ביבנה / קרדיט צילום: מדא

ארבעה הרוגים בקריסת עגורן צריח באתר בנייה ביבנה

(עדכון) - תאונות הבניין ממשיכות לגבות מחיר כבד: הבוקר קרס חלק מעגורן צריח ברחוב ז'בוטינסקי ביבנה והביא למותם של 4 פועלים ● 8 אנשים עוכבו לחקירה ● ראובן בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "הקבלנים בונים דירות יוקרה על גופות של פועלים, והרגולטור נותן יד להפקרות"

יוסי כרמיל ורון סרבר / צילום: שלומי יוסף

האנשים שיכולים לפרוץ לכם לטלפון ועדיין בטוחים שהם בצד של "הטובים"

בימים שבהם פריצה לסלולרי שלכם היא גם קלה וגם הרסנית מאי-פעם, בסלברייט הישראלית - המתמחה בפריצה לטלפונים, הוצאת מידע מתוכם ופיענוח שלו - מתעקשים שהם בצד של הטובים: "בשקלול בין התרומה שלנו לחברה האזרחית לבין הסיכוי שמישהו יוותר על הפרטיות שלו - אנחנו את הבחירה שלנו עשינו"

העובדים שהעסיקה חברת אדר שירותים / צילום: ההסתדרות

חברה שסיפקה שירותי ניקיון לאמדוקס תפורק בשל חוב לעובדים

לחברת אדר שירותים לאבטחה יש חוב בהיקף 1.2 מיליון שקל ל-32 עובדי ניקיון, שהעסיקה כקבלנית משנה בחברת אמדוקס ישראל ● בכוונת העובדים להמשיך במיצוי זכויותיהם הן מול החברה הקבלנית והן מול אמדוקס

אלכס ספיר / צילום: יח"צ

אלכס ספיר מביא מהבית 32 מיליון דולר לפירעון מוקדם של אג"ח ספיר קורפ

חברת הנדל"ן ספיר קורפ, הפועלת בארה"ב, תפדה את סדרת האג"ח ד', שיתרתה 115 מיליון שקל ● לדברי החברה, היא "בחנה חלופות שונות שיאפשרו לה להעמיד אמצעים נזילים מספקים לתשלום יתרת קרן סדרה ד'"

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

כלכלני בנק לאומי: התייצבות במחירי הדיור, ועליית מחירים אפשרית בעוד שנתיים

בסקירה נדל"נית שכתבו כלכלני הבנק נמצא כי לגידול במכירות אחראית תוכנית מחיר למשתכן ● עם זאת, היחלשות התוכנית עשויה להביא לעליית מחירים, בעיקר באזורי הביקוש שבהם נמכרו מעט דירות במסגרת התוכנית או לא נמכרו כלל

מדונה באירוויזיון בתל אביב \ צילום: רויטרס

"הופתענו כמו כולם מדגלי פלסטין של מדונה, אבל מבחינתנו המופע הוא הצלחה עצומה"

דניאל בנעים, מנכ"ל חברת קומטק שהפיקה את ההופעה של מדונה באירוויזיון: "אנחנו השגנו את המטרה. מדונה הייתה כאן והעלתה את הרייטינג" ● תאגיד "כאן": "החלק של הדגלים לא היה חלק מהחזרות שאושרו; האירוויזיון הוא אירוע א-פוליטי, ומדונה הייתה מודעת לכך"

שריל סנדברג / צילום: רויטרס

שריל סנדברג: "פירוק פייסבוק לא יפתור את הבעיות. צריך רגולציה"

סמנכ"לית התפעול של פייסבוק ומספר שתיים בחברה הביעה התנגדות לרעיון הפירוק של הרשת החברתית, על רקע קריאות לפירוקה שהשמיעו מספר מועמדים דמוקרטיים לנשיאות ארה"ב

הנהלת NSO ומייסדיה / צילום: בני סהר

שינויים בצמרת של NSO: נשיאה משותפת בחברה עוזבת

תמי מזאל-שחר, נשיאה משותפת בחברת הסייבר NSO, האחראית על התחום העסקי, מסיימת את תפקידה בחברה לאחר קרוב לארבע שנים

עמנואל מקרון/ צילום: רויטרס

מקרון: מדיניות ארה"ב מוטה לטובת חברות הטכנולוגיה הפרטיות

"המודל של ארה"ב נוטה לחלוטין לטובת שחקנים מהסקטור הפרטי וכבר לא נתון לאיזונים ובלמים דמוקרטיים" אמר מקרון בכנס הטכנולוגיה VivaTech בפריז