גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המכתש הגמור

קצו של עידן: בית המשפט הורה על סילוקה של קבוצת הכדורגל הפועל רמת-גן ממגרשה הביתי, "המכתש", בגבעתיים. קבע שלאחר שייעודו החוקי של המגרש, בתוכנית בניין עיר, שונה למטרת מגורים, השימוש בו כאצטדיונה של הפועל רמת-גן כלל אינו חוקי

"ב-1 למאי 1927 נחנך המכתש כאמפיתאטרון לתושבי שכונת בורוכוב בגבעתיים. 79 שנים חלפו, שמתוכן הוא קיים כאיצטדיון כדורגל רשמי מאז 1953 כשעדיין, למרות גילו המופלג, הוא ממשיך לספק לנו מנת ריגושים מדי שנה ושנה. כתבה נוסטלגית על המכתש מהסוג שמעורר געגועים לימים עברו". זו ההקדמה לכתבה, שפורסמה במאי 2006 באתרם הרשמי של אוהדי קבוצת הכדורגל של הפועל רמת-גן-גבעתיים, ושסקרה את תולדות אצטדיון "המכתש", מגרשה הביתי של הקבוצה. הנוסטלגיה התייחסה לכך, שמי שהייתה קבוצה בכירה בישראל, הפכה לקבוצה אפורה, שהגאווה העיקרית, שהיא גורמת לאוהדיה, מתמצה בהיותה ה"סינדרלה" של משחקי גביע המדינה, אי פה אי שם.

כותב הכתבה לא היה מודע אז לכך, שבתוך זמן קצר הנוסטלגיה תתעורר בקשר למגרש עצמו. אתמול ציווה שופט בית משפט השלום בתל-אביב, חיים טובי, על הפועל רמת-גן, לסלק ידיה מן המגרש ולחדול מלעשות בו שימוש כלשהו, וזאת בתוך חודשיים. על הקבוצה יהיה למצוא לעצמה מגרש ביתי אחר. קצו של עידן.

ההחלטה האמורה ניתנה במסגרת תביעה לסילוק יד, שהגישה בעלת זכויות החכירה במגרש, "עמלנו חברה בעלת נכסי הפועלים ברמת גן", באמצעות עו"ד עופר נעם ויוסף ג'רסי. אף שבשנת 1998 מכרה זו את זכויותיה במגרש ל"חברת גני דולינגר בע"מ", היא עודנה זו הרשומה כחוכרת. הרוכשת - "גני דולינגר" - מתעתדת להקים על המגרש בנייני מגורים. כך היא מתכוונת לעשות לאחר שינויים, שהוכנסו בתכנית בניין העיר הרלבנטית, ושלאחריהם ייעודו הנו למגורים. בשנת 1999 חתמו חברת הניהול דאז של הפועל רמת-גן ובעלת המגרש על הסכם בוררות. במסגרתו הוסכם ביניהן, כי הקבוצה תפנה את המגרש עד ליוני 2000, והבורר, השופט חיים שפירא ז"ל, הוסמך לקבוע את שיעורו של הפיצוי, שישולם לקבוצה כנגד הפינוי.

ללא זכות חוקית

הבורר אכן ציווה על בעלת הזכויות לפצות את חברת הניהול של הפועל רמת-גן, בגין פינוי המגרש, בסך כמיליון דולר. בשנת 2002 חתמה חברת הניהול של הקבוצה על מסמך, שבו היא אישרה, כי בעלת הזכויות מילאה אחר פסק הבוררות, וכי אין לה עוד כל תביעות או דרישות בקשר ל"מכתש". לאחר מכן הוא הושכר לה, על-מנת שימשיך לשמש כמגרשה הביתי של הקבוצה, עד לשנת 2005. לאחר מכן לא הוארכה עוד השכירות.

את התביעה לסילוק יד הגישה "עמלנו" בסדר דין מקוצר. היא טענה, שהקבוצה מחזיקה במגרש ללא כל זכות חוקית. הנתבעת - חברת הניהול החדשה של הפועל רמת-גן, אשר רכשה את זכויות הניהול ממפרקו הזמני של מועדון הכדורגל בשנת 2006 - טענה, מנגד, באמצעות עו"ד משה זינגל, כי הקבוצה פועלת במגרש במשך כ-80 שנים, כי היא דיירת מוגנת בו, וכי אין לפנותה עד שיימצא לה פתרון חלופי. חברת הניהול הוסיפה וטענה כנגד תקפותו של הסכם המכירה של המגרש ל"גני דולינגר". השופט חיים טובי דחה את כל טענותיה והורה, כאמור, על סילוק ידה מן המגרש בתוך חודשיים.

"לא מצאתי כי למבקשת (חברת הניהול של הקבוצה - א'ט') זכות חוקית ו/או חוזית להמשיך ולהחזיק במקרקעין", פתח טובי. בהתייחסו לטענותיה של חברת הניהול בדבר זכויות עתיקות יומין, שהן מנת-חלקה, הוא קבע: "נפלא ממני מה זכות יש לה לאחרונה להחזיק במקרקעין כאשר זו נוסדה אך ביום 22/2/06... הטענה היחידה שיכולה לעמוד לה למבקשת לזכות חזקה במגרש, הינה כי היא באה בנעלי חברת הניהול שקדמה לה. בהישמט טענה זו מפי המבקשת, זכות לחזקה מנין לה? תמהני!". טובי דחה את טענת חברת הניהול, שלפיה היא באה בנעלי "קבוצת הכדורגל רמת גן", שהנה דיירת מוגנת במגרש. כך קבע לאור זאת, ש"קבוצת כדורגל" אינה ישות משפטית, שיכולה להיות בעלת זכויות או חובות. "לא בכדי, התנהלות קבוצת הכדורגל נעשתה באמצעות חברת הניהול שהינה חברה פרטית מוגבלת בערבות, שאת זכויות הניהול שלה רכשה המבקשת מהמפרק הזמני, אך בשנת 2006", הוסיף.

טובי קבע, שדי היה לה, ל"עמלנו", בכך שהוכיחה, כי היא בעלת זכויות החכירה במגרש, על-מנת להקים לעצמה עילת פינוי. משכך, היה על חברת הניהול להראות, ולו לכאורה, זכות חוקית לישיבתה במקום. "העלה בידי המבקשת להצביע על זכות כזו? סבורני כי התשובה לשאלה האמורה הינה שלילית", חרץ. טובי הפך בכתבי הטענות, שהוגשו מטעם חברת הניהול, והפך בהם, ו"לא ניתן לידע מה מקור זכותה של המבקשת להחזיק במקרקעין כנגד רצונה של המשיבה - בעלת זכויות החכירה בהם".

מבין השורות מצא טובי את הטענה, שלפיה חברת הניהול החדשה של הפועל רמת-גן באה בנעלי חברת הניהול הישנה, ושלפיה ככזו היא רשאית להחזיק במגרש ולעשות בו שימוש. טובי דחה טענה זו מכל וכל. הוא הפנה אל אותו מסמך, עליו חתמה חברת הניהול הישנה בשנת 2002, ושבו היא אישרה כי אין לה עוד כל טענות או דרישות בנוגע למגרש. עוד הוא הסב את תשומת הלב לכך, שחוזי השכירות הגיעו לקצם בשנת 2005. "בנסיבות אלה, ברי לכל, כי לחברת הניהול אין כל זכות חוקית להמשיך ולהחזיק במגרש מעבר לתקופת השכירות האמורה", המשיך.

לא דיירת מוגנת

"מה אם כן מקור זכותה של המבקשת להחזיק במקרקעין? סתמה המבקשת ולא פירשה", כך טובי. לדידו, ככל שחברת הניהול אכן התיימרה לסמוך על היותה חליפתה של חברת הניהול הישנה, "הרי שזכות המשיבה לפנותה מהמגרש לאלתר, בהעדר זכות חוזית להחזיק במגרש מעבר לתקופת השכירות". ועוד: "אולם אם טענת המבקשת לזכויות עצמאיות במגרש, בלא קשר לזכויות חברת הניהול בו, נפלא ממני מה מקור זכותה של המבקשת להמשיך ולהחזיק במגרש?".

טובי דחה את טענת חברת הניהול, שלפיה לאור העובדה, שהיא מחזיקה במגרש עוד מלפני קום המדינה. היא דיירת מוגנת בו. "אודה ולא אבוש, לא הבינותי פשרה של טענה זו", ביטל. "ברי לכל, כי המבקשת לא החזיקה במקרקעין 'לפני קום המדינה' שכן היא נוסדה אך ביום 22/2/06... אם כן למי מכוונת האמירה 'אנו מחזיקים בקרקע לפני קום המדינה'? סתם ב"כ המבקשת ולא פירש". בקשר לכך הזכיר טובי את זאת, שחברת הניהול הישנה אישרה, כי אין לה עוד כל זכויות במגרש, אף לא דרישות בקשר אליו. "על בסיס מה טוענת, איפוא, המבקשת להיותה דיירת מוגנת במגרש? תמהני!".

טובי הזכיר עוד, שבהעדר יחסי שכירות בין המחזיק במקרקעין לבין בעליהם, כלל אין תחולה לחוק הגנת הדייר. הוא דחה גם את הטענה בדבר בטלותו של הסכם מכר המגרש ל"גני דולינגר". תחילה קבע, כי מאחר שחברת הניהול לא הצביעה על זכות חוקית כלשהי במגרש, "נפלא ממני על איזה בסיס טוענת המבקשת להעדר תוקפה של עסקת המכר... משנמצא כי למבקשת אין זכויות במגרש, אף לא זכות החזקה בו, אין לה כל מעמד לטעון להיעדר תוקף לעסקת המכר ולאי חוקיות פעולותיה של המשיבה - עת מכרה זכויותיה בו לרוכשת".

טובי דחה את הטענה גם לגופה. התברר בפניו, כי חרף טענת חברת הניהול של הפועל רמת-גן, שלפיה בניית בנייני מגורים על המגרש אינה תואמת את ייעודו שלפי תכנית בניין העיר, הרי בשנת 1994 אושרה תכנית, ששינתה את ייעוד המגרש למטרת מגורים. "מששונה ייעודו של המגרש... למגורים, ברי כי השימוש שנעשה במגרש - למן מועד אישורה - צריך להיות תואם לייעוד האמור. כך ששימוש במגרש למטרת איצטדיון איננה כדין, הגם שייעודו המקורי של המגרש היה לפעילות ספורטיבית", הקיץ טובי את הקץ על משחקי כדורגל ב"מכתש".

באתר הרשמי של האוהדים פורסם הבוקר, ככל הנראה עוד בטרם נודע אודות ההחלטה המצערת מבחינתם, כי "דרבי הליגה מול הכח עמידר (מחזור 23), יתקיים ביום שבת ב 15:00, במכתש. יקדם למשחק טקס פרידה לכבודו של תומר אזולאי". יהיה זה, ככל הנראה, אחד המפגשים האחרונים של האוהדים עם קבוצתם האהובה ב"מבצרה", ב"מכתש". טקס הפרידה הבא יהיה, ככל הנראה, מן ה"מבצר" עצמו (ת"א 39223/07).

עוד כתבות

אלכס ספיר / צילום: יח"צ

זה שמוכר וזה שקונה: ספיר צפויה לממש את הנכס "מיאמי 18", מנרב תקים שני בניינים במנהטן ב-127 מיליון דולר

לספיר קורפ, הפועלת בנדל"ן להשקעה, ייזום ומלונאות בארה"ב, יש החזקה של כ-21% בנכס, והיא זכאית ל-40% מרווחי העסקה ● מנרב רכשה קרקעות באזור פארק גראמרסי להקמת שני פרויקטי מגורים שיכללו כ-90 יחידות דיור

בצלאל סמוטריץ / צילום: אתר הכנסת

המאחזים הלא חוקיים ביהודה ושומרון: סמוטריץ' מגיב לחשיפת "גלובס"

שר התחבורה שלח מכתב חריף למנכ"ל משרד רה"מ, בו הוא מותח ביקורת קשה על המשנה ליועמ"ש, עו"ד ארז קמיניץ, וקורא שלא לציית להוראתו בעניין המאחזים הלא חוקיים ביהודה ושומרון ● "סגנונו מבטא בעיית משילות קשה ואובדן דרך של מי שאמורים להיות משרתי הציבור תחת הנחיית נבחריו. אין להשלים עם היפוך יוצרות כזה"

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

נעילה חיובית בוול סטריט: פתיחה חזקה לעונת הדוחות לרבעון השלישי

הנאסד"ק עלה ב-1.2%, S&P 500 טיפס ב-1%, והדאו ג'ונס הוסיף 0.9% ● מחיר הנפט ירד ב-1.5% ● ג'י.פי מורגן, סיטיגרופ ובלאקרוק עקפו את התחזיות ברבעון השלישי של השנה ● יונייטדהלת' העלתה את תחזית הרווח לשנה לאחר הדוחות ● ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה את התחזיות ● זינוק מחיר בשר חזיר הקפיץ את האינפלציה בסין לשיא של 6 שנים ● מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-3% בספטמבר ● פולקסווגן מעכבת בניית מפעל בטורקיה בצל תקיפת הכורדים

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

השווקים לא התרגשו מהאיום של טראמפ "להרוס את כלכלת טורקיה", ומה חושב על זה ארדואן?

נשיא ארה"ב שלף את הנשק החביב עליו בעקבות המתקפה הצבאית של טורקיה בצפון סוריה ● מה כוללות הסנקציות, איך הגיב עליהן הקונגרס, ולמה הלירה הטורקית ובורסת איסטנבול דווקא עלו ● וגם מה כתב ארדואן ל"וול סטריט ג'ורנל" על המתקפה בסוריה

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

קדחת הנדל"ן של אדם נוימן: כל הבתים שמייסד WeWork רכש בזמן שהחברה הלכה והסתבכה

בני הזוג נוימן יצאו למסע רכישות שכלל לא פחות משני נכסי מגורים במנהטן, חווה בווסצ'סטר, שני בתים בהמפטונס ואחוזה בקליפורניה ● בסך-הכול הוציאו הנוימנים קרוב ל-90 מיליון דולר על שישה נכסים ועוד בחנו השקעות נוספות בסמוך להידרדרות במצבה של WeWork

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

המשקיעים מריחים הסדר: טבע זינקה על רקע דיווח כי היא עשויה להגיע לפשרה בתביעות האופיואידים

לפי דיווח בבלומברג, החברה הציעה להעביר תרופות גנריות בשווי של יותר מ-15 מיליארד דולר במשך 10 שנים ● טבע היא אחת משורת יצרניות ומפיצות תרופות שנתבעו על שיווק אגרסיבי של משככי כאבים אופיואידים, שהובילו למגיפת התמכרות ולמוות של משתמשים רבים ● בעבר טענה כי לא תחתום על הסכמי פשרה משום שאין לה כסף

שליחים של וולט ותן ביס/ צילום: שלומי יוסף

בלי סכו"ם בבקשה: כך תהפכו את משלוח האוכל שלכם לקצת פחות מזהם

לפריחה בתחום משלוחי האוכל יש מחיר כבד - באיחוד האירופי נזרקים מיליארד קופסאות חד-פעמיות מזהמות לפח מדי שנה, ובישראל אלפי שליחים מדי יום מעבירים ארוחות ארוזות במוצרים לא מתכלים לבתי עסק ● רוב החברות אפילו לא מציעות ללקוחות להימנע מלקחת מוצרים מזהמים

יאיר לפידות ודב ילין/ צילום: איל יצהר

מכונת הכסף של ילין לפידות: בית ההשקעות שמרוויח כ-150 מיליון שקל בשנה בלי מינוף פיננסי

מותג חזק, רווחיות גבוהה ומנגד תמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות ותלות במייסדים - זה מה שחושבים במידרוג על בית ההשקעות שמובילים דב ילין ויאיר לפידות ● ההחזקה ב-50% מבית ההשקעות, באמצעות אטראו, היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של חברת לידר השקעות, שהנפקת האג"ח שלה קיבלה דירוג A1 באופק יציב

משתמשי סלולר / צילום: Shutterstock

"40 שקל לחבילת סלולר ללא הגבלה? זה מצב שלא קיים באף מדינה מפותחת"

חברות הסלולר הישראליות נערכות למכרז על הדור החמישי בזמן שהן עסוקות בתוכניות הישרדות ובפיטורי עובדים ● סמנכ"ל השיווק של חטיבת פתרונות הרשת של אמדוקס, יוגן פאטל, מזהיר: המשבר בתחום יוביל את ישראל, שהיא אומת הסטארט-אפ, לנחיתות טכנולוגית

לוגו הוט 2019

הוט: התקלה הסתיימה, כלל השירותים בת"א ובגבעתיים עלו

(עדכון) - נציין כי בשל החג מוקדי השירות של הוט מאוישים חלקית, ולכן זמני ההמתנה לנציגים ארוכים מהרגיל

הנשיא ריבלין ונתניהו / צילום: רונן זבולון, רויטרס

הליכוד: כל ראשי גוש 55 הצהירו שיתנגדו לממשלת מיעוט

לדברי הליכוד, ההתחייבות הזו תמנע את האפשרות שבני גנץ יקים ממשלת מיעוט, כיוון שממשלה שכזו לא תוכל להתרחב

רוני אלשיך/ צילום: שלומי יוסף

הסיפור המוזר על קצין המשטרה, חקירת מח"ש והניסיון לכאורה להפליל את המפכ"ל לשעבר אלשיך

קצין בכיר במשטרה טוען כי חקירת מח"ש נגדו נפתחה ללא בסיס וממניעים זרים ● לדבריו, באחת מההפסקות בחקירה התברר לו לכאורה המניע האמיתי לחקירתו - חוקר שוחח איתו על חקירה אחרת וניסה לגרום לו להפליל את המפכ"ל לשעבר

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 קפץ ב-1.2%, טבע זינקה ב-9%

פריגו עלתה ביותר מ-2%, כיל טיפסה ב-1.2%, טאואר זינקה ב-4.66% ומניית אל על זינקה בכ-5% ● טבע הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים האופיואידים ● מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ב-0.2%, בהתאם לצפי

הקשיות של רשת לנדוור / צילום: חי דורני

המשבר האקולוגי הכריע: רשת לנדוור נפטרת מכל קשיות הפלסטיק

ל"גלובס" נודע כי רשת בתי הקפה מוותרת על קשיות הפלסטיק שלה ותשלים בקרוב העברה של כל הרשת לקשיות מקרטון ● ככל הידוע, מדובר על רשת המסעדות הראשונה בישראל שמבצעת מהלך כזה בפריסה ארצית

גיל גזית/ צילום: איל יצהר

גיל גזית, נעמי אנוך ואבי בניהו מצטרפים לאס. אר אקורד של עדי צים

עדי צים עצמו, בעל השליטה בחברה, סיים את כהונתו בדירקטוריון החברה והחל לשמש כמנהל אשראי וסחר לקוחות

חליפות החלל של אנדר ארמור / צילום: Virgin Galactic

אנדר ארמור חושפת: אלה חליפות החלל שעיצבנו לריצ'ארד ברנסון

אנדר ארמור משתפת פעולה עם וירג'ין גלאקטיק, חברת הטיסות הפרטיות לחלל בשליטת ריצ'ארד ברנסון, בקולקציה שלמה של לבוש חלל שהיא, על פי טענת אנדר ארמור, "הראשונה שנוצרה במיוחד עבור אסטרונאוטים פרטיים"

סניף של ארומה ת"א / צילום: יח"צ

משרד הבריאות ערך שימוע לארומה ת"א; הערכה: הבעיה הייתה במקרר

(עדכון) - הרשת סוגרת עד להודעה חדשה את הסניף ברחוב מנחם בגין בת"א, לאחר ששני לקוחות שאכלו בו כריך וסלט טונה אושפזו אמש בשל תגובה אלרגית ● בנוסף הוחלט לבצע החלפה של מוצרי הטונה בכל הסניפים ולערוך בדיקת מעבדה וביקורת על כלל המוצרים ● "נפרסם את התוצאות בשקיפות לציבור"

עופר גרוסקופף/  צילום: שלומי יוסף

בעקבות הלכת רביבי: התיישנות שומות המס שבה למקומה הראוי

פסיקת העליון בעניין אורי רביבי משיבה את גבולות ההתיישנות למקומם הראוי, ולמעשה שבה ומאמצת פסיקה של ביהמ"ש המחוזי, שלפיה שומת הפסדים שהתיישנה אינה ניתנת לבחינה מחודשת במועד שבו מבקש הנישום להשתמש בהפסדים

רכבי יבוא בנמל אשדוד/ צילום: תמר מצפי

פסק הדין שמסעיר את עולם הרכב: היבואנים הרשמיים ייאלצו להעניק אחריות גם ליבוא מקביל

ביהמ"ש קיבל את עמדת משרד התחבורה והיבואנים המקבילים, לפיה היבואנים הישירים מחויבים בלעדית למימוש האחריות בעת תקלה ברכב ● המשמעות: עלות תיקון הרכב תושת על היבואנים הישירים גם אם הרכב לא נרכש דרכם

רון לאודר / צלם: יונתן בלום

פלואנס של רון לאודר נערכת לגיוס של 30 מיליון דולר אוסטרלי בהנפקה פרטית

חברת הטיפול במים ובשפכים הנסחרת באוסטרליה נמצאת בהפסקת מסחר שם עד להשלמת התהליך מחרתיים