גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרוזדור להגשת כתב אישום

יש האומרים כי שימועים בפני הפרקליטות הם "אטומים" ונעשים כדי לצאת ידי חובה

בימים אלה - ולא רק בימים אלה - עולה לכותרות, השכם והערב, נושא השימוע. רק לאחרונה קראנו, למשל, על השימועים האמורים להיערך לשורה ארוכה של דירקטורים לשעבר בבנק למסחר. מהו שימוע? מה טיבו?

השימוע הוא עגה מקובלת בקהיליה המשפטית כדי לציין את האפשרות אשר עומדת בפני החשוד בפלילים (טרום נאשם) לטעון בפני נציגי הפרקליטות ולנסות לשכנעם להימנע מהגשת כתב אישום. בזמנו, רווחה בחוגים מסויימים הדעה, כאילו עושים בשימועים איפה ואיפה ורק יחידי סגולה מגיעים להישמע בפני הפרקליטות ולהסיר מהם את רוע גזירת האישום. אכן, לפני שנים הרבה, היתה גישה, שעוגנה בהנחיות כתובות, ליתן זכות שימוע רק במקרים מיוחדים ולנאשמים מסוימים, כגון אישי ציבור, עורכי דין וכיו"ב. התפיסה הייתה שמעמדם של נאשמים מסוימים מצדיק הענקת הזדמנות שימועית להסיר את חרב האישום טרם שהוגש. מזמן כבר אבד הכלח על תפיסה מצרה זו.

כבר שנים, ש"כל דכפין יתה ויישמע", ללא "ייחוד" וללא "סגולה". לפני כשמונה שנים אף עוגנו הדברים והותווה "שיוויון השימועים" בגדרו של סעיף 60א' לחוק סדר הדין הפלילי. על פי אותה הוראה, מעת שמועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע מהרשויות החוקרות אל הפרקליטות, אמורה הפרקליטות להודיע על העברת החומר לנחקר ולאפשר לו להשמיע טענותיו מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום כנגדו. הוראה זו היא ברוכה ורצויה. לא רק שהיא מקפלת בחובה את זכות השימוע הסטטוטורית השוויונית, אלא שהיא גם מונעת את החשש, שמא יופתע נאשם לקרוא בעיתון, ללא הכנה מוקדמת, על דבר הגשת כתב אישום נגדו, ללא שידע על הכוונה לעשות כן.

כיום הפכו ההודעות הסטטוטוריות מכח סעיף 60א' לשיגרת יומם של אלה מקרבנו שעוסקים במטריה הפלילית או ה"שימועית".

לקראת השימוע הפרקליטות איננה נוהגת להציג בפני הנאשם טיוטת כתב אישום סדורה ורהוטה (כפי שהיה מקובל בעבר), אלא מציגה את עיקרי ותמצית כתב האישום הפוטנציאלי, על מנת שידע הנאשם הפוטנציאלי מפני מה להתגונן במהלך השימוע, אם יחפוץ בו. אם חפץ פלוני בשימוע (ולא שמר על "זכות השתיקה"), כי אז תעמיד לרשותו הפרקליטות את "גרעין" חומר החקירה, כדי שיידע בפני מה להתגונן וכנגד מה לטעון. חומר החקירה אמנם מועבר במשורה יחסית, אך באופן שמאפשר לנאשם הפוטנציאלי לקבל אוריינטציה הולמת על המיוחס לו. או אז מגיע יום השימוע.

הטיעון במהלך השימוע הוא מלאכת מחשבת. הוא נעשה בפני הפרקליטות על ידי עורך דינו של הנאשם הפוטנציאלי, ללא נוכחותו של הנאשם. מחד גיסא, חפץ בא כוח הנאשם לשטוח בפני הפרקליטות את מלוא היקף טענותיו והגנותיו, כדי לשכנעם, כי אין מקום להגשת כתב אישום או כי סיכוייו של הנאשם לצאת זכאי בדינו הם גבוהים; אך מאידך גיסא, שומה על פרקליטו של הנאשם לשקול בזהירות את היקף הטיעון, שמא יגלה לפרקליטות למעלה מהצריך.

במה דברים אמורים? אם השימוע לא יצלח וכתב אישום יוגש, כי אז התחדדו בפני הפרקליטות מבעוד מועד טיעוני ההגנה וראיות ההגנה שבידי הנאשם וכתב האישום ינוסח באופן שיהדוף את מה שלמדו במהלך השימוע. זוהי טקטיקה עדינה אל מול הפרקליטות. היא מחייבת מידתיות ותבונתיות. לא ייפלא איפוא, שישנם באי כח שמוותרים על השימוע ומעדיפים להתמודד עם כתב האישום ו"לשלוף את השפנים" שבידי עורך הדין במהלך המשפט.

יש האומרים, שהשימועים נעשים בפני נציגי פרקליטות "אטומים", שדעתם כבר "נעולה" והליך השימוע נעשה רק כדי לצאת ידי חובה. ניסיוני שונה. אני נמנה על חסידי השימועים. הפרקליטים הבכירים מקשיבים לטיעוני השימוע הקשב היטב וכמעט הייתי אומר "בנפש חפצה". אמנם אין זה מתפקידם לאמץ כל טיעון ולוותר על כל כתב אישום, אך בחינת הדברים ולימודם נעשים על ידי אנשי הפרקליטות כהלכה. אין זאת אומרת שהם תמיד מקבלים את דעתנו, כשם שאין זאת אומרת שהם תמיד דוחים את דעתנו. הם שוקלים את דעותינו וטענותינו. במסגרת השיקולים, הם גם בוחנים לא רק את חוזקו של התיק שבפניהם וסיכויי ההרשעה בו, אלא, לעיתים, גם את נסיבותיו האישיות של הנאשם הפוטנציאלי, את השלכות הרוחב של מעשיו, המסר הציבורי, הנורמה והרף שנקבעים לעתיד לבוא וכל כיו"ב.

הליך השימוע יכול שישמש גם כפלטפורמה להתחלת מגעי פשרה והסדרים מהסדרים שונים עם הפרקליטות, בין אם על דרך הכופר הכספי או על סוג העבירה המרוכך שתיוחס לנאשם, או על הסדר טיעון אפשרי ומתחם העונש שיביא בקרבו. "גמישותה" של הפרקליטות במהלך שימוע גדולה יותר מזו של בית המשפט לאחר הגשת כתב אישום. משהוגש כתב אישום, "מקובע" בית המשפט לכתב האישום ולעבירות המיוחסות בו לנאשם ויקשה עליו לסטות ימינה או שמאלה מהראיות שלפניו ומגדרו של כתב האישום. שיקול דעתה המערכתי של הפרקליטות רחב יותר בשלב השימוע מאשר בשלב המשפט.

אמנם השימוע הוא רק הפרוזדור להגשת (או אי הגשת) כתב אישום, אך יש שחשיבותו היא מכרעת. לעיתים מזומנות, עצם הגשת כתב האישום הוא הוא העונש הגדול והסטיגמטי ביותר על הנאשם, בעוד שזיכויו (או הרשעתו) בחלוף שנים לא משתווה למפגע העצום שבעצם הגשתו.

אכן; תפקידה של הפרקליטות אינו פשוט כלל ועיקר במיוחד לנוכח עוצמות הכוח והסמכות הנתונות בידה. קשה עוד יותר מצבו של הנאשם הפוטנציאלי המפרפר מול התביעה שבעצם החלטתה להגיש נגדו כתב אישום (גם אם בסופן של שנים ייצא זכאי) היא ממיטה עליו ועל משפחתו אסון כבד שאיננו בר תיקון. נאשם זכאי הוא נאשם חבול. על כוחותיו האדירים של תובע (וכפועל יוצא, על הזהירות בו הוא מחויב) כבר נאמר מפי השופט ג'קסון (Jackson), בהיותו היועץ המשפטי של ארצות-הברית:

"The prosecutor has more control over life, liberty, and reputation than any other person in America".

* עו"ד פנחס רובין מייצג, מעת לעת, נחקרים שונים בפני הפרקליטות במהלך שימועים.

עוד כתבות

חקלאי בוחן שתילי קַנַבּוֹס, הצמח שממנו מופק קנאביס, לקראת הקציר / צילום: NICK OXFORD, רויטרס

החקלאים בארה”ב התנפלו על הפוטנציאל של גידולי הקנאביס - עכשיו הם נאלצים להתמודד עם היצף והפסדים צפויים

מזה שנים רבות, מחפשים החקלאים באמריקה גידולים רווחיים יותר מתירס ופולי סויה ● הלגליזציה של הקנאביס הלהיבה מגדלים רבים והביאה להתנפלות על הצמח ● אבל לשוק כידוע יש חוקי היצע וביקוש משלו, ועכשיו חלק מהחקלאים עומדים בפני מציאות עגומה

אנגלה מרקל צילום: רויטרס, Hannibal Hanschke

לראשונה בכהונתה, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל מבקרת באושוויץ

מרקל צפויה לבקר  באושוויץ, בו תחלוף מתחת לשער הכניסה הנושא את הסיסמא הנאצית "Arbeit macht frei" ולהניח זר ליד "קיר המוות", ששימש להוצאות להורג ● לאחר מכן תקיים גם סיור בבירקנאו הסמוך

מרצדס A180 / צילום: יח"צ

אם כבר לזחול ב-15 קמ"ש, אז לפחות לעשות את זה בסטייל

הגרסה הזולה ביותר של מרצדס בישראל לא מציגה ביצועים מלהיבים אך מחפה על כך עם סביבת מחייה מסוגננת

 

 

רכבת ישראל / צילום: דוברות רכבת ישראל

בקשה לדיון נוסף בפסק-הדין שעורר את "סערת אפרופים"

חברת "ביבי כבישים ועפר" הגישה בקשה לקיים דיון נוסף בפסק-הדין של ביהמ"ש העליון שהכריע לרעתה בסכסוך על עשרות מיליוני שקלים עם רכבת ישראל. לטענתה, מדובר בפסק-דין המהווה "שינוי דרמטי" ● בכתבה שפורסמה ב"גלובס" מוקדם יותר השבוע טענו משפטנים בכירים אחרת

אלשטיין. “ישראלים רוצים לדעת את התוכניות שלך מראש ולעשות שורטים" / צילום: כפיר זיו

אדוארדו אדלשטיין לא כועס על נוחי דנקנר ולא מתחרט שהשקיע מיליארדים בישראל. למרות ההפסדים

"אין שום מקום אחר בעולם שבו יש לך 55% מהמניות ולא מזמינים אותך לישיבת דירקטוריון" ● למרות ההפסדים, החובות, החיכוכים עם הרגולטורים והעזיבות של מקורביו, יו"ר אי.די.בי אדוארדו אלשטיין בטוח שהוא במקום הנכון: "העסקים שקניתי הם כמו יצירת אמנות שמשאירים לדורות הבאים"

פריז / צילום: Shutterstock

אלפי ביטולים של טיסות בצרפת - שביתת עובדי התחבורה הגיעה לנמלי התעופה

לפי אתר מעקב הטיסות FlightAware לאורך היום הזה בוטלו 13% מהטיסות המתוכננות בנמל התעופה הגדול של פריז, שארל דה גול ו-30% מהטיסות בנמל התעופה אורלי בפריז

מחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות בצרפת / צילום: Jean-Paul Pelissier, רויטרס

צרפת משותקת: שביתה נרחבת נגד רפורמת הפנסיות שמוביל מקרון

ביומה הראשון של שביתה במחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות, שותקה 90% מתנועת הרכבות ובוטלו 30% מהטיסות הפנימיות ● מחר מאיימים "האפודים הזוהרים" להצטרף למחאה

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

זהירות, האטה לפניך: אם לא יקרה שינוי גם החגיגה בשווקים תיגמר

קצב הצמיחה בכלכלות החזקות מאט, אך הביצועים של השווקים השנה היו בין הטובים בשנים האחרונות ● אם לא יקרה שינוי, גם החגיגה בשווקים תיגמר ● כדי שיקרה השינוי שיאפשר את המשך הביצועים הטובים, צריך להבין מה היו הסיבות להאטה בצמיחה בשנתיים האחרונות

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

גדעון סער / צילום: שלומי יוסף

איך נסגור את הגירעון בתקציב? גדעון סער חושף את משנתו הכלכלית והמדינית

שנתיים וחצי לאחר שחזר לפוליטיקה, גדעון סער מתכונן לקרב על הנהגת הליכוד ● בראיון ל"גלובס" הוא אומר כי הוא לא מעלה על דעתו שלא יתקיימו פריימריז בליכוד אם ישראל תלך לבחירות שלישיות, ומסביר איך הדברים שייעשה יוציאו את ישראל מהבעיות בהן היא נמצאת

נכס של אול יר/ צילום: מצגת החברה

אג"ח חברת הנדל"ן אול-יר חזרו לצנוח אחרי הפסד של 45 מיליון דולר ברבעון השלישי

להפסדי החברה הזרה, שגייסה יותר מ-2 מיליארד שקל באג"ח בת"א, תרמו בעיקר מחיקה של 10 מיליון דולר בערך הנדל"ן להשקעה של החברה וזינוק של 180% בהוצאות המימון

מה אפשר לקנות ב- 800 אלף שקל בצפון הארץ / צילום: בר אל, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

איזו בית תוכלו לקנות ב-800 אלף שקל בצפון הארץ?

דירת 5 חדרים בטבריה, קוטג' בבית שאן או דירת 4 חדרים בכרמיאל

אליעזר מרום (צ'ייני), מיקי גנור ודוד שמרון / צילומים: אבי אוחיון - לע"מ, כדיה לוי, יונתן בלום

כתבי האישום בפרשת הצוללות: מיקי גנור ואליעזר מרום הואשמו בשוחד; דוד שמרון בהלבנת הון

מפקד חיל הים לשעבר וכן עד המדינה שחזר בו יואשמו בשוחד בכפוף לשימוע בתיק הצוללות המכונה "פרשה 3000", דוד שמרון, מקורבו של רה"מ נתניהו, יואשם בהלבנת הון ● כל הפרטים

דן בודנר, מנכ"ל ורינט / צילום: איל יצהר

הלחץ עבד: ענקית הטכנולוגיה ורינט מתפצלת לשתי חברות - אזרחית וביטחונית

הפיצול מגיע מספר חודשים לאחר שבעלת מניות מיעוט בחברה טענה שאין סינרגיה בין העסקים, אך ורינט דחתה את טענותיה ● למתחרה נייס זה עבד היטב: ב-2015 היא יצאה מהתחום הביטחוני ומאז שווייה יותר מהוכפל

שר התיירות יריב לוין / צילום: יהודה עשור, יח"צ

במידה ולא תוקם ממשלה, מענקי משרד התיירות לחברות תעופה נמצאים בסכנה

האם תקציב המענקים לחברות התעופה (250 אלף אירו לקו בשנה) יסתיים כבר בחודש הבא? ● לפי שר התיירות: "אם לא תקום ממשלה זה אוי ואבוי. התנופה בענף התיירות נמצאת בסכנה ענקית אם ניכנס ל-2020 בלי תקציב התוצאה המיידית תהיה שתקציב השיווק ייעלם"

משה מזרחי, אינמוד / צילום: איל יצהר, גלובס

חודש חיובי נוסף לישראליות בוול סטריט: מדד גלובס פרומתאוס עלה ב-3.8%

בחודש שעבר טיפס מדד ת"א 125 ב-3% והנאסד"ק הוסיף 4.5% לשיא חדש ● תת-מדד גלובס-פרומתאוס מדעי החיים זינק ב-11.7% ● תת-מדד גלובס-פרומתאוס טכנולוגיה עלה ב-2.3% ● מניית יורוג'ן, המפתחת טיפולים למגוון סוגי סרטן בתחום האורולוגיה, זינקה ב-40% לאחר שהודיעה על הסכם בלעדי עם Agenus

לוגו הבנק הלאומי של אוסטרליה / צילום: רויטרס

בנק באוסטרליה לא יספק הלוואות לעסקים הפוגעים ברווחת בעלי החיים; האם ישראל הבאה בתור

הבנק האוסטרלי הלאומי (NAB) הודיע כי לא יספק הלוואות לעסקים המפרים סטנדרטים של רווחת בעלי חיים ● עמותת 'אנימלס': "יש לקוות שגם בישראל המגזר העסקי יפנים שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים ויותר תאגידים יאמצו מדיניות הכוללת התחייבות לשיפור הגנת בעלי-חיים"

דניאלה פיק בקמפיין החדש של Yes / צילום: רותם לבל

סקר הפרסומות: דניאלה פיק ו-yes כבשו את הצמרת

גיאוקרטוגרפיה: הקמפיין הכי מושקע בשבוע החולף - הפרסומת לפליי קארד עם השקעה של 1.2 מיליון שקל

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

ניחושים פיננסיים ועונשם: על הטעות ישלם הציבור הרחב

תופעות רבות שלא היו מוכרות בעבר, כמו ריבית שלילית, מחייבות ניחושים כדי להעריך את השפעותיהן ● ואולם, כשהמנחשים לא נדרשים לשלם מחיר על הניחוש, את מחיר הטעות עוד ישלם הציבור הרחב ● בשנת 2020 כדאי לעקוב באופן שוטף אחרי הפוליטיקה, כי היא זו שתקבע את כיוון השווקים

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר