גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הלוואת בעלים ושיברה

פסק דין חדש בעליון מתווה איזונים חדשים ביחסים שבין נושים חיצוניים לנושים פנימיים

כל בעל שליטה בחברה, שהוא בר דעת, צריך לשקול בחיוב רישום שיעבוד כדי להבטיח את פרעון "הלוואת הבעלים" ביום פקודה (ככל שנותרו בחברה נכסים בלתי משועבדים). בכך מבטיח לעצמו בעל השליטה - המלווה - את בכירות החוב כלפיו, לבל "יסבסד" את מיעוט בעלי המניות. כך מומלץ לעשות מימים ימימה. אפילו סלומון (מסלומון נגד סלומון) השכיל לעשות כך. בכך נבדלת הלוואת הבעלים (נשיית הבעלים) מהון הבעלים. הלוואה שכזו עשוייה במקרים רבים גם להועיל לנושים בחברה על דרך הענקת "חמצן" נוסף לתפקודה של החברה ולסיכויי הישרדותה. כדי להיטיב עם החברה, חזון נפרץ הוא, שהלוואות הבעלים ניתנות ללא ריבית או דלות ריבית.

אלא מאי? סעיף 6 לחוק החברות מאפשר במקרים מיוחדים את הרמת מסך ההתנגדות של החברה ולעתים, כוואריאציה, גם את הדחיית/השעיית החוב לבעל השליטה. לצד ההדחייה של החוב, מושעה גם השיעבוד, אלא אם כן בזכות קיומו לא יהיה החוב בר הדחייה. סיטואציה כזו פוגעת באינטרסים הלגיטימיים של בעל השליטה, אשר נחלץ לטובת החברה והעמיד לרשותה הלוואה שהיתה נחוצה לה.

כאשר המלווה הינו בעל שליטה הוא עלול במקרים מסויימים להידחות לסוף תור הנושים ותחת אשר להיות מועדף עליהם, הוא יהיה נחות להם, אם יילכד במצודת סעיף 6(ג) לחוק החברות. מלווה ורע לו. בפסק דין מקיף ומרתק (אל תחמיצו) הכריע לאחרונה בית המשפט העליון בפרשת קיבוץ משמר העמק, כי מקום שיש בחברה "הון דק" צפוי בעל השליטה לעמוד בפני הסיכון, שהלוואותיו המיטיבות תהיינה נחותות משאר הנושים. זהו סיכון, שאין להקל בו ראש והוא מתווה איזונים חדשים ביחסים שבין הנושים החיצוניים לחברה (שהופכים להיות מועדפים) לבין נושים פנימיים, המה בעלי השליטה שהלוו לחברה "הלוואת בעלים" (שהופכים להיות נחותים). במקרה של הדחיית נשייתו של בעל השליטה הוא יוצא מקופח. מחד גיסא, חובו כורסם או נדחה, כאילו היה הון; ומאידך גיסא, אילו בהון עסקינן הוא היה אמור לקבל בהקצאה שיעור נוסף מהון המניות של החברה. בעל המניות, שהעמיד הלוואת בעלים כמיטיב יוצא איפוא קירח מכאן ומכאן. אפשר ורישומו של שיעבוד מאיין או מחליש את הדחיית החוב כלפי בעל השליטה, ואם כך הדבר - יהיה זה אינטרס חשוב (נוסף) לבעל השליטה לרשום שיעבוד כדי למנוע אפשרות הדחייה.

כדי למלט את נפשו מאימת הדין של הדחיית ההלוואה ישקול מן הסתם בעל שליטה בחברה לדאוג, שתחת אשר תהיה הלוואתו הלוואת בעלים ישירה ("פנימית"), הוא יעקוף את גזירת הדין על ידי כך שמוסד פיננסי (מתווך פיננסי) יעמיד את ההלוואה לרשות החברה (בבחינת נושה חיצוני, שלא חלה כלפיו סנקציית ההדחייה); ואילו בעל השליטה יערוב או יפקיד את הכספים כבטוחה בידי המוסד הפיננסי. כידוע, אין הדחיית חוב כלפי המוסד הפיננסי (נושה חיצוני) וכמובן שאין הדחיית חוב בין המוסד הפיננסי לבין בעל השליטה. המתווך הפיננסי יתחייב, כי טרם שיממש את הבטוחות שיש לו מבעל השליטה בחברה הוא ימצה את כל כוחות הפירעון שלו - של המתווך הפיננסי - כלפי החברה. או אז לא יצטרך בעל השליטה להיכנס לנעלי המתווך הפיננסי ולהיהפך לבעל חוב, העשוי להיות מושעה מתוקף מעמדו כבעל שליטה. בכך תינתן "חסינות" מסויימת ל"הלוואת הבעלים" (הכלכלית) מפני הדחייה, תודות לכך שהיא לא נחשבת ככזו במובן הפורמלי (בבחינת "הבה נתחכמה לו").

המתעשר ממהלך העקיפה יהיה המתווך הפיננסי. על חולשותיו של מתווה זה, ועל התחרות המסורתית של נושי חברה מול בעלי מניותיה, בהזדמנות אחרת.

גם שופט הוא אדם

אני מיודד עם דליה. דליה היא כבוד השופטת דליה גנות, מבית המשפט המחוזי בתל אביב. והנה, בבוקרו של יום 22 באוקטובר 2008, קראתי את עמודו הראשון של אחד מעיתוני הארץ וחשכו עיניי. וכך נאמר בכותרת העמוד הראשון בצד תמונתה של השופטת: "שופטת: טבעי שסרסור יכעס על זונות שלא רוצות לעבוד בגלל המחזור החודשי". הכותרת היתה קשה ומכפישה, לא פחות מתוכן הכתבה. השופטת, אליבא דאותה עיתונות, הפכה להיות שוחרת זנות ומעודדת התעמרות בזונות. הדבר לא התיישב עם היכרותי אותה. נהפוך הוא. את שנכתב לא ניתן היה להסיג לאחור. מצהלות העיתונים ולאחריהם גם קיטונות הרותחין בהם שיפדו את השופטת כלי התקשורת האחרים והמפגינים מול ביתה היו קשים מנשוא. עד כדי כך היה הדבר קשה בעיניי, שהתביישתי לטלפן אליה ולעודדה, וכי מה אומר לה?

ידוע ידעתי שלדברי השיקוצים אין שחר, אבל האמת ניתנת להיאמר, כי לא טרחתי לקרוא ולדקדק בדברים. שמעתי מפי חברים, שהאמור בעיתונות הם דברי איוולת חסרי שחר ונטולי הבנה.

בינתיים נקפו הימים ונשכחו הדברים, עד שהתפרסמה לאחרונה בקרן זווית עיתונאית, החלטתו של השופט אליעזר גולדברג, אשר מכהן כיום כנציב תלונות הציבור על שופטים. בהחלטתו הוא דוחה מכל וכל את תלונתה של יו"ר המטה למאבק בסחר בנשים, ומסביר, כי השופטת גנות גינתה את ההתנהגות של הנאשמים שלפניה, תוך ציטוטים כהנה וכהנה מדברי התרעומת שהביעה השופטת כלפי אותם נאשמים. הנציב קובע בין השאר כי "קריאת ההחלטה במלואה אינה מותירה ספק בכך, כי כב' השופטת לא לימדה כף זכות על הנאשמים. נהפוך הוא, היא מציינת בהחלטה, בין היתר, כי.... "התנהגותם של המשיבים הינה בזויה ומתועבת בעיניי...".

לא היה בדברי הקטרוג העיתונאיים ובדברי ההשמצה של מטה המאבק בסחר נשים כל מאומה. לא דובים ולא יער. רק בורות. אי הבנת הנקרא.

אך לא על השופטת באתי לכתוב, אלא על העיתונות.

זהו כוחה של תקשורת וזוהי לעיתים גם רשעותה של תקשורת, להלבין פני אדם ברבים (וגם שופט הוא אדם) לחינם וללא בדל אמת. היזהרו בכתיבתכם.

* עו"ד פנחס רובין מייצג, בין היתר, בעלי שליטה.

עוד כתבות

ישי דוידי / צילום: איל יצהר

פימי מכרה למוסדיים 16% מג'י וואן בתמורה לכ-85 מיליון שקל

העסקה משקפת דיסקאונט של כ-2% ● הקרן תמשיך להחזיק בכ-50% ממניות החברה ● העסקה משקפת לג'י וואן שווי חברה של כ-530 מיליון שקל

שטרות דולרים / צילום: עינת לברון

השקל ממשיך להתחזק: "השווקים ימשיכו לעלות - והדולר ימשיך לרדת"

שוקי ההון ממשיכים להתעלם ממגיפת הקורונה ומגלמים עולם מחוסן ● המדדים בוול סטריט רשמו אמש שיאים, ובמקביל, הדולר יורד בעולם, ובשוק המקומי מסמן רמה של 3.28 שקלים

הצעות החוק לפיזור הכנסת צפויות לעלות בדקות הקרובות / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת

שוב בחירות בפתח? אלו השלבים הבאים בדרך לפיזור הכנסת

הכנסת אומנם הצביעה על פיזורה, אבל מדובר בקריאה טרומית בלבד ● כדי שיהיו בחירות נוספות על הצעת החוק לעבור עוד שלוש קריאות, ולא בטוח שעד אז לא ימצא פתרון לפלונטר הפוליטי ● גלובס עושה סדר בשלבים הבאים בדרך לפיזור הכנסת ה-23

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

אלשטיין הגיש לעליון ערעור על מכירת דסק"ש למגה אור

במקביל להגשת הערעור, ביקש אלשטיין כי ביהמ"ש העליון יוציא צו מניעה זמני, שימנע את השלמת מכירת 82.26% ממניות דסק"ש לידי מגה אור ושותפיה, טרם ההכרעה בערעור

מעצר מסתננים / צילום: רויטרס

עתירה: לבטל את מדיניות "אי ההרחקה" ולהחזיק מסתננים מסוכנים במעצר עד להרחקתם

המרכז למדיניות הגירה ישראלית, יחד עם תושבי דרום ת"א, עתר נגד החלטות ביה"ד למשמורת לשחרר מסתננים שהורשעו שוב ושוב בעבירות חמורות ● בצעד תקדימי, העתירה תוקפת גם את חוקיות מדיניות "אי ההרחקה" לאריתראה ולסודאן של משרד הפנים

האקרים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ההאקרים שפרצו לשירביט ממשיכים להדליף מסמכים רגישים

בעקבות מתקפת הסייבר החמורה על שירביט תזמן ועדת המדע של הכנסת את חברות הביטוח לדיון בנושא ב-7 בדצמבר ● הבוקר פורסם מאגר שלם ובו 326 מסמכים של לקוחות ● שירביט ללקוחות: "בבדיקה הראשונית עולה שאין במידע שנגנב כדי לגרום נזק ללקוחות החברה"

יו"ר נמל אשדוד אורנה הוזמן-בכור / צילום: איל יצהר

אושרה הארכת כהונתה של יו"רית חברת נמל אשדוד אורנה הוזמן-בכור

הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות אישרה את הארכת כהונתה של הוזמן-בכור בשנתיים נוספות ● לאחר הארכת כהונתה היא צפויה להיות יושבת הראש לתקופה הארוכה ביותר מאז הקמת חברת הנמל ב-2004

האדסון יארדס, מנהטן / צילום: Shutterstock

ההשראה מניו יורק למטרו הישראלי: ממגרש חניה לפרויקט הכי נחשק

האדסון יארדס שבמנהטן נבנה מעל מסילות רכבת, והוא יכול להיות השראה למתחמי הדיפו שייבנו בישראל ● מדור אדריכלות חדש

עופר גרוסקופף/  צילום: שלומי יוסף

העליון מבהיר את מגבלות הפטור ממס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

בפסק דין חדש מבהיר ביהמ"ש העליון כי הפטור ממס למשך 10 שנים שניתן לעולה חדש או תושב חוזר על הכנסות מנכס מניב בחו"ל, חל רק ביחס להכנסות פסיביות מנכסים בחו"ל, ולא ביחס להכנסות אקטיביות, שתלויות במיקום הפעילות ולא במיקומו של הנכס

סניף בנק לאומי / צילום: בר אל, גלובס

כתב אישום: ניסה לפרוץ לבנק לאומי ולגנוב מיליוני שקלים

פרקליטות מחוז ירושלים הגישה כתב אישום נגד עו"ד עלי שריתח, שעפ"י החשד חדר לחשבונות לקוחות בנק לאומי בניסיון לגנוב 6.5 מיליון שקל

יחיאל שמן / צילום: יחצ

ועד עובדי פלאפון נגד תוכנית משרד התקשורת לשת"פ סלולרי בפריפריה

ועד העובדים טוען כי אין קשר בין השיתוף המוצע לפתרון בעיית הכיסוי בפריפריה ● מאשים את חברת אלומה שמנסה להעביר אליה את האתרים של החברות הסלולריות

בניין המשרדים (במרכז התמונה) ברחוב חיים הזז 16-18 בתל אביב / צילום: GRIFFING AERIAL PHOTOS

קבוצת רכישה קנתה בניין משרדים בשיכון דן ב-37 מיליון שקל

המוכרת היא חברת רמות אופיס שבשליטת איציק ברוך, ישראל לוי ואליאב מימון ● את קבוצת הרכישה ארגנה גבע נדל"ן

עמיר פרץ, העבודה / צילום: יח"צ

האם אהוד ברק כבר דרדר את העבודה מתחת לאחוז החסימה?

פרץ מתעקש שהוא לא הראשון שהוריד את העבודה מתחת לאפס. היסטוריה או פנטזיה? ● המשרוקית של גלובס

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

למרות התקוות שמביאים החיסונים: הכלכלה העולמית עומדת מול חורף קשה

נראה כי המגפה האיצה את עלייתה של סין כמעצמה כלכלית, בעוד מקרי הידבקות חדשים מעכבים התאוששות באירופה וארה"ב

תלייה של שלטי תעמולה בבחירות האחרונות. הופך להיות שגרה / צילום: Associated Press, Sebastian Scheiner

בעצם, הבחירות מעולם לא הסתיימו והקמפיין נמשך כבר שנה: הסוקרים כבר מוכנים, הפריימריז כנראה ייעלמו

על רקע המשבר הקבוע בין כחול לבן לליכוד, נראה כי המגרש הפוליטי מעולם לא הפסיק להתכונן לבחירות • היועצים הבכירים מרגישים שרגע האמת שוב מגיע, הסוקרים כבר מועסקים במשרה מלאה ע"י המפלגות, והרשימות צפויות להיקבע הפעם ללא בחירות פנימיות

מעבדה שמייצרת בשר מתורבת בסינגפור / צילום: Reuters, Travis Teo

היסטוריה: בשר המיוצר במעבדה יימכר לראשונה בעולם

בשר מתורבת, הגדל במעבדות ללא הרג בעלי חיים, אושר היום למכירה בסינגפור ● החברה הראשונה שתשווק את המוצר היא חברת Eat Just האמריקאית

ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: יח"צ פלאש 90

בדיקת עובדות: 3 אמירות "לא מדויקות" נוספות בנאום נתניהו

כמה זמן החזיקה ממשלתו הקודמת של נתניהו, מה הוסכם לגבי מינויים וכמה מטוסים ישראליים עברו בשמי ערב הסעודית ● מהדורת הטלוויזיה תיקנו חלק מדברי נתניהו, אך לא את כולם ● צוות המשרוקית של גלובס מצא לפחות עוד שלושה נושאים, בהם לא דייק ראש הממשלה

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

תחילת הסוף? בריטניה אישרה לשימוש את חיסון הקורונה של פייזר

המדינה הראשונה בעולם המערבי שתחסן את תושביה מפני נגיף הקורונה תהיה בריטניה ● 40 מיליון מנות מהחיסון של פייזר וביונטק כבר נרכשו, והן יחולקו תחילה לאוכלוסיות בסיכון מרבי מהנגיף

בנימין נתניהו. אי דיוקים בנאום / צילום: Associated Press, Alex Kolomiensky

מאמצות את הטרנד? מהדורות הטלוויזיה קיימו בדיקת עובדות לנאום נתניהו

חדשות 13 שידרה לאורך נאומו של נתניהו שקופית ובה הטענות שהעלה מול העובדות ● בחדשות 12 הוסיפה קרן מרציאנו עובדות שנתניהו "שכח" להתייחס אליהן ● האם חברות החדשות בטלוויזיה צועדת בעקבות העיתונות הכתובה, ויתחילו להזהיר מפני אמירות לא מדויקות של אנשי ציבור?

חנן פרידמן / צילום: איל יצהר, גלובס

חנן פרידמן משנה את ההנהלה בלאומי: ארבל לחטיבה הבנקאית ואגסי לעסקית

בצל פרישתם של כמה ממנהלי הבנק ביצע המנכ"ל חנן פרידמן סבב מינויים שבמסגרתו התפקידים אוישו על ידי מנהלים פנימיים מהבנק ● בשמת בן צבי תקבל את חטיבת שוקי הון