גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הלם ואלם החקירה הפלילית

לעתים שוקל נחקר לרצות את חוקריו, ובלבד ששמו לא ייצא ברבים והוא ייחלץ ממעצר

באשמורת בוקר

באשמורת בוקר, כשהמשפחה עדיין אפופת שינה, נשמעות דפיקות קולניות מדלת הכניסה. החוקרים מתדפקים על דלתו של הנחקר. כך נפתח השלב הגלוי של חקירה כלכלית משמעותית. החוקרים מציגים צו חיפוש, שאינו כולל ספציפיקציה של מהות החשדות, והחיפוש מתחיל (לאדם מן היישוב קשה לשער את הקלות הבלתי נתפשת של קבלת צו חיפוש משופט). הילדים עדיין ישנים והחוקרים מבצעים את החיפוש בנימוס אך בתקיפות. בני המשפחה נדרשים להימנע מכל שיחת טלפון. הבית הופך להיות "סטרילי", שכן במקביל פושטים חוקרים אחרים מאותה יחידה על בתי עדים ונחקרים אחרים הקשורים לעניין. הכוונה היא שאיש מהעדים והנחקרים לא יתאם דבר ולא יתן למשנהו "אזהרה מוקדמת".

הבושה גדולה: אנשים זרים ומנוכרים מפשפשים במגירות הבית, בפינותיו, בחפציו, ביומנים האישיים, פוגעים בפרטיות המשפחה ונוטלים עמם חומר אישי ואינטימי להמשך בדיקה. בני המשפחה לא יודעים עדיין על מה, למה ומדוע. זוהי טראומה שתלווה את המשפחה עוד ימים ארוכים. זיכרה לא יימחה בנקל.

בתום החיפוש דורשים החוקרים מהנחקר להתלוות אליהם למשרדי מחלקת החקירות (מס הכנסה, מע"מ, משטרה, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים וכיוצא באלה).

במשרדי החקירות

שורת הנחקרים מתקבצת במשרדי החקירות. כל אחד בחדר נפרד. הם לא מחליפים מילה או מבט ביניהם. ערפל החקירה עדיין כבד מנשוא. הנחקרים צפונים להם בחדר ומצפים לבואו של החוקר. הזמן נוקף ואיש עדיין לא מתפנה לחוקרם (זוהי טכניקה להותיר את הנחקר "להתבשל במיץ של עצמו"). הלמות הלב של הנחקר נשמעת למרחקים. הרקות דופקות. הפה יבש. הציפייה מתוחה. המחשבות שמתרוצצות במוחו מתישות אותו עוד לפני שהחלה החקירה. ההמתנה מתישה. זהו חלק מהמאבק הפסיכולוגי בין הנחקר לחוקרו.

בחלוף זמן נכנס החוקר ופותח באזהרת הנחקר, כי הוא אינו חייב להשיב על השאלות אם אין רצונו בכך ("זכות השתיקה"), אך כל מה שיאמר יירשם ויכול לשמש כראיה נגד הנחקר. אם יבחר הנחקר להימנע מלהשיב לשאלות הרי עצם שתיקתו עלולה לחזק את הראיות שתהיינה, אם תהיינה, כנגדו. הנחקר יתבקש לחתום, כי הבין את האזהרה. לשון הבנה - לאו דווקא הסכמה. האזהרה, כשמה כן היא, אזהרה גרידא, שכרגיל כוללת רק פירוט ערטילאי ועמום מאד של החשדות. מבחינת הנחקר המסוקרן והחרד, מהות החשדות וטיב הראיות שהצטברו עדיין לוט בערפל.

מחמת שבשלב ראשוני זה הסתום עדיין רב על הנגלה, קשה לנחקר לכלכל את צעדיו בתבונה ולגבש החלטה מושכלת אם לבחור בזכות השתיקה, אם לאו.

המתח גובר והחוקר פוצח בשאלות. תחילה, על פי רוב, שאלות כלליות ופריפרייליות, כדי ללכוד את הנחקר בעמדות מסגרתיות. רק אחר כך יורדים לרזולוציה ממוקדת יותר ואופי החשדות מתחיל להתבהר. עורך הדין של הנחקר, אשר התוודע בינתיים לאירועים, עומד הכן, ברם, הוא איננו מורשה להיות נוכח במהלך החקירה של לקוחו (בשונה מהמצב בארה"ב).

מתודולוגיה של חקירה

כל שאלה נרשמת וכך גם התשובה. שומה על החוקר לרשום את תשובת הנחקר במלואה וכלשונה, על שיבושיה, טעויותיה, הדגשותיה ותחבירה. הנחקר הוא אדונה של עדותו. הוא המכתיב אותה, בקצב הכתבה, לחוקר. החוקר איננו רשאי לסנן את התשובה. הוא איננו רשאי להימנע מהקלדת תשובה, שנראית בעיניו בלתי רלבנטית. על פי נחקר יישק דבר רלבנטיות. הנחקר גם רשאי לעמוד על דעתו ועדותו, כי יירשם בה, למשל, שהחוקר מאיים עליו חדשים לבקרים במעצר או בדברי קיטרוג והעלבה. הנייר סובל הכל ובלבד שזו תשובתו האמיתית של הנחקר באותה עת. העדות הכתובה נועדה לשקף סיטואציה בה מוקלטת ומתועדת העדות במצלמת וידאו.

נחקר המצוי בחקירה חש כאילו חרב עליו עולמו. במוחו מתרוצצות מחשבות רבות וביניהן השאלה המטרידה האם ייעצר בסופו של יום ולא פחות מעיקה היא השאלה כיצד תגיב התקשורת על החקירה ועד כמה יוכפש שמו. הנחקר חש מושפל קבל עם ועדה ומשפחה. ההיבט התקשורתי מעיב עליו לא פחות מההיבט הענייני של החקירה ותוצאותיה.

לעתים שוקל נחקר לרצות את חוקריו ובלבד ששמו לא ייצא ברבים והוא ייחלץ ממעצר צפוי. זוהי טיפשות. החוקרים יודעים לנצל מומנטום פסיכולוגי זה לטובתם ולעתים רומזים לנחקר, כי הוא צפוי למעצר ולניגוח תקשורתי חמור, אלא אם כן יתעשת ויתחיל לשתף פעולה עם חוקריו. "שיתוף-פעולה" בעיני החוקרים הוא, שהנחקר ישיב לחוקריו את מה שהם מצפים לשמוע ממנו. לעתים מזומנות מזכירים לנחקר, שהחקירה איננה מתמקדת בהכרח בו אלא באחרים וטוב יעשה אם יפליל אותם טרם שהם יפלילו אותו ("דילמת האסיר").

לא למותר לציין ולבקר, כי חזון נפרץ הוא שהחוקר "משחר לטרפו של נחקרו" (בלשון ציורית ומוקצנת), יותר משהוא משחר לטורפה של האמת. ולכן, לעתים, לא יטרח החוקר לחשוף מיוזמתו ראיות ועדים שיש בהם לשפוך אור חיובי ביחס לעמדת הנחקר. חבל שכך.

טעות רווחת אצל נחקרים היא לנסות לרצות את החוקר ולשאת חן בעיניו. אמנם נכון להסביר פנים לחוקר ולכבדו, אך האמת ניתנת להיאמר שהעדות מיועדת במיוחד לפרקליט שביום מן הימים יקרא את העדות בתום ההליכים החקירתיים. התרשמותו הסובייקטיבית של החוקר מנחקרו אינה בעלת חשיבות. משמעותה פחותה אם לא זניחה. חשוב מכל הוא שהתרשמותו של הקורא (הפרקליט או השופט) תהיה חיובית. הנחקר עונה לחוקר אך מכוון את עדותו לפרקליט או לשופט. בסופו של יום, הם אלה שיחרצו את גורלו לשבט או לחסד. הם, ולא החוקר. במרבית המקרים, אחר שהסתיימה החקירה, יוצא החוקר מהתמונה לבלי שוב.

החקירה אורכת על פי רב שעות ארוכות ומתישות, שבמהלכן מאבד הנחקר את חירותו. לעתים, אפילו לשירותים מתלווה אליו החוקר או מי מטעמו. הנחקר סופג עלבונות שאינו רגיל בהם. הוא שומע למשל ניגוחים ועלבונות על שאיננו משתף פעולה או אינו דובר אמת. חוקר חוקר וסגנונו, אך השורה התחתונה היא תחושה קשה של הנחקר. צריך חוסן נפשי כדי להתמודד עם "מצב הצבירה" החדש.

מעצר ושחרור בערובה

עם רדת החמה מתחיל שלב ההחלטות של החוקרים, אם לעצור את הנחקר, אם לאו. אם לעצרו בפועל או לעצרו ולשחררו בערובה. האם שיחרור בערובה מצריך הליך שיפוטי בבית משפט או יסתפקו בהליכים פנימיים.

הליך של שיחרור בערובה אשר נעשה במשרדי הגוף החוקר יכול, לעתים, לחסוך או לעכב את הצפת החקירה ונחקריה בתקשורת. אך בחלק בלתי מבוטל של המקרים יתרחש הליך המעצר והשחרור בערובה בין כותלי בית המשפט. הליך השחרור בערובה מלווה, כרגיל, בעיכוב יציאה מן הארץ, בהפקדת דרכון, בערובה כספית, בתנאים מגבילים וחלילה גם במעצר בית.

יום ארוך עובר על הנחקר עד לשחרורו בערובה (במקרה הטוב) וחזרתו לביתו. לכששוחרר, חלילה לו לנחקר להידבר או לתאם עדויות עם אחרים. אפילו לא ברמיזה או בקריצה. זהו קודש הקודשים - אין משבשים חקירה, לא במישרין ולא בעקיפין.

מעצר בפועל

לא לכל הנחקרים משחק מזלם לצאת בעור שיניהם ללא מעצר בפועל. יש והחוקרים מבקשים מבית המשפט לצוות על מעצרו של הנחקר. לשם כך יש לבסס שניים: חשד סביר כי האדם אכן עבר עבירה וכן עילת מעצר שהשגורה שבהן סובבת בחשש לשיבוש הליכי חקירה או משפט. הדיון בבקשת המעצר, בשעות הערב, מתברר בפני שופט סחוט וסניגור מתוסכל. הסניגור מתוסכל משום שהחוקרים מציגים בפני השופט חומר חסוי, לעיניו בלבד, ללא שהסניגור יכול להתמודד עימו או לחקור אודותיו. למרות נוכחותו של הסניגור, לעתים נחזה הדיון להיות במעמד צד אחד וללא סניגור (או ללא סניגור יעיל) לנוכח "משחקי המחבואים" שמנהלים החוקרים מול ההגנה.

תם ולא נשלם

לעתים מסתיימת הסאגה בהתראה לכתב אישום, בשימוע, בכתב אישום ובהרשעה. אך לעתים, לא פחות מזומנות(?) מסתיימת החקירה ומעצרה בקול ענות חלושה. לא דובים ולא יער. יש עשן בלי אש. היה חשד בלי עבירה. איש לא יבקש את סליחתו של הנחקר, על החיפושים המיותרים בדירתו, על מעצרו, על הלבנת פניו ברבים. זהו שלב של אלם החקירה. איש לא ישלם את המחיר, זולת הנחקר. יש דין, יש דיין, אך אין סליחה לצדיקים ואין accountability אמיתית לחוקרים ולפרקליטים, מקום שהם טועים טעות מרה על חשבון הנחקר. הנחקר הוא היחיד שמשלם את המחיר הכבד, גם אם אין עוול בכפו. כך היה וחוששני שכך גם יהיה.

* עו"ד פנחס רובין הוא ראש משרד גורניצקי, והוא או לקוחותיו עשויים להיות בעלי עניין בתכנים המוזכרים בטור זה.

עוד כתבות

מייגן מרקל  / אינפוגרפיק: גטי אימג'ס

"כולנו יצורים פצועים שצריכים להירפא”

היא הואשמה בצביעות ובקפריזיות, בהעכרת היחסים עם משפחת המלוכה הבריטית, ובתרומה לקרע בין הנסיכים וויליאם והארי ● על רקע ההתנפלות עליה, קיבלה מייגן מרקל תמיכה בלתי צפויה דווקא מ-72 חברות פרלמנט מרחבי הקשת הפוליטית, שהתאחדו להגן עליה מפני התקשורת ● עכשיו היא משקיעה בבניית נוכחות גלובלית ● קווים לדמותה של מנהיגות נשית מזן חדש

מתקן הפקת נפט/  צילום: רויטרס, Axel Schmidt

יצרניות הנפט יצמצמו את תפוקת הנפט ב-500 אלף חביות ליום

שרי האנרגיה מכמה ממעצמות הנפט הגדולות בעולם הודיעו היום כי נתקבלה הסכמה להעמיק את ההפחתה בייצור הנפט ● כתוצאה מכך, מחירי הנפט מזנקים כעת ב-1.3%

חקלאי בוחן שתילי קַנַבּוֹס, הצמח שממנו מופק קנאביס, לקראת הקציר / צילום: NICK OXFORD, רויטרס

החקלאים בארה”ב התנפלו על הפוטנציאל של גידולי הקנאביס - עכשיו הם נאלצים להתמודד עם היצף והפסדים צפויים

מזה שנים רבות, מחפשים החקלאים באמריקה גידולים רווחיים יותר מתירס ופולי סויה ● הלגליזציה של הקנאביס הלהיבה מגדלים רבים והביאה להתנפלות על הצמח ● אבל לשוק כידוע יש חוקי היצע וביקוש משלו, ועכשיו חלק מהחקלאים עומדים בפני מציאות עגומה

מחאת האקלים / צילום: Cheena Kapoor, רויטרס

האם מדינות יתקשו לממן שירותי בריאות בשל משבר האקלים

ההתחממות הגלובלית, הקרחונים הנמסים, חלקו של המגזר העסקי ומחאת הענק ● כמה נקודות מעניינות מהימים האחרונים של פסגת האקלים

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

דעה: אני לא ביביסט, אבל השבוע יש מצב שהייתי ביביסט-יסט

בהפגנה בעד נתניהו קיבלתי קצת שנאה, אך גם אהבה, כנות וצלקות פתוחות ● דעה

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

החרם הכלכלי מעיק, אז מדוע ההנהגה באיראן אופטימית

בממשל טהראן הצליחו לדכא את המהומות במדינה, ונהנים גם מהצטרפותן של שש מדינות אירופיות למנגנון עקיפת הסנקציות האמריקאיות

אהרון ברק/ צילום: איל יצהר

דעה: "פרשת אפרופים" - לא מחלוקת פרשנות, מלחמה על הנרטיב

הוויכוח בפרשת אפרופים לא היה מחלוקת על פרשנות חוזים אלא מלחמה על נרטיב פוליטי ושבטי • לא במקרה רוב הימין תמך בניתוח שלי, ולא באורח פלא השמאל התנגד לו

בניין ימק"א עוטה חג / צילום: יותם יעקבסון

כמעט כמו באירופה: מרי כריסמס, ג’רוזלם

בימק"א ירושלים חוגגים חג מולד כמעט כמו באירופה - עם עץ, סנטה, יין חם וערמונים, אבל בטאץ' מקומי של אוכל מזרחי ומכונת שלג מלאכותי

מאז המאה ה־20, הולכת הימה ומתייבשת / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כך מי שהייתה הימה ה-4 בגודלה בעולם נהפכה למוקד תיירותי, דווקא כשמתייבשת

לפני כחמישים שנה הייתה ימת אראל בקזחסטן הימה הרביעית בגודלה בעולם כולו ● גסיסתה מושכת זן ייחודי של מטיילים: "תיירות סוף העולם" ● ז'אנר תיירותי מתפתח

הטרדה במקום עבודה, אילוסטרציה / צילום: שאטרסטוק

עובדים צעירים חווים ושמים לב לאפליה יותר מאשר עמיתיהם המבוגרים

כך לפי סקר חדש של גלאסדור ומכון האריס שסקר 1,100 עובדים מקבוצות גיל שונות ● הצעירים דיווחו יותר גם על אפליה על רקע גיל (גילנות)

אלשטיין. “ישראלים רוצים לדעת את התוכניות שלך מראש ולעשות שורטים" / צילום: כפיר זיו

אדוארדו אדלשטיין לא כועס על נוחי דנקנר ולא מתחרט שהשקיע מיליארדים בישראל. למרות ההפסדים

"אין שום מקום אחר בעולם שבו יש לך 55% מהמניות ולא מזמינים אותך לישיבת דירקטוריון" ● למרות ההפסדים, החובות, החיכוכים עם הרגולטורים והעזיבות של מקורביו, יו"ר אי.די.בי אדוארדו אלשטיין בטוח שהוא במקום הנכון: "העסקים שקניתי הם כמו יצירת אמנות שמשאירים לדורות הבאים"

הפגנות בבגדאד נגד השלטון / צילום: רויטרס

צרות לטהרן גם ממערב: ההמונים בעיראק סימנו את האחראים לכאוס

הצרות של איראן בימים האחרונים אינן רק בתוך המדינה ● המפגינים בעיראק רואים בטהרן כאחראית עיקרית למצבם הקשה ● שריפת הקונסוליה האיראנית בעיר נג'ף שמדרום לבירה בגדד, סימלה את האשמה הזו

מייסד עליבאבא ג'ק מא ומנכ"ל סופטבנק מסיושי סאן / צילום: רויטרס

הטיפ של מייסד עליבאבא למשקיע שהימר עליו לפני 2 עשורים

מייסד עליבאבא ג'ק מא השתתף היום בכנס בטוקיו, ובמסגרת פאנל שבו נכח גם מנכ"ל סופטבנק, מסיושי סאן, התייחס מא לשורת התסבוכות שאליו נקלע הקונגלומרט היפני ● על אף זאת, מא הדגיש כי הוא מעריץ של סאן ומצדד בו להמשיך לדבוק בדרכו - אסטרטגיית השקעות המונעות מ"תחושת בטן"

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 4 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 11 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: דני מולושוק, רויטרס

אמזון תפתח משרדים במערב מנהטן; תעסיק למעלה מ-1,500 עובדים

הדיווח מגיע אחרי שבתחילת השנה אמזון ביטלה את פתיחת HQ2 בקווינס, וזאת בעקבות ביקורת ציבורית על הטבות המס שענקית הקמעונאות קיבלה בתמורה לפתיחת המטה בניו יורק ● עוד דווח כי פייסבוק נמצאת גם היא במגעים לשכור שטחי משרדים גדולים במערב מנהטן

סוחר בבורסת ניו יורק. המצטרפת החדשה אינמוד סיימה את אוגוסט בזינוק של 42%   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

זהירות, האטה לפניך: אם לא יקרה שינוי גם החגיגה בשווקים תיגמר

קצב הצמיחה בכלכלות החזקות מאט, אך הביצועים של השווקים השנה היו בין הטובים בשנים האחרונות ● אם לא יקרה שינוי, גם החגיגה בשווקים תיגמר ● כדי שיקרה השינוי שיאפשר את המשך הביצועים הטובים, צריך להבין מה היו הסיבות להאטה בצמיחה בשנתיים האחרונות

מורן שוחט שניר

הקוד הגנטי שלנו, האקזיט ב-50 מיליון דולר שלה: ראיון עם מייסדת קליר ג'נטיקס מורן שוחט שניר

מורן שוחט שניר הבינה שאפשר לפתח טכנולוגיה שתיתן לציבור הרחב תמונת מצב גנטית מיידית ● יחד עם בן זוגה היא הקימה את 'קליר ג'נטיקס', פלטפורמה אינטרנטית שמנגישה למטופלים את המידע האישי ● החודש נמכרה החברה ב-50 מיליון דולר ● ראיון בלעדי לליידי גלובס

לארי פינק / צילום: דניס בליבוס, רויטרס

הדחה בצמרת בלקרוק עקב רומן במקום העבודה

מארק ווייזמן, שטיפס מניהול כספי פנסיה בקנדה והפך לבן טיפוחיו של מנכ"ל בלקרוק, הודח בשל הפרת מדיניות החברה

עדר פרות בארה"ב/ צילום: רויטרס, Christinne Muschi

חזון החלבונים המתוכנתים: המהפכה שעשויה לחסל את תעשיית הבשר

חברי צוות החשיבה העצמאי RethinkX, שהקימו יזם ומרצה בסטנפורד ומשקיע מלונדון, משרטטים עולם חדש ומופלא של חלבונים מעובדים, אבל בריאים וזולים ● מתכנון מולקולות במחשב ועד יצירת טעמים חדשים בעזרת שפים, כך טכנולוגיות מעולם התרופות עשויות לחולל מהפיכה