גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"מלוא כל ההגדה משפט"

בעת ההיא היה ברור כי בהטלת מס יש משום עינוי. מה נשתנה? כיום יש תכנון מס נבון

והיגדת לקוראך ביום ההוא: "מלוא כל ההגדה משפט" וכל דיכפין ייתיי ויקרא:

מעבדות לחירות

החירות היא ערך עליון, שנאמר: "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו". חשיבות חירותו של האדם בולטת כבר בכותרת וחירותו מודגשת בו, לבל נתחבט אם התיבה "כבוד האדם" חובקת בקירבה גם את חירותו. אכן כן. מובן שכן. הכותרת מקדימה ואומרת אמן, לו יהי וכן יהי. מכל מכלול הערכים והזכויות של כבוד האדם - ראש וראשון היא חירותו. החירות הפיסית, החופש, חירות הדיבור ועוד. "אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת" (סעיף 5 לחוק היסוד). "כל אדם חופשי לצאת מישראל" (סעיף 6 לחוק היסוד). לית מאן דפליג, שזכות החירות מקפלת בתוכה גם את הזכות לא להיות עבד. האמנם "לית מאן דפליג? ובכן, בארה"ב הנאורה לא היה הדבר כל כך ברור במאה החולפת. נכון, הדבר מעביר בנו פלצות, אבל זו היתה ההוויה המשפטית והעובדתית המצערת. הם כנראה לא קראו את הגדת הפסח בה נאמר: "השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין".

זכות החירות, עם כל חשיבותה וחסינותה, איננה מקודשת. בצידה קיימים ערכים וזכויות נוספים שיש לאזן ביניהם. לעיתים אין מנוס משלילת חירותו של אדם והשמתו בבית האסורים או במעצר. חירותו נשללת וחופש תנועתו מוגבל. אך פגיעה שכזו בחירות, בחופש ובכבוד האדם מוגבלת במסורות חוק היסוד בכך, "שאין פוגעים בזכויות שלפי חוק זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל (ואין ספק שעבדות איננה בכלל זה), שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש..." (סעיף 8 לחוק היסוד, המכונה "פיסקת ההגבלה").

מי שמך?

"ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני והנה שני עברים נצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו...".

"מי שמך" משמע, במלים אחרות, מי הסמיכך? מה מקור סמכותך. ואכן, סוגיית הסמכות היא שאלת מפתח במשפט. בלית סמכות אין שררה. המעשה השלטוני נטול הסמכות הוא כאילו לא היה. עם השנים ומאז חוקי היסוד, הסמכות "ירדה כיתה" (אף כי אין להקל ראש בחשיבותה). "עם חקיקתם של חוקי היסוד חל שינוי קונספטואלי...שינוי זה קשור גם ברטוריקה המשפטית. בעבר פתחנו ברטוריקה של סמכות, כח ושיקול דעת שילטוני, אשר מהם נגזרו, בדרך פרשנית, הזכויות השונות. לאור חוקי היסוד עלינו לפתוח עתה ברטוריקה של זכויות וחירויות, אשר לאורן יש לקבוע את תוקפם והיקפם של הסמכות, הכח ושיקול הדעת השלטוני. לא הכח השלטוני באיזונו הראוי הוא שיקבע את זכויות האדם, אלא זכויות האדם (וחירותו - פ.ר.) הן שתקבענה את הכח השלטוני" (פס"ד גנימאת).

לא תעמוד על דם רעך

"וירא איש מצרי מכה איש עברי...ויך את המצרי ויטמנהו בחול".

מה עניין למשה להגן על איש עברי ולתבוע את עלבונו? זו איננה "הגנה עצמית" של משה, שהרי לא הוא המותקף. מי שמו? ובכן, חוק "לא תעמוד על דם רעך" משנת 1998 קובע, כי "חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו". משה לא דק פורתא ביישומו ופרשנותו של סעיף זה, אך ההקשר ברור. זהו צו המוסר, אל תעמוד מנגד והיחלץ לסייע במצוקת זולתך. כך נהג משה אם כי ללא מידתיות.

עינויי מסים

"ויענונו - כמה שנאמר: וישימו עלינו שרי מסים למען ענותו בסבלותם...".

בעת ההיא, בתקופת עבדותנו במצרים, היה נהיר וברור כי בהטלת מס יש משום עינוי. מה נשתנה? כיום יתכן שניתן להקדים תרופה למכה על ידי תכנון מס נבון, בבחינת "הבה נתחכמה לו" ובלבד שלא תהיה בכך משום עסקה מלאכותית או בדויה.

שוויון המינים ואפליה מגדרית

"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון". ומה באשר לחוק שוויון המינים?

ענישה מידתית והדרגתית

עשרת המכות שניחתו על מצרים היו הדרגתיות ובתור שכאלה גם מידתיות. הקדוש ברוך הוא מכה במצרים עד שיאמרו "רוצה אני". תחילה דם וצפרדעים בנהרות אחר כך ארבה בתבואה וכל כיוצא באלה מכות מדודות. איתות לבאות. החומרה עולה ומתגברת. רק בסופה מגיעה המכה הקשה והאנושה מכולם, הרי היא מכת הבכורות.

על ארבעה בנים

"חכם מה הוא אומר: מה העדות והחוקים והמשפטים...? ואף אתה אמור לו..." כהילכות המשפט המחייבות חברה תקינה...

"ושאינו יודע לשאול - את פתח לו". במילים אחרות, פנה לייעוץ משפטי.

אלה גם אלה, כל ארבעת הבנים ושאר קוראים יסכיתו וישמעו, כי מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים (ובזכויות היסוד של חירות וכבוד האדם, המקופלות בהגדה) וכל המרבה הרי זה משובח. וכעת, משהגיעה שעת קריאת שמע של שחרית, נניח למקלדתנו ונאחל לכולכם חג חרות שמח והפנמה רחבה של לקחי הגדת פסח ומשפטיה (תרתי משמע).

* עו"ד פנחס רובין מייצג מעת לעת בני חורין ו/או עצירים (אך לא עבדים).

עוד כתבות

קריסת הניון ברחוב הברזל / צילום:שלומי יוסף

כתב אישום בפרשת אסון קריסת החניון ברמת החייל; רונן גינזבורג לא יואשם

באסון הקשה נהרגו 6 פועלים ● למרות שהחשדות יוחסו בתחילה הן לגורמי ההנדסה והן לגורמי הביצוע, כתב האישום קובע כי האשמה מוטלת על חברת ההנדסה ● התיק נגד דניה סיבוס והמנכ"ל רונן גינזבורג נסגר

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

מסתמן: החודש יגיעו לישראל 4 מיליון מנות חיסון לקורונה

החיסון יספיק לשני מיליון אזרחים שיהיו הראשונים להתחסן ● בשלב זה, למשרד הבריאות אין עדיין תוכנית חיסונים מאושרת, אך ככל הנראה יחוסנו תחילה עובדי מערכת הבריאות, ולאחר מכן אוכלוסיות בסיכון

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 90 טיפס ב-0.7%, אנלייבקס זינקה ב-30%

מדד ת"א 90 הוסיף 0.8% ומדד הבנקים עלה ב-0.9% ● לייבפרסון קפצה ב-4.7%, מזרחי טפחות עלתה ב-1.36%, נייס איבד 0.3%, אופקו קפצה ב-6.6%

חיים קראדי מנכ"ל פרשקובסקי / צילום: חיים ורסנו

פרשקובסקי: עלייה ניכרת במכירת דירות בנובמבר, כמו אחרי הסגר הראשון

בחברת הבנייה מדווחים על מכירה של 107 דירות בנובמבר לעומת 24 בלבד באוקטובר ● גם בהשוואה לחודשי נובמבר בשנים 2019, ו-2018 מדובר בעלייה ניכרת, שלדברי החברה מורגשת בשל היציאה מהסגר השני

פיז'ו 508 / צילום: יח"צ

פלח הפרמיום ממשיך להתחדש: דגמים חשמליים ודגמי פלאג-אין חדשים

דגמים חשמליים ודגמי פלאג-אין חדשים ממשיכים לזרום לקראת תחילת שנת הדגם ● מה בהיצע, וכמה יעלה התענוג?

אריאל שרון./ צילום: תמר מצפי

העליון לא הכיר בהבטחת המיליארדים של אריאל שרון לסמי שמעון

על פי טענת עזבונו של שמעון, הוא החליט לרכוש את חברת יכין חקל שעסקה בפרדסנות, בגלל הבטחה של שרון כשר הבינוי והשיכון, שאיפשרה לו להפשיר את הקרקעות של רמ"י לבנייה ולהשאירן ברשותו ● ואולם לא נמצאו להבטחה סימוכין ובית המשפט קבע כי ניתנה בחוסר סמכות

המרכז המסחרי של בחריין במנאמה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

שת"פ נוצץ: הבורסות ליהלומים בישראל ובבחריין חתמו על הסכם משותף

שר התמ"ת של בחריין, זאייד בין ראשיד אל זייני, ועימו מנכ"ל הבורסה במנאמה ח'ליפה בין ח'ליפה, ויו"ר בורסת היהלומים, יורם דבש , חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בין הבורסה ליהלומים הישראלית לבורסה בבחריין ● כוונת בחריין היא להסתייע בידע והניסיון הישראלים ביהלומנות כדי להיכנס לשוק העולמי

מארק צוקרברג / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תביעת הגבלים עסקיים נגד פייסבוק עשויה להיות מוגשת כבר בשבוע הבא

לפי דיווח של רשת CNBC, התובעים הכלליים ב-20-30 מדינות בארה"ב מתכוננים להגיש תביעה נגד ענקית הרשתות החברתיות ● במקביל נציבות הסחר הפדרלית האמריקאית עושה גם היא הכנות מתקדמות להגשת תביעה נגד החברה

כפר הנופש נעורים. משמש היום לבידוד / צילום: שלומי יוסף

שלום נעורים, להתראות לחופשה? ברמ"י שוקלים לפנות את המשטרה מכפר הנופש נעורים

המשטרה מפעילה במתקן נעורים שבעמק חפר מכללה ובקיץ כפר נופש לאנשיה ● יוזמה של רמ"י עשויה להפקיע את השטח לטובת שימוש תיירותי לכלל הציבור ● המשטרה: לא מכירים את המהלך

סניף מקדונלד'ס / צילום: shutterstock

פשרה בייצוגית נגד מקדונלד'ס: תשלם מיליון שקל לעמותות הפועלות למניעת עישון ולנזקקים

בבקשה לאישור ההסכם שהוגשה השבוע התחייבה רשת המזון המהיר לפעול למניעת עישון בשטחיה החיצוניים ● עוד הוסכם כי הרשת תממן קמפיין פרסום ארצי להעלאת המודעות לאיסור על העישון בהיקף של כ-5 מיליון שקל

מכ"מ של חברת ראדא / צילום: צבא ארה"ב

הרדאר של יוסי בן שלום וברק דותן לא טעה: ראדא ברמות שיא

4.5 שנים אחרי שנכנסה להשקעה בחברה הביטחונית, הרווח של DBSI מגיע לכמעט פי 6 על השקעתה ● חברת ההשקעות הפרטית של בן שלום ודותן עומדת בפני אקזיט עם מכירת טלדור - שבה היא מחזיקה - לוואן, תמורת 250 מיליון שקל

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

למה טרם אושרו עשרות טיסות לדובאי של חברות התעופה הישראליות?

הביקוש האדיר הוביל לשאיפה להגדיל את היצע הטיסות לדובאי, שמתאפשר גם לאור זמינות המטוסים - אלא שהחברות נתקלו בתקרה ושמה אבטחת טיסות

מטוס אל על / צילום: יואב יערי

אל על תזרים לקופתה 25 מיליון דולר - מקדמה מהאוצר והלוואת בעלים

החברה תקבל ממשרד האוצר 15 מיליון דולר כהקדמת תשלום בגין הוצאות האבטחה של חברות התעופה הישראלית ● סכום זה יועבר אחרי שבעלי השליטה באל על יזרימו לה 10 מיליון דולר כהלוואה ללא ריבית

חנויות סגורות בעקבות הסגר / צילום: כדיה לוי, גלובס

הלמ"ס: מספר משרות השכיר בספטמבר הצטמצם בכ-350 אלף

בספטמבר 2020 מספר משרות השכיר היה 3.376 מיליון, 9.4% פחות לעומת ספטמבר 2019 ● בין הענפים שנפגעו קשה במיוחד נמנים ענף שירותי האירוח והאוכל, ענף האומנות, הבידור והפנאי וענף המסחר

רחוב רוטשילד, תל אביב / צילום: כדיה לוי, גלובס

הציבור חוזר לקרנות הנאמנות, אבל השוק עדיין רחוק מימי טרום הקורונה: אלה הגופים שצמחו מתחילת השנה

בסוף נובמבר עמד שוק קרנות הנאמנות על כ-320 מיליארד שקל, והפדיונות המצטברים מתחילת השנה מסתכמים בכ-28 מיליארד שקל ● רק שלושה גופים צמחו בשווי קרנותיהם מתחילת שנה

פשעי סייבר, האקר בפעולה / צילום: Shutterstock ארטם אולשקו

הדילמה הבלתי אפשרית של מנכ"ל שירביט: לשלם או לא לשלם את הכופר?

האדם שהכי פחות צריך לקנא בו הערב הוא מנכ"ל חברת שירביט ● אם ייכנע, ייתפס כמי שהעדיף את טובת לקוחותיו מעל הכל, אך עלול לפתוח שערי גיהינום של מתקפות סייבר על כלל המשק בישראל ● אם לא ייכנע - יואשם בהפקרת לקוחותיו

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

קשיי אספקה של פייזר הכבידו על וול סטריט בנעילה; למונייד הישראלית זינקה ב-20%

הסרטים החדשים של וורנר ברוס שמתוכננים לצאת ב-2021 יושקו במקביל לאולמות הקולנוע גם ברשת HBO ● דרישות האבטלה השבועיות בארה"ב ירדו לעומת השבוע שעבר ● מספר המתים כתוצאה מנגיף הקורונה בארה"ב עלה לשיא יומי

עדינה פרידמן, מנכ"לית נאסד"ק / צילום: Evan Agostini/Invision

מנכ"לית נאסד"ק דוחפת דירקטוריונים להתגוון מבחינת ההרכב האנושי

עדינה פרידמן דנה בתוכנית הגיוון של הבורסה עם הוול סטריט ג'ורנל

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13  / צילום: ינאי יחיאל

השפן של רשת: תשווק רק 10 ברייקים של זהב בהשקת האח הגדול

עלות הברייק: כ-160 אלף שקל לפרסומת ● קשת יישרו קו: ברייק אחד בחדשות ו-4 ברייקים של זהב בעלות של כ-220 אלף שקל לפרסומות

בוריס ג'ונסון והמירוץ לחיסון של בריטניה / צילום: Associated Press, Paul Ellis

איך עקפה בריטניה את ארה"ב ואירופה בדרך לחיסון הקורונה

סוכנות ביקורת התרופות של בריטניה, שאישרה את החיסון של פייזר וביונטק, הייתה הראשונה במדינה מערבית שעשתה זאת ● זאת בעת שהיא מתכוננת ליציאה לדרך עצמאית אחרי סיום הברקזיט