גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

להתגרש ולצאת לפנסיה: איך מחלקים את כספי הפנסיה אחרי שמתגרשים?

כיצד מחלקים את כספי הפרישה מהעבודה בעת גירושים? "גלובס" מסמן את הבעיות העיקריות שעלולות להקשות על התהליך, ומדגיש את הדברים שחשוב לדעת לפני חלוקת כספי הפנסיה בין בני-הזוג שדרכיהם נפרדו

כל מי שעומד על סף גירושים ניצב בפני צומת דרכים של החלטות פיננסיות מרתיעות. אחת המשמעותיות שבהן היא חלוקת כספי הפרישה: רוב תכניות הפרישה נרכשות במהלך חיי הנישואין וכוללות זכויות פנסיה, כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות ביטוחי מנהלים וחסכונות פרטיים נוספים לפרישה - וגם אם לא כולם יודעים, גם הן נכנסות לשקלולי החלוקה כשדרכיהם של בני הזוג נפרדות. כאשר אדם שצבר את זכויות הפנסיה יפרוש לגמלאות, בן זוגו יהיה זכאי לקבל מחצית מתשלומי הפנסיה יחסית לתקופה שבה בני הזוג היו נשואים זה לזו.

למרות שחלוקת כספי הפנסיה בפועל נעשית רק עם הפרישה, יש לעגן את הזכויות כבר בהסכם הגירושים. על בני הזוג לפנות לאקטואר, שיקבע מה אותו חלק יחסי שבן הזוג יקבל בעתיד מתוך תשלומי הפנסיה של הפורש.

"לכל תוכנית יש כללים משלה", מסביר רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה ומנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ. "בחלק מהן אולי תתאפשר חלוקה של הכספים כבר במועד הגירושים ובחלק מהן יש להמתין עד ששני בני הזוג יפרשו מהעבודה. כך או כך, מאוד חשוב לאסוף את כל המסמכים הרלבנטיים ולשקול בחיוב קבלת סיוע מקצועי משולב מעו"ד לענייני משפחה, אקטואר ומומחה למיסוי ופרישה.

"חשוב לציין כי הזכות לקבלת חלק יחסי מתשלומי הפנסיה היא זכות הדדית הקיימת לשני בני הזוג", אומר גבאי, "לעתים הזכויות הפנסיוניות שנצברו על-ידי כל אחד מבני הזוג שוות ומתקזזות זו כנגד זו. במקרה בו קיים פער בשווי הזכויות, מי שצבר סכום גבוה יותר יידרש להעביר לצד השני את מחצית ההפרש בין סכומי הצבירה". במילים אחרות: פנייה לאקטואר תאפשר לדעת כבר בעת הגירושים מהו אותו אחוז שיעמוד לזכותו של הצד שצבר זכויות בסדר גודל קטן יותר, עם היציאה לגמלאות או הפרישה ממקום העבודה של בן זוגו.

זכותו של הגרוש לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה אינה עומדת לנצח: לאחר הפטירה, הגרוש לא ימשיך לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה - וגם אם קיימות זכויות לשארים, הגרוש אינו נמנה עליהם (למעט אשה גרושה הזכאית עדיין לדמי מזונות).

מצאו פתרונות יצירתיים

לא מעט בעיות כרוכות בהסדרת הנושא מראש. לדברי עו"ד שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה וירושה, "על מנת להבטיח את התשלום העתידי שעשוי להתרחש בפועל, אפילו שנים ארוכות לאחר הגירושים, יש להטיל עיקול אצל הגופים המחזיקים בכספים - כך שבהגיע מועד הפרישה לא יהיה חשש להברחת הכספים ולקיפוח זכויותיו של בן הזוג אשר זכאי לקבל את חלקו".

שאלה נוספת היא מי אחראי להעברת תשלום הגמלה מדי חודש: בשנים האחרונות קבעו בתי-המשפט כי בן הזוג זכאי לקבל את חלקו בפנסיה ישירות מהגורם המשלם את הגמלה. זאת למרות שהגופים משלמי הפנסיה התנגדו לביצוע החלוקה של הגמלה בין שני בני הזוג, וטענו כי הם מחוייבים כלפי המבוטח בלבד. טענה זו נדחתה בהנחה שהאינטרס של בן הזוג לקבל את חלקו בפנסיה באופן שוטף ורצוף עולה בחשיבותו על אי הנוחות של משלם הגמלה. גבאי מסביר כי "ניתן לתת הוראה לגורם המשלם את הגמלה להעביר את חלקו של בן הזוג ישירות לידיו מדי חודש".

העובדה שניתן לחלק את הזכויות הפנסיוניות רק כאשר בן הזוג שצבר אותן יוצא לגמלאות טומנת בחובה בעייתיות נוספת, שכן בני הזוג נשארים קשורים האחד לשני ומשאירים "ספיחים" בלתי פתורים הנוגעים להתחשבנות הכספית ביניהם בעתיד. בני זוג רבים מבקשים להימנע מכך ולמצוא פתרון בהווה שיאפשר להם לבצע חלוקה של הזכויות מבלי שיצטרכו להמתין למועד הפרישה ומבלי שמי מהם יהיה חייב כספים לשני בעתיד.

לדברי רו"ח גבאי, בהסכמת שני בני הזוג ניתן לערוך חישוב של שווי הזכויות הלא נזילות נכון למועד הגירושים - היוון שמטרתו לכמת את הזכויות העתידיות לערכן העכשווי. לאחר ביצוע ההיוון, ניתן לחלק את הזכויות בין בני הזוג כבר בעת הגירושים מבלי שיהיה צורך להמתין למועד הפרישה. "היות שההיוון מצריך את בן הזוג שצבר את הזכויות להעביר לבן זוגו את חלקו בעת הגירושים", מוסיפה פרילינג, "יש צורך למצוא מקור כספי זמין. פתרון יצירתי הוא להשתמש בכספים המגיעים לכל אחד מבני הזוג לאחר מכירת דירת המגורים לצורך העברת התשלום".

באותו אופן, ניתן למצוא מקורות כלכליים זמינים אחרים. ניתן למשל לקבוע כי חיסכון שנצבר על-ידי שני בני הזוג במהלך הנישואין לא יחולק, ושהכספים שבו יועברו במלואם לבן הזוג שזכאי לקבל את חלקו בזכויות הפנסיה של משנהו.

ההיוון משרת, במרבית המקרים, את שני הצדדים: בן הזוג שצבר את הכספים "קונה" לעצמו שקט נפשי - הוא יודע כי בעת פרישתו לגמלאות, כל הכספים והזכויות שנצברו על-ידו יהיו שייכים רק לו. בן הזוג שקיבל את הכספים נמצא אף הוא על קרקע יציבה - הכספים נמצאים בידיו כבר כיום.

הבעיה בהליך ההיוון היא שהסכום האמיתי לתשלום תלוי בתוחלת חייו של בעל הפנסיה. החישוב נעשה על-פי רוב בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר תוחלת חיים של גברים ונשים, אך בן הזוג הזכאי לגמלה, מזכיר גבאי, עלול לשלם בהווה סכום כספי גבוה מזה שיקבל בפועל - וגם מצב הפוך ייתכן, כמובן. ביצוע ההיוון, מיותר לציין, מותנה בהסכמת שני הצדדים ולא ניתן לכפות אותו על אף אחד מן הצדדים.

הנשים צוברות פחות זכויות

בקרב רוב הזוגות הנשואים בישראל, הבעל צובר את מרבית זכויות הפנסיה. זאת גם משום שהיקף הכיסוי הפנסיוני של נשים בישראל נמוך משל הגברים - רק 46% מהנשים מכוסות בתוכנית פנסיה, לעומת 60% מהגברים - וגם משום שאלו המכוסות בתוכניות פנסיה, צוברות בדרך כלל זכויות נמוכות יותר בשל מאפייני התעסוקה של נשים (משרה חלקית, העסקה דרך חברות כוח אדם וכו'). כתוצאה מכך, נשים רבות שמתגרשות נותרות בלא הכנסה בתקופת הפנסיה. בעיה נוספת היא הקושי לממש את זכותו בקרן הפנסיה של האחר, שכן לפי תקנות קרנות הפנסיה הזכויות שנצברות בקרנות נחשבות לזכויות של העמית בלבד.

נתונים אלה הוצגו בשנה החולפת בדיוני הוועדה לקידום מעמד האישה על-ידי מחלקת המחקר והמידע של הכנסת. ארגוני הנשים הציעו נוסחים אפשריים להצעות חוק שיאפשרו לבן הזוג שאינו עמית בקרן ליהנות מזכויות הפנסיה שנצברו במהלך החיים המשותפים. הצעות חוק אלו התבססו על פתרון של "חלוקת אורך" - המתנה למועד הפרישה של בן הזוג העמית בקרן הפנסיה וחלוקת הזכויות בין הצדדים במועד זה. למרות הצהרות בדבר כוונת משרד האוצר לפרסם הוראות ממונה בנושא, הדבר לא נעשה עד היום.

5 דברים שחשוב לדעת בטרם חלוקת כספי הפנסיה / רו"ח אמיר גבאי

1. למי יש מה? יש לבדוק אילו מהנכסים שייכים גם לבן הזוג. מקום טוב להתחיל בו הוא הדיווחים השנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בנוסף יש למצוא את הסכמי העבודה והסכמי הפרישה העתידיים הקיימים, כדי לאמוד את תנאי הפרישה, ולהחליט על דרך החלוקה ההוגנת בין הצדדים.

2. סדרו לפי סדר כרונולוגי: לסדר הכרונולוגי של צבירת הזכויות משמעות יתרה: מה הן הזכויות שנצברו בתקופה שלפני הנישואין, במהלך הנישואין ובתקופה שלאחר הפרידה.

3. התחשבו בהיבטי המס: הפער בין ערכם לפני מס לבין ערכם לאחר מס של הנכסים השונים והזכויות שנצברו על-ידי בני הזוג עשוי להפוך את פני הדברים. לצורך בדיקה כזו רצוי ומומלץ להיוועץ באנשי מקצוע בתחום הפנסיה.

4. שנו מוטבים: אסור לשכוח להסיר את בן הזוג לשעבר כמוטב בפוליסות הביטוח ובתוכניות השונות. יש לקבל אישור בכתב מהגופים הפיננסיים כי שינוי המוטבים בוצע.

5. פקחו על חלוקת הכספים: חשוב לדעת כיצד הכספים מחולקים בתוכניות השונות ומהן כל הזכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג. יש לוודא כי הסכומים נכונים ותואמים את הנתונים שבידך: גם חשב השכר, מדור הפרישה או הגוף הפיננסי שבידיו מופקדים הכספים עלולים לטעות לפעמים.

עוד כתבות

מבחר מאכלי דגים משאראק /  צילום: שני בריל

מהים ישר לצלחת: עלייתם של הדגים המקומיים

החורף הוא שעתם היפה של הדגים, ובמסעדות ישראל, בהתאם לטרנד העולמי, מעדיפים אותם מקומיים, עונתיים ופחות מוכרים

הלן ראסל / אינפוגרפיק: Gettyimages ישראל

הדנים הכי מאושרים, הפולנים נעלבו: חד הקרן שיצאה לבדוק את מדד האושר ב-30 מדינות. האם ישראל ברשימה?

האוסטרלים נוהגים לבלות עם זרים, לדנים מותר להבריז לכמה שעות באמצע יום העבודה, האיטלקים נותנים לכאוס לעטוף אותם והבריטים מחייכים בכוח ● הלן ראסל, שאובחנה כסובלת מדיכאון, החליטה לא להתמסר לו, ויצאה לבדוק את סודות האושר ברחבי העולם: "אנחנו יודעים שיש השפעה לידיעה מה עושה אנשים מאושרים, וכבר יש מדינות שמיישמות את זה"

דיוויד סולומון. /צילום: רויטרס - Lucy Nicholson

אין נשים, אין הנפקה: ההכרזה המפתיעה של מנכ"ל גולדמן זאקס

מנכ"ל הבנק, דיוויד סולומון, מציג: כך נפעל להגברת השוויון והמגוון בחברה וקידום אג'נדות חברתיות

מתוך הסרט / באדיבות  HBO

שומרים על הסטנדרט: שי גולדן בצפיית בינג' ב"שומרים" של HBO

"השומרים" היא סדרה אוונגרדית תובענית וכמעט מתנשאת, אך כדאי להתנסות בה בזכות שפתה הייחודית

מחאה של תנועת נשים MeToo   / צילום: רויטרס

בלבול, חוסר אחידות והיעדר תקדימים: גם במערב מתקשים להתמודד עם ההשתקה בחברות

סקרים שנערכו לאחרונה מראים שיעורים גבוהים של הטרדות מיניות בעבודה ברבות ממדינות האיחוד האירופי ● חלק מהעובדים חותמים על הסכמי סודיות שעשויים למנוע מהם לחשוף מקרי הטרדות מיניות

בוב סוואן, מנכ"ל אינטל העולמית/ צילום: רויטרס

ניגודי אינטרסים בהון סיכון ולמה מניית אינטל זינקה: השבוע שהיה בהייטק

האם דירקטוריון היי-בוב חוטא לתפקידו, מה הבעיה בריכוזיות בהון סיכון ואיך Gett מציגה תמונה יותר ורודה מהמציאות ● וגם: החוקר שבדק מתי אימוג'יז מגיעים לבית משפט והמשקיע שחושב ששיווק יותר חשוב מהמוצר ● מה קרה השבוע בהייטק

צילום הספר

השואה כבסט-סלר: שלושה תרגומים חדשים לעברית

לרגל יום השואה הבינלאומי, שלושה תרגומים חדשים לעברית של רבי-מכר המספרים עליה מזווית לא יהודית

 אמרה סטודמאייר/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

היצירתיות מאחורי התרגילים לעקוף את הרגולציה בספורט

בספורט קיימים מנגנונים מורכבים של אסדרה, שאמורים לטפל בכמעט כל תרחיש אפשרי ● אבל עם ההשקעה במועדונים ושחקנים שהולכת וגדלה - מגיעים גם גדודי רואי החשבון ועורכי הדין, שמוצאים דרך לעשות צחוק מהתקנונים 

יו"ר כחול לבן, בני גנץ / צילום: דוברות כחול לבן, יח"צ

כחול לבן: עדיין לא החלטנו אם להיענות להזמנת הבית הלבן

בהודעת הבית הלבן אתמול נכתב ששני הצדדים כבר הסכימו לבוא, אולם בכחול לבן הבינו היום שמדובר בהפקה שנועדה לשרת את נתניהו וחוששים ממופע ראווה גדול למען ראש הממשלה המכהן אשר יציג את בני גנץ ככינור שני

הנשיא טראמפ./ צילום:רויטרס

פרקליטי טראמפ: התנהלות הנשיא באוקראינה – למען האינטרס הלאומי

בפתיחת שלב ההגנה במשפט טראמפ בסנט טוענים עורכי-הדין שלו: הדמוקרטים שואפים לקרוע את טפסי ההצבעה וליטול מהבוחרים את זכותם להחליט

Audi A7 / צילום: יח"צ

מתח גבוה: הקופה החדשה של אאודי מצטרפת לטרנד הירוק

מכונית הקופה המרהיבה של המותג אאודי מצטרפת לטרנד הירוק עם גרסת פלאג-אין, שמתהדרת בנתוני פליטה וצריכה מזעריים • אבל מאחורי עור הכבש הירקרק מסתתר זאב רעב

משה כחלון/ צילום:  איל יצהר

האם כחלון היה שר אוצר גרוע, או היחיד שראה את האזרחים באמת?

הבטחות הבחירות שלו - להוריד את מחיר הנדל"ן ולהילחם בבנקים לא ממש התגשמו, היחסים העכורים עם פקידי המשרד העיבו על הדרך והחברות עם הטייקון קובי מימון ריסקה את התדמית החברתית שביקש ליצור לעצמו ● האזינו לפודקאסט הצוללת

המלכה אליזבט ובנה הנסיך צ'ארלס/  צילום: רויטרס  Agustin Marcarian

זה לא הכס, זה הכסף: הארי ומייגן לא לבד - כמה שווים בתי המלוכה באירופה ואיפה נרשמו הסקנדלים הגדולים

פרישתם של הנסיך הארי ומייגן מרקל מחובותיהם המלכותיות והדיון על הכספים שהם צריכים לקבל (ולהחזיר) הסיטו את הווילון מעל התחום המוצנע של שוויים הכלכלי של בתי המלוכה האירופיים. איזה מלך משלם מיסים ולמי יש פטור, מי מתנהל בשקיפות ומיהם שיאני השכר?

ירון צפדיה / צילום: איל יצהר

"העולם נמצא בקצה הגל הקוריאני, והגל הבא הוא הסיני"

פורטפוליו עם ירון צפדיה, מנכ"ל משותף בניופאן, על גלגוליו של העסק המשפחתי, על הימים בפוליטיקה ועל הקשר העסקי עם הסינים

מתוך הסרט  ריצ'רד ג'ול/  צילום: באדיבות Tulip Entertainment

הסרט "ריצ'רד ג'ול" הוא פשטני וחסר מורכבות

הסרט "ריצ'רד ג'ול", עם תסריט חסר מורכבות ובימוי פושר של קלינט איסטווד, מנצל סיפור גבורה כדי לנגח את התקשורת

ארז נץ / צילום: כפיר זיו

ארז נץ עזב נוחות וכסף בשביל הרוקנרול

ארז נץ, כבר בן 62 ובלי קוקו, סוגר מעגל עם שלום חנוך כגיטריסט שלו, מופיע בעולם עם "אינפקטד משרום", ובארץ במופע שורשים, וגם מספיק להיות מורה לגיטרה נחשק

ליאת נויריט  / צילום: יונתן בלום, גלובס

"ציבור שלם מתקשה להחזיק את עצמו. צריך להפחית את נטל המס על מעמד הביניים"

עורכת הדין ורואת החשבון ליאת פייג-נויבירט, שותפה וראש תחום מע"מ במחלקת מסים במשרד גולדפרב זליגמן, בראיון אישי על הילדות בחיפה, על מיסוי תאגידים זרים בישראל ועל הגישה של רשות המסים: "יש היום מוטיבציית יתר לגבות מס, גם במקומות שלא תמיד צריך"

לארוז משהו של מישהו אחר, ולעשות כמה דולרים על הדרך / צילום: shutterstock

5 אפליקציות שכדאי להוריד לפני הנסיעה הבאה לחו"ל

כל כך הרבה אפליקציות, חלק חיוניות יותר וחלק פחות, מציעות לנוסעים לחו"ל לשכלל, לייעל ולסדר את הנסיעה ● אילו אפליקציות לא כדאי לפספס?

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הגיע הזמן לחשוף את שמות החברות שבוצעו בהן הטרדות מיניות

37 אלף נשים בישראל דיווחו על הטרדה במקום העבודה בתוך שנה ● החברות מצידן מצליחות בחסות בית המשפט למנוע את חשיפתן לאורך ההליכים המשפטיים, בטענה לפגיעה במוניטין - ומשמרות תדמית נקייה ●  "גלובס" מוביל את המאבק לחשיפת החברות המטרידות וליצירת מקומות עבודה נקיים ובטוחים יותר

פרופסור אריק גולדמן / צילום: כדיה לוי, גלובס

"האינטרנט יעוצב בסופו של דבר על פי החזון של הממשלות, לא על ידי חברות הטכנולוגיה"

חברות הטכנולוגיה לא יודעות איך לשפר את ההתנהלות שלהן, הרגולטורים מנסים להראות שהם קשוחים, והמאבק ביניהם דווקא פוגע בחדשנות • פרופ' אריק גולדמן, חוקר מוביל בתחום המשפט והאינטרנט, משרטט בראיון ל"גלובס" את האתגרים בתחום: "האינטרנט עלול להשתנות לרעה"