גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עוד על חיסכון פנסיוני: המדריך לפוליסות מבטיחות תשואה

שפת השוק - המדריך לכסף שלכם

פוליסות הביטוח מבטיחות התשואה הן ביטוח מנהלים וחיסכון פנסיוני ליום הפרישה מעבודה. כלומר, מדובר בחיסכון המבוסס על תגמולים המופרשים על ידי העובד והמעביד, ומזכה את החוסך בהטבות מס. פוליסות אלו כללו גם כיסויים ביטוחיים נלווים למקרי מוות או נכות ואובדן כושר עבודה.

אילו פוליסות נמכרו:

פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה שווקו גם לשכירים וגם לעמיתים עצמאים. היו שני סוגים של פוליסות כאלה:

א. פוליסות "מעורב": היו נפוצות עד 1983 ונכללו יחד עם ביטוחי הגמלה במה שמכונה "ביטוח מנהלים מסורתי". בפוליסות אלה שולב החיסכון יחד עם הכיסויים הביטוחיים למקרי מוות ואובדן כושר עבודה, ועם מרכיב ההוצאות. המבוטח הפקיד את הכסף כמקשה אחת, ללא הפרדה בין הרכיבים השונים.

ב. פוליסות מסוג "עדיף": נמכרו מ-1983 עד סוף 2003. בפוליסות אלה, חלק מסוים מהפרמיה יועד לחיסכון (לרוב 80%), והיתרה (במקרה זה 20% מההפקדות) הועברה לרכישת ביטוח חיים ("ריסק") וביטוח אובדן כושר עבודה, וכן כדמי ניהול מהפרמיה ששימשו למימון ההוצאות על מכירת הפוליסה. גם בפוליסות אלו לא ניתן היה להפריד בין שיעור ההוצאות לעלות רכישת הכיסויים הביטוחיים.

איך מקבלים את הכסף:

סכום הביטוח, או הגמלה החודשית, שולמו באחת מכמה דרכים. העיקרון הוא שסכום הגמלה משתנה לפי בחירת המבוטח ביחס למספר הגמלאות שישולמו למוטבים שלו. כלומר, ככל שהתחייבות החברה למספר הגמלאות גדולה, לרוב זה גורר ויתור על זכויות אחרות של המבוטח.

אלה האפשרויות:

גמלה יסודית: משולמת למבוטח מפרישתו לכל ימי חייו, והיא צמודת מדד ונושאת תשואה. במקרה שהמבוטח מת לאחר תחילת תשלומי הגמלה ולפני ששולמו לו 120 גמלאות חודשיות (כלומר 10 שנים של תשלום גמלה חודשית), יימשכו תשלומי הגמלה למוטב עד תום 120 תשלומים חודשיים.

מינימום של 5 שנים: למבוטח תשולם לכל החיים גמלה חודשית צמודת מדד ונושאת תשואה. 60 גמלאות מובטחות במקרה פטירה מוקדם של המבוטח.

ללא מינימום: גמלה כאמור תשולם עד מותו של המבוטח, ללא חובת תשלום מספר מינימום של גמלאות.

תשלום חד פעמי: גמלה כאמור תשולם למבוטח לכל חייו, ובמקרה פטירה תשלם חברת הביטוח סכום חד פעמי בהיקף 25 גמלאות.

גמלה לכל החיים: גמלה כאמור תשולם למבוטח לכל חייו, וגם תשולם למוטב למשך כל ימי חייו. גובה הגמלה ייקבע מראש כנגזרת של גובה הגמלה למבוטח ושל גיל המוטב.

הגמלה היסודית היא ברירת המחדל. אם בוחרים באחת האפשרויות האחרות יש לוודא שהדבר אינו פוגע בהבטחות האחרות למבוטח - הבטחת התשואה והבטחת תוחלת החיים |.

באיזו תשואה מדובר:

במשך השנים התברר שהתשואה שהשיגו הפוליסות מבטיחות התשואה גבוהה יחסית לזו המושגת, בממוצע, בשוק ההון ובוודאי שאינה נחותה מהותית ביחס אליה (על אחת כמה וכמה בעיצומו של המשבר הכלכלי שאנו חווים בשנה וחצי האחרונות).

מבחינת חברות הביטוח, התשואה באג"ח נעה בטווח שבין 6.2% ל-4% ריאלי (כלומר, צמוד למדד המחירים לצרכן) לשנה.

התשואה שמצטברת אצל החוסכים נעה בין 5% ריאלי לשנה בקרנות א' וב', שנמכרו עד 1976, דרך ריבית שנתית ריאלית של 4.25% בקרנות ג', ד', ה' ו-ו', שנמכרו עד 1989, ועד ריבית שנתית ריאלית למבוטחים בשיעור של 3% עד 3.5% בקרן ז' שנמכרה עד סוף 1990.

כיצד מובטחת התשואה:

רוב תוכניות ביטוח החיים שנמכרו על ידי חברות הביטוח עד 1990 היו הפוליסות מבטיחות התשואה. מרבית הכספים שקיבלו החברות מהפרמיות של התוכניות הללו הושקעו באג"ח מיועדות מסוג ח"ץ (חיים צמוד).

אלה הן איגרות חוב מיוחדות שהמדינה מנפיקה: ובכך היא בעצם מעניקה הבטחה לתשואה צמודה למדד, כדי שהחיסכון לא יאבד מערכו הריאלי במשך השנים הארוכות של החיסכון הפנסיוני.

אג"ח ח"ץ כבר אינן מונפקות היום. בתחילת שנות ה-90 הופסקה הנפקת אג"ח ח"ץ באופן הדרגתי: בתחילה לכ-40% מסך הנכסים בפוליסות אלו ולאחר מכן, ב-1992, פסקה הנפקת האג"ח המיועדות מסוג ח"ץ לחלוטין בכל הנוגע למבוטחים ופוליסות חדשים.

המדינה ממשיכה להנפיק אג"ח מיועדות רק לפוליסות מבטיחות התשואה שנמכרו לציבור על ידי חברות הביטוח לפני הפסקת הנפקת האג"ח המיועדות החדשות ב-1990.

כשהופסקה הנפקת האג"ח המיועדות, הפסיקו חברות הביטוח למכור פוליסות מבטיחות תשואה ללקוחות חדשים. אז החלו חברות הביטוח למכור רק פוליסות משתתפות ברווחים. ב-2004 הופסק גם שיווק פוליסות אלו וחברות הביטוח החלו למכור את פוליסות מסלולי ההשקעה.

למבוטחים שרכשו את הפוליסות מבטיחות התשואה שנמכרו בין השנים 1962 ל-1975 (נקראות קרן א'), האג"ח המיועדות היוו 100% מסך ההשקעות שלהם בחברת הביטוח. לגבי יתר הקרנות - עד קרן ז' שנמכרה עד סוף 1990, האג"ח המיועדות מסוג ח"ץ היוו 86% מההשקעות בגין המבוטחים.

בקרן ח' עמד שיעור ההשקעה המקסימלי באג"ח ח"ץ על 50% מהנכסים ובקרן ט' קטן שיעור האג"ח המיועדות לכ-40% מהכנסים. החל מקרן י' (המשתתפת ברווחים) אין יותר אג"ח ח"ץ ללקוחות חדשים.

למה הפוליסות נחשבות יקרות:

בתוכניות מבטיחות תשואה חברת הביטוח זכאית בגין החלק שכנגדו היא רוכשת אג"ח מיועדות למרווח שנע בדרך כלל בין 1% ל-1.2% מהסכום הכולל של איגרות החוב הנרכשות. כלומר, עבור כל 100 שקלים שנרכשים עבור החיסכון של הלקוחות, חברת הביטוח מקבלת שקל אחד בלי שהיא צריכה להשקיע משאבים בניהול השקעות.

בעבר התרוצצה בדיחה שחברת הביטוח מקבלת את הכסף כיוון ש"מנהל ההשקעות שלה נהג אז לעלות באוטובוס פעם אחת בחודש כדי לקנות מהמדינה ח"ץ".

לא זו בלבד, לא כל ההפקדות המועברות לחברת הביטוח בגין המבוטח בכלל הולכות לטובת החיסכון - חלקן מיועד לרכישת כיסויים ביטוחיים, לתשלום עבור הוצאות רכישה ועוד.

נציין, שלא בכל חברות הביטוח מובטח כל החיסכון בפוליסות מבטיחות התשואה מול אג"ח מיועדות מסוג ח"ץ. חלק מהחברות העבירו במשך השנים חלק מהנכסים כנגד פוליסות אלו לשוקי ההון, במטרה להשיג רווח פיננסי גבוה יותר משמספקות להם האג"ח המיועדות.

מה זה אומר מבחינת המבוטח? שום דבר. מבחינת המבוטח אין לכך משמעות, מכיוון שחברות הביטוח שבחרו לפעול כך ממשיכות להיות מחויבות לחוסך לתשואה ריאלית קבועה. אם הן לא עומדות בזה, הן צריכות לרשום הפסד (ולהשלים לחוסך את ההפרש מכספן), מה שקרה, למשל, בשנת 2008.

מה חלקן של הפוליסות בשוק:

משקלם היחסי של הנכסים בגין פוליסות מבטיחות תשואה בתיק הנכסים הכולל של חברות הביטוח בתחום החיסכון בביטוח חיים נמצא במגמת ירידה.

חלקן של הפוליסות מבטיחות התשואה נמצא בראן-אוף |שייארך עוד שנים רבות. נראה שהפוליסות מבטיחות התשואה יישארו ב"מלאי" חברות הביטוח עוד כשני עשורים אך שיעורן ילך ויקטן באופן מהותי, כאמור.

איך בכל זאת אפשר להבטיח תשואה

הבטחת תשואה לחוסכים קיימת בראש ובראשונה באג"ח המיועדות. בכל אפיק חיסכון זה עובד קצת אחרת:

א. בביטוחי מנהלים:

אג"ח מיועדות מסוג ח"ץ. הבטחת התשואה מתייחסת לכל תקופת ההפקדות.

ב. בקרנות פנסיה:

בקרנות הפנסיה הוותיקות הונפקו בעבר אג"ח מיועדות מסוג מירון, שהעניקו תשואה שנתית ריאלית של 5.57%. כיום מונפקות לקרנות הפנסיה רק אג"ח ערד (כרגע לקרנות החדשות, ובעתיד לקרנות הוותיקות, במקום המירון), והן מניבות תשואה ריאלית שנתית של 4.86%. אג"ח אלה מהוות כ-30% מנכסי הקרנות, והיתר מושקע בשוקי ההון. כלומר, האג"ח המיועדות בקרנות הפנסיה הן מיעוט בתיק ההשקעות, כך שמדובר ברשת הגנה בלבד ולא בהבטחת תשואה, מה עוד שהמדינה יכולה לשנות את תנאי אג"ח הערד כרצונה.

ג. בקופות הגמל:

ישנן עדיין כמה קופות גמל מבטיחות תשואה שהפסיקו לקבל חוסכים חדשים בסוף שנות השמונים ומאז נמצאות בראן-אוף | ומהוות חלק מזערי מהשוק הפנסיוני.

מה יעשו החוסכים שמחפשים לעצמם גם כיום הבטחת תשואה כלשהי? קיימות כמה אפשרויות להבטחה חלקית ומסוימת במהלך תקופת ההפקדות - ולא לכל החיים. ישנן גם כמה אופציות להבטחת תשואה או קצבה לאחר תקופת ההפקדות, כלומר בתקופת משיכת הכסף ובהן למשל אנונות (תוכנית המאפשרת למבוטח לקבל מחברת ביטוח קצבה קבועה לכל ימי חייו, בתמורה לסכום חד פעמי המשולם מראש) או מוצרי הגיל השלישי בחברות הביטוח, שמעניקים ביטחון לגבי גובה הקצבה שתתקבל.

מלבד זאת יש עוד אפשרויות (מעטות וחלקיות) שניתן לרכוש אצל חלק מהשחקנים בשוק גם כיום:

1. פוליסות ביטוח:

פוליסת ביטוח המנהלים "מגדל בטוח" של חברת מגדל, מציעה הבטחה חלקית לתשואה. הפוליסה מבטיחה רצפת חיסכון לאלו שחוסכים יותר מ-20 שנה, הכוללת הגנה במונחים ריאליים על ערך החיסכון באמצעות מנגנון להשלמת תשואה במקרה של תשואה נטו (בניכוי דמי ניהול) של פחות מ-3% בממוצע שנתי רטרואקטיבי. הבטחת התשואה מוגבלת ל-1.5%. זהו מוצר פנסיוני, שזוכה להטבות מס.

2. תוכניות חיסכון:

משרד האוצר אמנם אסר להבטיח תשואה בפוליסות החיסכון הטהור, אבל יש מסלול אחד שמבטיח תשואה, שקיבל אישור. בתוכנית "מגוון" של הראל יש מסלול מבטיח תשואה שרלוונטי לעצמאים, וביטוח מנהלים (שכירים) שמספק תשואה ריאלית ידועה מראש שלא תפחת מ-50% מתשואת אג"ח ממשלתיות צמודות מדד, על כל הפקדה חד פעמית למסלול זה למשך 2-15 שנים, בשנים שלמות. זהו אינו מוצר פנסיוני, אלא חיסכון בלבד, כלומר הוא אינו זוכה להטבות מס של חיסכון פנסיוני.

3. פיקדונות בבנקים:

התשואה בהם אמנם ידועה מראש ומוסכמת, אולם הפיקדונות הללו אינם זוכים להטבות המס הניכרות שיש לחיסכון הפנסיוני, כך שאינם אטרקטיביים לחוסכים.

יש אפשרות, שעדיין אינה קיימת, שניתן יהיה להשתמש באמצעותה בהבטחה שבפיקדונות של הבנקים בחיסכון הפנסיוני - בקופת גמל בניהול אישי.

זה זמן רב שבמשרד האוצר מתכננים להחיל בישראל את קופות הגמל בניהול אישי (ה-IRA), שבמסגרתן יוכל החוסך הפנסיוני לנהל באופן אישי את ההשקעות בחיסכון הפנסיוני שלו, ובמסגרת זו גם תותר לו רכישת פיקדונות שיזכו להטבות המס הפנסיוניות. אם וכאשר יתאפשר לנהל קופות גמל בניהול אישי בישראל, יוכלו החוסכים הפנסיוניים לרכוש הבטחה מסוימת לתשואה, באמצעות רכיב הפקדונות שיהיו חלק מהתיק, כמו האג"ח בקרנות הפנסיה, שמהווים כ-30% מתיק הנכסים הכולל.

עוד כתבות

פינטק / איור: Shutterstock

דוח חדש: ההשקעה בטכנולוגיות לא עוזרת לבנקים לצמוח

חברת הייעוץ Accenture האמריקאית פרסמה דוח ממנו עולה כי הבנקים בעולם השקיעו טריליון דולר בשלוש השנים האחרונות ברכישת והטמעת טכנולוגיות חדשות, בין השאר במעבר לענן ובינה מלאכותית ● החוקרים: הטכנולוגיות בעיקר עוזרות לבנקים להתייעל ולחסוך בהוצאות

נשים בשוק העבודה / שאטרסטוק

פוטנציאל לא ממומש: סגירת הפער המגדרי תוסיף עד 28 טריליון דולר לכלכלה העולמית

כוחן הכלכלי של נשים בעולם עדיין נמוך מחלקן היחסי באוכלוסייה והפער הזה עולה לכולנו כסף • דוח חדש של מריל לינץ', שעיקריו יתפרסמו במגזין ההשקעות המיוחד של "גלובס" היום, בודק איך באירופה מאיצים את סגירת הפערים המגדריים ומה מעכב את התהליך בשאר העולם

משתמשי סמארטפונים / צילום: רויטרס

ותודה לאפל: תגידו ביי ביי לכרטיס הסים הישן והמוכר

השעון החדש של אפל שנחת בישראל הוא סמל לתחילתה של מהפכה: פרידה מכרטיס הסים מפלסטיק ● את מקומו תתפוס תוכנה שמאפשרת מעבר בין חברות סלולר בלחיצת כפתור ומהווה בסיס לקפיצת מדרגה בעולם "האינטרנט של הדברים" ● מי ירוויח, מי יפסיד, ואיך אמדוקס קפצה על העגלה?

יוחנן דנינו בכנס עושים שוק \ צילום: איל יצהר

יו"ר טוגדר יוחנן דנינו: "אני נגד לגליזציה של קנאביס; אבל לא מעניין אותי האזרח שמגלגל ג'וינט במרפסת"

כך אמר המפכ"ל לשעבר ויו"ר חברת הקנאביס טוגדר פארמה בוועידת "עושים שוק" של "גלובס" בנושא קנאביס: זרעי המהפכה ● "לקנאביס רפואי נעשה הרבה עוול כי חיברו אותו לצד הפלילי והסטלני. אך זה כלל לא המקרה"

בנימין נתניהו/ צילום: תמר מצפי

נתניהו: לא הוצעה רוטציה, אין לי קשר עם כחול לבן

ראש הממשלה הודיע הבוקר כי אין בכוונתו לוותר על שותפיו הטבעיים לממשלה: מפלגות ש"ס, יהדות התורה ואיחוד מפלגות הימין

בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנן

הדיון הנוסף בעליון ב"פסק דין הבוגדת" נקבע למרץ 2020

בעוד 9 חודשים, ב-20 במרץ 2020, ידונו 9 שופטים של ביהמ"ש העליון בפסק הדין שזכה לכינוי "פסק דין הבוגדת", שבמסגרתו בחר העליון שלא להתערב בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול ששלל מאישה את זכאותה לשיתוף בדירת מגורים, בין היתר עקב מתן משקל לבגידה נטענת שלה בבעלה

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים; הנאסד"ק איבד 1.5%

ה-S&P 500 עם איבד היום מערכו 0.95% והדאו ג'ונס ירד 0.67% ● תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים מאיימת לשבור את רמת ה-2% ● אלו של ממשלת גרמניה ל-10 שנים רושמות שפל היסטורי ● אלרגן צפויה להימכר לאבווי תמורת 63 מיליארד דולר, כך דיווח "הוול סטריט ג'ורנל"

מגה אור / צילום: מצגת החברה

תנאי השוק הנוחים מקפיצים את מניות הנדל"ן המניב בישראל לשיאים חדשים; המדד הענפי קפץ 30% מתחילת השנה

עסקת מגה אור לא לבד - גם עמיתותיה בשוק הנדל"ן המניב נהנות מהריבית הנמוכה, המאפשרת להן ליזום ולהרחיב את פעילותן בקלות יחסית ● האם רק עלייה של הריבית בעתיד תעצור את הגל?

יוחנן דנינו, רפי קרסו / צילומים: שלומי יוסף, רמי זרנגר, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

שידור חי: האתגרים וההזדמנויות בשוק הקנאביס בכנס גלובס

(עדכון) ● האירוע השני בסדרת "עושים שוק" של "גלובס" מתקיים היום ויעסוק באתגרים ובהזדמנויות של תעשיית הקנאביס ● בין הדוברים: משה ברקת, יוחנן דנינו, אהוד אולמרט ופרופ' רפי קרסו

דירת חמישה חדרים בשכונת רמת אביב ג' / הדמיה: יח"צ

בכמה נמכרה דירת חמישה חדרים ברמת-אביב ג'?

המוכר ביקש לצמצם דיור, והקונים בפרק ב' חיפשו דווקא דירה גדולה יותר ● ובכמה נמכר פנטהאוז בן חמישה חדרים בחריש? ● ועוד עסקאות נדל"ן ברחבי הארץ

אייל רביד, בעלי ויקטורי / צילום: יח"צ

תביעה נגד ויקטורי: לא קידמה לכאורה את המותג הפרטי שלה

תביעה בהיקף של 16 מיליון שקל הוגשה נגד הרשת בטענה כי לא קידמה את מכירות המותג הפרטי עפ"י הסכם עמה ● התובעת היא ברנד פור יו, בעלת מניות בשותפות הרשת הרביעית ● ויקטורי: "טענות התובעת מבוססות על הנחות שגויות; מטרת התביעה היא ניסיון לשפר את תנאי ההתקשרות"

שירות ההסעות האוטונומי־חשמלי של פולקסווגן בהמבורג/  צילום: יח"צ

מבאיידו הסינית ועד גוגל: הפרויקט הישראלי שהצית קרב ענקים גלובלי

הכניסה של מובילאיי לפיתוח חבילה מלאה של שירותי תחבורה אוטונומיים דוחפת שחקניות ענק גלובאליות לצעדי נגד ● באיידו הסינית מנסה לאיים על ההגמוניה של מובילאיי בתחום המצלמות וגוגל מסמנת טריטוריה באירופה ● רק הרגולטור הישראלי עדיין לא מתעורר

מנאמה בירת בחריין. / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

המבחן הראשון של תוכנית טראמפ: שלום אזורי תמורת 50 מיליארד ד'

תוכנית השלום של הנשיא האמריקאי יוצאת לדרך בבירת בחריין - ללא הפלסטינים שהחרימו וישראל ששלחה אנשי עסקים פרטיים בלבד • מדוע נבחרה דווקא בחריין לארח את האירוע, ומה גורם לאמריקאים להאמין כי תוכנית התמריצים הכלכלית תהיה זו שתחסל את האיבה ההיסטורית בין ישראל לפלסטינים

עסקאות מבוצעות באמצעות מטבעות דיגיטליים / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הביטקוין דוהר מעל 12,500 דולר; ירידות קלות באירופה

יו"ר הפד פאואל אמר אמש כי התנאים הכלכליים השתנו בשבועיים האחרונים ● המדדים באירופה יורדים קלות, החוזים יציבים ● אמון הצרכנים בצרפת הפתיע לטובה בחודש יוני הנוכחי ● הנפט קופץ בכ-2% ונושק ל-59 דולרים לחבית

אלונה בר און בוועידת עושים שוק \ צילום: איל יצהר

דוח האמון 2019: "גלובס" במסע להביא ערך אמיתי לקוראים

יש אמנם עוד דרך ארוכה לפנינו, אבל יש גם כברת דרך נאה מאחורינו. ומכם אנחנו מבקשים להצטרף אלינו. לקרוא אותנו. לעשות מנויים. מנויים לכם, למשפחות שלכם ולעובדים שלכם. לשלם על התוכן שאתם צורכים ובכך להבטיח את איכותו ולעזור לנו להפוך לגוף עצמאי כלכלית ובר קיימא

מיכה רונן/ צילום: יח"צ

חזר לאופנה: מיכה רונן יחליף את ערן יצחק כמנכ"ל בגיר

ערן יצחק, מנכ"ל החברה ב-3.5 השנים האחרונות, יעזוב את החברה ב-15 ביולי בשל מה שהוגדר כסיבות אישיות ● מיכה רונן, שיחליפו בתפקיד, מכהן כיום כשותף בחברת הייעוץ Moore Management Consulting ושימש בעבר כמנכ"ל רשת הוניגמן

עודד שחם שופט / צילום: יוסי זמיר

על סמך לאקונה בחוק: ביהמ"ש חייב את רשות שוק ההון להתיר לעבריין מס מורשע להמשיך ולהפעיל צ'יינג'

השופט עודד שחם הוציא צו ביניים שמחייב את רשות שוק ההון להתיר לחברה המפעילה צ'יינג', אשר בעליה הורשע בביצוע עבירות מס, להמשיך בפעילותה באופן זמני ● לטענת החברה, החלטת הרשות שלא להתיר לה להפעיל צ'יינג', בשל הרשעת בעליה, מנוגדת לחוק

פתיחת הכנסת ה 21/ צילום: יוסי זמיר

מצעד התירוצים של הח"כים שפיזרו את הכנסת ואז התחרטו. מה הסיכוי שהבחירות באמת יבוטלו?

ב-29 במאי, 74 ח"כים, נשאו באחריות לאחת ההחלטות הציניות והקיצוניות ביותר שהתקבלו אי פעם בישראל ● אותם האנשים שהצביעו בעד פיזור הכנסת, מפזרים הודעות ציבוריות רשמיות כאילו הם מתחרטים וכאילו לא ידעו כבר אז, שמדובר בהליך לא חוקתי, יקר, בזבזני ובזוי ● פרשנות

הדיון בנושא שדה דב / צילום:  טלי טננבוים,

"מדינת פרטץ'": כך אמרה נציגת בעלי הקרקעות של שדה דב, והיא צודקת

שדה דב משלם את מחיר התזמון האומלל – תקופת בחירות והרבה ספינים מסביב, גירעון עמוק בתקציב והתעוררות מאוחרת מדי לטפל בבעיה אקוטית של אובדן תשתית תעופתית קריטית למדינת ישראל ● "מדינת פרטץ'", אמרה נציגת בעלי הקרקעות לאחר שלא נתנו לה לדבר ● ורק קולו של נתניהו לא נשמע ● פרשנות

מאיר שפיגלר / צילום: שלומי יוסף

הביטוח הלאומי: זינוק של 6 מיליארד שקל בתשלום הקצבאות ב-2018

בשנה שעברה שילם המוסד לביטוח לאומי סכום כולל של 86 מיליארד שקל ● קצבאות הנכות גדלו ב-14% ל-15 מיליארד שקל ב-2018