גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש העליון קבע סופית: הוצאות טיפול בילדים יוכרו לצורכי מס - לנשים ולגברים שיוצאים לעבודה; "אין ממש בטענת המדינה שהפסיקה תועיל בעיקר לעשירים"

לקריאת פסק הדין המלא - קובץ PDF ; בכך דחו 5 שופטי העליון - אליעזר ריבלין, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין ואסתר חיות - את ערעורו של פקיד השומה נגד פסק דין המחוזי ; יו"ר נעמת: "צעד ענק להתאמת עולם העבודה לאמהות, אך אסור לשכוח את הנשים שלא מגיעות לסף המס. השלב הבא: מעונות וצהרונים חינם"

בית המשפט העליון קבע היום (ה') סופית כי התשלום למטפלת בילדים מותר בניכוי מס. בכך דחה בית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים - אליעזר ריבלין, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין ואסתר חיות - את ערעורו של פקיד השומה בגוש דן כנגד פסק דין בית המשפט המחוזי, אשר אישר את ניכוי הכספים המשולמים למטפלת.

השופטים דחו טענות המדינה, לפיהן הפסיקה תשרת בעיקר השכבות המבוססות והעשירונים העליונים שבהם שני בני הזוג עובדים. כמו כן, קבעו השופטים כי הפסיקה החדשה תחול גם לגבי גברים. תחולת פסק הדין תהיה החל מינואר 2010.

קריירה עבודה תעסוקה ניהול מנהל הייטק / צלם: ויז'ואל קריירה עבודה תעסוקה ניהול מנהל הייטק / צלם: ויז'ואל

מאבק משפטי ממושך

המאבק המשפטי החל בעו"ד ורד פרי, אשר ביקשה לנכות את התשלומים ששילמה למעון עבור בנה לשנות המס שבמחלוקת. פקיד השומה לא התיר את ניכוי התשלום מהכנסותיה לצורך שמירה על ילדיה, ובעקבות כך היא ערערה לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של פרי, לאחר שקבע כי "אין מחלוקת בין הצדדים כי השמת ילדיה במסגרות השגחה היא כורח שבלעדיו לא היתה יכולה להשיא הכנסות".

עוד קבע בית המשפט המחוזי כי הוצאות ההשגחה שלא הוצאו לצורך יציאת ההורים לעבודתם אינן מותרות בניכוי. בנוסף, קבע כי השכר למטפלת כפוף לעקרון של סבירות ההוצאה. לבסוף, בית המשפט המחוזי דחה את טענתו של פקיד השומה לפיה נקודות הזיכוי הניתנות לאם העובדת ממצות את ניכוי הוצאות ההשגחה. על כך ערער פקיד השומה לעליון.

נשים - וגם גברים

את פסק הדין העיקרי כתב השופט אליעזר ריבלין, אשר כאמור החליט לדחות את עתירתו של פקיד השומה. ריבלין קיבל את עמדת המחוזי וקבע כי אלמלא היו הילדים תחת השגחה, לא היתה יכולה פרי להפיק הכנסה כלל. לפיכך, ההוצאות אינן רק תנאי לעצם יציאתה לעבודה - אלא ההוצאות שנדרשות הן להפקת ההכנסה.

ריבלין מציין כי כשם שההוצאות שנועדו להגדיל את תפוקת העובדים במקום העבודה מותרות בניכוי, גם ההשגחה על הילדים היא בגדר העלאת תפוקה - ממצב שבו ההורים אינם מסוגלים לייצר הכנסה או שיכולתם מוגבלת - למצב שבו כל עוד הילדים בהשגחה הם יכולים לפעול בתפוקה מוגברת לשם ייצור הכנסתם. לפיכך נקבע כי יש להתיר הוצאה זו בניכוי.

ריבלין מציין, כי הוא מתיר לכנסת לחוקק חוקים בנושא על מנת להסדיר את העניין.

עוד מציין השופט ריבלין כי יש לזקוף את שיעור הניכוי במידה שווה על גברים ונשים . בפסק הדין הקורא למחוקק להבהיר את הכללים הוא אומר : "משקבענו כי הוצאות השגחה על ילדים הן בגדר הוצאה בייצור הכנסה וכי ניתן עקרונית לכמתן ולהתירן בניכוי, יוכלו המחוקק, מחוקק המשנה ורשויות המס אם יבחרו לעשות כן לבצע פעולות אשר יבהירו את הכללים המנחים בדבר חילוץ ההוצאה המותרת בניכוי. המחוקק ומחוקק המשנה ואולי אף רשויות המס, יוכלו גם להידרש לשאלה כנגד הכנסותיו של מי מבני-הזוג ראוי לזקוף את הניכוי. ועד שיעשה כך ראוי יהיה, כך נראה לנו, כי רשויות המס יזקפו את שעור הניכוי בחלקים שווים כנגד הכנסתו של כל אחד מבני-הזוג. הוראה כזו לא זו בלבד שתמנע מניפולציות פיסקאליות שאין להן הצדקה, אלא שהיא גם תתיישב היטב עם עקרון ההגינות ועקרון השוויון".

לאמידים בלבד?

כל השופטים כמעט התייחסו לטענת המדינה, לפיה הפסיקה תשרת בעיקר את השכבות המבוססות. כותבת השופטת נאור: "לא אכחד כי הוטרדתי, לא בפן המשפטי אלא בפן החברתי, מן השאלה שהעלתה המדינה האם אין בהכרה בניכוי משום מתן הנאה לשכבות המבוססות יותר, ומשום רגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות.

"על עניין זה עמד גם חברי השופט רובינשטיין, החולק על עמדת המערער בעניין זה. כשלעצמי איני יכולה לשלול את טענות המערער. נושא זה מטריד, כאמור, בפן החברתי, ואולם הפתרון אינו יכול להיות אי הכרה באפשרות לניכוי ההוצאות, בדיוק כשם שהכבדה על תקציב המדינה אינה יכולה לעוות את התוצאה... "אני מצטרפת בכל לב להמלצה לפיה תיבחן האפשרות להרחיב את חינוך החינם הניתן במדינה לילדים בגיל רך. פתרון כזה, אם יימצא שהוא ישים, יהיה לטובת כלל ילדי ישראל (והוריהם), ואפשר וירחיב את מעגל היוצאים (או היוצאות) לעבודה גם בקרב אלה שסף המס שלהם הוא נמוך".

השופטים: פסק הדין לא מיטיב בהכרח עם השכבות החזקות ופוגע בשכבות החלשות

השופט ריבלין מתייחס לטענת המדינה לפיה מהתרת הניכוי ייהנו בעיקר השכבות העליונות המבוססות שבהן שיעור העובדות הוא גבוה.

על כך הוא אומר כי " התרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה אינה הטבה ואינה סובסידיה 'סקטוריאלית'. ההתרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה נגזרת מתכליתו של מס ההכנסה למסות את הכנסתו האמיתית של האדם. עיקרון היסוד הנגזר מתכלית זו שלפיו יש להתיר ניכוי של הוצאה בייצור הכנסה אינו מיושם באופן שונה בעניינו של נישום אמיד ובעניינו של נישום חסר אמצעים.

השופט רובינשטיין חולק על דעת פקיד השומה האומר כי בהכרה בהוצאות יש משום מתן הנאה לשכבות עשירות יותר ורגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות. לדעתו , זוגות צעירים, גם אלה הבאים מבתים מבוססים יחסית, נאלצים להוציא הוצאות לא מעטות להשגחה על ילדיהם.

השופטת עדנה ארבל מצטרפת לדעת השופט ריבלין ומציינת כי יש ללכת בעקבות דיני המס. עם זאת היא קוראת לכנסת לחוקק חוקים בעניין ולבחון במסגרת קביעת הכללים בסוגיה את ההשלכות החלוקתיות בין משפחות במעמד כלכלי שונה המוציאות סכומים שונים על טיפול בילדים .

השופטת מרים נאור מוטרדת מהשאלה האם אין בהכרה בניכוי משום מתן הנאה לשכבות המבוססות יותר, ורגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות.לדעתה הפתרון לא יכול לבוא באי הכרה בניכוי ההוצאות.לדעתה הפתרון הוא בהרחבת החינוך חינם לגיל הרך וכי יש להסדיר את העניין בחקיקה של הכנסת.

תגובות: "צעד ענק לאמהות העובדות"

חברת הכנסת רונית תירוש הגיבה על החלטת בג"צ בנושא הוצאות מטפלת: "אני מברכת על פסיקת בית המשפט העליון, השבה ומאשררת את ההכרה כי הוצאות בגין השגחה וטיפול בילדים ייחשבו כהוצאות מוכרות במס של הוריהם, על מנת שאלה (בעיקר נשים) יוכלו לצאת לעבודה ולייצר הכנסה. סוף סוף בית המשפט עשה צדק עם נשים ואימהות עובדות. אין ספק שהפסיקה החדשה יחד עם הצעת החוק המונחת על שולחנה של הכנסת, תעקר מתוכן את התנגדות האוצר להכרה בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת במס.

"התנגדות האוצר להצעת החוק לאורך כל הדרך, הייתה תמוהה, לאור העובדה כי ההכרה בהוצאות אלה, רק תעודד נשים נוספות להיכנס ולהשתלב במעגל העבודה, ותביא לכך כי הן יחדלו מלהיות נטל על המדינה ועל כתפי המוסד לביטוח לאומי, בשל הצורך לשלם להן קצבאות משלימות הכנסה.

"אני בטוחה כי החלטת בית המשפט מהיום יחד עם קידום מהיר של הצעת החוק, יוציאו עוד ועוד שנים מביתן, במטרה להשתלב במעגל העבודה היצרני, דבר שיביא להגדלת תפוקת המשק והגדלת התוצר".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בירך על ההחלטה: "מדובר בהחלטה ראויה ואמיצה של בית המשפט העליון ושל בית המשפט המחוזי. ההחלטה מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהכרה בשוויון בין נשים לגברים בחברה בישראל, ותעודד השתלבותן של נשים בשוק העבודה. שוב ניכרת חיוניותו של בית המשפט ותפקידו המשמעותי בחברה הדמוקרטית שבה אנו חיים".

לשכת עורכי הדין בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט", ולהביע עמדה עקרונית בשאלת ההכרה בהוצאות השגחה על ילדים לצורכי קביעת ההכנסה החייבת על-פי פקודת מס הכנסה.

יו"ר נעמת, עו"ד טליה לבני: "זהו צעד ענק לקראת התאמת עולם העבודה לאמהות, אבל אסור לשכוח את כל הנשים שאינן מגיעות לסף המס ולכן השלב הבא הוא מעונות וצהרונים חינם".

מרשות המסים נמסר בתגובה, כי הנהלת רשות המסים תקיים בימים הקרובים דיונים על משמעות פסק הדין והשלכותיו ותביא המלצות לפעולה לשר האוצר בהתחשב בפסיקת העליון, אילוצים תקציביים ואחרים.

עו"ד יניב שקל, שייצג את העותרת יחד עם עו"ד גבע-עכו, אמר כי "מדובר בהחלטה נכונה ואמיצה. בית המשפט קיבל את העמדה שדיני המס נועדו לגביית מס אמת, על כן מחויבת ההתרה בניכוי של הוצאות ההשגחה על ילדים שנועדו ליצור הכנסה. אני מקווה שפסק הדין סולל את הדרך לקביעת הסדרי חקיקה ותקנות שייצרו מסלולים נוחים ופשוטים להכרה בהוצאות ההשגחה תוך הקטנת החיכוך עם רשויות המס".

עוד כתבות

ישראל כ"ץ, אריה דרעי, יעקב ליצמן / צילום: ג'רוזלם פוסט, רפי קוץ, דוברות הכנסת

הנדל"ן ממתין לרפורמות: הצעדים על המדף שמחכים להכרעה

לידיעת שר השיכון החדש ושר הפנים הוותיק, לא תמיד צריך להמציא את הגלגל ● צעדי מדיניות שרק מחכים להכרעה נמצאים במגרה עוד מימי הממשלה הקודמת ● הנה כמה דוגמאות להכרעות שניתן לקבל כאן ועכשיו

חוק המזומנים החדש/צילום:Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

תוספת לחוק ההסדרים: תקרת השימוש במזומן תהיה 6,000 שקל

שר האוצר ישראל כ"ץ אישר את הצעת רשות המסים ואגף התקציבים לפיה תוכנס לחוק ההסדרים הוראה המגבילה את תקרת הגבלת השימוש במזומן ל-6,000 שקל ● הנתונים שנאספו ברשות המסים בשנה הראשונה לחוק צמצום השימוש במזומן, עלה כי רוב הציבור (כ-84%) מציית לחוק החדש

עו"ד אשר חלד / צילום: אופיר אייב

"בעקבות משבר הקורונה יש פחות סכסוכים קיבוציים של עובדים מול מעסיקים"

עו"ד אשר חלד הוא אחד המומחים המובילים בארץ בדיני עבודה ודיני פנסיה ● "הנושא של דמי אבטלה לעסקים ניתן לפתרון. היה צריך להשקיע בזה מחשבה יותר רבה"

בניין אמדוקס / צילום: איל יצהר

חברת אמדוקס עומדת לפני פיטורי מאות עובדים בארץ ובעולם

החברה מעסיקה ברחבי העולם 25 אלף עובדים ● "אנחנו בוחנים באופן שוטף התאמות נדרשות במבנה ההוצאות שלנו"

גיוס הון / צילום: Shutterstock

פיצ'בוק: ירידה של 45% בסבבי הסיד של קרנות הון סיכון בארה"ב מאז תחילת השנה

היקף עסקאות הסיד שנעשו במחצית הראשונה של השנה צנח ב-45%: 803 עסקאות לעומת 1,447 בתקופה המקבילה ● היקף ההון שהושקע ירד ב-33% ל-2.2 מיליארד דולר

ד"ר אסף אילת / צילום: איל יצהר, גלובס

למה הציבור לא ייהנה מהוזלה משמעותית בתעריף החשמל? יו"ר רשות החשמל בראיון

ד"ר אסף אילת מסכם ארבע שנים כיו"ר רשות החשמל, וקובע בראיון פרישה כי "היינו עם מבנה משק נכה שבו חברת חשמל היא כמעט כל המשק. הרפורמה הביאה התייעלות וכסף, ויש לה חשיבות"

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות חדות ברקע לעדכון המדדים: מדד הבנקים קפץ ב-2.7%

מדד ת"א 35 עלה ב-1.76%, ת"א 90 טיפס ב-1.2% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל ● עליות בוול סטריט לאחר נתונים טובים מהצפוי משוק העובדה האמריקאי

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

במשפט אחד חשף אמש שר האוצר החדש את האמת: מחירי הדירות לא מעניינים אותו

המילים הספורות של שר האוצר ישראל כ"ץ על ענף הנדל"ן גילמו את עמדתו: מחירי הדירות אינם מעניינים, סבסוד לזוגות צעירים לא על הפרק והמדינה רוצה להחזיר אליה את משקיעי הנדל"ן ● זו המציאות החדשה של עולם הנדל"ן

בנימין נתניהו וישראל כ"ץ / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

תתעוררו. ישראל כבר לא דוהרת למשבר הכלכלי החמור בתולדותיה, היא נמצאת בעיצומו

המשבר הכלכלי, העסקי והחברתי הוא בממדים חסרי תקדים, מדינת ישראל כבר לא דוהרת למשבר הכלכלי החמור בתולדותיה - היא נמצאת בעיצומו, ואפילו תקציב אין ● שר האוצר מתרשל, ראש הממשלה נפקד, שר הכלכלה החדש מנמנם ופקידי האוצר לוקים בקיבעון מחשבתי חמור

אבנר הופשטיין / צילום: תמר מצפי, גלובס

פשרה בין הופשטיין לגל"צ: הוסכם שיקבל בין 70 ל-100 אלף שקל ותביעתו תדחה

בתביעתו משנת 2017 דרש הופשטיין פיצוי בסך למעלה מחצי מיליון שקל בגין התעמרות בעבודה ועוד 85 אלף שקל בגין פיצוי פיטורים שלא כדין ● על פי הנוסח שנחתם היום תביעת הופשטיין על כל עילותיה תידחה ● הופשטיין יקבל בין 70 ל-100 אלף שקל במסגרת הפשרה

מימין: מנכ"ל אלפבית, סונדאר פיצ'אי ומנכ"ל אפל טים קוק / צילום: Associated Press

לראשונה: מנכ"לי אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל יעידו ביחד בקונגרס

הסיבה לעדות המשותפת היא חקירה שמבצעת ועדת המשפטים בבית הנבחרים של ארבעת החברות בענייני הגבלים עסקיים ● החקירה צפויה להניב הצעות חוק חדשות לרגולציה ורפורמה בשוק הדיגיטלי שתגביר את התחרות

שי וינינגר (מימין) ודניאל שרייבר, מייסדי למונייד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הצלחה מסחררת לחברת הביטוח הדיגיטלי למונייד הישראלית: מזנקת ב-110% ביומה הראשון למסחר בניו יורק

חברת הביטוח הדיגיטלי הנפיקה בשווי של 1.6 מיליארד דולר "אחרי הכסף" וגייסה 319 מיליון דולר ● לאחר ההנפקה מחזיקים המייסדים, דניאל שרייבר ושי וינינגר, מניות בשווי 100 ו-115 מיליון דולר, בהתאמה

מיקי זהר / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

ח"כ זוהר ממשיך להתנגח בשר האוצר: תומך בתקציב דו שנתי ל-16 חודשים

ח"כ זוהר אמר כי הוא מסכים עם עמדת כחול לבן וכי יש להעביר כעת תקציב דו שנתי למשך 16 חודשים ● נזכיר כי בהסכם הקואליציוני שנחתם לפני כחודשיים, בין הליכוד לכחול לבן, נקבע שהתקציב יהיה דו שנתי

גילן מקסוול / צילום: Cheetoskeeto

ה-FBI עצר את גילן מקסוול, חברתו ושותפתו של ג'פרי אפשטיין

מקסוול, בתו של איל המדיה הכושל רוברט מקסוול, נעצרה בהאשמות שקשורות לחקירה פדרלית בענייניו של ג'פרי אפשטיין, כולל התעללות מינית סדרתית בנשים צעירות ונערות

גיל שרון / צילום: תמר מצפי

המיזוג הולך ומסתבך? סלקום וגולן מתקוטטות על קופת המזומנים

גולן, שקופת המזומנים שלה אמורה להישאר אצל בעלי המניות שלה במסגרת עסקת רכישתה על ידי סלקום, מעכבת העברות כספים בתקוה שאישור העסקה יתקבל במהרה ● על פי הערכות גולן קרובה לפרישה מהמכרז אם לא תקבל אישור מהנדל ● גולן: "עומדים במחויבות ההשקעות שלנו"

השלט "הבית של הוופר" מככב בקמפיין החדש של בורגר קינג / צילום: בורגר קינג, יח"צ

אם חשבתם שמשבר אחד זה יותר מידי בשבילכם, תהיו שמחים שאתם לא מותג בארה"ב

ברגר קינג מגזימים, KFC מטרילים ולטראמפ נשאר רק לאכול את הכובע ● אורחים מנתחים מהלכים שיווקיים מעבר לים, מדור חדש 

בנימין נתניהו / צילום: עמוס בן גרשום, דוברות הכנסת

עתירה נגד הטבות המס של נתניהו: "פגיעה קשה בעקרון השוויון"

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת ועדת הכספים לאשר הטבות מס רטרואקטיביות לרה"מ בנימין נתניהו

ברים ומסעדות נפתחים מחדש לאחר הסגר ממושך / צילום: כדיה לוי, גלובס

"הגבלת המסעדות ומקומות הבילוי ל-50 איש, משמעותה סגירת הענף"

בענף המסעדנות מגיבים בחשש רב לדיווחים על כך שמשרד הבריאות ממליץ לקבינט הקורונה להגביל את כמות הלקוחות במסעדות ובמקומות הבילוי בשל העלייה בתחלואה ● יו"ר איגוד המסעדות, שי ברמן: "הפתרון של סגירת העסקים, מוצה. ממשלת ישראל תאלץ למצוא פתרון אחר למחדליה"

הקמפיין החדש של ביטוח ישיר / צילום: צילום מסך

מה שבטוח - ביטוח: הפרסומות של ביטוח ישר ו-9 מיליון בראש

בראש טבלת הפרסומות הזכורות ביותר מדורגת השבוע ביטוח ישיר באמצעות משרד הפרסום באומן בר רבנאי ● בראש טבלת ההאהודות מדורגת ביטוח 9 מיליון

בנימין נתניהו / צילום:  Abir Sultan, רויטרס

מלכוד המימון של נתניהו: עתירה לבג"ץ עלולה להרשיע אותו בתיק 1000

המחלוקת בין נתניהו למנדלבליט בעניין קבלת המתנה מספנסר פרטרידג' אינה התגוששות משפטית בין השניים, אלא בלב כתב האישום נגד רה"מ ● אם נתניהו יעתור נגד היועמ"ש לבג"ץ, הוא מסתכן בקבלת קביעות שיפוטיות קשות נגד קו ההגנה שלו במשפטו הפלילי, סנגוריו לא ייקחו את הסיכון הזה