גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש העליון קבע סופית: הוצאות טיפול בילדים יוכרו לצורכי מס - לנשים ולגברים שיוצאים לעבודה; "אין ממש בטענת המדינה שהפסיקה תועיל בעיקר לעשירים"

לקריאת פסק הדין המלא - קובץ PDF ; בכך דחו 5 שופטי העליון - אליעזר ריבלין, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין ואסתר חיות - את ערעורו של פקיד השומה נגד פסק דין המחוזי ; יו"ר נעמת: "צעד ענק להתאמת עולם העבודה לאמהות, אך אסור לשכוח את הנשים שלא מגיעות לסף המס. השלב הבא: מעונות וצהרונים חינם"

בית המשפט העליון קבע היום (ה') סופית כי התשלום למטפלת בילדים מותר בניכוי מס. בכך דחה בית המשפט העליון בהרכב של 5 שופטים - אליעזר ריבלין, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין ואסתר חיות - את ערעורו של פקיד השומה בגוש דן כנגד פסק דין בית המשפט המחוזי, אשר אישר את ניכוי הכספים המשולמים למטפלת.

השופטים דחו טענות המדינה, לפיהן הפסיקה תשרת בעיקר השכבות המבוססות והעשירונים העליונים שבהם שני בני הזוג עובדים. כמו כן, קבעו השופטים כי הפסיקה החדשה תחול גם לגבי גברים. תחולת פסק הדין תהיה החל מינואר 2010.

קריירה עבודה תעסוקה ניהול מנהל הייטק / צלם: ויז'ואל קריירה עבודה תעסוקה ניהול מנהל הייטק / צלם: ויז'ואל

מאבק משפטי ממושך

המאבק המשפטי החל בעו"ד ורד פרי, אשר ביקשה לנכות את התשלומים ששילמה למעון עבור בנה לשנות המס שבמחלוקת. פקיד השומה לא התיר את ניכוי התשלום מהכנסותיה לצורך שמירה על ילדיה, ובעקבות כך היא ערערה לבית המשפט המחוזי.

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעורה של פרי, לאחר שקבע כי "אין מחלוקת בין הצדדים כי השמת ילדיה במסגרות השגחה היא כורח שבלעדיו לא היתה יכולה להשיא הכנסות".

עוד קבע בית המשפט המחוזי כי הוצאות ההשגחה שלא הוצאו לצורך יציאת ההורים לעבודתם אינן מותרות בניכוי. בנוסף, קבע כי השכר למטפלת כפוף לעקרון של סבירות ההוצאה. לבסוף, בית המשפט המחוזי דחה את טענתו של פקיד השומה לפיה נקודות הזיכוי הניתנות לאם העובדת ממצות את ניכוי הוצאות ההשגחה. על כך ערער פקיד השומה לעליון.

נשים - וגם גברים

את פסק הדין העיקרי כתב השופט אליעזר ריבלין, אשר כאמור החליט לדחות את עתירתו של פקיד השומה. ריבלין קיבל את עמדת המחוזי וקבע כי אלמלא היו הילדים תחת השגחה, לא היתה יכולה פרי להפיק הכנסה כלל. לפיכך, ההוצאות אינן רק תנאי לעצם יציאתה לעבודה - אלא ההוצאות שנדרשות הן להפקת ההכנסה.

ריבלין מציין כי כשם שההוצאות שנועדו להגדיל את תפוקת העובדים במקום העבודה מותרות בניכוי, גם ההשגחה על הילדים היא בגדר העלאת תפוקה - ממצב שבו ההורים אינם מסוגלים לייצר הכנסה או שיכולתם מוגבלת - למצב שבו כל עוד הילדים בהשגחה הם יכולים לפעול בתפוקה מוגברת לשם ייצור הכנסתם. לפיכך נקבע כי יש להתיר הוצאה זו בניכוי.

ריבלין מציין, כי הוא מתיר לכנסת לחוקק חוקים בנושא על מנת להסדיר את העניין.

עוד מציין השופט ריבלין כי יש לזקוף את שיעור הניכוי במידה שווה על גברים ונשים . בפסק הדין הקורא למחוקק להבהיר את הכללים הוא אומר : "משקבענו כי הוצאות השגחה על ילדים הן בגדר הוצאה בייצור הכנסה וכי ניתן עקרונית לכמתן ולהתירן בניכוי, יוכלו המחוקק, מחוקק המשנה ורשויות המס אם יבחרו לעשות כן לבצע פעולות אשר יבהירו את הכללים המנחים בדבר חילוץ ההוצאה המותרת בניכוי. המחוקק ומחוקק המשנה ואולי אף רשויות המס, יוכלו גם להידרש לשאלה כנגד הכנסותיו של מי מבני-הזוג ראוי לזקוף את הניכוי. ועד שיעשה כך ראוי יהיה, כך נראה לנו, כי רשויות המס יזקפו את שעור הניכוי בחלקים שווים כנגד הכנסתו של כל אחד מבני-הזוג. הוראה כזו לא זו בלבד שתמנע מניפולציות פיסקאליות שאין להן הצדקה, אלא שהיא גם תתיישב היטב עם עקרון ההגינות ועקרון השוויון".

לאמידים בלבד?

כל השופטים כמעט התייחסו לטענת המדינה, לפיה הפסיקה תשרת בעיקר את השכבות המבוססות. כותבת השופטת נאור: "לא אכחד כי הוטרדתי, לא בפן המשפטי אלא בפן החברתי, מן השאלה שהעלתה המדינה האם אין בהכרה בניכוי משום מתן הנאה לשכבות המבוססות יותר, ומשום רגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות.

"על עניין זה עמד גם חברי השופט רובינשטיין, החולק על עמדת המערער בעניין זה. כשלעצמי איני יכולה לשלול את טענות המערער. נושא זה מטריד, כאמור, בפן החברתי, ואולם הפתרון אינו יכול להיות אי הכרה באפשרות לניכוי ההוצאות, בדיוק כשם שהכבדה על תקציב המדינה אינה יכולה לעוות את התוצאה... "אני מצטרפת בכל לב להמלצה לפיה תיבחן האפשרות להרחיב את חינוך החינם הניתן במדינה לילדים בגיל רך. פתרון כזה, אם יימצא שהוא ישים, יהיה לטובת כלל ילדי ישראל (והוריהם), ואפשר וירחיב את מעגל היוצאים (או היוצאות) לעבודה גם בקרב אלה שסף המס שלהם הוא נמוך".

השופטים: פסק הדין לא מיטיב בהכרח עם השכבות החזקות ופוגע בשכבות החלשות

השופט ריבלין מתייחס לטענת המדינה לפיה מהתרת הניכוי ייהנו בעיקר השכבות העליונות המבוססות שבהן שיעור העובדות הוא גבוה.

על כך הוא אומר כי " התרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה אינה הטבה ואינה סובסידיה 'סקטוריאלית'. ההתרה בניכוי של הוצאה בייצור הכנסה נגזרת מתכליתו של מס ההכנסה למסות את הכנסתו האמיתית של האדם. עיקרון היסוד הנגזר מתכלית זו שלפיו יש להתיר ניכוי של הוצאה בייצור הכנסה אינו מיושם באופן שונה בעניינו של נישום אמיד ובעניינו של נישום חסר אמצעים.

השופט רובינשטיין חולק על דעת פקיד השומה האומר כי בהכרה בהוצאות יש משום מתן הנאה לשכבות עשירות יותר ורגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות. לדעתו , זוגות צעירים, גם אלה הבאים מבתים מבוססים יחסית, נאלצים להוציא הוצאות לא מעטות להשגחה על ילדיהם.

השופטת עדנה ארבל מצטרפת לדעת השופט ריבלין ומציינת כי יש ללכת בעקבות דיני המס. עם זאת היא קוראת לכנסת לחוקק חוקים בעניין ולבחון במסגרת קביעת הכללים בסוגיה את ההשלכות החלוקתיות בין משפחות במעמד כלכלי שונה המוציאות סכומים שונים על טיפול בילדים .

השופטת מרים נאור מוטרדת מהשאלה האם אין בהכרה בניכוי משום מתן הנאה לשכבות המבוססות יותר, ורגרסיביות כלפי השכבות הסוציו-אקונומיות החלשות.לדעתה הפתרון לא יכול לבוא באי הכרה בניכוי ההוצאות.לדעתה הפתרון הוא בהרחבת החינוך חינם לגיל הרך וכי יש להסדיר את העניין בחקיקה של הכנסת.

תגובות: "צעד ענק לאמהות העובדות"

חברת הכנסת רונית תירוש הגיבה על החלטת בג"צ בנושא הוצאות מטפלת: "אני מברכת על פסיקת בית המשפט העליון, השבה ומאשררת את ההכרה כי הוצאות בגין השגחה וטיפול בילדים ייחשבו כהוצאות מוכרות במס של הוריהם, על מנת שאלה (בעיקר נשים) יוכלו לצאת לעבודה ולייצר הכנסה. סוף סוף בית המשפט עשה צדק עם נשים ואימהות עובדות. אין ספק שהפסיקה החדשה יחד עם הצעת החוק המונחת על שולחנה של הכנסת, תעקר מתוכן את התנגדות האוצר להכרה בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת במס.

"התנגדות האוצר להצעת החוק לאורך כל הדרך, הייתה תמוהה, לאור העובדה כי ההכרה בהוצאות אלה, רק תעודד נשים נוספות להיכנס ולהשתלב במעגל העבודה, ותביא לכך כי הן יחדלו מלהיות נטל על המדינה ועל כתפי המוסד לביטוח לאומי, בשל הצורך לשלם להן קצבאות משלימות הכנסה.

"אני בטוחה כי החלטת בית המשפט מהיום יחד עם קידום מהיר של הצעת החוק, יוציאו עוד ועוד שנים מביתן, במטרה להשתלב במעגל העבודה היצרני, דבר שיביא להגדלת תפוקת המשק והגדלת התוצר".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בירך על ההחלטה: "מדובר בהחלטה ראויה ואמיצה של בית המשפט העליון ושל בית המשפט המחוזי. ההחלטה מהווה נדבך חשוב ומשמעותי בהכרה בשוויון בין נשים לגברים בחברה בישראל, ותעודד השתלבותן של נשים בשוק העבודה. שוב ניכרת חיוניותו של בית המשפט ותפקידו המשמעותי בחברה הדמוקרטית שבה אנו חיים".

לשכת עורכי הדין בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט", ולהביע עמדה עקרונית בשאלת ההכרה בהוצאות השגחה על ילדים לצורכי קביעת ההכנסה החייבת על-פי פקודת מס הכנסה.

יו"ר נעמת, עו"ד טליה לבני: "זהו צעד ענק לקראת התאמת עולם העבודה לאמהות, אבל אסור לשכוח את כל הנשים שאינן מגיעות לסף המס ולכן השלב הבא הוא מעונות וצהרונים חינם".

מרשות המסים נמסר בתגובה, כי הנהלת רשות המסים תקיים בימים הקרובים דיונים על משמעות פסק הדין והשלכותיו ותביא המלצות לפעולה לשר האוצר בהתחשב בפסיקת העליון, אילוצים תקציביים ואחרים.

עו"ד יניב שקל, שייצג את העותרת יחד עם עו"ד גבע-עכו, אמר כי "מדובר בהחלטה נכונה ואמיצה. בית המשפט קיבל את העמדה שדיני המס נועדו לגביית מס אמת, על כן מחויבת ההתרה בניכוי של הוצאות ההשגחה על ילדים שנועדו ליצור הכנסה. אני מקווה שפסק הדין סולל את הדרך לקביעת הסדרי חקיקה ותקנות שייצרו מסלולים נוחים ופשוטים להכרה בהוצאות ההשגחה תוך הקטנת החיכוך עם רשויות המס".

עוד כתבות

מלון THE MODANI – LUXURY SPA RESORT  / הדמיה: HBA London

"מהמלונות היקרים והיוקרתיים בארץ": מלונות דן תנהל את מלון הספא מודאני של קבוצת סילברוק

מלון ה-MODANI ממוקם בנתניה על גבול חבצלת ● המלון נמצא בהליך של בנייה וצפוי להיפתח בסוף שנת 2021 ● מדובר במלון שידורג, בשאיפה, ב-5 כוכבים דלוקס

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

אחרי שפתח חזיתות נגד המשתתפות: טראמפ מגיע ל-G7

מעל הפסגה השנה מרחף בעיקר המצב הכלכלי העגום של הכלכלות הגדולות בעולם, והמארח, נשיא צרפת, החליט להקדיש אותה ברוח הזמן ל"מאבק באי השוויון" ● הנשיא האמריקאי וראש הממשלה הבריטי צפויים לגנוב את ההצגה

ראובן (רובי) ריבלין /צילום: תמר מצפי

ריבלין לננסי פלוסי: "לשמור את ישראל מעל למחלוקת הפוליטית"

נשיא המדינה ראובן ריבלין התקשר הערב ליו"ר בית הנבחרים הדמוקרטית ננסי פלוסי בניסיון לאחות את הקרע העמוק בין המפלגה המדוקרטית לישראל לאחר החלטה לאסור על כניסת שתי חברות קונגרס לישראל ● טראמפ: "יהודים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית לא נאמנים לישראל"

מתקן של חברת החשמל / צילום: תמר מצפי

נבחרו הזוכים במכרז חברת החשמל לחיבור סלולרי של מונים חכמים

הוט מובייל, סלקום ופרטנר זכו במכרז ויערכו פיילוט במסגרת המעבר לרשת חשמל חכמה שתאפשר ניטור ואיתור תקלות בזמן אמת

נשק / צילום: שאטרסטוק

כך משתמשים בפייסבוק עוקפים את איסור מכירת הנשק בפלטפורמה

לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל", משתמשים מצליחים למכור כלי נשק דרך פלטפורמת מרקטפלייס על ידי פרסום של קופסה או תיק עבור כלי נשק בתמחור מנופח

מחצבה בדרום. זכויות בנייה  של 120% לתעסוקה הופכות ל־600% במשרדים  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

"אזורי התעשייה נעלמים": לאן עוברים המפעלים ומה יעשו התעשיינים שחייבים להישאר במרכז הארץ

שטח הקרקע לתעשייה מסורתית בישראל יורד והולך, בעיקר במרכז הארץ ● מי מרוויח ומי מפסיד מהתופעה הזו, ולאן ילכו כל המפעלים שלא יכולים לעבור לפריפריה?

שרת הסחר הדרום קוריאנית יו מיונג-הי ושר הכלכלה והתעשייה אלי כהן / צילום: יוסי זמיר

שר הכלכלה: הסתיים המו"מ עם דרום קוריאה להסכם אזור סחר חופשי

רה"מ בנימין נתניהו הודיע אתמול כי ישתתף בחתימה, אך עם הודעת היועמ"ש כי מדובר רק בטקס סיום המו"מ ולא בחתימה על ההסכם סחר, ביטל את הגעתו

איציק וייץ, מנכ"ל קרסו מוטורס  / צילום: עינת לברון

למרות המשך החולשה במכירותיה, קרסו מוטורס סיכמה את הרבעון השני עם קפיצה של יותר מפי 3 ברווח הנקי

יבואנית רכבי רנו וניסאן הצליחה לשפר את הרווחיות בפעילויות השונות, והקפיצה הרבעונית ברווח תמכה בעלייה של 17% ברווח הנקי במחצית הראשונה, שהגיע ל-76 מיליון שקל ● המניה זינקה היום בכ-10% בשעות הצהריים, אחרי תקופה ארוכה של דשדוש

העבודות על בלומפילד ביפו / צילום: איל יצהר, גלובס

3 ימים לפתיחת הליגה בכדורגל: האם בלומפילד ייפתח במועד?

למרות הצהרותיו של ראש עיריית ת"א, עדיין לא ברור אם שריקת הפתיחה של המחזור הראשון תישמע גם באצטדיון בלומפילד המחודש

מחכים בתור לביטוח לאומי / צילום: תמר מצפי

משרדי הבריאות והמשפטים נותנים את השירות הגרוע ביותר; מי המשרד הממשלתי המצטיין?

בדוח של רשות התקשוב במשרד רה"מ, הציון הממוצע שהעניק הציבור לרמת השירות שהוא מקבל מיחידות הממשלה מסתכם ב-65 בלבד ● את הציון הגרוע ביותר קיבל משרד המשפטים (האפוטרופוס הכללי והכנ"ר) ● רשות הגבייה והאכיפה קיבלה ציון מספיק בקושי ● ומה הכי מעצבן את האזרח?

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה חיובית בארה"ב: נאסד"ק ודאו ג'ונס עלו ב-0.9%; טרגט זינקה ב-20%

נאסד"ק טיפס ב-0.9% ו-S&P 500 עלה ב-0.8% ● המדדים המובילים באירופה עלו מעל ל-1% ● טראמפ אומר כי ארה"ב "Doing great" עם סין, אך הבעיה היא יו"ר הפד פאואל; מוקדם יותר הכריז כי הוא שוקל שורה של צעדים לחיזוק הכלכלה ● טרגט זינקה לאחר שהיכתה התחזיות והעלתה את הצפי לשנה כולה ● פרוטוקולי הפד: "הורדת הריבית ביולי היא לא תחילת מגמה"

ניר שטרן / צילום: תמר מצפי

התחרות בשוק התקשורת: סלקום מעלה את מחיר חבילת הטריפל

החברה החלה להודיע ללקוחות הטריפל על העלאת מחיר של 5 שקלים בעלות הנתב האלחוטי, שיעלה מעתה 15 שקל בחודש ● מדובר במהלך מוכר שבו במקום להעלות את מחיר החבילה, מעלים את מחיר ציוד הקצה

פאנלים סולאריים/ צילום: shutterstock

וולמארט תובעת את טסלה בעקבות התלקחות פאנלים סולאריים

קמעונאית הענק האמריקאית תובעת את החברה של אלון מאסק, לאחר שפאנלים סולאריים שהתקינה טסלה בשבע חנויות של וולמארט התלקחו

רכב של אובר / צילום: / Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

מפעילה מונה: ווסטדייל תשכיר לאובר משרדים בבניין Epic Office בדאלאס

החברה, שאיגרות החוב שלה נסחרות בבורסה בת"א, תשכיר לחברת שיתוף הנסיעות שטחים בבניין שזכויות ווסטדייל בו משועבדות לטובת מחזיקי האג"ח, ל-3 שנים עם אופציה להארכה

איתי ברדה / צילום: פיני סלוק

איתי ברדה מונה למשנה למנכ"ל הלמן אלדובי; התפטר מהגמל

במקביל ימונה ברדה לתפקיד יו"ר פעיל של בית הסוכן קוואליטי ● ברדה ימשיך לקחת חלק פעיל בפיתוח התחום הפנסיוני של הקבוצה ובליווי צמוד של לקוחות אסטרטגיים, מעסיקים וסוכנים

קונים טלוויזיות בהנחה לכבוד חג ההודייה בסניף של טארגט באילינוי / צילום: רויטרס Jeff Haynes

טרגט הכתה את התחזיות ומעלה צפי להמשך; המניה מזנקת

הרווח למניה הסתכם ב-1.82 דולר - מעל לתחזיות האנליסטים שצפו רווח של 1.62 דולר למניה ● החברה רשמה רווח של 938 מיליון דולר, לעומת רווח של 799 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ● צופה רווח למניה בטווח של 6.2-5.9 דולר, מעל לתחזית הקודמת לרווח של 6.05-5.75 דולר למניה

כלי של מפרולייט / צילום: באדיבות קבוצת SK

לראשונה: חברה ביטחונית ישראלית קיבלה תקן בינלאומי למניעת שחיתות

חברת מפרולייט, שמייצרת מערכות אלקטרו-אופטיות לשימושים צבאיים, קיבלה ממכון התקנים הסמכה להפעלת תקן בינלאומי מחמיר לניהול מערכות למניעת שוחד ושחיתות

אזור המלונות באילת / צילום: שלומי יוסף

רשת אברהם הוסטלס מתרחבת: תגיע לאילת באביב-קיץ 2020

הסניף הדרומי של אברהם הוסטלס יצטרף לשלושה סניפים שכבר מונה הרשת, בירושלים, בתל אביב ובנצרת ● המבנה שבו יוקם הסניף באילת יחליף את מלון בי-יוניק והמבנה הקיים יעבור שיפוץ ואבזור בהשקעה של 10 מיליון שקל

הסטארט-אפ Versatile Natures / צילום: בוש

קרן רוברט בוש משקיעה בסטארט-אפ הישראלי Versatile Natures

חברת הסטארט-אפ Versatile Natures, המייצרת חיישן IOT למנופי בנייה, השלימה סבב גיוס הון של 5.5 מיליון דולר בהובלת קרן רוברט בוש ● זהו סבב הסיד של החברה והשתתפו בו גם הקרנות Conductive Ventures ו- Root Ventures והמשקיעים הפרטיים, לי קספר ורוב פיליפוט, שניהם מומחים בטכנולוגיות בנייה

בני גנץ / צילום: דוברות הכנסת

האם באמת התגלתה חפרפרת במטה כחול לבן?

בראשית השבוע פרסם "ידיעות אחרונות" כי מטה מפלגת חוסן לישראל שכר את משרד המודיעין העסקי CGI כדי לבדוק את מקור ההדלפות ממטה המפלגה ● הדוח הצביע על חבר כנסת מיש עתיד כמקור ההדלפות ● בכירים בכחול לבן ל"גלובס": לא הופק דוח כלשהו, CGI מבצעת בדיקה פנימית על הדלפות, אך לא מדובר בחבר כנסת