גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בזק תובעת את "הארץ": מוכרת את מניותיה בוואלה בלי הסכמתנו

טוענת כי מכירת מניות "הארץ" בוואלה חייבת אישור של החברה הבת, בזק בינלאומי ■ התביעה חושפת את המתעניינים בוואלה: שמרוק, קרן סקיי, טייגר הולדינגס - בעלת השליטה באתר יד2 - וסייבל השקעות

בזק בינלאומי, המחזיקה 34.2% ממניות וואלה , טוענת כי המשא-ומתן שמנהלת קבוצת "הארץ", בראשות עמוס שוקן, למכירת חלקה (32.6%) בוואלה, מנוגד להסכם ביניהן האוסר על "הארץ" למכור את חלקה בלא אישור מראש ובכתב של בזק בינלאומי מקבוצת בזק . לטענתה, "הארץ" מפרה את ההסכם בחוסר תום-לב.

נכון לעכשיו ישנן 4 קבוצות המתעניינות ברכישת מניות "הארץ" בוואלה: קרן ההשקעות שמרוק שבשליטת משפחת דיסני, קרן ההשקעות סקיי בניהולם של צבי יוכמן וניר דגן, סייבל השקעות שבבעלות שחר סיידון (שהובילה את רכישת "מקושרים" על-ידי וואלה) וטייגר הולדינגס (שרכשה את השליטה ב"יד 2").

סייבל משכה בינתיים הצעה

עוד נודע כי סייבל משכה בינתיים את הצעתה. המנכ"ל והבעלים, שחר סיידון, אישר את הדבר ואמר כי "סייבל אכן הגישה הצעה בה דרשנו לקבל נון-שופ ולהיפגש עם נציגי בזק כתנאי להמשך התהליך. לאור העובדה כי 'הארץ' הביעו קושי לעמוד בדרישותינו, משכנו את הצעתנו בעניין".

בזק בינלאומי מבקשת מבית המשפט צו מניעה האוסר על "הארץ" לנהל משא-ומתן או לקבל הצעות למכירת המניות. באמצעות עוה"ד אייל בליזובסקי ממשרד לוי, מי-דן ושות' היא טוענת כי נודע לה כי "הארץ" אומרת למתעניינים כי בזק בינלאומי מעוניינת לרכוש את חלקה בוואלה - אך מנועה לעשות זאת כעת בשל מגבלות רגולטוריות.

לטענת בזק בינלאומי, "הארץ" אף אומרת להם כי מי שירכוש כעת את מניותיה וימתין בסבלנות עד שיוסרו החסמים הרגולטוריים - יוכל למכור את המניות לבזק בינלאומי במחיר גבוה, ובכך ירוויח על חשבונה של בזק בינלאומי.

כן טוענת בזק בינלאומי כי נודע לה כי "הארץ" כנראה דרשה מהרוכשים הפוטנציאליים לחתום מולה ולא מול וואלה על הסכם סודיות, משום שבמסגרת המשא-ומתן עתיד לעבור לידיהם מידע שעשוי להכיל סודות מסחריים של וואלה, שנמסר ל"הארץ" על-ידי הדירקטורים מטעמה בוואלה, ושוואלה לא היתה מוכנה לחשוף בפני מי מהרוכשים הפוטנציאליים.

לבזק זכות וטו על המכירה?

הסכם הניהול של וואלה נחתם על-ידי בזק בינלאומי ו"הארץ" בשנת 2000, ונקבע בו כי אף צד אינו יכול "להסב או להעביר את זכויותיו או התחייבויותיו לפי הסכם זה (לצד שלישי), ללא אישור בכתב של הצד האחר" - אלא אם מדובר במכירת מניות דרך הבורסה.

בסעיף הבא נאמר כי מבלי לגרוע מזכות הסירוב הראשון ומזכות ההצטרפות המפורטות בהסכם, לא ימכור או יעביר צד יותר מ-22% מניות במקשה אחת - אלא אם הקונה קיבל על עצמו את מלוא התחייבויותיו.

בזק בינלאומי מפרשת את ההסכם כמעניק לה זכות וטו על מכירה, כלומר איסור להעביר מניות ללא אישור, אולם "הארץ" טוענת כי במכירה של יותר מ-22% מניות חל הסעיף השני בלבד, שהוא חריג לראשון, ולפיו אין צורך בהסכמת הצד שכנגד למכירה.

בזק בינלאומי טוענת כי פרשנות זו אבסורדית, שכן לא סביר שהצדדים יסכימו שמי שמבקש למכור חלק מזערי ממניותיו יידרש לקבל אישור מהצד השני - ומי שמוכר את כל או מרבית מניותיו לא יידרש. אולם, בחלוף שבוע שינתה "הארץ" את טענותיה לפתע, ולפיהן סעיפים אלה לא חלים על מכירת מניות אלא רק בהעברת הזכויות בהסכם.

בית המשפט הורה ל"הארץ" ול-4 הקבוצות המתעניינות להגיב לבקשה לצו מניעה זמני בתוך 20 יום. (ת.א. 1637/09)

מקבוצת "הארץ" נמסר:

"הגשת התביעה היא ניסיון סרק, נעדר תום לב, של בזק בינלאומי, לטרפד או לעכב, ככל האפשר, את מכירת המניות על ידי קבוצת הארץ, תוך שימוש לרעה בהליכי בית המשפט".

"טענת בזק בינלאומי, כאילו מכירת מניות הארץ בוואלה, מחייבת, כביכול, את אישורה, מופרכת, על פניה, ואינה עולה בקנה אחד עם מנגנון זכות הסירוב הראשונה בהסכם בין בעלי המניות, ואף מייתרת אותו. בנוסף, הטענה עומדת בסתירה קוטבית ללשון ההסכם בין בעלי המניות ולתכליתו".

"גם בתשקיף וואלה הובהר, כי מכירת מניות המעניקה זכויות לשליטה משותפת בחברה עם בזק בינלאומי, מותנית בכך שהרוכש יקבל על עצמו את התחייבויות המוכר בהתאם להסכם השליטה המשותפת - ותו לא. לטענה של בזק בינלאומי לפיה מכירת מניות ואף כל משא ומתן למכירת מניות, טעונה את הסכמתה, מראש ובכתב, אין שום זכר בתשקיף. חזקה על וואלה, הדירקטורים שלה ובעלי השליטה, שלא היו משמיטים פרט כה מהותי מן התשקיף".

"בניגוד לטענת בזק בינלאומי, הארץ פעלה על פי הוראות ההסכם בתום לב, בהגינות ובשקיפות מלאה, ופרסמה את דבר בחינת אפשרות מכירת מניותיה, כבר בחודש פברואר, בדיווח של וואלה לבורסה לניירות ערך בתל-אביב".

"דירקטוריון וואלה אף דן באפשרות מכירת המניות של ביום 6 במאי 2009, ומר שלמה רודב המכהן הן כיו"ר בזק, הן כיו"ר חברת הבת בזק בינלאומי והן כיו"ר וואלה, הציג את בקשת הארץ כי ההנהלה תיפגש עם הקונים הפוטנציאליים ותספק להם נתונים".

"בעקבות דברים אלו של מר רודב, הנחה דירקטוריון וואלה את מנכ"ל החברה, מר אילן ישועה, להיפגש עם קונים פוטנציאליים שאין להם ניגוד עניינים עם החברה".

"מר אילן ישועה אכן נפגש עם מציעים כאמור, הכל על פי החלטת הדירקטוריון, במהלך השבועות האחרונים, בידיעתו המלאה של מר רודב".

"בפנייתה לבית המשפט בבקשה לצו מניעה זמני, הסתירה בזק בינלאומי את ידיעתו של יו"ר הדירקטוריון של שלושת החברות הנ"ל (בזק, בזק בינלאומי ו-וואלה) על קיום התהליך, את ההחלטה שנתקבלה בדירקטוריון וואלה, ואת ביצועה על ידי מנכ"ל וואלה, מר אילן ישועה, הלכה למעשה".

"חרף ידיעת העובדות האמורות על ידי מר שלמה רודב, לא היססה בזק בינלאומי, בפנייתה לבית המשפט, לטעון, באופן כוזב, כי "הארץ לא טרחה ליידע את בזק בינלאומי על ניהול המו"מ עם הגורמים השונים".

"הארץ מחזיקה את בזק בינלאומי, נושאי המשרה בה, לרבות יו"ר הדירקטוריון, כאחראים לכל נזק שכבר נגרם לה ועלול להגרם לה בעתיד, עקב צעדיהם, ובכוונתה למצות עמם את הדין על כך".

"תגובת "הארץ" לבית המשפט תינתן בימים הקרובים".

וואלה

* תחום פעילות: פיתוח והפעלת שירותי אינטרנט

* שווי חברה: 63 מיליון דולר

* תשואה מתחילת השנה: 80.2%

* מנכ"ל: אילן ישועה

בזק

* יו"ר: שלמה רודב

* מספר עובדים: 282

* בעלי המניות: בזק בינלאומי (34.2%); הוצאת "הארץ" (32.6%); קבוצת הראל השקעות, כולל קופות גמל (11.0%); הציבור (22.2%)

* הכנסות ב-2008: 111.9 מיליון שקל

* רווח נקי ב-2008: 17.4 מיליון שקל

* הכנסות ב-1-3/2009 : 30.1 מיליון שקל

* רווח נקי ב-1-3/2009 : 5.6 מיליון שקל

הדרך של "הארץ" לחובות

סוף 2005

הקבוצה נקלעת ליחסי מינוף גבוהים וגרעון בהון של עשרות מיליוני שקל שנוצר על רקע הפסדים כבדים וחוב פיננסי של כמעט 400 מיליון שקל, ברובו להפועלים וללאומי

אוגוסט 2006

הקבוצה זוכה להזרקת מזומנים דרך הקצאת 25% מההון למשקיע הגרמני, קבוצת דומונט-שאוברג מקלן, תמורת 25 מיליון אירו (כ-140 מיליון שקל). ככל הנראה, הכנסת המשקיע הגרמני נועדה לסייע לקבוצה לכסות חלק מחובותיה הבנקאיים. לאחר כניסת דומונט נותרה הקבוצה, לפי הערכות, עם חוב פיננסי שנע בין 250-300 מיליון שקל

אפריל 2009

בנק הפועלים דורש מהקבוצה להקטין את מצבת חובותיה אליו מכ-80 מיליון שקל לכ-60 מיליון שקל

יוני 2009

הקבוצה מעמידה למכירה את אחזקותיה בוואלה, בין היתר, על רקע דרישת הבנקים המלווים להוריד את רמת המינוף הפיננסי

עוד כתבות

דלק / צילום: שאטרסטוק

מחירי הדלק ירדו, אבל ישראל הפכה לשיאנית העולם בגובה המיסוי על בנזין

מחירי הדלק אומנם ירדו ב-17.4% בתחילת אפריל, אך שיעור המס מתוך המחיר של ליטר בנזין זינק החודש לשיא עולמי של 78%

חנן פרידמן / צילום: רפי דלויה

לאומי יעניק גרייס של שנתיים ללוקחי משכנתא שהוצאו לחל"ת

בסביבת הבנק מציינים כי אוכלוסיה שעשויה ליהנות במיוחד מהמבצע היא זו של רוכשי הדירות ב"מחיר למשתכן" שירצו לנצל את ההטבה שבה זכו אך שהוצאו לחל"ת ממקום עבודתם

פקחים מאתרים מבודדים על מנת לוודא שאכן פועלים על פי ההנחיות של משרד הבריאות והממשלה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

התוכנית של חוקרי בר אילן: שבוע שבוע - סגר במשמרות

חוקרים מבר אילן מציעים אסטרטגיה של "סגר במשמרות", בהתבסס על מודלים מתמטיים ● האתגר המרכזי מבחינת החוקרים הוא לבודד באופן סלקטיבי את החולים, שכן חלק ניכר מנשאי הווירוס לא מפתחים סימפטומים בתקופה שבה הם מדבקים ● קורונה - אסטרטגיית יציאה

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

נכסים ובניין מציעה לשלם בשלב הראשון רק 86 מיליון שקל עבור מניות IDBG שבידי אי.די.בי

מהמכתב שהעבירה ועדת הביקורת של נכסים ובניין עולה, כי היא מציעה לשלם לאי.די.בי מחיר הנמוך ב-25% מהשווי הממוצע שהתקבל בשלוש הערכות שווי שונות ובלתי תלויות שבוצעו ל-IDBG

בני גנץ ובנימין נתניהו / צילום: Associated Press

גנץ מבקש מהנשיא להאריך את המנדט להקמת ממשלה ב-14 יום

גנץ ונתניהו נמצאים במו"מ פוליטי מאז יום ה' 19 במרץ ● שאלת החלת הריבונות היא סלע המחלוקת העיקרי במשא ומתן בין כחול לבן והליכוד ● הסכמות לגבי חוק הגיוס

בורסת וול סטריט / צילום: Associated Press

"השוק צריך לרדת בעוד 30% כדי להתקרב לשווי הוגן"

דן נילס, המנהל את קרן הגידור Satori: "אם נבדוק את שווי השוק ביחס לתוצר, ל-GDP, נראה שהיחס ביניהם הוא עדיין כ-1.1, וזה יחס שעדיין גבוה מהממוצע ההיסטורי מאז 1970, שעומד על 0.8"

יומן קורונה / אילוסטרציה: גלובס

המענק הממוצע לעצמאי עומד בינתיים על 4,143 שקל: הצטרפו ליומן הקורונה של גלובס

ניוזלטר חדש של "גלובס" מגיש לכם מדי יום את מיטב התכנים והפודקאסטים שלנו • נכנסתם לבידוד? כתבו לנו ונשמח לארח לכם לחברה

תאגיד השידור כאן / צילום: שלומי יוסף

כהונתה של מועצת תאגיד השידור תוארך בחמישה חודשים

זאת מתוקף התקנות לשעת חירום ● בתוך כך, פעילותה של ועדת האיתור לבחירת מועצה חדשה בראשות השופט אילן שיף תקועה בעקבות בעיות ביורוקרטיות הנובעות ממשבר הקורונה

מחאת העצמאים  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מענק העצמאים: 72 אלף מהעסקים שנמצאו זכאים יקבלו כ-300 מיליון שקל ביומיים הקרובים

נכון להיום מספר העצמאים הזכאים למענק עומד על כבר על כ-80 אלף איש

בנימין נתניהו / צילום: Oded Balilty, Associated Press

במשרד ראש הממשלה מנסים לעבות את צוות הסברת הקורונה; שמרלינג מאאורה של אטרקצ'י נשקל

גידי שמרלינג, שעמד בראש מערך ההסברה בלשכת ראש הממשלה ומי שמשמש כיום כסמנכ"ל שיווק ומכירות של אאורה נדל"ן בבעלות יעקב אטרקצ'י, נשקל כעיבוי לצוות ההסברה הממשלתי על נגיף הקורונה

מטוס נוסעים שהוסב למטוס מטען / צילום: ישראייר, יח"צ

אל על תוציא בשבועיים הקרובים כ-20 טיסות לסין ליבוא ציוד רפואי

הטיסות יופעלו במטוסי הדרימליינר של אל על שמושבתים מפעילות מסחרית ובמטוסי ה-777 שאל על הסבה לאחרונה ממטוסי נוסעים למטוסי מטען ● אל על לא לבד: גם ישראייר וק.א.ל הטיסו ציוד מסין

בית ספר יסודי סגור בצל הקורונה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

משרד החינוך לבתי הספר ולגנים: החזירו להורים תשלומים על פעילויות שהתבטלו

היתרה שלה זכאים ההורים תשולם להם בסוף שנת הלימודים או תקוזז מתשלומי השנה הבאה ● במשרד החינוך מדגישים כי מדובר בהחזר אך ורק על שירותים שטרם ניתנו

משרד בחברת הייטק. שטח נרחב לעובד, לצרכי התרחבות עתידית  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

בהייטק מחשבים מסלול מחדש, מגדלי המשרדים עשויים לשלם את המחיר

זרם חברות ההייטק שמילא בשנים האחרונות את מגדלי המשרדים הפך לנחשול והביא לעליית מחירים ● לכן ההאטה של חברות הטכנולוגיה במשבר הנוכחי היא חדשות רעות במיוחד עבור בעלי הבניינים הללו, שכבר עכשיו מתמודדים עם בקשות להנחות וצמצום שטחים

פרויקט המגורים של אלעד לוינשטיין וצמח המרמן בת"א / צילום: אדר' אורית מילבאואר

100 דירות יתווספו לפרויקט של אלעד, לוינשטיין וצמח המרמן בת"א

ב-2018 רכשו שלושת החברות את מתחם אצטדיון הכדורגל לשעבר של מכבי יפו בדרום העיר תמורת 292 מיליון שקל ● בקשתם לתוספת דירות אושרה בוועדה המקומית ● שטח הדירות הממוצע בפרויקט יצטמצם

בתי ההשקעות: גילעד אלטשולר וקלמן שחם / דב ילין ויאיר לפידות / צילומים: איל יצהר

שינויים בצמרת בתי ההשקעות: מי טיפס לראש הרשימה רגע לפני שהיכתה הקורונה

בית ההשקעות של גילעד אלטשולר ורן שחם רשם בשנה שעברה הכנסות של כמעט מיליארד שקל, והקדים את מיטב דש עם הכנסות של 925 מיליון שקל ● בית ההשקעות הרווחי ביותר מפעילותו השוטפת ב-2019 - ילין לפידות

דירת 5 חדרים בשכונת כוכב הצפון, תל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

הלמ"ס: רגע לפני הקורונה, הציבור המשיך לרכוש דירות חדשות בקצב מהיר

בחודש ינואר נקבע שיא של עשור לפחות ברכישת דירות, ואילו בפברואר מספרן ירד אך הוסיף להיות גבוה מהממוצע השנתי של 2019

יעקב אילון  / צילום: איל יצהר

המשבר ברשת 13: יעקב אילון הורד מהאוויר; קמפיין עיתונאים נגד הקיצוצים בחברה

היום הודיעה רשת 13 היום כי התוכניות "הדוח היומי", "חדשות היום" עם מירי נבו ואלי אילדיס, "מהדורת חמש" עם יעקב אילון ו"מאסט" בהובלת שי לי שינדלר ועמית קוטלר יורדות מהאוויר ● עיתונאי הערוץ: חוששים שמהלך כזה יוביל לחיסולה של החברה

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתמר סיידא

חוק התעופה צפוי להשתנות בעקבות משבר קורונה - מה זה אומר לגבי הצרכנים?

הנימוק לבקשה לשנות את החוק בצו השעה נסב סביב מצבן הכלכלי הקשה של חברות התעופה שפעילותן נפסקה כמעט לחלוטין ● אחרי שהתזכיר הועבר להערות ציבור ואחרי הערות שהעבירה הרשות להגנת הצרכן נוסחה הצעת חוק שמשקפת מעין פשרה בין האינטרסים של הצדדים

אורי חפץ / צילום: נתי שוחט

הכלכלן האופטימי: "מיליון איש ייזרקו לרחוב בגלל הקורונה? אני לא רואה את זה קורה"

פרופ' אורי חפץ, מומחה לכלכלה התנהגותית, מסביר מה הממשלה צריכה לעשות כדי לאפשר לאנשים בבית לצלוח את המשבר, ומדוע היה קשה לחלקם להיענות להנחיות • לדבריו, למרות החורים, תוכנית החילוץ הכלכלית טובה, ומוכרחים לפתוח עוד את הברז התקציבי

עידן עופר / צילום: יוסי כהן

הבנקים הלכו לקראת עידן עופר: הפחיתו את מחיר מניית כיל המהווה תנאי לפירעון 250 מיליון דולר ע"י החברה לישראל

לאחר הפחתה של 20% במחיר שנקבע, צריכה כעת מניית כיל לאבד שליש מערכה כדי להגיע למחיר המעודכן