גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

להודות או לא להודות

מה עדיף: לשלם כופר - או להימנע ממנו? להתעמת עם הרגולטור - או להרכין ראש?

חכמת-צידקת הסדרי טיעון וכופר

להודות או לא להודות? לשלם כופר או להימנע ממנו? להילחם על צידקתך או חפותך, או למחול על כבודך "ולסגור עיסקה"? במלים אחרות, צודק או חכם - מה עדיף? זוהי דילמה ארוכת שנים ורוויית התחבטויות ותהפוכות נפש.

בשבועות האחרונים עלתה על סדר היום הציבורי שאלת הסדרי הטיעון. בהרצאה פומבית מתחה השופטת ברכה אופיר ביקורת נוקבת על ריבוי עסקות הטיעון. אין בדעתי לעסוק בעיסקות טיעון אלא כאילוסטרציה להתלבטות הנאשם בהסכמתו אם לאמץ הסדר טיעון מוצע. קורה לא אחת, שהנאשם משוכנע בחפותו, כמוהו כעורך דינו. חוש הצדק מתקומם להודות בעבירה שלא נעשתה, גם אם העבירה מופחתת בהרבה מהמיוחס לו בכתב האישום. לעיתים מוצע לחשוד לשלם כופר כדי לכפר על החשדות שנגדו, חשדות המוכחשות מיניה וביה. תחושת העלבון להודות בעבירה קלה או מופחתת או לשלם כופר על לא עוול היא תחושה קשה המעלה קבס. ברם, לא נכחד, שיש בכך גם כדי לקנות סיכון, לחסוך עלויות משפטיות כבדות, למנוע לילות ארוכים טרופי שינה וזיעה קרה ולמנוע את עינויי הדין הארוכים והקשים מנשוא.

טלו למשל דוגמא קיצונית של נאשם באונס סידרתי וברוטלי, שלא היה ולא נברא. עלילה. עולמו של הנאשם חרב עליו. הוא לא יודע את נפשו. עליו לשעבד את עיקר רכושו למימון הגנתו ולשעבד לשם כך גם חלק ניכר משארית שנותיו. הוא משוכנע בצידקתו. הוא משוכנע שגם בית המשפט ייווכח בצידקתו. החליפו אותו עם מישהו אחר, אך איש אינו שועה לו. הוא מבטיח לעצמו שיילחם על כבודו וחפותו עד טיפת דמו האחרונה ("דמים", גם מלשון "כספים") ועד כלות הנשמה. צדק צדק תרדוף. בוודאי את צידקתך שלך. לא איש כמוך יישבר על עניין עקרוני כל כך, שנוגע אל יסוד קיומך.

ויהי ערב ויהי בקר - יום חדש. ההתלהבות מצטננת והמציאות המרה והכואבת טופחת על פני הנאשם. בבקרו של יום מטלפן אליו סניגורו ומבשר לו שהפרקליטות מסכימה לגמד ולכווץ את האישום לעבירה של מעשה מגונה או להטרדה מינית בדיבור פה בלבד. במילים אחרות, "התביעה מתקפלת". אנחת רווחה בוקעת מפי הנאשם ומיד הוא מתעשת ושואל: "אך הכיצד אודה במה שלא עשיתי"? זהו חזיון נפרץ. ובכן, כלום להיות צודק, להילחם שנים ולבזבז את כל משאבי המשפחה ובריאותה, או דילמא להודות באישום קל הערך ולחזור לחיים תקינים אך קלוניים? להיות צודק או להיות חכם? כלום יש חוכמה בלהיות "חכם"? כלום יש צדק בלהיות "צודק"? בעיני מי? מהו בכלל "צדק"?

סחיטה

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות - פלוני נסחט. העלבון צורב את גרונו. הוא לא נכנע לסחטנים. ולמחשבה שנייה, האמנם שווה הדבר בצער המלך? להיות צודק או חכם?

פולשים על קרקע

פלוני הוא בעלים של קרקע בעיבורה של עיר. הוא קיבל את כל היתרי הבניה הנחוצים, אך מעשה שטן - פולשים התמקמו על הקרקע וטוענים טענות, שלדעתו הן טענות סרק לזכויותיהם, כביכול, כברי רשות. המאבק המשפטי מולם עלול לארוך זמן, ו"זמן זה כסף". לשלם ולהסירם מן הדרך, או להיות צודק?

דרישה מקוממת של הרשות המקומית

ומה כאשר השלטון דורש ממך את הבלתי סביר או בלתי ראוי בעיניך? להיות צודק או חכם? הקבלן פוקד את לשכת ראש העיר ביחס לפרויקט בנייה עצום ממדים. ראש העיר סבור שטוב יעשה הקבלן אם יבנה על חשבונו, "באותה הזדמנות", גם גן ציבורי בסמוך. לדעת הקבלן הדרישה איננה מעוגנת בדין. הקבלן יודע שבבית המשפט לא תהיה תקומה לדרישת ראש העיר, אך בינתיים השנים ינקפו, והפרויקט יתמהמה. האם יקריב הקבלן את כלכליות הפרויקט על מזבח הצדק? להיות צודק או חכם?

במדינת היפותטיקה

היה היתה מדינה היפותטית ושמה היפותטיקה. מדינה שלא היתה אוטופית כלל ועיקר. מלוא כל מדינת היפותטיקה היה משפט ורגולציה. תאגידים רבים היו נתונים בה לפיקוח הדוק של רגולציה קפדנית ונשכנית, שלה סמכויות משפטיות מקיפות. אחת מהרשויות הללו היתה רשות ניירות ערך של מדינת היפותטיקה. לרשות זו ניתנה סמכות גורפת ביחס לחברות ציבוריות נסחרות, עד כדי התערבות באופן ניהולן ובשדרת מנהליהן ודירקטוריהן, כדי לשמור על יציבותם של אותם תאגידים, שחשיבותם גדולה להוויה הציבורית והלאומית של אותה מדינה.

ויהי היום וראש רשות ניירות ערך, נשוא פנים ובעל הדרת כבוד, ביקש את החלפתו של אחד מהדירקטורים של חברת החשמל, שהיא חברת תשתיות גדולה, מחמת אי תקינות ניהולית. דעתו היתה נחרצת עוד לפני ששמע את הדירקטור ואת החברה. כל כך נחרצת היתה דעתו עד כי סבר שדי בכך שזו דעתו כרגולטור גם בלא לנמקה, בבחינת "הרגולטור הורה - מי לא יירא?"

הרגולטור סבור שדרישתו מיטיבה עם עתיד חברת החשמל וצרכניה. מאידך, חברת החשמל ובעליה חושבים אחרת וטוענים שדרישת יו"ר הרשות היא בלתי צודקת ובלתי מנומקת. האם יצליח הרגולטור להטיל חיתיתו על החברה והדירקטור שיובילו להתפטרותו "מרצון" (בבחינת "אונסים אותו עד שאומר רוצה אני ") חרף דעתם ההפוכה? רדיפת חברת החשמל אחרי הצדק עלולה לגרום לה ולציבור צרכניה נזקים בלתי הפיכים, מחמת המאבק הקולני שבינה לבין הרשות המופקדת עליה. האם עדיף להיות חכם מאשר צודק?

משנתרצה (לשון עתיד או עבר?) יו"ר רשות ניירות ערך ליתן דוגמיות נימוקים ולהסביר על שום מה סר חינו של הדירקטור עד כדי הצורך להסירו מכהונתו, היו טעמיו בלתי משכנעים לשומעם. אמנם חזקה על יו"ר הרשות שבאמת ובתמים (ואולי גם בתמימות?) איבד, סובייקטיבית, את אמונו בדירקטור - אך האם די בכך?

הדילמה היא כדלקמן: מחד גיסא, כלום אין זה רצוי, מטעמים פרגמאטיים של שמירת יחסים טובים עם הרגולטור, לכוף את הראש בפניו ולהקריב את ראשו של הדירקטור, פן יבולע לתאגיד? אך מאידך גיסא מה יהיה לתחושת ההגינות והסולידריות? האם ראוי וצודק להסיר מכהונתו דירקטור רק מפני שזה רצונו של הרגולטור, ללא נימוקים משכנעים? ללא שמי מהנוגעים בדבר יכולים לנסות ולהדוף את רוע הגזירה על ידי שימוע ושיכנוע הדדי? האם לחשוש מחרון אפו של יו"ר הרשות? האם להילחם בטחנות הרוח על חשבון (חלילה) תאגיד החשמל וצרכניו? להיות צודק או חכם?

הגם שלרגולטור ישנה סמכות להדיח את הדירקטור מכהונתו, מה באשר לשיקול הדעת ביישומה? גם במדינת היפותטיקה שגורה המימרה, ש"לא הרי סמכות כהרי שיקול דעת". לאמור, גם אם יש סמכות שלטונית, אין בכך בהכרח להצדיק את השימוש בה. שומה על הרגולטור להפעיל את סמכותו בסבירות ובשיקול דעת ראוי. שיקול דעת איננו קפריזה - שומה על הרגולטור לפעול בהגינות, בסבירות וללא שרירות. הרגולטור משוכנע בצידקתו. חברת החשמל משוכנעת בטעותו. האם להביא המחלוקת לביקורת שיפוטית ארוכה ומתישה, שאם לא כן, מי ישמור על השומרים (הרגולטורים) בהפעלת שיקול דעתם?

שימוע

אמנם מדינת היפותטיקה איננה אוטופיה, אך סדרי השלטון והמשפט בה נאורים. גם בה מקובלת חובת השימוע בפני הגוף המינהלי טרם שננקטת החלטה שיש בה משום פגיעה. הדחת הדירקטור כפופה איפוא לא רק לזכות השימוע אלא גם לחובת השימוע. בכל מקרה בו רשות ציבורית מבקשת לשנות את מעמדו של אדם, עליה לפעול בהגינות, וחובה זו מטילה על הרשות את המטלה להעניק לאותו אדם את ההזדמנות להשמיע את דעתו. זהו חלק מהצדק הטבעי ולא רק מהמשפט הפוזיטיבי.

למותר לציין שהשימוע יתקיים על פי רוב לאחר שתטרח הרשות לנמק את החלטתה להדיח את הדירקטור. ללא הנמקה יקשה על אדם (לרבות תאגיד) שנפגע מהחלטה מינהלית לשקול אם ההחלטה עומדת במבחן הדין, ואם יש יסוד וטעם להעמיד אותה לביקורת שיפוטית. רשויות שלטוניות עלולות לחשוש מחובת ההנמקה עקב הטרחה הכרוכה בה וכן מהחשש שההנמקה תעורר ויכוח ואולי גם ביקורת משפטית או אחרת. אך בסופו של חשבון, המינהל הציבורי יוצא נשכר מן ההנמקה אשר עשויה לשפר את השיח ואת היחסים בין המינהל לבין הציבור אותו הוא משרת. פוטנציאל הביקורת השיפוטית, הוא כשלעצמו, אף ללא הבאתו למבחן המעשה, תורם לשכלול ולשיפור ההחלטות המינהליות, כל שכן אם הן מגיעות למבחנו של בית המשפט, אשר במאזני צדק יאזן בין השיקולים, הנימוקים והאינטרסים השונים ויכריע אם נפלה החלטת ההדחה במתחם הסבירות אם לאו.

היש ערך לשימוע אם, כפי שדימינו, כלה ונחרצה עם הרגולטור להסיר את הדירקטור מכהונתו ויהי מה? "רק" משום שאיבד את אמונו בדירקטור? הרי יו"ר רשות ניירות ערך של היפותטיקה החליט כך ודרש כך עוד לפני שנימק ובוודאי לפני שהיה בידו סיפק או רצון לשמוע, בשימוע, את הדירקטור ואת החברה ובעל השליטה בה. איזה מין שימוע יהיה זה? שימוע רטרואקטיבי? איזה ערך יש לשימוע משננעלה דעתו של הרגולטור עוד טרם השימוע? שמא יש בכך "שימוע פלסתר"? מן הפנים ולחוץ? שימוע למראית עין? ומה עם מראית העין הציבורית והמשפטית של שימוע למראית עין?

אמון הציבור

ציינתי את הנפגעים השונים מקפריזה רגולטורית (לא עלינו) במדינת היפותטיקה, אך פסחתי על הנפגע העיקרי. הנפגע העיקרי הוא הציבור של מדינת היפותטיקה. שהרי הרגולציה חשובה בעיני כולם ולכן אמון הציבור ברשויות הפיקוח הוא דבר חשוב ויש לטפחו. אך אם הרגולטור מפטר דירקטור בחברת החשמל ללא טעמים המובנים לציבור, עולה התהייה ביחס למניעי יו"ר רשות ניירות ערך במדינת היפותטיקה.

אם דרישות בלתי מוצדקות (בהנחה ואנחה דמיונית ושרירותית, שהדרישה איננה מבוססת דיה) תצלחנה, עלול הדבר לדרבן את "היצר האימפריאליסטי" של הרגולטור לנווט ולנהל את התאגידים המפוקחים מעבר לסמכותו בדין, ואנה אנו באים? אך זהו רק צד אחד של המטבע. צידו השני הוא שמירה על יציבות משק החשמל בהיפותטיקה. יש שיאמרו, שהסדר החברתי מחייב את כיבוד רצונו של הרגולטור וחלילה מלערער את סמכותו ועליונותו, שהרי הוא משרת אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה, ועל פי רגולטור יישק דבר. האמנם? האם להתעמת עם הרגולטור או להרכין ראש בפניו?

האם עדיף לומר שבעת הזאת ובעניין הזה המשכיל במדינת היפוטתיקה יידום וסייג לחוכמה שתיקה, או דילמא דווקא בעת הזו משכיל מחריש לאוויל ייחשב? לתושבי היפוטתיקה הפתרונים. להם, ולא לי. אני שותק. מחריש.

* כל דמיון בין הדמויות או הנסיבות האמורות במדינת היפותטיקה לבין המציאות בישראל הוא מקרי ודמיוני בלבד. המחבר עומד בראש משרד עורכי הדין גורניצקי ושות' ויכול שללקוחותיו בעבר, בהווה או בעתיד, תהיה זיקה או יהיה אינטרס ישיר או עקיף בעניינים הנ"ל.

עוד כתבות

מטוס הדרימליינר העשירי של אל על הנקרא אילת  / צילום: יוחאי מוסי

כמה תעלה לכם טיסת הניסוי בקו החדש של אל על לאוסטרליה?

ההודעה ההיסטורית על בחינת הפעלת הקו הישיר לאוסטרליה יצאה עם פרסום דוחות אל על לרבעון השלישי ● אלה לוחות הזמנים והמחירים של הקו הניסויי החדש

קניות באמזון  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המסחר באמזון מגיע לבורסה בת"א בדלת האחורית: צירון רוכשת פעילות שמספקת שירותים לסוחרים

צירון חתמה על הסכם מיזוג והחלפת מניות לרכישת חברה המאגדת פעילות של שירותים לסוחרים בפלטפורמה של אמזון ● תעמיד לחברה המתמזגת הלוואה של 1.2 מיליון שקל

סידני אוסטרליה  / צילום: shutterstock אס.איי.פי קריאייטיב

שתי חברות ישראליות שנסחרות באוסטרליה גייסו כמה מיליוני שקלים בהנפקות פרטיות

החברות הן אפסווילאג', שמפתחת תוכנה לעסקים קטנים, והרמד, שמפתחת מוניטור לשימוש בהריון

ניר שטרן / צילום: תמר מצפי

משקיעה מפתיעה בהנפקת סלקום: קרן העושר הנורבגית רכשה מניות במיליוני שקלים

השקעה בחברות ישראליות ציבוריות אינה אירוע נדיר עבור הקרן הנורבגית, אך השתתפות בהנפקה בבורסת ת"א היא בהחלט עניין חריג עבורה ● הקרן, שהזרימה ביקושים בהיקף של כ-18 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סלקום, קיבלה בסופו של דבר מניות בהיקף הקרוב ל-7 מיליון שקל

סניף של סופר פארם / צילום: יח"צ

מזון טרי ובית מרקחת תחת קורת גג אחת: הפרטים על הרשת החדשה של סופר פארם נחשפים

רשת הפארם מתרחבת לתחום המזון באמצעות תת-הרשת החדשה "Daily" • החנויות הראשונות ייפתחו ברבעון השני של 2020 במתחם הבורסה בר"ג ובעזריאלי שרונה • החנויות יהיו קטנות מהסניפים המסורתיים ויורכבו ממחלקת מזון מוכן טרי, מוצרי טואלטיקה ובית מרקחת

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

אכזבה וכעס במשרד התקשורת על העתירה נגד מכרז הדור החמישי

סלקום, גולן טלקום ואקספון הגישו עתירה לעיכוב מכרז הדור החמישי בסלולר, ובמשרד התקשורת מתכוונים להתנגד לכך במלוא המרץ

שלמה אליהו / צילום: תמר מצפי

תביעה נגד שלמה אליהו: מתעלם מהסכם שכר-טרחה בעסקת נדל"ן

עו"ד גד ירדני ומשרד ירדני-אמיראס, שסיפקו שירותים משפטיים למגרש שמכר לאחרונה אליהו ב-305 מיליון שקל, טוענים כי אליהו והרוכשים של הפרויקט הפרו את הסכם שכר-הטרחה עמם ● לטענתם, בחוזה מובטחים להם אחוזים מעסקת הענק ומהתמורה על הדירות שייבנו בו בעתיד

אלברטו סלזאר, נייקי / צילום: רויטרס

ארה"ב: מאות עובדות ועובדי נייקי הפגינו במחאה על יחס החברה לנשים

400 עובדות ועובדי חברת הלבשת הספורט הפגינו במחאה על היחס של החברה לנשים שכולל שכר נמוך יותר משל גברים והתנהגות לא ראויה ● העובדים ניצלו את אירוע חניכת הבניין החדש של החברה שנקרא על שם מאמן ריצה שהפעיל לחץ נפשי וסימם אתלטיות ואתלטים שאימן

המפקחת על הבנקים, חדוה בר והממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין / צילום: כדיה לוי, יוסי זמיר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

"בעיות ממשיות": פסק הדין על מיזוג אגוד חשף תמונה מטרידה של מפת התחרות בבנקים

עיון בפסק הדין של ביה"ד לתחרות שאישר את מיזוג מזרחי טפחות ובנק אגוד מלמד כי השופט קיבל חלק מהטענות של רשות התחרות לגבי בעיות מהותיות בתחרות בתחום וקבע כי יש להן בסיס ● רשות התחרות לא תערער ותאפשר את המיזוג

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים היום / צילום: שלומי יוסף

ליברמן: מסע לחצים ופיתויים שאיני זוכר כמותו

יו"ר ישראל ביתנו: "אנחנו המפלגה היחידה בארץ שמסוגלת לקבל החלטות אך ורק לטובת מדינת ישראל, ובניגוד מוחלט לאינטרסים הפוליטיים והאלקטוראליים שלה" ● סער: "סקר שלישי השבוע מראה שאני מביא מנדטים ומגדיל את המחנה הלאומי, וכל זאת עוד לפני שנבחרתי. תארו לכם מה יקרה אחרי שאבחר"

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

נקודת האל-חזור: הדמוקרטים הציגו שני סעיפי אישום נגד טראמפ

יו"ר ועדת המשפט של בית הנבחרים: "אנו חייבים להבהיר: אף אחד, אפילו לא הנשיא, אינו מעל החוק" ● סעיף האישום הראשון: הנשיא ניצל לרעה את סמכויותיו ● סעיף האישום השני: הנשיא ניסה לשבש הליכי חקירה של בית הנבחרים ● תהליך האימפיצ'מנט צפוי להסתיים עד סוף השנה; משפט טראמפ בסנאט – בינואר

שוחד / איור: יזהר כהן

הותר לפרסום: חשודים בפרשת שחיתות בגוף ביטחוני יועמדו לדין

זאת בכפוף לשימוע ● עפ"י החשד, עובדי ציבור בגוף ביטחוני לקחו שוחד מחברות העוסקות במכירת ציוד לגופי ביטחון, בתמורה לכך שיקדמו עסקאות מכר בין גוף הביטחון וגופי ביטחון נוספים לבין החברות המשחדות

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה, יח"צ

24 שעות לפני התפזרות הכנסת ה-22 ח"כ גנץ: אני עושה מאמץ למנוע את הבחירות

ראש הממשלה נתניהו פנה לגנץ: "בני גנץ, אני קורא לך לחדול מהספינים. אחרי 80 ימים הגיע הזמן שיום אחד, נשב ונדון ברצינות למען הקמת ממשלת אחדות רחבה, זה עדיין לא מאוחר"

עבודה מהבית / צילום: shutterstock

להקים עסק? הנשים בארה"ב מעדיפות זכיינות

לנשים יש נציגות בולטת כזכייניות בעסקים של שירותים לילדים, שירותים לעסקים, טיפול בקשישים, נסיעות ונדל"ן

יובל שטייניץ / צילום: שלומי יוסף

שטייניץ: "עידן הפחם בישראל יסתיים בשנת 2025"

שר האנרגיה נאם בוועידת האקלים במדריד והכריז כי בסוף שנת 2019 תתבצע ההפחתה בשימוש בפחם עד כדי 50%, ויסתיים השימוש בפחם בתחנות הכוח עד שנת 2025 ● אדם טבע ודין: "ישראל נכשלת ביישום הסכם פריז. אנחנו עדיין לא מפנימים שהעולם השתנה, הכלכלה השתנתה ואנחנו נשארים הרחק מאחור"

Eyal Lifschitz / צילום: עופר וקנין, הארץ

הקרן הישראלית שהפכה לאחת המשקיעות הדומיננטיות במדעי החיים

קרן הון הסיכון פרגרין, שהוקמה ב-2001 ע"י האחים איל ובועז ליפשיץ ומפעילה כיום את חממת אינסנטיב, גייסה קרן רביעית בסך 115 מיליון דולר ● לפי דיווחים שלה, עד היום החברות שהשקיעה בהן עשו אקזיטים בסך 2 מיליארד דולר

אקדח / צילום: thinkstock

תקרית ירי בניו ג'רזי בחנות כשרה: שוטר נפצע, מצוד אחר גבר ואישה חמושים

כלי התקשורת בארצות הברית מדווחים כי השניים פתחו באש לעבר שוטרים ועוברי אורח ● על פי הדיווחים, לפחות שוטר אחד נפצע ● בתיעודים שונים נראים כוחות משטרה בניסיון ללכוד את החשודים

לוגו: האח הגדול

HOT שידרו פורנו בערוץ "האח הגדול" - במה יפוצו הצופים?

הפיצוי - במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד HOT, בעקבות מחדל שבו באמצע שידורי ערוץ "האח הגדול" שודר בטעות סרט פורנו, ועברו מספר דקות עד שהתקלה תוקנה

המבנה לשימור ברחוב רוטשילד-55/ צילום: איל יצהר

הגיע הזמן לחשוב לא רק על מתחמים לפיתוח אלא גם על מתחמים לשימור

צפיפות המגורים הממוצעת בברצלונה גבוהה פי ארבעה מהצפיפות הממוצעת בירושלים ובת"א, אבל מי אמר שמרכזי הערים רחובות והוד השרון חייבים להתנהג כמו ברצלונה?

אבי כץ / צילום: יונתן בלום

רשות ני"ע הטילה קנס מינהלי של 300 אלף שקל על קרן הגשמה

הרשות קבעה כי הקרן הציעה לציבור "ניירות ערך בשותפויות הקבוצה ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך וכן בניגוד לפטורים שנקבעו בחוק לחובת פרסום תשקיף"