גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

להודות או לא להודות

מה עדיף: לשלם כופר - או להימנע ממנו? להתעמת עם הרגולטור - או להרכין ראש?

חכמת-צידקת הסדרי טיעון וכופר

להודות או לא להודות? לשלם כופר או להימנע ממנו? להילחם על צידקתך או חפותך, או למחול על כבודך "ולסגור עיסקה"? במלים אחרות, צודק או חכם - מה עדיף? זוהי דילמה ארוכת שנים ורוויית התחבטויות ותהפוכות נפש.

בשבועות האחרונים עלתה על סדר היום הציבורי שאלת הסדרי הטיעון. בהרצאה פומבית מתחה השופטת ברכה אופיר ביקורת נוקבת על ריבוי עסקות הטיעון. אין בדעתי לעסוק בעיסקות טיעון אלא כאילוסטרציה להתלבטות הנאשם בהסכמתו אם לאמץ הסדר טיעון מוצע. קורה לא אחת, שהנאשם משוכנע בחפותו, כמוהו כעורך דינו. חוש הצדק מתקומם להודות בעבירה שלא נעשתה, גם אם העבירה מופחתת בהרבה מהמיוחס לו בכתב האישום. לעיתים מוצע לחשוד לשלם כופר כדי לכפר על החשדות שנגדו, חשדות המוכחשות מיניה וביה. תחושת העלבון להודות בעבירה קלה או מופחתת או לשלם כופר על לא עוול היא תחושה קשה המעלה קבס. ברם, לא נכחד, שיש בכך גם כדי לקנות סיכון, לחסוך עלויות משפטיות כבדות, למנוע לילות ארוכים טרופי שינה וזיעה קרה ולמנוע את עינויי הדין הארוכים והקשים מנשוא.

טלו למשל דוגמא קיצונית של נאשם באונס סידרתי וברוטלי, שלא היה ולא נברא. עלילה. עולמו של הנאשם חרב עליו. הוא לא יודע את נפשו. עליו לשעבד את עיקר רכושו למימון הגנתו ולשעבד לשם כך גם חלק ניכר משארית שנותיו. הוא משוכנע בצידקתו. הוא משוכנע שגם בית המשפט ייווכח בצידקתו. החליפו אותו עם מישהו אחר, אך איש אינו שועה לו. הוא מבטיח לעצמו שיילחם על כבודו וחפותו עד טיפת דמו האחרונה ("דמים", גם מלשון "כספים") ועד כלות הנשמה. צדק צדק תרדוף. בוודאי את צידקתך שלך. לא איש כמוך יישבר על עניין עקרוני כל כך, שנוגע אל יסוד קיומך.

ויהי ערב ויהי בקר - יום חדש. ההתלהבות מצטננת והמציאות המרה והכואבת טופחת על פני הנאשם. בבקרו של יום מטלפן אליו סניגורו ומבשר לו שהפרקליטות מסכימה לגמד ולכווץ את האישום לעבירה של מעשה מגונה או להטרדה מינית בדיבור פה בלבד. במילים אחרות, "התביעה מתקפלת". אנחת רווחה בוקעת מפי הנאשם ומיד הוא מתעשת ושואל: "אך הכיצד אודה במה שלא עשיתי"? זהו חזיון נפרץ. ובכן, כלום להיות צודק, להילחם שנים ולבזבז את כל משאבי המשפחה ובריאותה, או דילמא להודות באישום קל הערך ולחזור לחיים תקינים אך קלוניים? להיות צודק או להיות חכם? כלום יש חוכמה בלהיות "חכם"? כלום יש צדק בלהיות "צודק"? בעיני מי? מהו בכלל "צדק"?

סחיטה

ולהבדיל אלף אלפי הבדלות - פלוני נסחט. העלבון צורב את גרונו. הוא לא נכנע לסחטנים. ולמחשבה שנייה, האמנם שווה הדבר בצער המלך? להיות צודק או חכם?

פולשים על קרקע

פלוני הוא בעלים של קרקע בעיבורה של עיר. הוא קיבל את כל היתרי הבניה הנחוצים, אך מעשה שטן - פולשים התמקמו על הקרקע וטוענים טענות, שלדעתו הן טענות סרק לזכויותיהם, כביכול, כברי רשות. המאבק המשפטי מולם עלול לארוך זמן, ו"זמן זה כסף". לשלם ולהסירם מן הדרך, או להיות צודק?

דרישה מקוממת של הרשות המקומית

ומה כאשר השלטון דורש ממך את הבלתי סביר או בלתי ראוי בעיניך? להיות צודק או חכם? הקבלן פוקד את לשכת ראש העיר ביחס לפרויקט בנייה עצום ממדים. ראש העיר סבור שטוב יעשה הקבלן אם יבנה על חשבונו, "באותה הזדמנות", גם גן ציבורי בסמוך. לדעת הקבלן הדרישה איננה מעוגנת בדין. הקבלן יודע שבבית המשפט לא תהיה תקומה לדרישת ראש העיר, אך בינתיים השנים ינקפו, והפרויקט יתמהמה. האם יקריב הקבלן את כלכליות הפרויקט על מזבח הצדק? להיות צודק או חכם?

במדינת היפותטיקה

היה היתה מדינה היפותטית ושמה היפותטיקה. מדינה שלא היתה אוטופית כלל ועיקר. מלוא כל מדינת היפותטיקה היה משפט ורגולציה. תאגידים רבים היו נתונים בה לפיקוח הדוק של רגולציה קפדנית ונשכנית, שלה סמכויות משפטיות מקיפות. אחת מהרשויות הללו היתה רשות ניירות ערך של מדינת היפותטיקה. לרשות זו ניתנה סמכות גורפת ביחס לחברות ציבוריות נסחרות, עד כדי התערבות באופן ניהולן ובשדרת מנהליהן ודירקטוריהן, כדי לשמור על יציבותם של אותם תאגידים, שחשיבותם גדולה להוויה הציבורית והלאומית של אותה מדינה.

ויהי היום וראש רשות ניירות ערך, נשוא פנים ובעל הדרת כבוד, ביקש את החלפתו של אחד מהדירקטורים של חברת החשמל, שהיא חברת תשתיות גדולה, מחמת אי תקינות ניהולית. דעתו היתה נחרצת עוד לפני ששמע את הדירקטור ואת החברה. כל כך נחרצת היתה דעתו עד כי סבר שדי בכך שזו דעתו כרגולטור גם בלא לנמקה, בבחינת "הרגולטור הורה - מי לא יירא?"

הרגולטור סבור שדרישתו מיטיבה עם עתיד חברת החשמל וצרכניה. מאידך, חברת החשמל ובעליה חושבים אחרת וטוענים שדרישת יו"ר הרשות היא בלתי צודקת ובלתי מנומקת. האם יצליח הרגולטור להטיל חיתיתו על החברה והדירקטור שיובילו להתפטרותו "מרצון" (בבחינת "אונסים אותו עד שאומר רוצה אני ") חרף דעתם ההפוכה? רדיפת חברת החשמל אחרי הצדק עלולה לגרום לה ולציבור צרכניה נזקים בלתי הפיכים, מחמת המאבק הקולני שבינה לבין הרשות המופקדת עליה. האם עדיף להיות חכם מאשר צודק?

משנתרצה (לשון עתיד או עבר?) יו"ר רשות ניירות ערך ליתן דוגמיות נימוקים ולהסביר על שום מה סר חינו של הדירקטור עד כדי הצורך להסירו מכהונתו, היו טעמיו בלתי משכנעים לשומעם. אמנם חזקה על יו"ר הרשות שבאמת ובתמים (ואולי גם בתמימות?) איבד, סובייקטיבית, את אמונו בדירקטור - אך האם די בכך?

הדילמה היא כדלקמן: מחד גיסא, כלום אין זה רצוי, מטעמים פרגמאטיים של שמירת יחסים טובים עם הרגולטור, לכוף את הראש בפניו ולהקריב את ראשו של הדירקטור, פן יבולע לתאגיד? אך מאידך גיסא מה יהיה לתחושת ההגינות והסולידריות? האם ראוי וצודק להסיר מכהונתו דירקטור רק מפני שזה רצונו של הרגולטור, ללא נימוקים משכנעים? ללא שמי מהנוגעים בדבר יכולים לנסות ולהדוף את רוע הגזירה על ידי שימוע ושיכנוע הדדי? האם לחשוש מחרון אפו של יו"ר הרשות? האם להילחם בטחנות הרוח על חשבון (חלילה) תאגיד החשמל וצרכניו? להיות צודק או חכם?

הגם שלרגולטור ישנה סמכות להדיח את הדירקטור מכהונתו, מה באשר לשיקול הדעת ביישומה? גם במדינת היפותטיקה שגורה המימרה, ש"לא הרי סמכות כהרי שיקול דעת". לאמור, גם אם יש סמכות שלטונית, אין בכך בהכרח להצדיק את השימוש בה. שומה על הרגולטור להפעיל את סמכותו בסבירות ובשיקול דעת ראוי. שיקול דעת איננו קפריזה - שומה על הרגולטור לפעול בהגינות, בסבירות וללא שרירות. הרגולטור משוכנע בצידקתו. חברת החשמל משוכנעת בטעותו. האם להביא המחלוקת לביקורת שיפוטית ארוכה ומתישה, שאם לא כן, מי ישמור על השומרים (הרגולטורים) בהפעלת שיקול דעתם?

שימוע

אמנם מדינת היפותטיקה איננה אוטופיה, אך סדרי השלטון והמשפט בה נאורים. גם בה מקובלת חובת השימוע בפני הגוף המינהלי טרם שננקטת החלטה שיש בה משום פגיעה. הדחת הדירקטור כפופה איפוא לא רק לזכות השימוע אלא גם לחובת השימוע. בכל מקרה בו רשות ציבורית מבקשת לשנות את מעמדו של אדם, עליה לפעול בהגינות, וחובה זו מטילה על הרשות את המטלה להעניק לאותו אדם את ההזדמנות להשמיע את דעתו. זהו חלק מהצדק הטבעי ולא רק מהמשפט הפוזיטיבי.

למותר לציין שהשימוע יתקיים על פי רוב לאחר שתטרח הרשות לנמק את החלטתה להדיח את הדירקטור. ללא הנמקה יקשה על אדם (לרבות תאגיד) שנפגע מהחלטה מינהלית לשקול אם ההחלטה עומדת במבחן הדין, ואם יש יסוד וטעם להעמיד אותה לביקורת שיפוטית. רשויות שלטוניות עלולות לחשוש מחובת ההנמקה עקב הטרחה הכרוכה בה וכן מהחשש שההנמקה תעורר ויכוח ואולי גם ביקורת משפטית או אחרת. אך בסופו של חשבון, המינהל הציבורי יוצא נשכר מן ההנמקה אשר עשויה לשפר את השיח ואת היחסים בין המינהל לבין הציבור אותו הוא משרת. פוטנציאל הביקורת השיפוטית, הוא כשלעצמו, אף ללא הבאתו למבחן המעשה, תורם לשכלול ולשיפור ההחלטות המינהליות, כל שכן אם הן מגיעות למבחנו של בית המשפט, אשר במאזני צדק יאזן בין השיקולים, הנימוקים והאינטרסים השונים ויכריע אם נפלה החלטת ההדחה במתחם הסבירות אם לאו.

היש ערך לשימוע אם, כפי שדימינו, כלה ונחרצה עם הרגולטור להסיר את הדירקטור מכהונתו ויהי מה? "רק" משום שאיבד את אמונו בדירקטור? הרי יו"ר רשות ניירות ערך של היפותטיקה החליט כך ודרש כך עוד לפני שנימק ובוודאי לפני שהיה בידו סיפק או רצון לשמוע, בשימוע, את הדירקטור ואת החברה ובעל השליטה בה. איזה מין שימוע יהיה זה? שימוע רטרואקטיבי? איזה ערך יש לשימוע משננעלה דעתו של הרגולטור עוד טרם השימוע? שמא יש בכך "שימוע פלסתר"? מן הפנים ולחוץ? שימוע למראית עין? ומה עם מראית העין הציבורית והמשפטית של שימוע למראית עין?

אמון הציבור

ציינתי את הנפגעים השונים מקפריזה רגולטורית (לא עלינו) במדינת היפותטיקה, אך פסחתי על הנפגע העיקרי. הנפגע העיקרי הוא הציבור של מדינת היפותטיקה. שהרי הרגולציה חשובה בעיני כולם ולכן אמון הציבור ברשויות הפיקוח הוא דבר חשוב ויש לטפחו. אך אם הרגולטור מפטר דירקטור בחברת החשמל ללא טעמים המובנים לציבור, עולה התהייה ביחס למניעי יו"ר רשות ניירות ערך במדינת היפותטיקה.

אם דרישות בלתי מוצדקות (בהנחה ואנחה דמיונית ושרירותית, שהדרישה איננה מבוססת דיה) תצלחנה, עלול הדבר לדרבן את "היצר האימפריאליסטי" של הרגולטור לנווט ולנהל את התאגידים המפוקחים מעבר לסמכותו בדין, ואנה אנו באים? אך זהו רק צד אחד של המטבע. צידו השני הוא שמירה על יציבות משק החשמל בהיפותטיקה. יש שיאמרו, שהסדר החברתי מחייב את כיבוד רצונו של הרגולטור וחלילה מלערער את סמכותו ועליונותו, שהרי הוא משרת אינטרס ציבורי מהמעלה הראשונה, ועל פי רגולטור יישק דבר. האמנם? האם להתעמת עם הרגולטור או להרכין ראש בפניו?

האם עדיף לומר שבעת הזאת ובעניין הזה המשכיל במדינת היפוטתיקה יידום וסייג לחוכמה שתיקה, או דילמא דווקא בעת הזו משכיל מחריש לאוויל ייחשב? לתושבי היפוטתיקה הפתרונים. להם, ולא לי. אני שותק. מחריש.

* כל דמיון בין הדמויות או הנסיבות האמורות במדינת היפותטיקה לבין המציאות בישראל הוא מקרי ודמיוני בלבד. המחבר עומד בראש משרד עורכי הדין גורניצקי ושות' ויכול שללקוחותיו בעבר, בהווה או בעתיד, תהיה זיקה או יהיה אינטרס ישיר או עקיף בעניינים הנ"ל.

עוד כתבות

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

מסתמן: החודש יגיעו לישראל 4 מיליון מנות חיסון לקורונה

החיסון יספיק לשני מיליון אזרחים שיהיו הראשונים להתחסן ● בשלב זה, למשרד הבריאות אין עדיין תוכנית חיסונים מאושרת, אך ככל הנראה יחוסנו תחילה עובדי מערכת הבריאות, ולאחר מכן אוכלוסיות בסיכון

אליזבת הולמס / צילום: Reuters, Stephen Lam

כך יתנהל המשפט של אליזבת הולמס, היזמת שרימתה את העולם

הולמס עומדת למשפט בעוון הונאה, רמה והפרת אמונים בעת שעמדה בראש החברה שהקימה, תרנוס ● המשפט יתנהל בפני מושבעים שחובשים מסכות פנים שקופות ושומרים על מרחק זה מזה

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

למה טרם אושרו עשרות טיסות לדובאי של חברות התעופה הישראליות?

הביקוש האדיר הוביל לשאיפה להגדיל את היצע הטיסות לדובאי, שמתאפשר גם לאור זמינות המטוסים - אלא שהחברות נתקלו בתקרה ושמה אבטחת טיסות

המרכז המסחרי של בחריין במנאמה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

שת"פ נוצץ: הבורסות ליהלומים בישראל ובבחריין חתמו על הסכם משותף

שר התמ"ת של בחריין, זאייד בין ראשיד אל זייני, ועימו מנכ"ל הבורסה במנאמה ח'ליפה בין ח'ליפה, ויו"ר בורסת היהלומים, יורם דבש , חתמו על הסכם לשיתוף פעולה בין הבורסה ליהלומים הישראלית לבורסה בבחריין ● כוונת בחריין היא להסתייע בידע והניסיון הישראלים ביהלומנות כדי להיכנס לשוק העולמי

מטוס של גולף אייר / אילוסטרציה: שאטרסטוק

לקראת השקת הקו לישראל: גולף אייר חתמה על הסכמים עם תע"א וטל תעופה

חברת התעופה הלאומית של בחריין, גולף אייר, חתמה עם התעשייה האווירית על הסכם למתן שירותי רציף (Line maintenance) ● בתוך כך, החברה הבחריינית גם בחרה נציגות בישראל: טל תעופה

קו הרקיע של בחריין / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ראשי הבנקים נפגשו עם שר המסחר, התעשייה והתיירות של בחריין

הפגישה עסקה בהידוק הקשרים הכלכליים בין ישראל לבחריין ● מטעם המשלחת נמסר כי "בחריין רוצה להיות ראש הגשר של ישראל למזרחי הרחוק"

שבב של הבאנה לבס / צילום: אתר החברה

הבאנה הולכת על הראש של אנבידיה בענן: האם יש לה סיכוי?

שבב ה-AI שפיתח הסטארט-אפ הישראלי שאינטל רכשה תמורת 2 מיליארד דולר יוצע לשימוש בענן הגדול בעולם – AWS של אמזון ● עד כמה המהלך של אינטל והבאנה מהווה איום ישיר על אנבידיה ששולטת בלמעלה מ-90% מהשוק? והאם האיום האמיתי על השתיים צפוי להגיע דווקא מאמזון עצמה?

חולה קורונה מטופל בבית החולים שיבא / צילום: רובי קסטרו - וואלה חדשות

960 נפטרו מהנגיף באוקטובר בלבד: הקורונה העלתה את שיעור התמותה העודפת בישראל השנה ל-10.4%

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה את נתוני התמותה העודפת בישראל מראשית התפרצות מגפת הקורונה, מהם עולה כי בחודשים מרץ-אוקטובר 2020 נפטרו 2,586 תושבים יותר מאשר בחודשים אלו ב-2019 ● הלמ"ס נוהגת להשתמש במדד עודף התמותה רק בתקופות מגפה

סניף מקדונלד'ס / צילום: shutterstock

פשרה בייצוגית נגד מקדונלד'ס: תשלם מיליון שקל לעמותות הפועלות למניעת עישון ולנזקקים

בבקשה לאישור ההסכם שהוגשה השבוע התחייבה רשת המזון המהיר לפעול למניעת עישון בשטחיה החיצוניים ● עוד הוסכם כי הרשת תממן קמפיין פרסום ארצי להעלאת המודעות לאיסור על העישון בהיקף של כ-5 מיליון שקל

גבי אשכנזי, הדיון בוועדת המשנה למודיעין / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

גבי אשכנזי נפגש עם שר החוץ הירדני איימן א-ספדי

בפגישתם דנו שרי החוץ במספר נושאים, ביניהם סוגיית מסגד אל אקצא והתרעות לפיגועים אפשריים מצד ארגוני טרור איראניים ● בהודעה שפורסמה בירדן נאמר כי א-ספדי העלה את סוגיית חידוש המו"מ בין ישראל לפלסטינים על רקע בחירתו של ג'ו ביידן לנשיא ארצות הברית

מארק צוקרברג / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תביעת הגבלים עסקיים נגד פייסבוק עשויה להיות מוגשת כבר בשבוע הבא

לפי דיווח של רשת CNBC, התובעים הכלליים ב-20-30 מדינות בארה"ב מתכוננים להגיש תביעה נגד ענקית הרשתות החברתיות ● במקביל נציבות הסחר הפדרלית האמריקאית עושה גם היא הכנות מתקדמות להגשת תביעה נגד החברה

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

תוצאות טובות לאנלייבקס בטיפול בחולי קורונה: 7 חולים קשה החלימו ואחד בדרך לשם

אנלייבקס פרסמה את תוצאות הביניים מהניסוי שלב 2 לטיפול ב-Allocetra בחולי קורונה במצב קשה וקריטי ● הניסוי כלל 8 חולי קורונה, אשר גויסו לניסוי זה עד כה, 6 מהם במצב קשה ועוד 2 במצב קריטי

בני גנץ ובנימין נתניהו בהצבעה לפיזור הכנסת / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת

מחירי הדיור, המטרו וההייטק הם רק ההתחלה: אלה 10 הרפורמות שישלמו את מחיר היציאה לבחירות

ההכרזה על פיזור הכנסת תוביל לא רק לשיתוק פעילות משרדי הממשלה אלא תקפיא את יציאתן לדרך או השלמתן של כמה רפורמות משמעותיות שנועדו להיטיב עם הציבור

יעקב ליצמן / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

במקום לטפל באבטלה הממשלה תייבא עוד אלפי עובדי בניין זרים

שר השיכון יעקב ליצמן הניח על שולחן הממשלה הצעה להגדיל באלפי עובדים את מכסת הייבוא של עובדים זרים לענף הבניין ● בבנק ישראל סבורים כי ההצעה תעמיק את האבטלה בקרב ישראלים ובהם אלפי עובדי בניין שפוטרו במהלך משבר הקורונה

בוריס ג'ונסון והמירוץ לחיסון של בריטניה / צילום: Associated Press, Paul Ellis

איך עקפה בריטניה את ארה"ב ואירופה בדרך לחיסון הקורונה

סוכנות ביקורת התרופות של בריטניה, שאישרה את החיסון של פייזר וביונטק, הייתה הראשונה במדינה מערבית שעשתה זאת ● זאת בעת שהיא מתכוננת ליציאה לדרך עצמאית אחרי סיום הברקזיט

אבי בן טל, מנכ"ל רשת 13  / צילום: ינאי יחיאל

השפן של רשת: תשווק רק 10 ברייקים של זהב בהשקת האח הגדול

עלות הברייק: כ-160 אלף שקל לפרסומת ● קשת יישרו קו: ברייק אחד בחדשות ו-4 ברייקים של זהב בעלות של כ-220 אלף שקל לפרסומות

מכ"מ של חברת ראדא / צילום: צבא ארה"ב

הרדאר של יוסי בן שלום וברק דותן לא טעה: ראדא ברמות שיא

4.5 שנים אחרי שנכנסה להשקעה בחברה הביטחונית, הרווח של DBSI מגיע לכמעט פי 6 על השקעתה ● חברת ההשקעות הפרטית של בן שלום ודותן עומדת בפני אקזיט עם מכירת טלדור - שבה היא מחזיקה - לוואן, תמורת 250 מיליון שקל

חיים קראדי מנכ"ל פרשקובסקי / צילום: חיים ורסנו

פרשקובסקי: עלייה ניכרת במכירת דירות בנובמבר, כמו אחרי הסגר הראשון

בחברת הבנייה מדווחים על מכירה של 107 דירות בנובמבר לעומת 24 בלבד באוקטובר ● גם בהשוואה לחודשי נובמבר בשנים 2019, ו-2018 מדובר בעלייה ניכרת, שלדברי החברה מורגשת בשל היציאה מהסגר השני

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

הפרקליטות על תיקי נתניהו: לא נפל כל פגם בהליכי הגשת כתב האישום

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום את תגובתה לטענות ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' ● לגבי טענתו של נתניהו שנפלו פגמים בהליך החסינות, בפרקליטות ציינו כי "לא ניתן הסבר מדוע טענותיו מועלות רק כעת"

דוד אמסלם / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

דוד אמסלם: החלטתי לבטל את נבחרת הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות

השר אמסלם הודיע כי הוא מתכוון לפתוח את ההתמודדות על מקום בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות לכל מי שירצה לכך - גם אם אין לו רקע בתחום ● לגלובס נודע כי הרקע להתקפה היא פסילתו של אנדריי אוזן מלכהן כיו"ר רכבת ישראל, בשל זיקתו הפוליטית לליכוד