גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פורצים, היזהרו לכם

פס"ד שי דרומי הסיר את החובה להוכיח כי נשקפה סכנה של ממש למי שפרצו לביתו

ההגנה על הבעלות והחזקה במקרקעין כנגד מסיג גבול מוכרת משכבר השנים במשפט האזרחי. ההגנה מועצמת במובן זה, שהיא מקנה לבעלים זכות ל"סעד עצמי", לעתים אף בכוח הזרוע, מבלי צו שיפוטי מוקדם. "המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין. תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך 30 ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם" (סעיף 18 לחוק המקרקעין, ובדומה גם סעיף 17 לחוק המטלטלין - ביחס למטלטלין). המחזיק איננו חייב איפוא לפנות למשטרה או לבית המשפט, טרם שהוא פועל בתוך 30 יום לפינוי מסיג הגבול.

שי דרומי הועמד לדין על עבירת הריגה מחמת שירה בפולשים לחצרו, ובימים אלה זוכה על-ידי בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. בפסק הדין לא נזכרת הגנת סעיף 18 לחוק המקרקעין ("הגנה אזרחית") אלא ההגנה העצמית "הפלילית". "הקם להורגך השכם להורגו": "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באפן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו שלו או של זולתו..." (סעיף 34י לחוק העונשין).

גם הגנה זו היא מעין סעד עצמי, הגנתי ("מגן ולא חרב"). ברם, הגנה זו לא תחול כאשר "המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם מניעת הפגיעה" (סעיף 34טז לחוק העונשין). על בית המשפט היה לענות בין השאר על השאלות הבאות: האם הירי היה "דרוש באפן מיידי"? האם לא יכול היה או צריך היה דרומי להיסוג (דוקטרינת "חובת הנסיגה") כדי לקיים מידה של סבירות ומידתיות בין הסכנה הנשקפת לבין האמצעי הננקט להדיפתה? האמנם נשקפה לו "סכנה מוחשית"? כלום האמין דרומי באמת ובתמים כי הפולשים "קמים עליו"? האמנם לא היה אמצעי אחר, מידתי יותר, פחות דרסטי, כדי לגונן על עצמו בפני הקמים עליו?

את המצע העיוני המקיף לסוגיית ההגנה העצמית דלעיל העמידה בעיקר השופטת רחל ברקאי ובדעת רוב שלה ושל הנשיא השופט יהושע פלפל התקבלה טענת ההגנה העצמית בנסיבות הענין ההוא. יפה הזהירה את עצמה השופטת ברקאי, כי "מלאכת הכרעה זו נעשית בתנאי מעבדה סטריליים - כאשר ישובים אנו ממרום כסאנו, עטויי גלימה לגופנו, בלשכתנו הממוזגת והמוארת. ... מלאכה זו תיעשה מבלי שננתק את עצמנו ממציאות החיים בחווה, מן אותם רגעי הפחד והאימה אשר קיננו בליבו ונפשו של הנאשם, אשר ביקש להגן על קנינו מפני אותם בוזזים אשר חזרו והדירו את מנוחתו ואשר אף העמידו אותו בסכנת חיים".

היתה זו לבית המשפט הזדמנות ראשונה לעיין גם בהגנה, החדשה, המורחבת, שהוענקה "להגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר". זהו הסעיף החדש המכונה "חוק דרומי" (סעיף 34י1 לחוק העונשין). משרעתה של ההגנה העצמית הועצמה בתיקון זה בשורה של נושאים חשובים, המקילים על טענת ההגנה העצמית בנסיבות של הגנה על החצרים ("המקרקעין" - השוו סעיף 18 לחוק המקרקעין דלעיל).

"ביתי הוא מבצרי" שוב איננו רק ביתי אלא גם בית עסקי ומשקי החקלאי. "חובת הנסיגה" הגורסת שבמקרים מתאימים יש להיסוג לאחור ולנוס, תחת אשר להתמודד עם הפולש (כחלק מחובת הסבירות והמידתיות) נתקהתה מאוד כשמדובר בהגנה על חצרינו ("מבצרנו", שממנו לא ניסוג). בתיקון דרומי הוריד המחוקק את רף מבחן הסבירות, כלשון השופטת ברקאי. ההגנה העצמית תישלל מהנאשם רק אם מעשה ההתגוננות היה "בלתי סביר בעליל". נקוד על "בעליל". כלומר, לא עוד מבחן הסבירות "הרגיל" ביחס להגנה עצמית "רגילה". כשההגנה העצמית מלווה בהגנה על החצרים היא תחשב כסבירה אלא אם כן אי סבירותה הוא קיצוני ("בעליל"). זה המגונן על ביתו מפני תוקף או מסיג גבול, מקבל תוספת הגנה לעומת זה המגונן על מכוניתו מפני שודדה. הדיפת התוקף ממכונית לא תוגן אם לקתה באי סבירות (וגם אי מידתיות במשמע) ואילו הדיפת התוקף מבית העסק תוגן גם אם לקתה באי סבירות, ובלבד שאי הסבירות איננה מגעת לכדי אי סבירות בעליל.

זאת ועוד. בעוד שבהגנה העצמית "הקלאסית" חייבת להיות "תקיפה" פלוס "סכנה מוחשית", כדי שתקום ההגנה ("כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית"), די "בחוק דרומי" שתארע "פריצה לחצרים" בכוונה לבצע עבירה (גם אם לא התלוותה לה "תקיפה" וגם ללא "סכנה מוחשית"). נתחלפה לה "התקיפה" ב"פריצה" ומוחשיות הסכנה נעלמה.

חוק דרומי, שהוא מתחום המשפט הפלילי (הרחבתה של ההגנה העצמית), משיק להגנה האזרחית המעוגנת בחוק המקרקעין. ניתן להגן על ההחזקה והקנין הקרקעי מפני פולש ופורץ וההגנה תחסה גם תחת פרק ההגנות של חוק העונשין. יש מן ההרמוניה (הבלתי מושלמת) בין המשפט האזרחי והפלילי ביחס למקרקעין (אך לא ביחס למטלטלין).

פורצים ופולשים למיניהם - היזהרו, פן יבולע לכם.

מתנה משמיים

ברשימתי האחרונה הרהרתי ביני לבין מקלדתי ביחס לאפשרות אי-חבותה במס של מתנה לבעל מקצוע חופשי, כאות תודה מתנתית בעקבות הצלחתו. מתנה גרידא, שלא נצפתה מראש ושאיש לא היה מחוייב לה.

בעקבות אותה רשימה, טלפן אליי אחד מפקידי השומה הבכירים והידענים וסיפר לי כי כבר נפל בחלקו לפני שנים תיק שומה שבו עלתה טענה דומה. המחלוקת נפתרה בפשרה. עיקר טענת הנישום היתה, שהוא לא צפה לקבל את התקבול הנדיב הנוסף, ולכן מנותק התקבול ממקורות ההכנסה המוכרים.

והנה ה-punch line: הצלחת הפשרה נשאה חן בעיני הנישום האנונימי, כך ממשיך ומספר לי פקיד השומה, ובחלוף שנה שנתיים הוא שוב ניצב בפני פקיד השומה עם מתנה נוספת שלטענתו אין לחייבה במס. או אז, הביס אותו פקיד השומה בהטיחו בפניו כדלקמן: "במתנה הראשונה, עוד ניתן היה ליתן אמינות לטענתך כי לא יכולה היתה להיות לך ציפייה לקבל בונוס שמן שכזה, אך כשזכית לקבל בונוס במקרה הראשון, ניבטה בך הציפייה, או לפחות יכולה היתה להינבט בך הציפייה, לקבל בונוס בשנית. לפיכך, טענתך בדבר היעדר ציפייה נדחית ושומה עליך לשלם בגינה את מלוא המס". הנישום, כך חתם פקיד השומה את דבריו, נאלם דום.

עוד כתבות

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: כדיה לוי, גלובס

מבקר המדינה בעקבות העליון: האם נעשה שימוש בחילוטים כדי להפעיל לחץ על חשודים?

תופעת החילוטים המוגזמים שמבצעת המדינה ואשר נחשפה ב"גלובס", ממשיכה לטלטל את מערכת החוק • לאחר שורת פסיקות של בית המשפט, שהגבילה את האצבע הקלה על ההדק של הרשויות, מגיע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומקים לתחייה דו"ח גנוז על הנושא של קודמו בתפקיד

לוגו הבנק הלאומי של אוסטרליה / צילום: רויטרס

בנק באוסטרליה לא יספק הלוואות לעסקים הפוגעים ברווחת בעלי החיים; האם ישראל הבאה בתור

הבנק האוסטרלי הלאומי (NAB) הודיע כי לא יספק הלוואות לעסקים המפרים סטנדרטים של רווחת בעלי חיים ● עמותת 'אנימלס': "יש לקוות שגם בישראל המגזר העסקי יפנים שיש לו אחריות כלפי בעלי החיים ויותר תאגידים יאמצו מדיניות הכוללת התחייבות לשיפור הגנת בעלי-חיים"

מה אפשר לקנות ב- 800 אלף שקל בצפון הארץ / צילום: בר אל, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

איזו בית תוכלו לקנות ב-800 אלף שקל בצפון הארץ?

דירת 5 חדרים בטבריה, קוטג' בבית שאן או דירת 4 חדרים בכרמיאל

מרצדס A180 / צילום: יח"צ

אם כבר לזחול ב-15 קמ"ש, אז לפחות לעשות את זה בסטייל

הגרסה הזולה ביותר של מרצדס בישראל לא מציגה ביצועים מלהיבים אך מחפה על כך עם סביבת מחייה מסוגננת

 

 

קים קרדשיאן ובר רפאלי בקמפיין של קרולינה למקה ברלין  / צילום: יח"צ

עכשיו זה רשמי: קסטרו וקרולינה למקה נפרדים מקים קרדשיאן

קים קרדשיאן לא סיפקה את הסחורה וקסטרו מסיימת עמה את ההתקשרות

נסיך הכתר הסעודי מוחמד בן סלמן. /צילום: רויטרס Amir Levy ,

הנפקה היסטורית בסימן אכזבה: ארמקו הסעודית גייסה 25.6 מיליארד דולר, לפי שווי שוק נמוך מזה שביקש בן סלמן

ארמקו גייסה לפי מחיר של 32 ריאל (8.53 דולר למניה) מה שמשקף לחברת הנפט שווי של 1.7 טריליון דולר ● מדובר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה, מעל זו של אליבאבא שגייסה 25 מיליארד דולר בשנת 2014 ● החברה תחל להיסחר בבורסה בריאד החל מה-11 בדצמבר

מורן שוחט שניר

הקוד הגנטי שלנו, האקזיט ב-50 מיליון דולר שלה: ראיון עם מייסדת קליר ג'נטיקס מורן שוחט שניר

מורן שוחט שניר הבינה שאפשר לפתח טכנולוגיה שתיתן לציבור הרחב תמונת מצב גנטית מיידית ● יחד עם בן זוגה היא הקימה את 'קליר ג'נטיקס', פלטפורמה אינטרנטית שמנגישה למטופלים את המידע האישי ● החודש נמכרה החברה ב-50 מיליון דולר ● ראיון בלעדי לליידי גלובס

ארנון בר דוד / צילום: כדיה לוי

יו"ר ההסתדרות מגיב למאמר של שקד ב"גלובס": "אנחנו לא אויבי האומה"

בר-דוד כיוון את דבריו כתגובה למאמר שפרסמה אתמול ב"גלובס" יו"ר מפלגת הימין החדש ושרת המשפטים לשעבר ח"כ איילת שקד: "אם מישהו חושב להשית את הגרעון מתקציב המדינה על העובדים – אנחנו נעמוד כחומה בצורה ונצא לרחובות"

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט / צילום: גלובס

היועמ"ש על מינוי מ"מ לפרקליט המדינה: "איני מעוניין בעימות עם אוחנה, אך לא אתפשר על עקרונות שלטון החוק"

בדברים שנשא בכנס בחיפה, התייחס אביחי מנדלבליט למחלוקת עם שר המשפטים בנוגע לשאלה מי יהיה מ״מ פרקליט המדינה במקום שי ניצן ● "משקלה של עמדת היועץ המשפטי יהיה רב ומשמעותי"

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה  / צילום: יוסי זמיר

פרשנות: בדיקת מדיניות החילוטים חשובה, למרות שהמניע שלה לא ברור

ל"מהפכת החילוטים" מטרות ראויות, כמו סגירת צינור הכספים לעבריינות כלכלית ולארגוני פשיעה ● אולם נדמה שרשויות האכיפה איבדו קצת את הדרך לאחרונה ● פרשנות

מחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות בצרפת / צילום: Jean-Paul Pelissier, רויטרס

צרפת משותקת: שביתה נרחבת נגד רפורמת הפנסיות שמוביל מקרון

ביומה הראשון של שביתה במחאה על תוכנית לצמצם הפנסיה של עובדי חברות ממשלתיות, שותקה 90% מתנועת הרכבות ובוטלו 30% מהטיסות הפנימיות ● מחר מאיימים "האפודים הזוהרים" להצטרף למחאה

הבורסה בתל אביב / צילום: תמר מצפי

המסחר בבורסה ננעל במגמה מעורבת: ת"א 35 נסוג ב-0.24%, טבע צנחה ב-4.1%

מזרחי טפחות, אופקו ובזק בלטו בצד החיובי; נייס נחלשה ב-1.5% ● טאואר טיפסה ב-2%, אפי נכסים זינקה בכ-4%, אלקטרה עלתה ב-2.3% ופז עלתה בכ-1% ● מחזור המסחר, כולל הפקיעה השבועית, הסתכם ב-3 מיליארד שקל

עמית דרור / צילום: ננו דיימנשן

עמית דרור, נשיא ומנכ"ל ננו דיימנשן, פורש מתפקידו; יואב שטרן יחליפו

דרור יישאר בחברה, ויעבור לתפקיד של Customer Success Officer, וימשיך לכהן גם כדירקטור

ערן פרץ / צילום: תמונה פרטית

"רשימת הקשיים ארוכה. להיות עצמאי זה לחיות תמיד באי ודאות"

ערן פרץ בעל משרד לייעוץ כלכלי ומימוני, הוא בן 36 וחושב שהוא לא יוכל לדעת לעולם מה תהיה ההכנסה שלו בחודש העוקב ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

אהרון ברק/ צילום: איל יצהר

דעה: "פרשת אפרופים" - לא מחלוקת פרשנות, מלחמה על הנרטיב

הוויכוח בפרשת אפרופים לא היה מחלוקת על פרשנות חוזים אלא מלחמה על נרטיב פוליטי ושבטי • לא במקרה רוב הימין תמך בניתוח שלי, ולא באורח פלא השמאל התנגד לו

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

ערן יסעור, מוריס קאהן, רוני צארום, מתי כוכבי ואתי עמיעד  / צילום: פרי מנדלבוים

מוריס קאהן מתריע: "אם לא ניזהר, נהיה אפיזודה היסטורית חולפת"

וגם: קבוצת הראל מציעה לעובדים: צמצום היקף העבודה ל-4 ימים בשבוע

 

סיאטה נאדלה, ריצ’רד ניקסון, ג’רמי קורבין / צילום: רויטרס

עכשיו זה רשמי: 4 ימי עבודה בשבוע טובים לכולם

מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת פוליטיקאים מפזרים הבטחות למעבר לשבוע עבודה מקוצר ● בינתיים, חברות שהפחיתו את שעות העבודה השבועיות או היומיות מדווחות על עלייה בפריון העבודה

אביגדור ליברמן / צילום: טל שניידר, גלובס

ליברמן: "לצערי הולכים לבחירות, רק נס חנוכה יכול עוד לעזור"

חבר הכנסת אמר הבוקר כי אין לו כוונה לשבת בממשלה צרה, וכי נתניהו וגנץ "קיבלו את ההחלטה ללכת לבחירות בעיניים פקוחות" ● עוד ציין כי לא יחתום על טפסי ה-61 לאף אחד מן הצדדים

מחאת האקלים / צילום: Cheena Kapoor, רויטרס

האם מדינות יתקשו לממן שירותי בריאות בשל משבר האקלים

ההתחממות הגלובלית, הקרחונים הנמסים, חלקו של המגזר העסקי ומחאת הענק ● כמה נקודות מעניינות מהימים האחרונים של פסגת האקלים