גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פורצים, היזהרו לכם

פס"ד שי דרומי הסיר את החובה להוכיח כי נשקפה סכנה של ממש למי שפרצו לביתו

ההגנה על הבעלות והחזקה במקרקעין כנגד מסיג גבול מוכרת משכבר השנים במשפט האזרחי. ההגנה מועצמת במובן זה, שהיא מקנה לבעלים זכות ל"סעד עצמי", לעתים אף בכוח הזרוע, מבלי צו שיפוטי מוקדם. "המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין. תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך 30 ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם" (סעיף 18 לחוק המקרקעין, ובדומה גם סעיף 17 לחוק המטלטלין - ביחס למטלטלין). המחזיק איננו חייב איפוא לפנות למשטרה או לבית המשפט, טרם שהוא פועל בתוך 30 יום לפינוי מסיג הגבול.

שי דרומי הועמד לדין על עבירת הריגה מחמת שירה בפולשים לחצרו, ובימים אלה זוכה על-ידי בית המשפט המחוזי בבאר-שבע. בפסק הדין לא נזכרת הגנת סעיף 18 לחוק המקרקעין ("הגנה אזרחית") אלא ההגנה העצמית "הפלילית". "הקם להורגך השכם להורגו": "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באפן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו שלו או של זולתו..." (סעיף 34י לחוק העונשין).

גם הגנה זו היא מעין סעד עצמי, הגנתי ("מגן ולא חרב"). ברם, הגנה זו לא תחול כאשר "המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם מניעת הפגיעה" (סעיף 34טז לחוק העונשין). על בית המשפט היה לענות בין השאר על השאלות הבאות: האם הירי היה "דרוש באפן מיידי"? האם לא יכול היה או צריך היה דרומי להיסוג (דוקטרינת "חובת הנסיגה") כדי לקיים מידה של סבירות ומידתיות בין הסכנה הנשקפת לבין האמצעי הננקט להדיפתה? האמנם נשקפה לו "סכנה מוחשית"? כלום האמין דרומי באמת ובתמים כי הפולשים "קמים עליו"? האמנם לא היה אמצעי אחר, מידתי יותר, פחות דרסטי, כדי לגונן על עצמו בפני הקמים עליו?

את המצע העיוני המקיף לסוגיית ההגנה העצמית דלעיל העמידה בעיקר השופטת רחל ברקאי ובדעת רוב שלה ושל הנשיא השופט יהושע פלפל התקבלה טענת ההגנה העצמית בנסיבות הענין ההוא. יפה הזהירה את עצמה השופטת ברקאי, כי "מלאכת הכרעה זו נעשית בתנאי מעבדה סטריליים - כאשר ישובים אנו ממרום כסאנו, עטויי גלימה לגופנו, בלשכתנו הממוזגת והמוארת. ... מלאכה זו תיעשה מבלי שננתק את עצמנו ממציאות החיים בחווה, מן אותם רגעי הפחד והאימה אשר קיננו בליבו ונפשו של הנאשם, אשר ביקש להגן על קנינו מפני אותם בוזזים אשר חזרו והדירו את מנוחתו ואשר אף העמידו אותו בסכנת חיים".

היתה זו לבית המשפט הזדמנות ראשונה לעיין גם בהגנה, החדשה, המורחבת, שהוענקה "להגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר". זהו הסעיף החדש המכונה "חוק דרומי" (סעיף 34י1 לחוק העונשין). משרעתה של ההגנה העצמית הועצמה בתיקון זה בשורה של נושאים חשובים, המקילים על טענת ההגנה העצמית בנסיבות של הגנה על החצרים ("המקרקעין" - השוו סעיף 18 לחוק המקרקעין דלעיל).

"ביתי הוא מבצרי" שוב איננו רק ביתי אלא גם בית עסקי ומשקי החקלאי. "חובת הנסיגה" הגורסת שבמקרים מתאימים יש להיסוג לאחור ולנוס, תחת אשר להתמודד עם הפולש (כחלק מחובת הסבירות והמידתיות) נתקהתה מאוד כשמדובר בהגנה על חצרינו ("מבצרנו", שממנו לא ניסוג). בתיקון דרומי הוריד המחוקק את רף מבחן הסבירות, כלשון השופטת ברקאי. ההגנה העצמית תישלל מהנאשם רק אם מעשה ההתגוננות היה "בלתי סביר בעליל". נקוד על "בעליל". כלומר, לא עוד מבחן הסבירות "הרגיל" ביחס להגנה עצמית "רגילה". כשההגנה העצמית מלווה בהגנה על החצרים היא תחשב כסבירה אלא אם כן אי סבירותה הוא קיצוני ("בעליל"). זה המגונן על ביתו מפני תוקף או מסיג גבול, מקבל תוספת הגנה לעומת זה המגונן על מכוניתו מפני שודדה. הדיפת התוקף ממכונית לא תוגן אם לקתה באי סבירות (וגם אי מידתיות במשמע) ואילו הדיפת התוקף מבית העסק תוגן גם אם לקתה באי סבירות, ובלבד שאי הסבירות איננה מגעת לכדי אי סבירות בעליל.

זאת ועוד. בעוד שבהגנה העצמית "הקלאסית" חייבת להיות "תקיפה" פלוס "סכנה מוחשית", כדי שתקום ההגנה ("כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית"), די "בחוק דרומי" שתארע "פריצה לחצרים" בכוונה לבצע עבירה (גם אם לא התלוותה לה "תקיפה" וגם ללא "סכנה מוחשית"). נתחלפה לה "התקיפה" ב"פריצה" ומוחשיות הסכנה נעלמה.

חוק דרומי, שהוא מתחום המשפט הפלילי (הרחבתה של ההגנה העצמית), משיק להגנה האזרחית המעוגנת בחוק המקרקעין. ניתן להגן על ההחזקה והקנין הקרקעי מפני פולש ופורץ וההגנה תחסה גם תחת פרק ההגנות של חוק העונשין. יש מן ההרמוניה (הבלתי מושלמת) בין המשפט האזרחי והפלילי ביחס למקרקעין (אך לא ביחס למטלטלין).

פורצים ופולשים למיניהם - היזהרו, פן יבולע לכם.

מתנה משמיים

ברשימתי האחרונה הרהרתי ביני לבין מקלדתי ביחס לאפשרות אי-חבותה במס של מתנה לבעל מקצוע חופשי, כאות תודה מתנתית בעקבות הצלחתו. מתנה גרידא, שלא נצפתה מראש ושאיש לא היה מחוייב לה.

בעקבות אותה רשימה, טלפן אליי אחד מפקידי השומה הבכירים והידענים וסיפר לי כי כבר נפל בחלקו לפני שנים תיק שומה שבו עלתה טענה דומה. המחלוקת נפתרה בפשרה. עיקר טענת הנישום היתה, שהוא לא צפה לקבל את התקבול הנדיב הנוסף, ולכן מנותק התקבול ממקורות ההכנסה המוכרים.

והנה ה-punch line: הצלחת הפשרה נשאה חן בעיני הנישום האנונימי, כך ממשיך ומספר לי פקיד השומה, ובחלוף שנה שנתיים הוא שוב ניצב בפני פקיד השומה עם מתנה נוספת שלטענתו אין לחייבה במס. או אז, הביס אותו פקיד השומה בהטיחו בפניו כדלקמן: "במתנה הראשונה, עוד ניתן היה ליתן אמינות לטענתך כי לא יכולה היתה להיות לך ציפייה לקבל בונוס שמן שכזה, אך כשזכית לקבל בונוס במקרה הראשון, ניבטה בך הציפייה, או לפחות יכולה היתה להינבט בך הציפייה, לקבל בונוס בשנית. לפיכך, טענתך בדבר היעדר ציפייה נדחית ושומה עליך לשלם בגינה את מלוא המס". הנישום, כך חתם פקיד השומה את דבריו, נאלם דום.

עוד כתבות

נמל חיפה החדש / צילום: איל יצהר

ממפרץ חיפה למפרץ הפרסי: האינטרסים שמאחורי המכרז להפרטת נמל חיפה

בתחילת 2021 אמור להימסר נמל המפרץ החדש בחיפה לתפעול של חברת SIPG הסינית • למרות שפרטים רבים בהסכם ההפעלה של הנמל חסויים, הצצה לדוחות של חברת נמלי ישראל הממשלתית מגלים טפח מהנתונים • נמלי ישראל: "אנו מקימים את הנמלים החדשים לקידום התחרות בענף"

בנימין נתניהו ובני גנץ בכנסת / צילום: יניב נדב , דוברות הכנסת

המשבר הפוליטי: האם ניתן עדיין לאשר את תקציב המדינה ל-2020 ול-2021

חודש לפיזור הכנסת: מה יעלה בגורלו של תקציב 2021, והאם עוד בחירות בדרך? ● שיחה עם יו"ר האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד, יו"ר סיעת ימינה ח"כ איילת שקד ויו"ר סיעת כחול לבן ח"כ איתן גינזבורג

תור של אנשים שמחכים להיכנס לחנות H&M / צילום: ביג מרכזי קניות

מרכזי הקניות הפתוחים חזרו לפעול, והפדיונות מזנקים ב-109%

כך עולה מנתוני ריס שהגיעו לידי גלובס וסוקרים את השינוי בפדיון ב-30 מרכזי קניות פתוחים בין 17-22 בנובמבר לעומת התקופה המקבילה אשתקד ● ביג פאשן אשדוד רשם את הפדיון היומי הגבוה ביותר - 143 שקל למ"ר

וויז לוגו / צילום: יחצ

גוגל מחפשת מנכ"ל ל-Waze בניו יורק או בתל אביב

גוגל, בעלת Waze, פרסמה שתי מודעות דרושים כמעט זהות לתפקיד מנכ"ל אפליקציית הניווט - אחת מציינת כי מקום המשרה בישראל, והשנייה בארה"ב ● הניסיון הנדרש מהמועמד בתל אביב נמוך יותר מאשר מהמועמד בניו יורק

הכניסה לקמפוס של חברת אפל בקליפורניה / צילום אילוסטרציה: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

ראש מערך האבטחה העולמי באפל מואשם במתן אייפדים כשוחד

לפי כתב האישום, תומס מוייר הבטיח לתרום למשרד השריף במחוז סנטה קלרה אייפדים ב-70 אלף דולר, בתמורה לרישיון נשק לארבעה עובדי החברה ● אפל טוענת בתגובה כי לא בוצעה עבירה

קו הרקיע של דובאי / צילום: שאטרסטוק

גם אל על משיקה טיסות ישירות לדובאי; כמה יעלה כרטיס?

הקו של אל על יחל לפעול ב-13 בדצמבר במתכונת של 14 טיסות שבועיות ● הטיסות יבוצעו במטוסי ה-737-900 ובמטוסי הדרימליינר 787 של החברה

יולי אדלשטיין, הליכוד / צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

האם בשום מדינה דמוקרטית אין חוק חיסון חובה?

האם כפיית חיסון בחוק תהיה תקדים בעולם הדמוקרטי? שר הבריאות יופתע מהתשובה ● המשרוקית של גלובס

ג’ו ביידן, הנשיא הנבחר של ארה”ב, במהלך קמפיין הבחירות / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

בחריקת שיניים, ממשל טראמפ התחיל את התקפלותו

טראמפ נתן אישור ביורוקרטי ל"הקצאת משאבים ושירותים" לצוותו של הנשיא המיועד ● האסטרטגיה המשפטית של הנשיא המכהן לשנות את תוצאות הבחירות עומדת על סף התמוטטות ● ביידן עומד להודיע על מינויים בכירים לקבינט שלו ● רקע יהודי למזכיר המדינה, לשרת האוצר ולשר לביטחון פנים

ח"כ איתן גינזבורג / צילום: דני שם טוב

אושרה הצעת החוק להקפאת שכר חברי הכנסת ב-2021

הצעת החוק של ח"כ איתן גינזבורג עברה בתמיכת 39 חברי כנסת וללא מתנגדים

הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמאן / צילום: רויטרס - Balkis Press

תיאום מדיני ורכש מערכות צבאיות: מאחורי הקלעים של המפגש בין נתניהו ויורש העצר הסעודי

החשיבות בפגישה הסודית בין נתניהו ויורש העצר מוחמד בן סלמאן היא בעיקר בקיומה ובמועדה ● בפגישה דנו המנהיגים בתיאום עמדות לגבי איראן, בעיר העתידית של סעודיה וגם בעסקאות נשק ● ומה לגבי השלום? הוא כרגע לא על הפרק

עבאדי־בויאנג’ו / צילום: רמי זרנגר

אחרי שמס' 2 שלה מונה לחשכ"ל: גם עבאדי-בויאנג’ו תחזור לאוצר?

בימים האחרונים צפו מחדש הערכות כי שר האוצר ישראל כ"ץ יציע לחשבת הכללית לשעבר מיכל עבאדי-בויאנג'ו את אחד משני התפקידים הבכירים במשרד שפנויים: מנכ"ל המשרד או הממונה על התקציבים

אייל רביד, בעלי ויקטורי / צילום: יח"צ

גם ברבעון השלישי הקורונה ממשיכה לסחוף מעלה את תוצאות רשת המזון ויקטורי

קמעונאית המזון שבהובלת אייל רביד מציגה גידול של 38% בהכנסות הרבעון שהסתכמו ב-616 מיליון שקל; הרווח הנקי נסק ב-70% ל-16 מיליון שקל הודות לפתיחת סניפים חדשים והשלכות משבר הקורונה ● הפדיון בחנויות הזהות של הרשת גדל ב-11.6%, קצב גבוה מהממוצע בשוק המזון

כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק

אנחנו קנינו פחות, והרווח של חברות כרטיסי האשראי צנח עד כה השנה ב-50%

הפעילות של חברות כרטיסי האשראי ישראכרט, כאל ומקס קטנה מתחילת השנה בשל השפעות המשבר הכלכלי החריף, והרווח המייצג המצרפי שלהן נחתך ביותר מ-50% לכ-234 מיליון שקל ● החברות הקטינו מתחילת השנה בכ-6% את היצע האשראי ללקוחותיהן

בורסת טוקיו / צילום: Koji Sasahara, Associated Press

עליות באירופה; "לצפות לרמה גבוהה מהרגיל של תנודתיות"

במסחר בחוזים על מדדי וול סטריט נרשמות עליות של 0.3%-1% ● הביטקוין טיפס היום מעל 19,000 דולר ● רונן מנחם ממזרחי טפחות: "חשוב מאוד לגלות זהירות. זו תקופת מבחן לשווקים"

עכו. בעיר טוענים ש־3,000 תושבים  עזבו בגלל ביטול הטבת המס / צילום: shutterstock

חוק עכו עבר בכנסת: 16 יישובים יקבלו הטבות מס

החוק מעניק לשורה של יישובים תוספת של 5% בהטבת המס והוא יהיה תקף למשך שנתיים ● ביולי 2018 קטנו ההטבות שקיבלו תושבי עכו לעומת השכנה נהריה והחוק של ח"כ מיכל שיר עבר גלגולים רבים עד לאישורו הערב

הפסל של השור מחוץ לבורסה של פרנקפורט / צילום: Michael Probst, Associated Press

אופטמיות לחיסון ומינוי ילן דחפו את וול סטריט: טסלה זינקה ב-7% לשיא, מניות התעופה המריאו

מניות הרכב החשמלי טסלה ו-NIO המריאו לרמת השיא ● אסטרה זניקה ואוניברסיטת אוקספורד דיווחו כי היעילות בחיסון שפיתחו לקורונה עלתה ל-90% ● הפעילות העסקית בארה"ב צמחה בנובמבר בקצב המהיר ביותר מאז מארס 2015 ● מרק רוכשת את חברת התרופות הפרטית אונקואימיון (OncoImmune) תמורת 425 מיליון דולר

עדיאל שמרון / צילום: תמר מצפי

מנכ"ל רמ"י עדיאל שמרון: "הדיבורים על מחסור בדירות מוגזמים"

שמרון אמר את הדברים במסגרת כנס פסגת הנדל"ן 2020 ● עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמר כי "ההישגים שהיו מנת חלקנו בבלימה של מחירי הדיור הולכים ומתכרסמים"

ברלין בצל הקורונה / צילום: Kay Nietfeld/dpa via AP, AP

גרמניה מבקשת מתושביה: בודדו עצמכם לפני הנסיעה למשפחה בחג המולד

חג המולד הוא מועד המפגש השנתי העיקרי של משפחות בגרמניה, ולעתים הפעם היחידה במהלך השנה שבה הן נפגשות בהרכב מלא ● ראשי מדינות המחוז של גרמניה הסכימו ביניהם ביממה האחרונה על שורה של צעדים זהים שיאומצו במהלך החג

ניר שאול / צילום: יח"צ

איש העסקים ניר שאול רוכש את השליטה באירומיד

החברה החדשה תעסיק כ-80 עובדים ותהפוך לחברה השנייה בגודלה בישראל עם מחזור מכירות של 100 מיליון שקל ● הקבוצה נערכת להתמודדות במכרזים ביטחוניים שצפויים לצאת בשנה הקרובה, ובהם התמודדות על מערכת הקשר הבאה של משטרת ישראל, צה"ל ופיקוד העורף

שטרות דולרים / צילום: עינת לברון

לאומי: נוצרה רמת תמיכה טכנית משמעותית סביב 3.34 שקלים לדולר

קובי לוי, ראש דסק אסטרטגיית שווקים בבנק לאומי: השקל צפוי להיסחר מול השקל בשער ממוצע של 3.30-3.40 שקלים עד סוף 2021 תוך מגמת התחזקות הדרגתית מול הדולר