גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שרירות שרירי השררה

חוקי צה"ל אמורים לעלות בקנה אחד עם עקרונות משפט פלילי וכבוד האדם וחירותו

התעללות היא מעשה מגונה מאין כמותו, והתעללות בפקו*ד - מקל וחומר. בצבא, המפקד הוא כל יכול וחיתיתו על פקודיו רבה. החיילים סרים למרותו ולפקודתו של מפקדם לכל דבר וענין. הוא שולט באימוניהם, בהכשרתם, בשנתם ובכל אורחות חייהם. על פי המפקד יישק דבר. רובנו חווינו את מרותו של המפקד במהלך תקופת הטירונות ואחריה וחלקנו חווינו אותה גם כמפקדים על אחרים. כגודל המרות, כך גודל האחריות.

כתבה על כך נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, כהאי לישנא: "מאפיין מובהק של התעללות הוא מצב שבו הקורבן מצוי בעמדת נחיתות או ביחסי תלות כלפי מי שמבצע בו מעשים פוגעניים. פער הכוחות והמעמדות בין בעל השליטה והסמכות לבין מי שהוא חסר יכולת התנגדות, מותיר את הקורבן ללא הגנה מפני ניצול לרעה של הכח המצוי בידי בעל הסמכות". לעיתים מזומנות מאבד החייל הפקו*ד את כבודו בפני מפקדו (את כבוד האדם שלו) ככל שהדבר מידתי בנסיבות הצבא והיררכיותו, אך לכלל אובדן צלם אנוש אסור שהדבר יגיע.

חיילים היינו, מילואים חווינו וטרטורים ידענו. גם על התעללויות שמענו, אך ככל שנקפו השנים וככל שהתבגרנו, כך קיווינו שאלה פסו מן העולם. צה"ל הקשיח את יחסו ואת הסתייגויותיו מטרטורים ושבעתיים מהתעללויות. לכן קשים כל כך דיווחי הימים האחרונים בדבר מסכת של התעללויות והשפלות של חיילים על רקע קבלת דרגת סמל ביחידת השריון הצה"לית.

מאז ומעולם התייחס חוק השיפוט הצבאי מתשט"ו 1955 (חש"צ) בחומרה יתירה להתעללות. סעיף 65 שבו קובע, כי "חייל שהכה חייל הנמוך ממנו בדרגה... או שהתעלל בהם אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים. חייל שהתעלל בחייל אחר (שאיננו נמוך ממנו בדרגה - פ.ר.), דינו - מאסר שנתיים. ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דין המתעלל - מאסר שבע שנים". זאת ועוד, גם התעמרות גרידא לעבירה תחשב, כך מלמדנו סעיף 67 לאותו חוק: "חייל שהשתמש לרעה בסמכותו כלפי פקודו, דינו - מאסר שנה אחת; נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר שלוש שנים".

החומרה היתרה של עבירות אלה נובעת משררת המפקד. בל יהין מפקד להתעלל בפקודיו, ואם יהין - מאסרו בראשו. מאורעות הימים האחרונים או גילויי הימים האחרונים בענין זה מחייבים תשומת לב תקיפה של רשויות הצבא כלפי המתעללים למיניהם. כח מופרז הוא סכנה לבריות ולפ*קו*דים. איסור ההתעללות והשימוש הקלוקל בשררה (בסמכות הפיקודית) היא מנשמת אפו של צבא העם והיא מחוייבת בחינוך "דרך הראש" ו"דרך הרגליים" גם יחד. שרירות שרירי השררה מוקצה מחמת מיאוס.

החייל הנפגע מהתעללות רשאי (וצריך) להתלונן על כך בפני הרשויות החוקרות בצבא (מצ"ח) ובמקרים מתאימים תעמוד לו גם עילת תביעה נזיקית של פיצויים כנגד המתעלל על תקיפה וכל כיוצא באלה מרעין ובישין. אמנם, חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) מסייג וקובע, כי "אין המדינה אחראית בנזיקים על חבלה שנחבל אדם ועל מחלה או החמרת מחלה שנגרמו לו בתקופת שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי" (אירועים אלה אמורים להיות מכוסים על ידי "חוק התגמולים"), אך מקום שחוק התגמולים איננו חל - יכול שתחול האחריות הנזיקית.

עבירת ההתעללות אופיינית לנסיבות של היררכיו*ת ותלותיו*ת. מכאן חומרתה. זוהי עבירה ספציפית, ממוקדת, ברורה יחסית, "צבאית" מסוגה והולמת דין פלילי רצוי. שונה בתכלית הינה העבירה האמורפית - גם היא עבירה "צבאית" מסוגה - שהיא "התנהגות שאינה הולמת", אותה אזכיר להלן.

התנהגות שאינה הולמת

גם עבירה זו של התנהגות שאינה הולמת, היא מסימני התקופה האחרונה. בבג"ץ שנדון לאחרונה הורה בית המשפט להחמיר את כתב האישום כנגד מג"ד וחייל שהואשמו בהתנהגות שאינה הולמת בעקבות ירי שביצע החייל, בהוראת המג"ד, לעבר פלסטיני שהיה במשמורת, כפות ומכוסה עיניים. התנהגות שאינה הולמת הינה עבירה קלה או "קלילה", שאינה יאה לנסיבות האמורות לעיל, אליבא דבית המשפט העליון.

עבירה "חש"צית" זו איננה הולמת קוד פלילי, שבו רצוי לכבד את הכלל ש"אין עונשין אלא אם כן מזהירין" ו"האזהרה" צריך שתהיה קונקרטית, כדי להבדיל בבירור בין המותר והאסור. התנהגות שאינה הולמת הינה עבירה בעלת רקמה פתוחה ובלתי קונקרטית בעליל. אין לה מידה ואין לה שיעור. בעניין זה היא דומה במשהו לעבירה אמורפית אחרת, שלא בתחום הצבאי, שעלתה לכותרות והיא "הפרת אמונים" (פרשת ש*ב*ס). אין זה רצוי שהחוק הפלילי ה"אזרחי" או ה"צבאי" (להבדיל מהמשמעתי) יכללו עבירות פרומות כגון דא, שאין בהן את האזהרה הנחוצה במשפט הפלילי. זוהי מסוג העבירות העלולה לסחוף אל תוכה סוגים שונים, מגוונים ובלתי מוגדרים דיים של התנהגויות, כשהמימד הבולט המאפיין אותן הוא כשל התנהגותי מערכתי, שאינו הולם בעל דרגה בכירה בצה"ל. הדגש מושם לא על עצם המעשה, אלא על הכשל הפיקודי, כשמטרתו להגן על הרמה והתדמית המקצועית והערכית של המערכת הצה"לית, כשחובת המפקד לשמש דוגמה ומופת לפקודיו.

עבירה זו היא אחת מן הקלות מבין העבירות המנויות בקוד הפלילי הצבאי והרשעה בגינה איננה נרשמת ברישום הפלילי ואינה כרוכה בהשלכה לעתיד. הערך המוגן העומד מאחוריה הוא בעיקרו משמעתי צבאי והעבירה ייחודית למערכת הצבאית. אין ללמוד ממנה על מסוכנותו של מבצעה לחברה (להבדיל אלף אלפי הבדלות מעבירת ההתעללות). בהיעדר צורך להגן על החברה מפני מבצעה של עבירת התנהגות בלתי הולמת, נותר רישומה של עבירה זו במסגרת הצבאית בלבד, ואינו עובר למרשם הפלילי (בדומה לעבירת ההתעללות, לא עלינו).

עינינו הרואות כי לצבא יש חוקים וכללים משלו, אמות-מידה מיוחדות לו, אך הן אמורות לעלות בקנה אחד עם עקרונות יסוד של משפט פלילי ושל כבוד האדם וחירותו. ואכן כך הדבר, אם כי יש ליישם אותו באופן ראוי והולם ככל דבר חקיקה באשר הוא ובמקרים מתאימים גם לאכוף את מלוא חומרת הדין על המתעללים, שלא רק שהתנהגותם בלתי הולמת, אלא היא גם פלילית, שררתית ושרירותית.

* עו"ד פנחס רובין הוא ראש משרד גורניצקי, והוא ו/או לקוחותיו עשויים להיות בעלי עניין בתכנים המוזכרים בטורו.

עוד כתבות

ישי דוידי / צילום: איל יצהר

פימי מכרה למוסדיים 16% מג'י וואן בתמורה לכ-85 מיליון שקל

העסקה משקפת דיסקאונט של כ-2% ● הקרן תמשיך להחזיק בכ-50% ממניות החברה ● העסקה משקפת לג'י וואן שווי חברה של כ-530 מיליון שקל

בשנה החולפת הרחיב בית המשפט העליון את החבות בגין הפצת לשון הרע / צילום: תמר מצפי

משתלם לתבוע? שני שליש מתביעות לשון הרע מתקבלות או מסתיימות בפשרה; הפיצוי הממוצע: עשרות אלפי שקלים

לפי הנהלת בתי המשפט, ברוב תביעות לשון הרע מקבל התובע פיצוי: 48% מהתביעות שהדיון בהן הסתיים בשנה החולפת, התקבלו באופן מלא או חלקי ו-18% הסתיימו בפשרה ● מומחי משפט: "בעידן של רשתות החברתיות, המגמה בבתי המשפט היא חיזוק ההגנה על שמו הטוב של אדם"

עופר גרוסקופף/  צילום: שלומי יוסף

העליון מבהיר את מגבלות הפטור ממס לעולים חדשים ותושבים חוזרים

בפסק דין חדש מבהיר ביהמ"ש העליון כי הפטור ממס למשך 10 שנים שניתן לעולה חדש או תושב חוזר על הכנסות מנכס מניב בחו"ל, חל רק ביחס להכנסות פסיביות מנכסים בחו"ל, ולא ביחס להכנסות אקטיביות, שתלויות במיקום הפעילות ולא במיקומו של הנכס

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

כפיר חן מונה לראש מינהל המכס ברשות המסים

חן כיהן בשנים האחרונות כראש מינהל משאבים והון אנושי ברשות המסים ● הוא יחליף בתפקיד את אבי ארדיטי

תלייה של שלטי תעמולה בבחירות האחרונות. הופך להיות שגרה / צילום: Associated Press, Sebastian Scheiner

בעצם, הבחירות מעולם לא הסתיימו והקמפיין נמשך כבר שנה: הסוקרים כבר מוכנים, הפריימריז כנראה ייעלמו

על רקע המשבר הקבוע בין כחול לבן לליכוד, נראה כי המגרש הפוליטי מעולם לא הפסיק להתכונן לבחירות • היועצים הבכירים מרגישים שרגע האמת שוב מגיע, הסוקרים כבר מועסקים במשרה מלאה ע"י המפלגות, והרשימות צפויות להיקבע הפעם ללא בחירות פנימיות

דוכן עיתונים בברלין. גוגל מנסה לחתום על הסכמים ישירים עם מערכות העיתונים
צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

גוגל ופייסבוק יפצו בעשרות מיליוני אירו כלי תקשורת בצרפת ובבריטניה מדי שנה

לאחר שהפסידה בהליך משפטי בצרפת, גוגל חתמה על הסכם זכויות יוצרים שבמסגרתו תפצה כלי תקשורת בעבור השימוש בתוכן שלהם ● בין העיתונים: "לה מונד", "לה פיגארו" ו"ליברסיון" ● מעבר לתעלה: גם פייסבוק תשלם מיליוני ליש"ט למו"לים

יו"ר נמל אשדוד אורנה הוזמן-בכור / צילום: איל יצהר

אושרה הארכת כהונתה של יו"רית חברת נמל אשדוד אורנה הוזמן-בכור

הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות אישרה את הארכת כהונתה של הוזמן-בכור בשנתיים נוספות ● לאחר הארכת כהונתה היא צפויה להיות יושבת הראש לתקופה הארוכה ביותר מאז הקמת חברת הנמל ב-2004

רמי לוי / צילום: יונתן בלום, גלובס

נאמן אי.די.בי בחר ברמי לוי לרכישת ישראייר

בדוח שהעביר הנאמן עו"ד אופיר נאור לבית המשפט, הוא מבקש לאשר את הצעת חברת בי.ג'י.איי לרכישת ישראייר ● לוי הציע לשלם 75 מיליון שקל במזומן לצד הקצאת מניות עבור מלוא מניות ישראייר

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

הקואליציה דוהרת לבחירות, אבל הקיצוץ בשכר השרים והח"כים נבלם, והגירעון יגדל ב-9 מיליארד שקל

יוזמות של האוצר להפחתות והקפאות שכר לנבחרי ציבור עומדות לרדת לטמיון • אחת טורפדה בידי השר אלקין, חברו של כ"ץ למפלגה, והובילה לעימות חריף בין השניים • היוזמה השנייה נראית קלושה מרגע לרגע לאור המצב הפוליטי

מכשיר של חברת מיקרונט / צילום: יח"צ

מיקרונט: הזמנה סדרתית למצלמת ה-SmartCam של החברה

ההזמנה, הינה בהיקף של 1,000 יחידות ובסך כולל של כ-1 מיליון שקל

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

נתניהו: עוד לא מאוחר מדי, אפשר לעצור את ההידרדרות לבחירות

לדברי ראש הממשלה, גנץ נגרר אחרי לפיד ובנט מסיבות אישיות ● נתניהו התעלם בדבריו מדרישת כחול לבן להעביר תקציב בהתאם לסיכומים בין המפלגות ● גנץ בתגובה: "הפיגוע הכלכלי שאתה עושה באזרחי ישראל בזמן שמגפה כלכלית, רפואית וחברתית משתוללת, מראה שאיבדת את זה"

אבו מאזן/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

ישראל העבירה לרשות הפלסטינית את כספי המסים שהיא גובה עבורה

מדובר בכספים המכונים כספי סליקה, בסך של 3.768 מיליארד שקל ● הכספים הועברו לאחר שיו"ר הרשות אבו מאזן החליט לסגת מהחלטתו הקודמת ולהסכים לקבלם

בועז כץ, ערן בן שושן ואלון אלרואי, מייסדי ביזאבו / צילום: ביזאבו

קרן אינסייט הובילה השקעה של 138 מיליון דולר בחברת ביזאבו הישראלית

ביזאבו מפתחת טכנולוגיה לכנסים והתמודדה עם ביטול הכנסים הפיזיים בגלל מגפת הקורונה ● למרות זאת, החברה הצליחה להגדיל את השווי פי ארבעה בשנה וחצי בזכות מוצר לכנסים וירטואליים שפיתחה בתוך שלושה שבועות ● חלק מההשקעה שימשה לרכישת אחזקות של בעלי מניות קיימים

נחום ויוסי ביתן. למכור מזון כשר בדובאי / צילום: רמי זרנגר

בזמן שנחום ביתן נאבק על הרשת שייסד, בנו רוצה להקים מסעדות באמירויות

וגם התוכנית החדשה של ויזה לתמיכה בעסקים קטנים ● השיחה

התקנת מערכת הבדיקה בטכניון / צילום: רמי שלוש

"הביוב הוא ספר פתוח": הטכנולוגיה שמאפשרת לזהות קורונה בדגימת ביוב

חברת קנדו פיתחה בדיקות ביוב כדי לזהות ריכוזי קורונה ● בימים אלה יצא לדרך פיילוט בשיתוף משרד הבריאות

בני גנץ ובנימין נתניהו בהצבעה לפיזור הכנסת / צילום: דני שם טוב - דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזורה

מערכת הבחירות לכנסת ה-24 שיצאה לדרך מלווה במתחים קשים בקרב כל סיעות הבית ● רע"מ נמנעה מלתמוך בהצעת החוק של יש עתיד לפיזור הכנסת: "היציאה לבחירות לא תשרת את הציבור הערבי שלנו" ● לפיד: "בממשלה הזו אין מבוגר אחראי" ● אמסלם: "זה ישראל לפני הכל?"

החיסון של חברת "ביונטק" ופייזר / צילום: אתר החברה

תחילת הסוף? בריטניה אישרה לשימוש את חיסון הקורונה של פייזר

המדינה הראשונה בעולם המערבי שתחסן את תושביה מפני נגיף הקורונה תהיה בריטניה ● 40 מיליון מנות מהחיסון של פייזר וביונטק כבר נרכשו, והן יחולקו תחילה לאוכלוסיות בסיכון מרבי מהנגיף

יאיר לוינשטיין, אלטשולר שחם / צילום: איל יצהר, גלובס

אלטשולר שחם פורשת מהמירוץ לרכישת הלמן אלדובי

הפרישה, "לאור התארכות המשא ומתן והמידע אודות מגעים שמקיימת הלמן אלדובי עם מציע נוסף" ● אלטשולר שחם: "המחיר המוצע על ידי המציע השני איננו משקף את שוויה של הלמן אלדובי"

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה  / צילום: ענבל מרמרי

"בשוק ההון אנו מוודאים שיפעלו רק שחקנים שמצייתים לחוק"

עיצומים כספיים בגובה של 850 אלף שקל הוטלו על חברת אול-יר ובעל השליטה והמנכ"ל שלה, יואל גולדמן ● ענת גואטה: "אני רואה בחומרה הצהרה לפיה אין בכוונת חברה לעמוד בהוראות החוק ולעכב פרסום דוח רבעוני למשקיעים"

סניף יינות ביתן. בעיגול: נחום ביתן / צילום: שוקה כהן, רמי זרנגר

הפלונטר של ביתן הולך ומסתבך: "הלוואות סודיות" מ-2017 חושפות את עומק הבור

לגלובס נודע כי הלוואות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים מאנשי עסקים פרטיים מוכיחות כי ההסתבכות התזרימית ביינות ביתן החלה כבר לפני שלוש שנים ● שלמה רודב, היו"ר שמינו הבנקים, מתייחס לכספים כהלוואת בעלים, שכן נחום ביתן הזרים חלק מהם לחברה באמצעות חברה בבעלותו