גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ארץ קולטת טייקונים

מילצ'ן לא לבד: התיקון הידידותי לפקודת מס הכנסה יעודד רבים וטובים לעלות ארצה

לפני כשנה הקים מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, צוות בראשותו לבחינת האפשרות להפוך את מדינת ישראל למרכז פיננסי בינלאומי. בהקשר זה שוחחתי בזמנו עם אריאב, ובהמשך כתבתי אליו ביוני 2008 "מכתב עידוד", בו ציינתי כי בתחרות הקיימת בין מדינות העולם על כיסם ועל תושבותם של אילי-הון יש לישראל יתרון מובנה בולט. היתרון נעוץ ביהודי התפוצות הפזורים על פני תבל. לרובם ככולם של אותם יהודים ישנה פינה חמה בלב כלפי ישראל. עם קצת דירבון ושום שכל, ניתן יהיה לפתות חלק מהם להשתקע בישראל, ותהיה בכך ברכה גדולה לכלכלה, לכלכלתנו. הוספתי עוד כהנה וכהנה עצות קונקרטיות.

ואשר קיוויתי (שנים קיוויתי ושנים הטפתי לכך מעל כל במה) - בא. תיקון פקודת מס הכנסה מספר 168 הביא בכנפיו בשורה לעולים חדשים המתלבטים אם לעלות לישראל. ככל שהעולה הפוטנציאלי עשיר יותר, הוא מוגבל יותר בתנועותיו "התושבותיות", מחמת אימת המס שיושת עליו. יש אילי-הון ה"שבויים" בידי יועציהם הפיננסיים ויועצי המס. אלה מערימים, כרגיל, קשיים והסתייגויות אין-ספור המונעים את עלייתו של לקוחם לישראל ואת ריחוקו מהם. כדי לפצח את טבעת היועצים (לעתים, יועצי אחיתופל), השכילה רשות המסים לנסח תיקון ידידותי לפקודת מס הכנסה, שאפילו היועצים הזרים (מטעמים זרים) לא יכלו להתנכל לו. על-פי הדין החדש יחסית, והמבורך, עולה חדש שלא היה תושב ישראל במשך 10 שנים (ובתנאים מסוימים די ב-5 שנים), יהיה פטור ממס בישראל על הכנסותיו מחו"ל, ויימנע ממנו החיכוך עם רשויות המס משך אותן "10 שנים טובות".

במהלך חבלי הלידה של "חוק העולים" הבטחתי לקברניטי המס כי אעשה נפשות לעולים חדשים. ידעתי כי החוק יעודד רבים וטובים לעלות ארצה. "ידעתי", אך לא שיערתי עד כמה תהיה היוזמה מוצלחת. ההצלחה היא מעל למשוער. אותם עולים חדשים ממילא רצו לעשות עלייה, אך היה צריך את "מגע הקסם המיסויי" כדי להפוך את הרצון למציאות. החוק הצליח, כאמור, מעל למשוער - והביא בכנפיו (תרתי-משמע) שורה ארוכה ומשובחה של עולים חדשים. ארנון מילצ'ן איננו הסנונית הראשונה וודאי לא האחרונה - הוא רק היחיד שהסכים לוותר על צנעת פרטיותו ולספר בדבר עלייתו ארצה, למען ייראו גם אחרים בתפוצות כי טוב. אם למילצ'ן טוב, אולי גם יועציהם "יישברו" ויסכימו?

יבואו על הברכה ביחס לחקיקה מועילה ונבונה זו (אם כי לא מושלמת) מוביליה ומולידיה, הלא הם יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים, יחד עם סמנכ"ליו וכן ראשי משרד הקליטה. לכל אלה היה החזון והיתה הנחישות להגשים את "שיבת הבנים לגבולם".

התנהלויות רגולטוריות בלתי ראויות

מעת לעת אני מנצל טור אישי זה כדי להתריע על התנהלות בלתי ראויה של רשויות שונות, תוך השפלת האזרח, ביושו, עיוות דינו עד כדי משפח (ולא משפט).

שוו בנפשכם מעשה אליגורי בסיטואציה הזויה (האומנם הזויה?) בה השית רגולטור על נילון עיצומים כספיים כבדים. טרם השתת העיצומים הכספיים מסר הרגולטור לאותו נילון מכתב, ובו פירט את עיקרי עמדתו שהצדיקו לטענתו את הקנס האזרחי הכבד.

באותו מכתב ציין הרגולטור בפני הנילון את זכותו להגיב על כך בכתב בתוך 10 ימים, שאם לא כן יבולע לו ויוטלו עליו קנסות אזרחיים משמעותיים. הנילון סבר כי הוא נהג כשורה וכי אין זה ראוי ונכון להטיל עליו עיצומים כספיים (בוודאי לא כבדים), וביקש חיש-מהר מפרקליטו להידבר עם המוסד הממלכתי ולנסות להסדיר את הנושא.

פנה הפרקליט לרגולטור, נפגש עם אחד מנציגיו הבכירים, הסביר בקווים כלליים ביותר כי המיוחס לנילון איננו נכון בעליל, וביקש ליתן את תגובתו הכתובה והמפורטת (על-פי הזכות המוקנית לו), ולאחריה להיסוב עם אנשי הממסד כדי לשכנעם ולהגיע איתם לעמק השווה, ככל שיהיה בכך צורך. על כך השיב לו הרגולטור מיניה וביה, כי עדיף לוותר על תשובתו הכתובה של הנילון ולהסכים לעיצומים ולסנקציות רגולטוריות נוספות.

פרקליט הנילון השתאה ושאל בדחילו ורחימו, כלום אין זה יותר הגיוני ליתן תחילה את תשובתו הכתובה והמפורטת של הנילון המוכיחה את ניקיון-כפיו, ורק אחרי כן להגיע להידברות אם יש צורך בסנקציות, ואם כן - מה טיבן. השיב לו נציג הרגולטור בנימוס אך בתקיפות, כי הנילון רשאי בוודאי לממש את זכותו להשיב בכתובים על הכוונה להשית עליו עיצומים, אלא שבכך נוטל על עצמו הנילון סיכון ממשי ביותר, שהמגעים בינו לבין הרגולטור הופכים להיות פורמליים, ובתור שכאלה הם צפויים ככל הנראה לפתיחה בחקירה פלילית על מעללי הנילון (כביכול).

האיום בצבץ מבין השיטין. ליתר דיוק, האיום בלט בבחינת: "או שתגיעו איתי להסדר מניח את הדעת כבר בזמן הקרוב - או שככל הנראה תיפתח חקירה פלילית, אשר תקבל פרסום ברבים, תפגע במוניטין הפירמה ותבאיש את ריחה, וגם אם תסתיים החקירה בלא כלום - היא תגרום במהלכה לנזקים קשים לנילון, מעצם החקירה ומעצם פרסומה ברבים." כך.

הפרקליט לא האמין למשמע אוזניו, למרות ששמר על ארשת נינוחה ולבבית, ואילו הנילון פירפר תחת המגף המאיים של חקירה פלילית פוטנציאלית ומיידית.

הייתכן כדבר הזה במדינתנו הנאורה? במדינת חוק?

ובכן, בזמנו היו אירועים כגון דא חזון נפרץ ברשות המסים, אך לא עוד. קמה צעקה גדולה אצל מומחי המס למיניהם כנגד התופעה הנלוזה, ובעקבות דברים אלה נוסחה מגילת זכויות הנישום, בה נקבע בסעיף 7 כדלקמן: "ככלל מצווים עובדי המס שלא להקשות ולהתנות את הטיפול האזרחי בשומתך בהליכים פליליים כלשהם. עם זאת, הם רשאים להביא לידיעתך כי לממצאים בתיקך עלולות להיות השלכות במישור הפלילי".

ומאז שקטה רשות המסים 40 שנה (פחות). לעבדכם הנאמן היה חלק בלתי מבוטל בניסוחה של מגילת זכויות הנישום ובסעיף 7 שלה. ברור אפוא שכדברים המקוממים האלה לא אירעו ברשות המסים. הייתכן שאירעו במוסד ממלכתי אחר? גבירותיי ורבותיי הקוראים, כדברים האלה אירעו גם אירעו. רק לאחרונה אירעו, וביתר קיצוניות. הנישום לא העז ליתן את תשובתו הכתובה ("הפורמלית") - ונאנס להגיע להסדר עם הרגולטור, תוך נשיכת שפתיים. כחלק מההסדר עם הנילון צויין כי התנהגותו לא היתה פלילית (ללמדכם שהאיום בחקירה פלילית היה, לעניות דעתי, "נגישתי" ו"סחטני").

לא למותר להזכיר בהקשר זה את הוראות סעיף 428 לחוק העונשין בדבר עבירת סחיטה באיומים: "המאיים על אדם בכתב, בעל-פה או בהתנהגות, בפגיעה שלא כדין בגופו, בחירותם, ברכושם, בפרנסתם, בשמם הטוב או בצנעת הפרט שלהם או מאיים לפרסם ... דבר הנוגע לו... או מטיל אימה על אדם בדרך אחרת, הכל כדי להניע את האדם לעשיית מעשה או להימנע ממעשה שהוא נאלץ לעשותו...".

האיסור לעשות שימוש באיומים הוא גם נחלתו של המשפט האזרחי. כך פסק בית המשפט העליון בעניין שפיר נ' אפט, כי בהקשר לאיום בנקיטה בהליכים פליליים נקבע לא אחת כי איום כזה יש בו משום כפייה, והוא נותן בידי מי שהתקשר עקב האיום זכות לבטל התחייבותו. "התקשרות בעקבות איום לפנות למשטרה ולנקוט הליכים פליליים נוגדת את האינטרס הציבורי, שאין הליכים פליליים צריכים לשמש נושא להסדרים כספיים ולמסחר בין אדם לחברו." אמירה זו יפה גם לגבי רשויות הממשל בישראל.

עקיפת הסניגור והעצמת האיומים

האירוע אותו הזכרתי (ומיתנתי) דלעיל כלל בחובו אלמנט פסול נוסף. כזכור, היה זה פרקליטו של הנילון אשר טיפל מטעמו מול הרשות הרגולטורית. והנה, בשלב מסוים נותק הקשר בין הפרקליט למוסד הממלכתי. הרגולטור עקף את הפרקליט וניהל את המגעים, את הכפייה ואת האיומים ישירות מול הנילון ללא הפילטר של הפרקליט המייצג.

"על ראש הרשות הממלכתית" בוער הכובע בעניין זה. היא חטאה לכללי האתיקה, ובתחבולות עשתה לה מלחמה ואיומים מול הנילון המאוים והמבוזה. "אל תבלבל אותי עם עובדות", התריסה הרשות הממלכתית כלפי הנילון (במילים אלה או אחרות). "שלם את הקנס והעיצומים הכספיים לאלתר - פן יבולע לך".

הנילון נאנס לשלם. נאלץ לשלם. אויים לשלם. נסחט לשלם. ושילם.

מדינת ישראל, המאה ה-21.

עוד כתבות

המפקחת על הבנקים, חדוה בר והממונה על רשות התחרות, מיכל הלפרין / צילום: כדיה לוי, יוסי זמיר, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

"בעיות ממשיות": פסק הדין על מיזוג אגוד חשף תמונה מטרידה של מפת התחרות בבנקים

עיון בפסק הדין של ביה"ד לתחרות שאישר את מיזוג מזרחי טפחות ובנק אגוד מלמד כי השופט קיבל חלק מהטענות של רשות התחרות לגבי בעיות מהותיות בתחרות בתחום וקבע כי יש להן בסיס ● רשות התחרות לא תערער ותאפשר את המיזוג

Eyal Lifschitz / צילום: עופר וקנין, הארץ

הקרן הישראלית שהפכה לאחת המשקיעות הדומיננטיות במדעי החיים

קרן הון הסיכון פרגרין, שהוקמה ב-2001 ע"י האחים איל ובועז ליפשיץ ומפעילה כיום את חממת אינסנטיב, גייסה קרן רביעית בסך 115 מיליון דולר ● לפי דיווחים שלה, עד היום החברות שהשקיעה בהן עשו אקזיטים בסך 2 מיליארד דולר

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Tom Nicholson, רויטרס

יומיים לבחירות בבריטניה: בוריס ג'ונסון מנסה בכל הכוח להימנע משערוריות של הרגע האחרון ומבטיח שהברקזיט קרוב

בניסיון להימנע מטעויות של הרגע האחרון, ג'ונסון הציג מצע כלכלי שמרני דל שקורא להעלות את הפנסיות, להגדיל את מערכת הבריאות ולהקפיא את שכר הלימוד באקדמיה • ובעוד שהשמרנים מובילים ב–10% בסקרים, האסטרטגיה של יועציו היא להזהיר את השמרנים מפני שאננות של הרגע האחרון

ראש עיריית תל אביב רון חולדאי בהשקת מערך ההסעים החדש, "נעים בסופ"ש" / צילום: איל יצהר, גלובס

מיזם התחב"צ בשבת הוא סיפור הצלחה. כנראה שזה פחות מתאים לנהגי המוניות

ראשי העיריות המפעילות את "נעים בסופ"ש" , שירות הנסיעות החינמי בגוש דן בשבת, קיבלו השבוע מכתב התראה שבו נטען כי השירות החדש שהם מספקים מסב נזק כלכלי לנהגי המוניות ופוגע בשוויון של תושבים דתיים ומסורתיים

ננסי פלוסי/צילום: רויטרס  Joshua Roberts ,

הדמוקרטים: נתמוך בהסכם סחר חדש לאמריקה הצפונית, במקום נפט"א

המשמעות: ממשל טראמפ קיבל את דרישות הדמוקרטים בתחומי הגנת הסביבה, הגנה על זכויות עובדים, אכיפה ותקנות לקביעת מחירי תרופות ● תמיכת הדמוקרטים תעניק ניצחון גדול לטראמפ: השגת תחליף לנפט"א היתה אחת מהבטחותיו המרכזיות במערכת הבחירות לנשיאות

דורון גרסטלר, מנכ"ל פריון / צילום: תמר מצפי

מניית פריון זינקה מעל -7% בעקבות דיווח על שיתוף-פעולה בתחום הפרסום הדיגיטלי

חטיבת הפרסום שלה, אנדרטון, חתמה על הסכם לשת"פ בלעדי עם TVadSync, מהמובילות מארה"ב בניתוח נתוני צפייה בטלוויזיה

אלן דאבקין / צילום: יוסי כהן

עוד בנק השקעות זר פותח נציגות מקומית: סטיפל האמריקאי נכנס לישראל

אלן דאבקין מונה למנכ"ל הסניף החדש בישראל של הבנק ● על הכוונת של הגוף האמריקאי נמצא תחום עסקאות הרכישה ומיזוגים בישראל

עבודה מהבית / צילום: shutterstock

להקים עסק? הנשים בארה"ב מעדיפות זכיינות

לנשים יש נציגות בולטת כזכייניות בעסקים של שירותים לילדים, שירותים לעסקים, טיפול בקשישים, נסיעות ונדל"ן

מרכז ביג באירופה / קרדיט צילום: ביג

ביג רוכשת מרכזים לוגיסטיים בסרביה ומנהלת מו"מ לרכישת הקניון שבנתה אביב ארלון במדינה

חברת הנדל"ן המניב ממשיכה להרחיב את פעילותה בסרביה ותשקיע כ-43 מיליון אירו בשלוש עסקאות חדשות

המבנה לשימור ברחוב רוטשילד-55/ צילום: איל יצהר

הגיע הזמן לחשוב לא רק על מתחמים לפיתוח אלא גם על מתחמים לשימור

צפיפות המגורים הממוצעת בברצלונה גבוהה פי ארבעה מהצפיפות הממוצעת בירושלים ובת"א, אבל מי אמר שמרכזי הערים רחובות והוד השרון חייבים להתנהג כמו ברצלונה?

אבי כץ / צילום: יונתן בלום

רשות ני"ע הטילה קנס מינהלי של 300 אלף שקל על קרן הגשמה

הרשות קבעה כי הקרן הציעה לציבור "ניירות ערך בשותפויות הקבוצה ללא תשקיף, בניגוד לחוק ניירות ערך וכן בניגוד לפטורים שנקבעו בחוק לחובת פרסום תשקיף"

הנשיא טראמפ. / צילום: רויטרס Kevin Lamarque

נקודת האל-חזור: הדמוקרטים הציגו שני סעיפי אישום נגד טראמפ

יו"ר ועדת המשפט של בית הנבחרים: "אנו חייבים להבהיר: אף אחד, אפילו לא הנשיא, אינו מעל החוק" ● סעיף האישום הראשון: הנשיא ניצל לרעה את סמכויותיו ● סעיף האישום השני: הנשיא ניסה לשבש הליכי חקירה של בית הנבחרים ● תהליך האימפיצ'מנט צפוי להסתיים עד סוף השנה; משפט טראמפ בסנאט – בינואר

לוגו: האח הגדול

HOT שידרו פורנו בערוץ "האח הגדול" - במה יפוצו הצופים?

הפיצוי - במסגרת פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד HOT, בעקבות מחדל שבו באמצע שידורי ערוץ "האח הגדול" שודר בטעות סרט פורנו, ועברו מספר דקות עד שהתקלה תוקנה

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

ועד עובדי מגה מאיים לנטוש את החנויות ולסכל את המגעים למכירת הסניפים

גורמים בוועד מגה מאיימים לקרוא ל-3,200 עובדי הרשת לנטוש את החנויות אם נחום ביתן יחתום על מזכר הבנות למכירת יותר מעשרה סניפים ● מהלך כזה יהיה מנוגד להבנות שהושגו מול הנהלת הקבוצה, הוועד ויו"ר ההסתדרות רק בחודש שעבר

אדם נוימן / צילום: שאטרסטוק

אדם נוימן שוקל למכור את הפנטהאוז שלו במנהטן

לפי דיווח של "בלומברג", נוימן שכר משרד תיווך כדי למצוא קונה לפנטהאוז באזור פארק גראמרסי ● מדובר בשתי יחידות דיור, שנרכשו בכ-28 מיליון דולר ב-2017 ואוחדו לדירה אחת

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

רגע לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה ובגלל הסולבנסי: כלל ביטוח תנפיק מניות

דירקטוריון החברה אישר בחינת דילול בעלי מניותיה הקיימים על מנת לשפר את יחס כושר הפירעון של החברה לפי הוראות הסולבנסי 2 ואולי לסייע לה לשוב בעתיד ולחלק דיבידנדים לאחר שנים ארוכות של עצירת דיבידנדים

תלמידים, סטודנטים / צילום אילוסטרציה: תמר מצפי

מכון אהרן נגד המל"ג: "הנתונים מוטעים, הפערים בין המגזר היהודי לערבי רק גדלו"

חוקרי מכון אהרן במרכז הבינתחומי טוענים כי המדדים שהמל"ג מציג מוטעים, ובפועל הפערים ברמת ההשכלה בין המגזר הערבי ליהודי מעמיקים ● המל"ג: "שיעורם של הסטודנטים הערבים בתואר ראשון עלה מכ-10% ב-2010 לכ-18% ב-2019. אנחנו גאים על כך"

שאול מרידור, ראש אגף תקציבים, שי באב"ד, מנכ"ל האוצר, משה כחלון, שר האוצר / צילום: רפי קוץ, יונתן בלום

כך נולד דוח המבקר על הגירעון, וכך הוא רוקן מתוכן

ההתרחשויות המלאות בשנה האחרונה, שנחשפות כאן, מציגות תמונה קשה באוצר ומשרד שהנהלתו אינה מתפקדת באופן מלא כבר כמעט שנה • ישיבות שבוטלו, ניסיונות יצירתיים לעכב את חשיפת הגירעון והאשמות בין פקידים בכירים • האוצר: מדובר ברכילות זולה

סמסונג סאני / צילום: יחצ

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה בסאני יבואנית סמסונג

לדברי העובדים, המשבר בסאני נגרם נוכח מבוי סתום וגרירת רגליים של ההנהלה במשא-ומתן להסכם קיבוצי ראשון בחברה, תוך ביזוי מתמשך של נציגות העובדים וניסיונות להכשיל את התאגדותם בהסתדרות

נדב פרסמן - מקאן תל אביב /צילום: תמר מצפי

במקאן בונים את ההנהלה מחדש ומציגים את "מקאן 2025"; אמיר וייס ודן אלעזרי ישמשו כמשנים למנכ”ל

ל"גלובס" נודע כי מנכ"ל הקבוצה עמית משיח צפוי להודיע לעובדים על תוכנית אסטרטגית שכוללת שורת צעדים ארגוניים, לרבות מינויים חדשים בהנהלת הקבוצה וכניסה לתחומים חדשים, בהם עולם הדאטה ● נדב פרסמן ימונה למנכ"ל משרד הפרסום