גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית המשפט העליון מצמצם את ההגנה על דיירים מוגנים

קבע כי לאור השינוי במציאות הכלכלית והחברתית מאז חקיקת חוק הגנת הדייר, יש לפרש בצמצום את ההגנה שלו ■ לא תוכר "שרשרת מתמשכת" של דיירים מוגנים בנכס, אלא הורשה אחת בלבד של זכות הדיירות המוגנת

דיני הגנת הדייר ישנים נושנים, ומקורם עוד לפני הקמת המדינה. בעת חקיקתו נחקק חוק הגנת הדייר כחוק סוציאלי. התכלית שעמדה בבסיסו היתה להעניק הגנה לשוכר דירה חסר קורת-גג אחרת וחסר אמצעים.

הזמנים השתנו. המציאות הכלכלית והחברתית השתנתה עמם. כיום לא תמיד נשמר מאזן שכזה, שלפיו הדייר הנו הצד חסר האמצעים והראוי להגנה - שעה שבעל הנכס הוא ה"גביר", הצד החזק, שבאמצעות פגיעה בקניינו יש להגן על הדייר המסכן.

חוק ישן נושן

השינויים האמורים מובילים, כמובן, לשינוי באופן שבו מפרשים בתי המשפט את הוראות אותו חוק ישן נושן. אלה פחות חרדים מחוסר האיזון שבין בעל הנכס לבין הדייר. הם מודעים יותר לכך שדיירים רבים עושים בהגנת החוק קרדום לחפור בו, וזאת שלא לצורך.

בפסק דין חדש שיצא תחת ידיו של בית המשפט העליון מודגשת המגמה האמורה, ומובהר כי דיירים של נכסים לא יוכלו להרוויח מן ההפקר.

פסק הדין ניתן במסגרת הליך שנקט הכונס הרשמי במסגרת הליכי פירוק בית-החולים "ביקור חולים". הנכס הנדון הוא חנות שהיתה בבעלותו של בית-החולים, ושהחל משנת 1942 הושכרה בשכירות מוגנת למנוח אברהם שטוב ז"ל. שטוב הלך לעולמו בשנת 1987, ובנו רפאל, שניהל את החנות כבר משנת 1950, המשיך בניהולה עד לפטירתו בשנת 2003. לאחר פטירתו המשיכו אלמנתו ובתו של רפאל להחזיק בנכס וטענו למעמד של דיירות מוגנת בו.

בתובענה שהגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים, באמצעות עו"ד בני קמפנר ומעיין רוסמן, טען הכונס הרשמי כי עם פטירתו של רפאל אין לאלמנתו ולבתו זכויות כלשהן בנכס, וביקש לחייבן לפנותו ולשלם דמי שימוש ראויים בגינו, החל ממועד פטירתו של רפאל ועד למועד הפינוי בפועל.

השופט יוסף שפירא קבע כי הזכות לדיירות מוגנת עוברת בירושה פעם אחת ליורש קרוב, וכי לפיכך עם מותו של רפאל, שבא בנעלי אביו, חוזר המושכר לבעליו.

האלמנה והבת ערערו על פסק הדין, ובית המשפט העליון דחה עתה את ערעורן.

"הוברר לנו כי המדובר במאמץ להמשיך בדור שלישי בדיירות מוגנת שעבר זמנה ובטל קורבנה, הן במהות המשפטית הן בגדרי צדק", הבהיר השופט אליקים רובינשטיין. הוא קבע כי לא הוכח כי לאחר פטירתו של אברהם ז"ל שילם בנו רפאל דמי מפתח בגין הנכס - דבר שהיה הופך אותו ל"דייר מקורי" שזכויותיו בנכס עצמאיות ולא באו לו מכוח היותו "חליפו" של אביו המנוח, ואו-אז אלמנתו ובתו יכולות היו להיות "דיירות נגזרות" אחריו. לצד זאת בחן רובינשטיין את סוגיית הדיירות הנדחית על מנת להכריע בשאלה אם רפאל היה "דייר נגזר", ואם אלמנתו ובתו היו "דיירות נדחות".

זכות אחת בלבד

החוק קובע כי כאשר דייר מוגן הולך לעולמו לא יהיה אדם אחר לדייר מוגן, אלא אם התקיימו תנאים מוגדרים לכך. כאשר המדובר בנכס המשמש לעסק, הזכות לדיירות מוגנת בו עוברת בירושה פעם אחת בלבד, וה"יורש" נהנה ממעמד של "דייר נגזר".

החריג לכלל האמור, של הורשה אחת בלבד, מתקיים כאשר "היורש" של הדייר המוגן - בן-זוגו, ילדיו או יורשיו על-פי דין - עבד באותו העסק ביחד עם "הדייר המקורי" לפחות 6 חודשים סמוך לפטירתו, כאשר הוא מוסיף לעבוד בו וכאשר העסק דרוש לו לקיומו.

אלמנתו ובתו של רפאל ז"ל (הדייר הנגזר) טענו כי הן ניהלו את העסק ביחד עם רפאל במשך שנים רבות, שעה שאביו של רפאל, אברהם (הדייר המקורי), ניהל את העסק במקום אחר.

"נזכור: אבן הראשה הוא הדייר המוגן המקורי, במקרה דנא אברהם, ואין טענה של ממש שהמערערת 1 עבדה עם אברהם באופן שיקנה לה את ההגנה, וכך גם המערערת 2 כמובן", הכזיב רובינשטיין את תקוותן של האלמנה ושל הבת למצוא את ישועתן בטענה זו. "המסכת העובדתית היא כי המערערת 1 לא עבדה עם אברהם והיא אינה יורשתו, והמערערת 2, גם אם נראה אותה כיורשת על-פי דין... לא עבדה עם אברהם בעסק, וכל הצגה אחרת היא מלאכותית", הוסיף. לדידו, גם התנאי של היות העסק "דרוש לקיומם" של יורשים לא הוכח על-ידי האלמנה והבת.

בקובעו כן דחה רובינשטיין את טענת האלמנה והבת שלפיה הזיקה, אותה יש לבחון בהקשר זה, היא בין "הדייר הנדחה" לבין "הדייר הנגזר" (במקרה זה, רפאל) - ולאו דווקא לבין "הדייר המקורי" (אברהם). על-פי רובינשטיין, לו טענתן היתה מתקבלת, היה בכך כדי ליצור "שרשרת מתמשכת של דיירים, המוגנים לפי חוק הגנת הדייר, באופן שאינו מתיישב עם השכל הישר וההגינות". בהקשר לכך הוא אזכר את הפסיקה, שלפיה חוק הגנת הדייר לא נועד על מנת לאפשר שרשרת אינסופית של דיירות, אלא "הורשה" אחת בלבד. החריג לכך הוא "היורש הנדחה", אך אף זאת בתנאי שהוא ממלא אחר התנאים שמציב לכך החוק.

מלצר הסתייג

"התוצאה שחותרות אליה המערערות אינה עולה בקנה אחד עם המגמה בפסיקה לפרשנות מצמצמת להוראות חוק הגנת הדייר", כיוון רובינשטיין מן הפרט אל הכלל. הוא אזכר דברים שנקבעו על-ידו ושלפיהם, לאור השינויים שחלו במציאות הכלכלית והחברתית בישראל מאז חקיקתו של החוק, יש מקום לפרשנות מצמצמת של ההגנה שהוא מעניק לדיירים. "הדיור המוגן הוא תופעה בת זמנים עברו, והדעת נותנת כי תלך ותחלוף מן העולם", הוסיף ואזכר.

משקבע כי האלמנה והבת אינן דיירות מוגנות בחנות, לא ראה רובינשטיין לדון בטענתן שלפיה יש להעניק להן סעד מן הצדק. המדובר בסעד שבית המשפט מוסמך להעניק, ולסרב לתת צו פינוי, חרף קיומה של עילה לכך, אם הוא שוכנע כי בנסיבות העניין לא יהיה צודק להעניק את סעד הפינוי. "סעד זה נתפס כתרופה יוצאת דופן... שפניה בעיקר אל הנסיבות האישיות של הנוגע בדבר, ואשר באה לאפשר התחשבות מיוחדת במצבים קשים היכולים לנבוע מן היישום הפורמלי והאוטומטי של הדין", הסביר. נסיבות חריגות שכאלה לא נמצאו לו במקרה דנן.

בעוד השופטת אסתר חיות הסכימה לחלוטין עם קביעותיו של רובינשטיין, ביכר השופט חנן מלצר לסייג את הצטרפותו לקביעותיו בהצעה להותיר את השאלה אם הזיקה הנדרשת כאמור היא בין "הדייר הנדחה" לבין "הדייר המקורי", כקביעתו של רובינשטיין - או שמא בין "הדייר הנדחה" לבין "הדייר הנגזר", כטענת האלמנה והבת. (ע"א 10308/06).

עוד כתבות

רועי ונונו, מנכ״ל ובעלי ג׳מבו סטוק / צילום: ניצן גור

כך ג'מבו סטוק הישראלית מנסה לטרפד את הכניסה של ג'מבו היוונית לישראל

חברת ג'מבו סטוק, שמפעילה עשר חנויות בישראל, הגישה התנגדות לרישום הסימן של ג'מבו היוונית בישראל ● על אף שהוקמה ב-2015, ג'מבו סטוק הישראלית לא רשמה את הסימן המסחרי שלה ברשם החברות

אכיפה משטרתית לפני כניסת יום כיפור בתל אביב / צילום: Corinna Kern, רויטרס

בעקבות פרסום "גלובס": המשטרה שינתה את טפסי הקנסות שתוכל לגבות גם מאזרחים זרים

"גלובס" חשף כי מדינת ישראל מתקשה מאוד לאכוף קנסות מינהליים ופליליים נגד אוכלוסיית הזרים מאחר שהפרטים המזהים בדוח לא מאפשרים זיהוי נכון שלהם ● כעת המשטרה שינתה את הטפסים הישנים וגביית הקנסות מאזרחים זרים מתאפשרת

השרים גנץ ופרץ ובהעברת סוללת כיפת ברזל לצבא ארה"ב / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

מסירה ראשונה של כיפת ברזל לצבא ארה"ב בעסקה בשווי 300 מיליון דולר

מדובר בסוללה אחת מתוך שתיים שימסרו לפי הסכם בין משרד הביטחון למשרד ההגנה האמריקאי ● הסוללה הבאה תימסר תוך כמה שבועות

גיא פרג / צילום: יחצ

המרוץ לרכישת השליטה בדסק"ש: גם אספן של רוני צארום בוחנת את העסקה

מניית דסק"ש זינקה 40% ביומיים על רקע מכירת השליטה הצפויה על ידי כונסי הנכסים שמונו בידי ביהמ"ש ● המכשול המרכזי ברכישת השליטה בחברה - חוק הריכוזיות

ראובן קפלן, מנכ"ל פסגות, וועידת שוק ההון של גלובס / צילום: איל יצהר, גלובס

לאחר זמן קצר בתפקיד: קובי סבן פרש מניהול פסגות גמל ופנסיה

הוא הודיע היום על פרישתו המיידית "עקב נסיבות אישיות, שאינן קשורות לפסגות בשום צורה" ● סבן נבחר לתפקיד ביולי השנה

צוותי רפואה במחלקת הקורונה התת קרקעית בשיב"א נערכים לקבלת מטופלי קורונה / צילום: Maya Alleruzzo, Associated Press

זעקת הפנימאים: "צריכים להתחנן לתנאים שיאפשרו לנו להילחם במלחמת הישרדות, שלא רואים את הסוף שלה"

מנהלים של מחלקות פנימיות בבתי חולים קיימו הערב מסיבת עיתונאים שבה הזהירו מההשלכות של דרישות הממשלה מהם ● פרופ' אבישי אליס: "מה שמוסתר מעיני הציבור זו הירידה הדרסטית של יכולת בתי החולים לטפל בחולים השגרתיים"

מתנדב בניסוי החיסון לקורונה של חברת מודרנה / צילום: Taimy Alvarez, AP

מודרנה בעדכון אופטימי: החיסון בטוח לשימוש במבוגרים

החברה פרסמה תוצאות מניסוי קטן, שבו נמצא שהחיסון מייצר אצל מבוגרים נוגדנים בכמות דומה לזו שנצפתה בצעירים ● כעת מחכה החברה לתוצאות הניסוי שבודק האם הנוגדנים הללו אכן מונעים הידבקות בקורונה

מטיילות עם מסכות בחומה הסינית / צילום: Andy Wong, Associated Press

שורה של מקרי דבר התגלו בסין. האם העולם צריך לדאוג ממגפה נוספת?

בחודש האחרון חלו בדבר כמה תושבים באזורים שונים בסין ונמצאו חולדות שמתו מהחיידק ● השלטונות הכניסו השבוע את אחד המחוזות לסגר והכריזו על מצב חירום ● כל הסיבות לפחד מדבר וכל הסיבות להירגע

תל אביב / צילום: גיא ליברמן, גלובס

מדד בועות הנדל"ן הגלובלי: "תל אביב יצאה מאיזון"

לפי המדד שמפרסם בנק UBS מחירי הדירות בתל אביב לא מאוזנים ומוערכים בהרבה מעבר לשוויים ● לפי "רמזור בועות הנדל"ן" שיצר הבנק, ת"א היא עיר צהובה - כלומר עדיין לא מוגדרת כבועה ● כך מדורגות שאר הערים הגדולות בעולם בהשוואה

בנימין נתניהו ובני גנץ / צילום: יהונתן סמייה, דוברות הכנסת

האם גם הפרטת חברות ממשלתיות תהפוך למחלוקת בין הליכוד וכחול לבן?

וועדת השרים להפרטה לא תדון מחר במתווה להפרטת התעשייה האווירית בגלל התנגדות שר הביטחון בני גנץ ● במקביל הודיע שר החקלאות אלון שוסטר על התנגדותו למכירת מקורות ייזום, חברת הבת של מקורות

נתב"ג בימי קורונה / צילום: מתן פורטנוי, גלובס

שיטת הבדיקות שנבחרה בנתב"ג - לא מהירה ולא יעילה

'שיטת הפולינג' (איגום) שאושרה לשימוש בישראל באוגוסט לא חפה מבעיות, הבדיקה עלולה להיות בעלת רגישות נמוכה יותר ולפספס חולים ● חשוב מכך, שיטת הפולינג מיועדת לימי שגרה, וברמת התחלואה הנוכחית היא לא יעילה, ובאופן כללי לא יכולה להתבצע כשאחוז החיוביים באוכלוסייה גבוה מ-5%

העימות הראשון בין ג'ו ביידן ודונלד טראמפ  / צילום: Patrick Semansky, AP

האם ביידן ינצח את טראמפ? הנתונים היבשים מדברים

נותרו עוד כ-6 שבועות לבחירות. האם טראמפ עדיין יכול לנצח? ● מנקודת מבט של חקר השיווק, נכון לרגע זה, זו תהיה משימה קשה במיוחד שתלויה בעיקר בשפנים שיוציא מהכובע

חכ מיקי זוהר  / צילום: לשכת עורכי דין

ח"כ זוהר: "מופע שנאה חסר תקדים"; ח"כ כמאל מריח: "למה מי אתה?"

במהלך הדיונים הליליים על חוק ההפגנות, כינה זוהר את נאומה של ח"כ רדיר כמאל "אחד הנאומים הדוחים והמגעילים ששמעתי בכנסת ישראל" ● בעקבות הסערה שעוררו דבריו כתב זוהר בטוויטר: בחרתי להביע את דעתי על הנאום המבחיל שהיא נשאה ואיני מתחרט על כך, יש לעשות סוף לקו הבזוי והמשתלח של יש עתיד וחבריהם"

מפגינים בבלפור לאחר הגבלת ההפגנות על ידי הממשלה / צילום: בן כהן, יח"צ

מאות מוחים בבלפור ובת"א נגד נתניהו אחרי אישור החוק להגבלת הפגנות

אנשי המחאה נגד רה"מ התכנסו ליד מעון ראש הממשלה ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ ● החוק המאפשר להגביל הפגנות בזמן הסגר עבר הלילה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, אך התקנות הקובעות זאת בפועל טרם אושרו: "כל זמן שנוכל, נתייצב מול המעון ונדרוש ממנו ללכת הביתה"

אייל שמיר, מנכ"ל אייסקיור / צילום: אייסקיור

אייסקיור מרחיבה את הסכם הפצה באסיה ל-20 מיליון דולר

החברה הודיעה על הרחבת הסכם ההפצה עם חברת טרומו, שכעת תפיץ את המוצר שלה גם בתאילנד ● אייסקיור פיתחה מכשיר לצריבה בהקפאה של גידולים סרטניים ושפירים

יאיר אבידן / צילום: רמי זרניגר, יח"צ

אחרי הבנקים: גם חברות כרטיסי האשראי רוקמות עם בנק ישראל מתווה לדחיית החזרי הלוואות צרכניות

אצל חברות כרטיסי האשראי מדובר ככל הנראה בתקופת דחייה של 3 חודשים, כשלחברות תינתן הזכות להחליט פרטנית אם הן מאריכות בעוד 3 חודשים

המתחם הסולארי באשלים / צילום: איל יצהר, גלובס

המדינה תחלק מענקים בהיקף 69 מיליון ש' לפרויקטים להפחתת זיהום

המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ומשרד האנרגיה השיקו את המקצה הרביעי של תוכנית המענקים להפחתת גזי חממה● מפעלי תעשייה, עסקים קטנים ובינוניים ורשויות מקומיות יזכו למענקים עבור השקעות לייעול צריכת האנרגיה שלהן

מחלקת קורונה בחניון בית החולים רמב"ם בחיפה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

מומחים לקבינט: הסגר לא בלם את המגפה, יש להאריכו

דוח פסימי של האוניברסיטה העברית והדסה: הסגר לא יעיל, ישנו קושי באכיפה, אין היענות להנחיות והתחלואה ממשיכה להתפשט בישראל ● מספר החולים הקשים צפוי להאמיר ליותר מ-1,000 חולים עד סוף סוכות ● בדוח עולה האפשרות כי ישנה תמותה מוגברת בשל ירידה בביצועי מערכת הבריאות

נוסעים בנתב"ג בתקופת הקורונה  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

עתירה נגד חברה שזכתה במכרז לביצוע בדיקות קורונה בנתב"ג: מציעה דגימות לא מדויקות במחירי הפסד

חברת פנגיה, שהפסידה במכרז, עתרה לביהמ"ש נגד זכיית "אומגה המכון להוראה מודרנית" ● בין היתר, נטען כי ההצעה הזוכה תשתמש במשאבים ציבוריים של ביה"ח רמב"ם ● אומגה: ההצעה שלנו עומדת בכל התנאים

בנימין נתניהו / צילום: אורן בן חקון, פול

גנץ לנתניהו בקבינט הקורונה: "אנחנו משגעים את הציבור"

שר הביטחון אמר את הדברים בתגובה להצעת ראש הממשלה להגביל את טווח היציאה מהבית ל-200 מטר בלבד ● בתגובה השיב לו נתניהו: "אתה לא תגיד לי מה אנחנו משגעים או לא משגעים. מותר לראות את הנתונים ולשנות את ההתייחסויות"