גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הסדר טיעון: סגן יו"ר אפריקה לא יורשע בשימוש במידע פנים

נדב גרינשפון, ששימש כסמנכ"ל ממורנד, מואשם במסירת מידע פנים בנוגע למו"מ לשיתוף-פעולה בין פוקס וממורנד ■ דובר אפריקה ישראל: "נדב גרינשפון ממשיך וימשיך לכהן בכל התפקידים בהם הוא מכהן היום"

נדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל, יודה במסגרת הסדר טיעון בעבירות של שימוש במידע פנים בפרשת "פוקס-ממורנד" - כך הודיעה הבוקר (ג') פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית משפט השלום בתל-אביב, עם הגשת כתב האישום כנגדו. ההסדר יוצג בפני בית המשפט עם קביעת מועד ראשון לדיון. עם זאת, ההערכה היא כי גרינשפון לא יורשע בפרשה.

גרינשפון, איש סודו של לב לבייב, ששימש כסמנכ"ל ממורנד בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, מואשם במסירת מידע פנים בנוגע למשא-ומתן לשיתוף-פעולה בין החברות פוקס וממורנד. על-פי האישום, המידע נמסר לאלון וגנר, בעל תואר בראיית חשבון ומינהל עסקים, ששימש באותה תקופה כמנהל תיקים בעל רישיון. בכתב האישום צויין כי בתקופה הרלוונטית ניהל וגנר תיקי השקעות בניירות ערך עבור הנאשם ובני משפחתו.

כתב האישום מתייחס לאירועים שאירעו בקשר לחברת פוקס, המעצבת ומשווקת מוצרי הלבשה ואופנה, וחברת ההחזקות ממורנד, שבעל השליטה בה הוא לב לבייב.

על-פי כתב האישום, בתחילת חודש נובמבר 2004 החלה פוקס במשא-ומתן עם ממורנד, שמטרתו הקמת רשת חנויות ברוסיה ובמדינות חבר העמים. במהלך המשא-ומתן דובר גם על הקצאה לממורנד ממניות פוקס וכן על מתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על-ידי ממורנד.

עוד צוין כי ביום 24.11.04 בשעה 14:17 דיווחה חברת פוקס, לראשונה, בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, כי היא מנהלת משא-ומתן עם חברת ממורנד לצורך הקמת רשת חנויות תחת המותג פוקס - ברוסיה ובמדינות חבר העמים.

הוסכם, כי אם המשא-ומתן יעלה יפה תוקם חברה אשר מניותיה יוחזקו על-ידי פוקס וממורנד בחלקים שווים, והיא תרכז את הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים. עוד הוסכם כי פוקס תקצה לממורנד 1,100,000 מניות רגילות של פוקס, המהוות כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, כנגד תשלום במזומן לפי שער של 2,750 אגורות למניה.

בנוסף, הוסכם כי פוקס תעניק אופציה לתקופה של 12 חודשים לרכישת 1,400,000 מניות רגילות נוספות של פוקס, שיהוו כ-10% מהון המניות המונפק והנפרע של פוקס לאחר ההקצאה, לפי שער של 3,850 אגורות למניה.

עוד נאמר בדיווח המיידי הראשון כי ההסכמות בין הצדדים מותנות בחתימת הסכם מפורט, אשר ינוסח לאחר שיגיעו הצדדים להסכמה וכן יקבלו את האישורים הנחוצים, הן בחברת פוקס והן מצדדים שלישיים ו/או כל רשות מוסמכת.

לאחר הדיווח המיידי הראשון הנ"ל בוצעה הפסקת מסחר של 45 דקות. שער מניית פוקס עלה ביום 24.11.04 בשיעור של כ-5.8% ולמחרת ב-4.3% נוספים, ובסך-הכל כ-10% עלייה בשער המניה.

מכתב האישום עולה כי המידע אודות המשא-והמתן בין פוקס לממורנד להקמת רשת חנויות ברוסיה, וכן המידע לגבי הקצאת מניות פוקס לממורנד ומתן אופציה לרכישה נוספת של מניות פוקס על-ידי ממורנד, מהווים, כל אחד מהם, מידע פנים כמשמעותו בחוק ניירות ערך.

בהמשך כתב האישום צויין כי ביום 9.12.04 דווחה פוקס בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה כי בהמשך לדו"ח המיידי הראשון מודיעה פוקס כי חתמה על מזכר הבנות עם ממורנד, המעלה על הכתב את העקרונות שהוסכמו עד כה. פרטי הדו"ח תואמים את מתווה העסקה כפי שדווח עליו בדיווח המיידי הראשון.

ביום 23.1.05 דווחה פוקס בדיווח מיידי כי בהמשך לדיווח מיום 9.12.04 חתמה, לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברה, על הסכם להקצאה פרטית של כ-10% ממניות החברה לממורנד, וכן הוענקה לממורנד אופציה הניתנת למימוש תוך 18 חודשים מהמועד הקובע, לרכישה על דרך של הקצאה של 10% נוספים מההון המונפק והנפרע של החברה. מחירי הרכישה והאופציה שדווחו הינם זהים למחירים הנקובים בדיווח המיידי הראשון.

מעת הדיווח המיידי הראשון ועד לסוף חודש פברואר 2005 עלה שער מניות פוקס בבורסה בכ-50%.

על-פי האישום, במהלך חודש נובמבר 2004 ועד סמוך לדווח המיידי הראשון ב-24.11.04 מסרו אנשי פנים שונים בפוקס ובממורנד את מידע הפנים שהיה בידם למקורביהם, ואלה רכשו מנית פוקס במהלך המסחר בבורסה, וזאת בהחזיקם במידע הפנים שנמסר לידיהם.

באישום הראשון הואשם מנהל התיקים אלון וגנר ברכישת מניות פוקס על בסיס מידע פנים על פרטי המשא-ומתן שקבל מנדב גרינשפון, סגן יו"ר אפריקה ישראל היום וסמנכ"ל בממורנד בתקופה הרלוונטית.

מכתב האישום עולה כי גרינשפון ניהל את המשא-והמתן עם חברת פוקס, מטעמה של חברת ממורנד. לפיכך הוא היה בהקשר למשא-ומתן זה איש פנים בחברות פוקס וממורנד. במסגרת השתתפותו במהלך המשא-ומתן עם פוקס נחשף גרינשפון לפרטי מידע הפנים. בימים הסמוכים לפרסום הדיווח המיידי הראשון התייעץ גרינשפון עם וגנר על מתווה העסקה נשוא המשא-והמתן דלעיל, ומסר לו על-פי האישום את פרטי מידע הפנים.

על-פי כתב האישום, וגנר, ביודעו את פרטי מידע הפנים, נתן בימים 21-24.11.04 הוראות לרכישה בבורסה של 28,321 ע.נ מניות פוקס בסכום של כ-772,000 שקל. מתוכן נרכשו בפועל 15,439 ע.נ מניות פוקס בסכום של 427,225 שקל.

בכך, נטען, עבר וגנר עבירה של שימוש במידע פנים. על-פי האישום, וגנר עשה שימוש במידע הפנים שקבל מגרינשפון (סעיף 52ד לחוק ניירות ערך) על-ידי עשיית עסקאות בנייר ערך של חברת פוקס, כאשר מידע הפנים מצוי בידו. כן עבר וגנר גם על הוראות שונות בחוק הסדרת העיסוק בניהול תיקי השקעות, שעל-פיהן מנוע יחיד בעל רישיון לרכוש ניירות ערך עבור עצמו ו/או בני משפחתו.

באישום השני הואשמה עוזרתו האישית של מנכ"ל פוקס הראל ויזל, רווית טל, במסירת מידע פנים על פרטי המשא-ומתן הנ"ל, לידיד העובד בחברת ניהול תיקים וכן לאביה. על-פי האישום, שניהם רכשו על בסיס המידע.

כתבי האישום הוגשו בידי ד"ר אילנה מודעי מפרקליטות מיסוי וכלכלה. חקירת הפרשה נערכה על-ידי מחלקת חקירות של רשות ניירות ערך.

עורכי דינו של גרינשפן, גיורא אדרת ונתי שמחוני, מסרוכי "כתב האישום מתייחס לכך שמידע הפנים עבר לוגנר במסגרת התייעצות בנוגע לעסקה. נדב התייעץ איתו על העסקה כחבר וכאיש שוק הון שניהל לו את התיקים, ובמסגרת ההתייעצות הזו בלבד נחשף וגנר למידע. השימוש במידע הפנים על-ידי וגנר לא נעשה בידיעתו של נדב.

"גם הפרקליטות הכירה בכך, כיוון שבכתב האישום הם לא מייחסים לנדב ידיעה שוגנר יעשה שימוש במידע, אלא כתב האישום משתמש בחלופה 'שהיה יסוד סביר להניח כי יעשה שימוש במידע הפנים'".

באשר להסדר הטיעון מסרו עורכי הדין כי בהתאם לסיכום עם הפרקליטות לא ניתן לחשוף את ההסדר עד להצגתו בפני בית המשפט. עם זאת הוסיפו: "אנו מקווים שעסקה זו תאפשר לנדב להמשיך ולכהן באותם תפקידים שהוא ממלא היום".

דובר אפריקה ישראל, רני רהב, אמר היום (ג') כי "נדב גרינשפון ממשיך וימשיך לכהן בכל התפקידים בהם הוא מכהן היום".

עוד כתבות

אמיר כוויית סבאח אל-אחמד אל-ג'אבר א-סבאח, / צילום: Mohammad Hamed, רויטרס

אמיר כווית הלך לעולמו בגיל 91; אחיו יירש את השליטה

סבאח אל-אחמד אל-ג'אבר א-סבאח מת לאחר מאבק ארוך במחלה קשה ● נוואף אל-אחמד א-סבאח ימונה כעת לאמיר כווית

יו"ר שלמה החזקות אסי שמלצר / צילום: אוראל כהן

שלמה החזקות במגעים לרכישת מחצית מתלמה תיירות

קבוצת שלמה דיווחה לבורסה כי היא מנהלת מו"מ ובדיקות נאותות לרכישת עד 50% מחברת תלמה נסיעות ותיירות ● משבר הקורונה בלם את הנפקתה הצפויה של תלמה, שבשוק העריכו את השווי שלה ב-500 עד 600 מיליון שקל

מתפללים מחוץ לבית הכנסת ביום כיפור בבני ברק / צילום: Oded Balilty, AP

מועצת חכמי התורה של ש"ס: לסגור את בתי הכנסת, תפילות בחוץ בלבד

לאחר פנייה של יו"ר ש"ס אריה דרעי, מועצת חכמי התורה פרסמו הוראה חד משמעית לסגור את בתי הכנסת: "על כל אחד ואחד להתחזק בכל כוחו לשמור ולהקפיד על כל הנחיות הבריאות אחת לאחת" ● מנגד, בציבור החרדי האשכנזי יש פילוג ומחלוקות עם הרשויות

מפגינים עולים אל הכנסת / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

"הפנימו והבינו, זה קרב על חיינו": אדלשטיין ואוחנה בנסיון להבהיר את ההנחיות

שר הבריאות, יולי אדלשטיין, השר לביטחון פנים, אמיר אוחנה וממלא מקום המפכ"ל, מוטי כהן, ערכו מסיבת עיתונאים חריגה במרכז תל אביב ● בהצהרות עצמן לא נמסר מידע חדש, אך השלושה נאלצו להתמודד עם הפגנה קולנית במחאה על הזכות להפגין

בני גנץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

לאחר הפצת סרטונים: שר הביטחון גנץ הורה להוציא חיילים מאזורי הפגנות

ההנחייה של שר הביטחון הגיעה לאחר פרסום סרטונים שבהם נראות מפגינות גוערות במילים קשות בחיילים שסייעו לשוטרים

אדם עם מסכה הולך ליד קניוני עזריאלי בתל אביב / צילום: Corinna Kern, רויטרס

מומחים ממליצים למל"ל: מסעדות ייפתחו רק כשיהיו פחות מ-100 נדבקים ביום

צוות המומחים של פרופ' אלי וקסמן ממכון ויצמן, המייעץ למל"ל, הציג היום לממשלה אסטרטגיית יציאה, שכוללת שישה שלבים ומאותת שהחזרה לשגרה תהיה ארוכה ● ההקלות לא יחלו לפני שמספר המאובחנים היומי יפחת מ-2,000 ליום, ומערכת החינוך בכיתות ה' ומעלה תושבת לחודשיים נוספים

המרינה בהרצליה / צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

המאבק על המרינה: מירי רגב דוחפת, גילה גמליאל מנסה לבלום

חופי הים התיכון נמצאים תחת מכבש לחצים גובר ● תוכנית שנדונה השבוע במינהל התכנון להקמת שש מעגנות חדשות לכלי שייט ברחבי ישראל, עשויה לצמצם את המרווח עוד יותר ● שרת התחבורה מנסה לקדם את המהלך בעקבות פנייתם של מספר ראשי ערים, השרה להגנת הסביבה מציגה את המחיר הכבד והכפול שישלמו אזרחי ישראל

יולי אדלשטיין, לאחר התפטרותו מתפקידו כיו"ר הכנסת / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

אדלשטיין: קבינט הקורונה יאריך את הסגר בשבועיים נוספים לפחות

לדברי שר הבריאות אין שום סיכוי שהסגר יוסר בעוד שבוע וחצי לאחר שמחת תורה, כפי שטענה הממשלה בתחילה ● הממשלה צפויה היום להעביר חוק שיגביל את ההפגנות, על אף שהן נערכות באוויר הפתוח

מנכל בזק דודו מזרחי / צלם: רונן טופלברג

בזק בחרה בנוקיה כספק המרכזי לפרויקט הסיבים האופטיים

נוקיה תספק לבזק את הפתרון הטכנולוגי להפעלת רשת ה-GPON החדשה שהיא מקימה בימים אלה

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

ירוק בוהק בתל אביב: ת"א 35 עלה ב-1.5%, ת"א 90 קפץ ב-2.8%

העליות הקיפו את כל המגזרים ● מדד הביומד בלט בעלייה של 4.9%, מדד הבנקים עלה ב-0.9%, מדד ביטוח הוסיף 1.6% ומדד נפט וגז התקדם ב-2.8% ● אבוג'ן המריאה 43%, דלק קפצה 8% ● הדולר נחלש ב-0.2% ל-3.459 שקלים

דונלד טראמפ נגד ג'ו ביידן / צילום: Associated Press

המומחית שמסבירה: זה מה שביידן וטראמפ צריכים לעשות הלילה בעימות

למה למועמדים גבוהים יש גם סיכוי גבוה יותר לנצח בעימות? ● מדוע חשוב לביידן ולטראמפ לשדר מרץ? ● ומה מחיר הרצון להיראות צעירים יותר? 'המדריך לטראמפיסט' מארח את מומחית העימותים, פרופ' צפירה גרבלסקי ליכטמן בכדי להבין איך לצפות בעימות הנשיאותי הראשון ● האזינו

בניין Beirut Terraces, ביירות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

האייקון של ביירות: כמה עולה דירה במגדל החדש של בירת לבנון

כמו בתל אביב, גם בבירת לבנון אדריכלי-על בינלאומיים מתכננים מגדלים לעשירים ● מחיר של דירה בבניין Beirut Terraces עומד על 2.1 מיליון דולר ● מדור אדריכלות חדש 

רה"מ נתניהו בשיחת וידיאו עם עצרת האו"ם / צילום: צילום מסך מאתר האו"ם

נתניהו באו"ם: לפלסטינים אין זכות וטו על יחסי ישראל והעולם הערבי

במסגרת נאום וידאו מול עצרת האו"ם, אמר ראש הממשלה נתניהו כי "אני מחכה שהפלסטינים יהיו מוכנים ואקיים איתם מו"מ על בסיס תכנית טראמפ"

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בכ-50 מ' ש' נגד סלקום: שידלה דיירים להדליף פרטי התקשרות של כל הבניין שלהם

לפי הבקשה, הדייר אותו משדלת סלקום להדליף את פרטי ההתקשרות מקבל בתמורה הטבה בסכום של כ-1,000 שקלים ● בשיחה שהוקלטה וצורפה כתמליל אמרה מנהלת המכירות כי "זה משהו שאנחנו עושים בכל הארץ"

שילוט בתחנת דלק של דלק ישראל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

התמורה תלך לבנקים: קרן ארבל תזרים 450 מיליון שקל כנגד מחצית ממניות דלק ישראל

לאחר השקעתה צפויה הקרן של אמיר הסל וגבי לב לפעול להשבחת חברת תחנות הדלק ולהנפקתה בבורסה, והיא צופה תשואה שנתית של כ-15% ● מניית קבוצת דלק צנחה ב-87% מתחילת השנה, והאג"ח שלה נסחרות בתשואות זבל של עד 90%

הנשיא טראמפ בסוף מסיבת עיתונאים בגן הוורדים בבית הלבן ביום שני / צילום: Evan Vucci, Associated Press

כשנותנים ל"מלך החובות" ופושט רגל סדרתי לנהל מעצמה

אין תחום בחוק האמריקאי שנהנה מהקלות מס רבות ופתלתלות כמו הנדל"ן ● זה מצוין עבור הנשיא דונלד טראמפ, ששקוע בחובות של מאות מיליונים, ולבני משפחתו, שמעורבים בעסקאות נשק חובקות עולם; הרבה פחות לארה"ב עצמה, ששיקולים אלה סביר שמשפיעים על מדיניותו

למידה מהבית / צילום: שאטרסטוק

ראשי האוניברסיטאות: השנה האקדמית תיפתח באופן מקוון בלבד

ועדת ראשי האוניברסיטאות הודיעו כי "כשמצב התחלואה יאפשר זאת, נחזור ללמידה במתווה המשלב לימודים בכיתות במקביל ללמידה מקוונת"

הנשיא טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן ביום בו פורסם התחקיר  / צילום: Carolyn Kaster, Associated Press

עסק ביש: התחקיר של ה"ניו יורק טיימס" גנב לטראמפ את ההצגה

11 שנה הנשיא לא שילם פרוטה ● במשך שנתיים הוא שילם 750 דולר, 10% מן המס של מורה בבית ספר יסודי ● 24 שעות לאחר שחגג את מועמדות השופטת השמרנית איימי קוני בארט כמחליפתה של רות ביידר גינסבורג, שומות המס גנבו לו את ההצגה ● 35 ימים לבחירות, הנשיא בצרות

עידו סוסן, מנכ"ל חברת דרייבנטס / צילום: דורון לצטר

AT&T הודיעה: ליבת הרשת שלנו תהיה מבוססת על דרייבנטס הישראלית

דרייבנטס פיתחה פתרון תוכנה שיחליף את רשתות התקשורת הקיימות ● המנכ"ל עידו סוסן: "העסקה מוכיחה גם למי שפקפקו במודל הרשת המבוזרת, כי הענן שלנו משתלם יותר ומציע אפשרויות מגוונות יותר"

מליאת הכנסת / צילום: אורן בן חקון, פול

בדרך ללילה לבן בכנסת: חוק הקורונה יאושר בקריאות שנייה ושלישית

לפי תיקון החוק שנעשה בוועדת חוקה שהכינה את פרטיו, החוק אמור היה להיכנס לתוקף כבר בחצות הלילה בכפוף לאישורו בכנסת