גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איך מפקחים בבריטניה, ארה"ב וקנדה על עבודת הפרקליטות?

וינשטיין ולדור עדיין חלוקים בנושא הקמת גוף ביקורת על עבודת הפרקליטות, אך אם היוזמה תצא לבסוף לפועל, ישראל לא תהיה המדינה הראשונה בעולם המערבי שמקימה גוף כזה

הדיון שהתקיים ביום ראשון השבוע בלשכת היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בנושא הקמת גוף ביקורת על פרקליטות המדינה, נמצא כבר בשלביו האחרונים. אין עדיין סיכומים על כל הפרטים, אבל המתווה הכללי הולך ומתגבש.

וינשטיין, התומך במהלך של הקמת גוף ביקורת, איננו רואה בכל הפרטים עין בעין עם פרקליט המדינה, משה לדור, ואולם הפער בין השניים קטן בהרבה מזה שהיה לפני חודשים אחדים, כשהדיון הציבורי בנושא הקמת גוף ביקורת הוצת.

אם אכן תגיע היוזמה לידי סיום, אזי בניגוד להצהרתו של לדור, ישראל לא תהיה המדינה הראשונה בעולם המערבי-דמוקרטי המקימה רשות עצמאית לבקרה על עבודת התביעה הכללית.

גוף שכזה פועל זה כ-15 שנה בבריטניה, ומזה 10 שנים הוא קיים במתכונת של רשות עצמאית, ולא כמחלקה פנימית בתוך רשויות התביעה - כך עולה מסקירה בינלאומית שערכו אנשי המכון הישראלי לדמוקרטיה פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד גיא לוריא, בדו"ח שפירסמו בשבוע שעבר.

השניים קוראים להקים בישראל גוף, שסמכויותיו יהיו רחבות יותר מאלה של גוף מקביל לנציבות תלונות הציבור על שופטים - המתכונת שבה בחר וינשטיין - ולמנות מבקר לפרקליטות, שיהיה רשאי גם ליזום בדיקות משלו.

מצד אחד, בריטניה היא המדינה היחידה שבה פועל גוף פיקוח על עבודת הפרקליטות, במתכונת דומה לזו הנבחנת בישראל. מצד שני, המשפט הישראלי תמיד הלך לאורה של המולדת הישנה, ומבנה המוסדות המשפטיים מושתת במידה רבה על הירושה מתקופת המנדט הבריטי. כך שהליכה ישראלית לאור התקדים הבריטי, גם בהיבט הבקרה על עבודת התביעה, לא תהיה עניין מפתיע במיוחד.

"משרד המבקר על שירות התביעה של הכתר", כותבים קרמניצר ולוריא, "מגיש לתובע הכללי דו"ח שנתי בדבר הפעלת שירות התביעה של הכתר. הרשות הזו אינה בודקת באופן סדיר את תלונות הציבור על פרקליטים. תלונות אלה מוגשות באופן סדיר למערכת התביעה עצמה, המפעילה את הדין המשמעתי באופן פנימי.

"המבקר עצמו ממונה על-ידי התובע הכללי ומקבל את משכורתו מהפרלמנט. המבקר ממנה בעצמו את צוותו ומגיש דו"ח שנתי לתובע הכללי, שמצדו נדרש להציגו בפני הפרלמנט".

לדברי קרמניצר ולוריא, "המבקר אינו מוגבל למעשה בביקורתו. כל שנקבע בחוק בהקשר זה הוא שהמבקר יבדוק את פעולת התביעה ויגיש על כך דו"חות שנתיים. הביקורת בפועל כוללת בחינה של תיקי תביעה, ביקור בבתי משפט ועוד.

"הדגש במדיניות הביקורת הוא על תוצאות פעולות התביעה בממשק עם יתר שחקני מערכת המשפט הפלילי: נתבעים, סנגורים, נפגעי עבירות ועדים. הביקורת כוללת איסוף של עדויות ממקור ראשון על פעולות התביעה. הדו"חות כוללים הערכות כלליות תקופתיות על כל היחידות בתוך שירות התביעה של הכתר וכן הערכות בנושאים מסוימים".

בין ההערכות הכלליות שמספק מבקר התביעה הבריטי ניתן למצוא בחינה של איכות ההחלטות בדבר הגשת כתבי אישום, בחינת שיעורי ההצלחה בבתי המשפט - בארץ אמורה בחינה כזו להסתיים בציון "מעולה", נוכח שיעורי ההרשעה המקובלים - ואת רמת השירות שמקבלים נפגעי עבירות ועדים.

כך, למשל, בדו"ח לשנים 2008-2009 נבדקה מעורבותם של נפגעי עבירות ועדים במשפטים פליליים, בשילוב גופי ביקורת על המשטרה ועל בתי המשפט. נמצא כי בכ-228 אלף משפטים שהתקיימו בשנים 2007-2008, היו רשומים כ-300 אלף עדים שאינם שוטרים או עדים מומחים. ואולם רק כמחצית מהם הופיעו להעיד, 39% הופיעו למשפט ולא העידו, וכ-11% לא הופיעו למשפט.

ועדות בדיקה עצמאיות

שתי מדינות נוספות, ששיטת המשפט שלהן קרובה לזו הישראלית, ושנבדקו במחקר, הן ארה"ב וקנדה.

"אין בקנדה מוסד שכל תפקידו לבקר את התביעה הפלילית", מצאו חוקרי המכון, "הדגש בקנדה הוא על עצמאות התביעה הפלילית. התובע הכללי בקנדה הוא שר המשפטים, וככזה הינו דמות פוליטית. אף שהוא חבר בממשלה, התובע הכללי עצמאי לחלוטין מן הממשלה בכל הנוגע לתפקידיו בתחום הפלילי".

הביקורת על התביעה הכללית בקנדה נעשית אם כן בעיקר על-ידי בתי המשפט. עם זאת, התובע הכללי אחראי בפני הפרלמנט, וחייב לענות לפרלמנט על שאלות בנוגע לאישומים פליליים. שאלות כאלה מופנות רק אחרי סיום הטיפול בתיק.

התובע הכללי עצמו אינו מחליט על הגשת אישומים, ובדרך-כלל נמנע מניהול תיקים לאור היותו דמות פוליטית. עם זאת, הוא מפקח על מנהל התביעה הפלילית ועל התובעים הכפופים לו.

ב-2002 נפסק כי לשכות עורכי דין רשאיות לפעול נגד פרקליטים ממשרדי התובע הפלילי שמפרים את כלליהן. הלחץ הציבורי הביא לכך שהשקיפות בפעולות התובעים הכלליים הולכת וגוברת, וכיום הם מפרסמים את עיקרי מדיניות התביעה שלהם.

גם בארה"ב, כמו אצל שכנתה מצפון, אין מערכת פיקוח מסודרת על עבודת התביעה, הן ברמה המדינתית והן ברמה הפדרלית. מידה מסוימת של פיקוח מובנה קיימת באמצעות שיטת המינויים, היוצרת אחריות של הממונה כלפי הממנה.

במישור הפדרלי, התובע הפלילי המחוזי ממונה באופן פורמלי על-ידי נשיא ארה"ב, באישור הסנאט. למעשה, המועמד למשרה זו מוצע על-ידי הסנאטורים מהמדינה הרלבנטית. במישור המדינתי, התובע הפלילי המחוזי והמדינתי ברוב המדינות נבחר אישית בבחירות על-ידי הציבור.

עם זאת, קובעים קרמניצר ולוריא, "הן לגבי התובע במחוזות הפדרליים הן לגבי התובע המחוזי המדינתי, הביקורת על התביעה הפלילית חלשה במיוחד, והתובעים נהנים מעצמאות רבה ומשיקול-דעת רחב".

לדבריהם, מתקיים בארה"ב דיון ער בסוגיית הביקורת על הפרקליטות. "רבים טוענים כי בעשורים האחרונים גבר כוחם של התובעים ביחס לנאשמים, ורבו המקרים של פעולות בלתי ראויות מצד פרקליטים. בתי המשפט כמעט שאינם מתערבים בהחלטות בלתי ראויות של התובע הפלילי, ולשכות עורכי הדין אינן מטילות סנקציות על פרקליטים של התובע המחוזי".

אחת ההצעות העולות בארה"ב למנגנוני בחינה של עבודת התביעה היא הקמת ועדות בדיקה עצמאיות שיורכבו משופטים, תובעים וסנגורים. ועדות אלה יוכלו לחקור תלונות נגד תובעים פליליים, להטיל עונשים במידת הצורך, לערוך ביקורות יזומות של תיקים בבתי משפט ולפרסם את הממצאים.

סכנת פוליטיזציה

הדיון הציבורי בישראל, יש לציין, איננו מתמקד בשאלות הנוגעות לסכנת הפוליטיזציה של הפרקליטות. עיסוק בהיבט הזה היה לפני כשנה, כשהתעורר דיון ציבורי אגב יוזמתו של שר המשפטים יעקב נאמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, תוך הצדקות העוסקות בשיטת האיתור והמינוי של היועץ ושל פרקליט המדינה.

הבעיה האקוטית שעמה יתבקש להתמודד מנגנון הפיקוח, יהיה אשר יהיה, היא הכוח המוסדי העצום האצור בידה של התביעה, והעובדה שבמידה רבה - ובפרט לאור שכיחותם של הסדרי הטיעון במשפט הפלילי הישראלי - גורלו של חשוד נתון בידיו של תובע ולא של שופט.

עוד כתבות

ישראל צריכה למנות צאר כלכלי חזק / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

פרשנות: קבלו צ'ק של 500 שקל - הנקודה שבה נתניהו צודק וכל הכלכלנים טועים

אף כלכלן סביר מהזרם המרכזי לא יסכים להגיד מילה טובה על מהלך של חלוקת צ'קים להמונים, אבל כוחו של המהלך שביצע נתניהו הוא בכך שיש לו הצדקה ערכית

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

סימני השאלה סביב בדיקות הקורונה וגיוס ההון החריג בזמן המשבר: השבוע בהייטק

המדינה עומדת להשיק תוכנית סיוע לתעשיית ההייטק - האם צריך לסייע לסטארט-אפים ברוטשילד? ● מה חושבים בקרן בלאמברג על תעשיית הפינטק בזמן המשבר, ולמה משרד הבריאות הקפיא את ההסכם עם מיי הריטג' ● מה קרה השבוע בהייטק

סר קיר סטארמר / צילום: AP

בריטניה: מנהיג חדש נבחר ללייבור; "מזדהה ותומך בציונות"

תהליך הבחירה לתפקיד התנהל בצל משבר הקורונה בממלכה המאוחדת, וחוסר שביעות בציבור מהמהלכים של הממשלה בראשות בוריס ג'ונסון ● סר קיר סטארמר יחליף בתפקיד את ג'רמי קורבין

גבי שוחט: בענף הבניה הקורונה היא לא כח עליון - כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מי מכר 6 דירות בלבד במרץ, ודילמת שכר הדירה. כותרות הנדל"ן

אחרי שמכר את אלעד מגורים, יצחק תשובה מכר השבוע מגרשים ב-400 מיליון שקל לקבוצת חג'ג' ● באוצר הציתו השבוע סערה בענף הנדל"ן כשקבעו שהקורונה לא נחשבת ככוח עליון, בינתיים ● ויחסי משכירים שוכרים עלו לדיון נוקב כמעט בכל מקום ● סיכום שבועי מורחב

מתחם לבדיקות קורונה בהאנוי, וייטנאם / צילום: Hau Dinh, AP

הגרף היומי - בין האנוי לבני ברק: וייטנאם צפופה וענייה, איך יש בה אפס מתים מקורונה?

עד כה, נראה כי במשאביה המוגבלים, מצליחה וייטנאם להתמודד עם מגפה עולמית שהובילה מערכות בריאות בעולם לסף קריסה

מרטין סורל מנכ"ל WPP/ צילום: רויטרס

תחרות הפרסום "אריות קאן" לא תתקיים השנה

לאחר התפרצות הקורונה הודיעו המארגנים על דחיית התחרות לאוקטובר - היום התקבלה הודעה על ביטולה הסופי

בני גנץ / צילום: Sebastian Scheiner - AP

פרשנות: להיות אופציה על המדף - ולהמתין בסבלנות

החלופה לשלטון הימין הגיעה אל סוף דרכה ● האפשרות האחרונה שנותרה לאופוזיציה הישראלית היא להודות בעקרותם של קיצורי הדרך, להסכים להיות אופציה, ולדעת שמימושה יצריך דור שלם

מוזיאון הלובר, צרפת / צילום: AP Photo, AP

מסביב לעולם ב-360 מעלות: 5 סיורים וירטואליים תרבותיים במיוחד

תכננתם לבלות את חופשת הפסח בחו"ל, וכעת אתם מוצאים את עצמכם בעיקר על הספה, מחפשים איך להעסיק את הילדים? גם בימים אלו תוכלו להעניק להם ניחוח תרבותי מרחבי העולם

"שיטפו את הידיים! כולנו בזה יחד", גרפיטי בבריטניה / צילום: Liam McBurney / PA, Associated Press

בוריס ג'ונסון עם חום בבידוד; שיא במספר המתים בבריטניה ביממה

ספרד עקפה את איטליה במספר מקרי הקורונה ● 684 קורבנות קורונה בבריטניה ב-24 השעות האחרונות ● באיטליה נרשמו ביממה האחרונה 766 מתים ו-4,585 נדבקים חדשים

קרנית פלוג / צילום: איל יצהר

קוראים לזה היסטרזיס: הקורונה תעבור, השאלה היא איזה נזק יישאר לכלכלה

קוראים לזה היסטרזיס: גם מיתון חולף יכול להשאיר חותם מתמשך בכלכלה ● האתגר הדחוף, כך מסבירה שורת כלכלנים, היא למנוע מהנזק הכלכלי להתמשך גם אחרי שמגפת הקורונה תחלוף

“מליפיסנט: אדונית הרשע" /   צילום: באדיבות פורום פילם

מטיפולי פוריות ועד ניאו נאצים: 5 המלצות צפייה לעת בידוד ומגפה

המשפחתי, העילאי, הקשוח, האופטימי, וסרט הילדים. המלצות קולנועיות לתקופה הזו

ניתוח/צילום:shutterstock

אקזיט בצל הקורונה: בכמה נמכרה חברת המכשור הרפואי אפיפיקס

החברה מקבוצת טרנדליינס פיתחה מערכת פחות פולשנית לניתוחי עקמת לבני נוער ● הרוכשת, רוב הסכום ישולם במניות של Orthopediatrics, העוסקת בתחום האורתופדיה לילדים

צוות רפואי עורך בדיקות קורונה בקרב דיירי בית אבות בברצלונה / צילום: Santi Palacios, Associated Press

צרפת: מספר המאושפזים בטיפול נמרץ עולה; סגר בספרד עד 26 באפריל

בצרפת מתו עד כה 7,560 בני אדם מקורונה ● הציבור הצרפתי נמצא תחת צעדי סגר חמורים, והמשטרה מחלקת קנסות של מאות אירו למי שמתרחקים מבתיהם ● באיטליה יותר מ-15,000 בני אדם מתו עד כה

מפעל רכב מושבת 
של GM בקוריאה הדרומית
צילום: רויטרס, Yonhap News Agency

עוד מכה נוחתת על תעשיית הרכב: חשש מגל פשיטות רגל של ספקים

ספקית רכיבים גרמנית הודיעה היום על פשיטת רגל ויצרנית רכב חשמלית עצמאית הגישה בקשה להקפאת הליכים ● גרמניה מושיטה רשת ביטחון לחברות סטארט-אפ

רשות המיסים / צילום: איל יצהר

בפחות מיממה: 40 אלף עסקים נמצאו זכאים למענקי סיוע

ביום שני הקרוב צפויים עשרות אלפי עסקים לראות את סכום הכסף לו הם זכאים - בין 3,000 ל-6,000 שקלים - בחשבונם ● מטרת הרשות להעביר כמה שיותר כספי מענקים שאושרו לפני חג הפסח

דביבונים מוערמים בכלובים צפופים בשוק לחיות בר במחוז Guangzhou. לא הסיקו מסקנות לאחר מגפת הסארס / צילום: Xinhua, Liu Dawei, Associated Press

לסוחרי חיות הבר בסין היה לובי פוליטי חזק. כך הם קיבלו הגנה מהממשלה וכך התפרצה הקורונה

ד"ר פיטר לי, מומחה למדיניות הסינית לחיות בר, מסביר כי במשך שנים שכנעה התעשייה את ההנהגה בבייג'ינג שהיא תורמת לתעסוקה, מצילה חיים ומגנה על הטבע: "קבוצה קטנה החזיקה אומה שלמה בת ערובה" • האיסורים שהוטלו אחרי התפרצות הסארס בוטלו מהר, הפעם אולי זה ייגמר אחרת

כך תשמרו (קצת) על הכושר / איור: אייל אונגר

כושר בסגר הביתי: מכניסים את הבטן

רוצים לפתח ריבועים בבטן בתקופת הבידוד? תמשיכו לחלום ● אבל חמשת התרגילים האלה יעזרו לכם לחזק את שרירי הבטן בדרך לשם

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור

דונלד טראמפ / צילום: Alex Brandon, Associated Press

דעה: המשל על הנמלה, הצרצר, המגפה והפדרל רזרב

הנמשל העולה מהמעשייה המפורסמת - האחריות האישית של כל אדם למעשיו –היה אחד מאבני היסוד של האבות המייסדים של אמריקה ● מאז קמה "אמריקה התאגידית", שבה חברות הענק ומנהליהן לא נדרשים לשאת באחריות לכישלונותיהם ● הקורונה והכלכלה - מה הלאה?", כתבה שנייה בסדרה

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

מבטלים עסקת רכישה של דירה? בדקו קודם אם תקבלו החזר מס

רשויות המס אינן מכירות באופן אוטומטי בביטול עסקת נדל"ן: חובת ההוכחה היא על הרוכש, והוא צריך להראות שהביטול הוא על דעת שני הצדדים