גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"חב' הגז ישלמו עשרות מיליארדים למדינה"

(עדכון) - כפי שנחשף ב"גלובס": ששינסקי ממליץ על מיסוי פרוגרסיבי וביטול ניכוי האזילה - גם על "תמר" ■ "ששינסקי: "משאבי הטבע שייכים לעם"

ועדת ששינסקי הגישה הערב (ד') את המלצות הביניים בסוגיית תמלוגי המדינה מתגליות הנפט והגז. פרסום ההמלצות הוקדם בעקבות פנייתו של זוהר גושן, יו"ר רשות ני"ע, שכן הפרסום היה אמור להתקיים בשבוע הבא. אתר "גלובס" העביר את מסיבת העיתונאים בשידור חי.

משרד התשתיות החרים את מסיבת העיתונאים ונציגיו לא הופיעו בה. הסיבה הרשמית להיעדרם היא שהממונה על ענייני הנפט והגז, ד"ר יעקב מימרן, נמצא בסיור מחצבות באילת ושמנכ"ל המשרד שאול צמח נעדר בשל "כנס פרטי". שר התשתיות עוזי לנדאו נשא מוקדם יותר היום נאום תוקפני למדי וקרא לרה"מ בנימין נתניהו להתערב מיד בנושא המלצות ששינסקי (ראו הרחבה בהמשך).

עיקרי מסקנות ועדת ששינסקי:

■ הותרת שיעור התמלוגים על כנו.

■ ביטול ניכוי האזילה.

■ הנהגת היטל רווחי גז ונפט.

השפעת מסקנות ששינסקי על מאגרי הנפט והגז:

■ ההיטל לא בא לידי ביטוי בשנות ההפקה הראשונות: 8 שנות הפקה במאגרים בינוניי-גדולים, 15 שנים במאגרים קטנים.

■ מאגרים שרווחיותם גבולית, לא ייפגעו כמעט.

■ היקף ה-GT הכולל יעמוד על שני שליש לאורך שנות הפרויקט בפרויקט רווחי.

■ החל מ-50% רווח - ייכנס מיסוי של 20%.

■ מ-230% רווח ומעלה - מיסוי מקסימלי של 60%.

■ ההיטל יחול רק לאחר החזר של השקעה, בתוספת 50% ממנה.

■ המיסוי יוטל על כל מאגר בנפרד.

■ גבולות ההיטל לא יכללו מתקני ייצוא.

המס יעלה עם העלייה ברווחי החברות

ביום א' חשף "גלובס" את עיקרי המלצות הוועדה, מה שחולל סערה בשוק. ששינסקי צפוי להכריז על מיסוי מיוחד בשיעור של 20-60%, שייבחן עבור כל פרויקט בנפרד. כמו כן, צפוי ששינסקי להמליץ על ביטול ניכוי האזילה (הטבת מס מקובלת בתחום חיפושי הנפט והגז, המאפשרת למפיקים לקבל ניכוי מההכנסה הגולמית בשל אזילת המאגרים), צעד שיעלה את התמלוגים בפועל מ-12.5% ל-21%.

המלצות הוועדה היום אישרו את חשיפת "גלובס": מסקנות הוועדה התקבלו פה אחד ובראשן הוחלט להשאיר את שיעור התמלוגים הקיים וחלק מהטבות המס, זאת "בשל ההשפעה השלילית שעשויה להיות למהלך על פיתוחם של שדות רווחיים פחות, כמו גם ההשפעה על רחחיות המאגרים תחת תנאי שוק משתנים".

כפי שפורסם ב"גלובס" הוחלט גם על ביטול ניכוי האזילה, שכן "שינוי זה הינו רכיב ראשון והכרחי ביצירת מערכת פיסקאלית ראויה וסבירה בענף חיפושי הנפט והגז". בלב הדו"ח ניצבת חשיפת "גלובס": הוחלט על מיסוי רווחי נפט וגז פרוגרסיביים שייקבע לפי היחס שבין ההכנסות המצטברות בניכוי ההוצאות השונות.

שיעורו הראשוני של המס, כפי שפורסם ב"גלובס", יעמוד על 20% ויעלה בהדרגה עד לגובה של 60%. ששינסקי ציין כי המס יחל מ-20% לאחר שהחברות המשקיעות בפרויקטים השיגו 50% על השקעתם ויעלה ל-60% מס לאחר שהשיגו רווח של 230% ומעלה.

הוועדה החליטה כי המס לא ייגבה עד לשלב שבו יעמוד בסיס היחס בין ההכנסות המצטברות לבין ההוצאות, התמלוגים וההיטל על יחס של 1.5. עוד נקבע כי המנגנון יכלול תמריץ מיוחד להוצאות חיפוש וזאת על ידי מתן משקל יתר של 1.5 להוצאות חיפוש. בוועדה מדגישים כי כדי למנוע "תרגילים חשבונאיים" מצד היזמים, המנגנון יחול על כל מאגר בנפרד ולא תתאפשר הסטת הכנסות או הוצאות בין מאגרים שונים.

ששינסקי
מקור: משרד האוצר

המסקנות יחולו גם על "תמר"

"בהשוואה למערכת המס הנוכחית על רכיביה השונים, לא צפוי שינוי משמעותי בהיקף התשלומים למדינה בשנים הראשונות להפעלתו של כל מאגר", נכתב בתקציר דו"ח הביניים. "הגידול בחלקה של המדינה בהכנסות מצוי ברובו בשנים המאוחרות יותר לחיי המאגר ועל כן פגיעתו ביכולת החזר החוב וביסוס המאגר היא נמוכה".

שיעור המס וערך התקבולים, קבעה הוועדה, ישתנו בהתאם ליחס בין רמת ההכנסות במאגר לבין היקף ההשקעה המבוצעת. כמו כן, ההיטל יחול רק לאחר החזר ההשקעה בתוספת 50% ממנה. ההיטל יהיה פרוגרסיבי ושיעורו יעלה בהדרגה עם העלייה ברווחים. רק פרויקט רווחי, כמובן, ישלם את ההיטל.

"התוצאה היא תשלום תקבולים למדינה בהיקף קטן יותר ממיזמים בעלי רמת רווחיות נמוכה ולעומת זאת מיצוי התמורה הממשלתית במאגרים שבהם רווחי היתר מרביים", נכתב בדו"ח.

עוד נכתב כי "חלקה של המדינה והציבור ברווח הנקי לאחר החזק ההשקעות ממכירת הגז והנפט יעלה משיעור של שליש לשני שלישים".

הוועדה קבעה כי השינויים המוצעים יחלו מהיום על כל מאגרי הנפט והגז מאחר ומדובר במיסוי רווחים עתידיים, כלומר השינויים יחולו גם על תגלית "תמר".

במשרד האוצר מדגישים כי המודל המוצע יבטיח את המשך פיתוח משק הגז, בד בבד עם קבלת תמורה הולמת לציבור וכל זאת תוך מתן תמריצים נאותים לעוסקים בענף. למעשה, יש לציין כי משמעות הנוסחה היא שבמאגרים בגודל בינוני/גדול יחל המיסוי לאחר 8 שנות הפקה בעוד שבמאגרים קטנים יחל תשלום המס לאחר כ-15 שנה בלבד.

ששינסקי
מקור: משרד האוצר

שטייניץ: "זו טיוטה לא סופית"

תחילה פתח שטייניץ ואמר: "ועדת ששינסקי מטפלת בחודשים האחרונים באחד הנושאים המאקרו-כלכליים החשובים בישראל. אין ספק שהתגליות הקיימות ואלו בעתיד הן משאב הטבע הגדול ביותר שהתגלה במדינת ישראל. בתגליות אלו טמונה בשורה חשובה ותקווה גדולה לאזרחי מדינת ישראל. קשה להפריז בחשיבותן של תגליות אלו לגבי עתידנו ויכולתנו לממן את הגנת המדינה בעתיד, יכולתנו לדאוג לחינוך והשכלה ברמות הגבוהות ביותר לבנינו ובנותינו".

שר האוצר הודה לששינסקי ואמר לו: "תודה לך איתן שעמדת בלחצים ולא נשברת. אני מודה לך שהתנדבת למשימה הלאומית הזו". בהמשך הדגיש שטייניץ: "זוהי טיוטה לא סופית וייתכנו בה שינויים לאחר השימוע השני שיתקיים בשבועות הקרובים".

שטייניץ חזר שוב על דברים שאמר פעמים רבות בשבועות האחרונים, ואשר תמציתם היא זכותם של אזרחי ישראל ליהנות מאוצרות הטבע שלה: "אני חייב לעמוד בתוקף על זכותה של מדינת ישראל ועל זכותם של האזרחים ליהנות גם הם מאוצרות הטבע של המדינה על פי אמות המידה המקובלות בעולם המפותח".

הוא הדגיש כי "עיני אינה צרה באנשים אמידים או אמידים מאוד - בעלי חברות - שרכושם ועושרם מגיע לעיתים לפי 1,000 או פי רבבה מעושרם של בני תמותה רגילים כמוני - אבל הדאגה שלנו לאינטרסים שלהם אינה יכולה להתעלם מהאינטרסים החברתיים והכלכליים של העם כולו".

שטייניץ שב והדגיש שחוק הנפט לא שונה משנת 1952 וציין: "המליצו לי לא לעסוק בנושא בגלל הלחצים הצפויים עלי; אך הייתי מועל בתפקידי אם הייתי נענה להמלצותיהם. האזרחים, הכנסת והממשלה חייבים להכריע האם המדינה שייכת לאזרחיה או שאנו מדינה שבה ההפחדות והאיומים מונעים ממנה לעיתים מלהידמות למדינות מפותחות".

ששינסקי: "משאבי הטבע שייכים לציבור"

מיד לאחר תום דבריו של שטייניץ החל ששינסקי בנאומו: "כיום הציבור לא מקבל את החלק הראוי שלו. משאבי הטבע שייכים לציבור". בהמשך אמר ששינסקי: "אנחנו מדינה קיצונית בכך שהממשלה איננה מקבלת תמורה שבסטנדרטיים העולמיים קיימת במדינות שאנחנו רוצים להידמות אליהם - אנגליה, נורבגיה, ארה"ב; אנחנו הרבה פחות מהמדינות האלה".

בהצגת המסקנות ניכר כי הן נכתבו בחופזה ומספר טעויות התגלו במצגת תוך כדי הצגת הפרזנטציה. ששינסקי התנצל על כך וטען: "סליחה, זה בגלל לחץ הזמן היום".

בהמשך ציין ששינסקי: "המדינה לא קיבלה כל תמורה עד כה מחברות שעסקו בקידוחי גז ונפט מעבר למה שהיא מקבלת מחברות בסקטור אחר - ולכן למעשה הציבור אינו זוכה לכל תמורה עבור השימוש באוצר הטבע". בכך ביקש ששינסקי לסתור את טענת היזמים לפיה תשלום המס בשנים האחרונות מהווה למעשה תשלום המתקזז עם תשלום התמלוגים.

ששינסקי ריכך את דבריו וקרץ לעבר חברות הגז והנפט כשאמר: "חשוב שיימשכו התמריצים כדי שיימשכו החיפושים ולכן חובה עלינו לאפשר להם לקבל תמורה נאותה - אחרת ההון לא יגיע ואנחנו בוועדה היינו ערים לזה. אנו רוצים לשמר את התמריצים למשקיעים להמשיך לחפש ולהפיק".

לגבי ניכוי האזילה אמר: "לא ראיתי שום נימוק ושום מדינה שנותנת ניכוי אזילה על משאב שניתן ללא תמורה. ברור חד משמעית שניכוי האזילה צריך להיות מבוטל. בארה"ב יש בזה היגיון - יזם משלם עבור המשאב וככל שהוא אוזל הוא מקבל בהתאם הטבה. כאן הוא לא משלם על המשאב, אז מה בדיוק ההיגיון?".

כאשר נשאל ששינסקי למעורבותו של נתניהו בהמלצותיו, אמר: "ראש הממשלה הקפיד שלא להתערב בעבודת הוועדה ועד כה לא הביע דעתו ורק ביקש לדעת מה מטרות הוועדה ומה מנחה אותה". באשר להיעדרות נציגי משרד התשתיות הבהיר ששינסקי: "שני נציגי משרד התשתיות נתנו את ידם למסקנות והן התקבלו פה אחד, חד משמעית".

ששינסקי הבהיר באופן חד וברור את השלכות המלצותיו: "משמעות מסקנות הוועדה לציבור - עשרות מיליארדי שקלים, ואולי אפילו יותר".

בסיום מסיבת העיתונאים הגיש ששינסקי לשטייניץ את דו"ח המנהלים המכיל את המלצותיו ואמר: "תחי מדינת ישראל".

הבנקים הזרים כבר נסוגים מ"תמר"

פרסומן של המלצות הביניים מעורר מתח רב בקרב שותפויות הגז, ובראשן דלק , נובל אנרג'י , רציו וישראמקו , הצפויות להיות הנפגעות המיידיות מכל העלאת מסים רטרואקטיבית. בדיונים שנערכו בימים האחרונים הובעה דאגה רבה מההשלכות שיהיו להעלאת מיסים משמעותית על תגלית "תמר", וזאת לאחר שנציגי הבנקים הזרים המלווים את הפרויקט קיבלו מסרים מהאוצר שלפיהם העלאת מסים לא תחול על המאגר.

"גלובס" דיווח בשבוע שעבר כי HSBC וברקליס קפיטל - הבנקים המובילים את קונסורציום הבנקים המספק את חבילת המימון לדלק קידוחים, אבנר ודור אלון גז - החלו לבדוק אפשרות למכור חלקים מהמימון לגופים מוסדיים ישראליים. מדובר בהלוואת גישור בהיקף 330 מיליון דולר למשך שלוש שנים.

לנדאו: שנתניהו יתערב מיד

בהקשר זה נאם היום שר התשתיות עוזי לנדאו בכנס תשתיות וגז בת"א וכשעה לפני פרסום המלצות הביניים של ששינסקי אמר לנדאו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב להתערב מיידית באופן אישי בנושא.

"בסופו של יום, ההחלטה על המדיניות הכוללת בדבר שינויים בתמלוגים ובמיסים במשק הגז והנפט תתקבל בממשלה", אמר לנדאו. "יש לבחון בכובד ראש את המדיניות הפיסקאלית ובד בבד להתייחס להקשר הרחב ולשיקולים נוספים, כבדי משקל, אליהם תצטרך הממשלה להתייחס במהלך דיוניה על עתיד משק האנרגיה של מדינת ישראל. ההשלכות הגיאופוליטיות, כמו גם נושאים מדיניים נוספים, וכן הצורך החיוני להבטיח את פיתוח משק הגז, מחייבים את מעורבותו האישית של ראש הממשלה כבר בשלב הנוכחי של הטיפול בנושא".

לנדאו התייחס גם לנזקים שנבעו מדיוני ועדת ששינסקי, בדמות הפגיעה במימון פיתוח "תמר" כאמור לעיל.

"משק האנרגיה כולו מחכה שתוסר אי הוודאות לגבי תנאי הפעילות של ענף הגז הטבעי, שהחלה עם הקמת הוועדה", ציין לנדאו. "6 החודשים האחרונים שחלפו מאז הקמת הוועדה יצרו עיכוב בלתי נסבל בסגירות הפיננסיות ובהסכמים עם לקוחות".

לנדאו הדגיש כי פעילות משרד התשתיות הלאומיות במסגרת הוועדה, הביאה לכך ש"הוועדה אימצה את עמדת משרד התשתיות הלאומיות לגביי החשיבות הרבה שבפיתוח מאגרי הגז שנתגלו עד עתה, בלוח הזמנים המתאים לצרכי המשק. לפיכך, אם יתברר במהלך שמיעת עמדות הציבור כי קיימת בעיה מימונית בעקבות המלצות הוועדה, היא תמליץ על פתרונות פיסקאליים בכדיי לפתור בעיה זו".

עוד כתבות

קווין בקספלר ואיזי וידרה / צילום: דניאל רייטר

איזי וידרה גייס 35 מיליון דולר להשקעה בסטארט-אפים בתחום הבידור

לפי הודעת הקרן שמשקיעה בסטארט-אפים בתחומי הבידור והמדיה, הסכום גויס מתאגידי בידור גדולים כמו סקיי, אקסל שפרינגר ופרוזיבן האירופיות, Adways היפנית, future TV הגרמנית ו-Liontree האמריקאית ● השותפים המנהלים בקרן הם איזי וידרה, לשעבר מנהל גוגל ונצ'רס, וקווין בקספלר שניהל את זרוע ההשקעות של פרוזיבן בישראל

מטוס של וויז-אייר/ צילום: שאטרסטוק

כמה כסף קיבלו חברות התעופה הזרות על הפעלת קווים לנתב"ג?

מנתוני משרד התיירות עולה כי חברות התעופה הזרות קיבלו מענקים של יותר מ-50 מיליון שקל על הפעלת קווים מיעדים שונים לנתב"ג משנת 2016 ועד היום ● מנכ"ל משרד התיירות, אמיר הלוי: "מענקי המשרד לחברות התעופה מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם"

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

מפעילים סלולריים חוששים שחוקי נייטרליות הרשת יקשו עליהם בדור החמישי

במשרד התקשורת מרגיעים: כל עוד המפעילים לא פוגעים במתחרים הפועלים על הרשת, אין מצב שהנייטרליות ברשת תפגוש את הדור החמישי בסלולר

ערן סער, מנכל של החברות נפטא יואל אקויטל /צילום: יחצ

יש שכר לאתגר: מנכ"ל אי.די.בי החדש עשוי להרוויח עד 5 מיליון שקל בשנה

לדברי קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, מינויו של ערן סער מהווה צעד מהותי למיצוב פעילותה העסקית ואיתנותה הפיננסית של הקבוצה ● בין השאר הוא יידרש להוביל את ההתנהלות מול מחזיקי האג"ח של אי.די.בי, שלהם חייבת החברה 2.5 מיליארד שקל

הפגנה נגד עליית מחירי הדיור בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

"עצרנו את כל השיפוצים המתוכננים": שוק הנדל"ן בברלין מגיב בזעזוע לתוכנית הקפאת שכר הדירה

התוכנית להקפיא את שכר הדירה בברלין כבר משפיעה על המשקיעים הפועלים בשוק שמצמצמים השקעות, ועל קבלני השיפוצים שמפטרים עובדים ● "החוקים החדשים הם בסגנון קומוניסטי", אומר בכיר ישראלי ל"גלובס"

חממת גידול קנאביס של תיקון עולם / צילום: יחצ

חברות מובילות בענף הקנאביס הישראלי מתחרות על רכישתה של תיקון עולם

בין המתחרות על הפעילות: החברות קנביט, קנדוק (אינטרקיור), יוניבו ובזלת ● בעלי תיקון עולם, צחי כהן, דורש 100 מיליון דולר ותמלוגים עבור פעילות תיקון עולם בישראל ● כהן נאלץ למכור את החברה בעקבות טענות המשטרה כי אינו כשיר משפטית להחזיק ביותר מ-5% מחברת קנאביס

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

ליברה של פייסבוק דוחה את הטענות שהיא מאיימת על יציבות הכלכלה בעולם

בראיון בצרפת בסוף השבוע התייחס המנהל המוביל את עמותת המטבע הדיגיטלי של פייסבוק להתנגדות העצומה שמעורר הפרויקט בקרב רגולטורים בעולם ● "אנחנו נחושים לעמוד בלוח הזמנים להשקת ליברה, בין סוף המחצית הראשונה של 2020 לבין סוף השנה הבאה"

אייל אלי, יו״ר ועד עובדי מגה / צילום: איל יצהר, גלובס

יושב ראש ועד העובדים במגה: "מגה ב' לא יקרה במשמרת שלי"

את הדברים הללו אמר היום ל"גלובס" אייל אלי, שלוש שנים וחצי לאחר שרשת מגה נקלעה להקפאת הליכים תחת בעליה הקודמים ● "אנחנו נמצאים רחוק רחוק ממה שהיה בתקופה המקבילה", הוסיף

הקמפיין של איקאה בכיכובו של עובד מקאן, אלדר יוספוב/ צילום: מתוך קמפיין הנגישות של איקאה מקאן

סוף למלחמת הקרדיטים בקמפיין איקאה: מקאן נותנים קרדיט למיזם TOM

משרד הפרסום מקאן ת"א הודיע כי פנה להנהלת פסטיבל הפרסום בקאן וביקש לכלול את מיזם TOM ברשימת הקרדיטים להפקת קמפיין ThisAbles של איקאה ● מלחמת הקרדיטים על הקמפיין, שזכה להצלחה בפסטיבל קאן, נחשפה ב"גלובס"

מפגינים בבואנוס איירס נושאים שלטים נגד הנשיא מקרי וקרן המטבע / צילום: רויטרס CARLOS GARCIA RAWLINS

הביקורת הגוברת, ההלוואה הגדולה והמחאה החריפה בארגנטינה: מי צריך את קרן המטבע הבינלאומית?

הלוואת הענק לארגנטינה שמטלטלת את המדינה, ביקורת גוברת גם משמאל וגם מימין ובעיקר רקורד עגום הביאו לכך שבשנים האחרונות עולות עוד ועוד תהיות האם קרן המטבע הבינלאומית היא אכן התרופה עבור כלכלות של מדינות כושלות - או שהיא בכלל המחלה?

בנימין נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח-לעמ"

נתניהו תקף את ועדת הבחירות לאחר שאלה סירבו להיפגש עמו

ראש הממשלה האשים את ועדת הבחירות והמשטרה באוזלת ידה שהביאה להטיית תוצאות הבחירות הקודמות ולאי הקמת ממשלה בראשותו באפריל

איילת שקד / צילום: כדיה לוי

איילת שקד על קמפיין הליכוד: "מודה שזה כואב לי"

לנוכח הירידה בסקרים והלחץ הגדול מקמפיין משיכת הקולות של נתניהו, איילת שקד כינסה מסיבת עיתונאים שבמסגרתה התריעה מפני התעלמות נתניהו מן הציונות הדתית ישר אחרי הבחירות ● "חבריי ואני כפינו עצמינו עליו תמיד בתמרונים פוליטיים מסובכים, את הכניסה שלנו - של ליבת הימין האידיאולוגי והציונות הדתית לממשלתו"

בית החייל, רמת גן / צילום: יח"צ

איילון מכרו את הבניין, ובית החייל ברמת גן ישנה כתובת

תשע שנים אחרי שחברת הביטוח רכשה את הבניין שברחוב הרוא"ה ב-58 מיליון שקל, היא מכרה אותו ב-63 מיליון שקל ● באגודה למען החייל, שמפעילים במקום את בית החייל, רומזים שהם לא מרוצים מתנאי השכירות והחלו לחפש מבנה חדש לפעילותם

חנן מלצר / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ועדת הבחירות: לא ניתן לנתניהו להיפגש עם השופט מלצר

נשיאות ועדת הבחירות החליטה ברוב של 3 קולות לדחות את בקשת רה"מ להיפגש עם יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר ומנכ"לית הוועדה אורלי עדס, כדי לדון בפרסומים שלפיהם המשטרה לא בדקה את התלונות על זיופים בבחירות

משה כחלון/ צילום: שלומי יוסף

משה כחלון מכחיש שיפרוש מהכנסת אחרי הבחירות

הכחשותיו של כחלון בעקבות הפרסומים בתקשורת הבוקר מתקבלות בחשדנות, לאור הצהרות אחרות של הפוליטיקאי בשנים האחרונות שהתבררו כלא נכונות

מצביעים באופן אלקטרוני בבחירות האמצע בארה"ב, נובמבר 2018  / צילום: רויטרס

בבחירות הבאות נצביע באמצעות בלוקצ'יין? המומחים חושבים שזה מסוכן מדי

השאלה אם ישראל צריכה לאמץ בחירות דיגיטליות מבוססות טכנולוגיית בלוקצ'יין, עוררה דיון מעניין בכנס שערך מכון חוגג באוניברסיטת תל אביב ● הניסוי במערכת אלקטרונית שנערך בבחירות לעיריית מוסקבה בשבוע שעבר, מלמד כי לא כדאי למדינה למהר בעניין הזה

השופט דוד רוזן / צילום: תמר מצפי

ההחלטה שלא תמצא חן בעיני היועצים המשפטיים בעיריות

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות סבור כי היועצים המשפטיים בעיריות צריכים לפקח על הטיפול בתיקי הפרות בנייה ● במסגרת החלטה חדשה המליץ הנציב לבחון נהלים חדשים להסדרת התנהלות התביעה העירונית מול מחלקת הפיקוח ברשויות המקומיות, תוך הטלת האחריות החדשה על היועצים המשפטיים

בנייה בנתיבות, בשבוע שעבר / צילום: דייגו מיטלמן

מדד המחירים מספק קצת נחת לכחלון: מחירי הדירות יורדים ב-0.3%; האינפלציה מתקרבת ליעד

קצב האינפלציה מתחילת השנה עלה במקצת ל-0.8% לעומת 0.6% ביולי ●  מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% באוגוסט, בהתאם לצפיות השוק ● מחירי הדיור אמנם ירדו לעומת מאי-יוני 2019, אך עלו ב-0.7% ב-12 החודשים האחרונים

ראובן קפלן / צילום: ענבל מרמרי

דרמה בבית ההשקעות פסגות: ראובן קפלן מונה למנכ"ל, ברק סורני פורש

ברק סורני, מנכ"ל בית ההשקעות פסגות, הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר 3 שנים ● קפלן סיים לאחרונה קדנציה של 4 שנים כמנכ"ל עמידר, קודם לכן כיהן 8 שנים בכלל ביטוח כמשנה למנכ"ל וכמנכ"ל כלל בריאות ● סורני: "שוק ההון שינה את פניו באופן משמעותי; גאה בעשייה שלנו"

חיים אביטן/ צילום: שלומי יוסף

המדינה תשקיע 5 מיליון שקל בהתחדשות עירונית בשכונות מצוקה

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תשקיע את הסכום בתכנון של מעל 21 אלף יחידות דיור ● 13,112 מתוכן יהיו יחידות דיור חדשות בשכונות ותיקות בעלות פוטנציאל להתחדשות בישובים פרדס חנה-כרכור, יבנה ורמלה