גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

זיכוי מרידור: ניתן להתנות שכ"ט בתוצאות הליך שאינו המשפט עצמו

השר דן מרידור ועו"ד אילן שביט זוכו אתמול בבית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין מעבירה משמעתית של התניית שכר-טרחה בתוצאות השימוע שנערך לגאידמק

לעורכי דין מותר להתנות עם הלקוח שלהם תשלום של שכר-טרחה בהתאם לתוצאותיו של שימוע - כך עולה מפסק דינו של בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין, שניתן בעניינם של השר דן מרידור ועו"ד אילן שביט-שטריקס, שותף במשרד צדוק.

בית הדין החליט ברוב דעות לזכות את השניים מהפרת האיסור על התניית שכר-טרחה בתוצאות משפט פלילי, לאחר שקבע כי האיסור הקבוע בחוק הלשכה חל רק על המשפט הפלילי במובנו הצר - דהיינו משלב הקראת כתב האישום ועד גזר הדין, ולא על השימוע.

משמעות פסק הדין היא שהחל מהבוקר (ב') רשאים עורכי דין להסתמך על הפירוש המצמצם שנתנו שופטי הרוב, עורכי הדין ציון אמיר ויונה חייר, לחוק הלשכה: לכאורה רשאים עורכי דין לקבוע הסדרי שכר-טרחה מותנה, בכל הליך שאינו במסגרת המשפט הפלילי עצמו.

אם מותר להתנות שכר-טרחה בתוצאותיו של השימוע - אפשר שמותר לעורכי דין להתנות את תשלום שכר-טרחתם גם בתוצאותיו של דיון "מעצר ימים", בדיון על השבת נכסים שחולטו או בתוצאות דיון בוועדת השחרורים.

שופטי הרוב יכלו לבסס את נימוקי הזיכוי באופן שונה. הם יכלו, למשל, לקבוע כי סעיף 84(א) לחוק הלשכה, הקובע כי "לא יתנה ולא יקבל עורך דין בעד שירותו במשפט פלילי שכר-טרחה התלוי בתוצאות המשפט", אכן חל גם על הליכי השימוע, אך מאחר ששום גוף בלשכה לא הבהיר זאת עד עתה בגילוי דעת סדור - הרי שמרידור ושביט זכאים ליהנות מהספק.

אולם השופטים הם לא בחרו בדרך זאת, ובמקום זאת קבעו בפשטות כי לשונו של הסעיף, הנוקבת במילה "משפט פלילי" ולא "הליך פלילי", איננה מאפשרת להרחיב את המשמעות מעבר למובן הצר של הביטוי - כלומר, המשפט המתנהל בבית המשפט ותו לא.

"מאפייניו המובהקים והבסיסיים של משפט אינם מתקיימים בהליך השימוע", כתבו אמיר וחייר, המציינים גם כי סעיף השימוע מופיע בחוק סדר הדין הפלילי בפרק "הליכים שלפני המשפט".

הם גם מצטטים מפסק דין של בג"ץ, שבו נקבע כי חסינותו של נשיא המדינה מפני העמדה לדין בתקופת כהונתו איננה חלה על הליך השימוע, ומכאן מסיקים כי השימוע הוא הליך נפרד מהמשפט עצמו.

בונוס של 5 מיליון דולר

מרידור ושביט הועמדו לדין לפני כשנה על-ידי ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין, בעקבות הייצוג שהעניקו לאיש העסקים ארקדי גאידמק בשימוע שנערך לו בפרקליטות מיסוי וכלכלה, לפני הגשת כתב האישום נגדו בעבירות של הלבנת הון. בעת שהשניים קיבלו לידיו את ייצוגו בשימוע, היה מרידור מחוץ למערכת הפוליטית ופעל כשותף בתיקים במסגרת משרד צדוק, שאותו מנהל שביט.

המסמך ששוגר לגאידמק ובו הצעה למתווה לתשלום שכר-טרחה, כלל דרישת תשלום של 600 אלף דולר, ועוד בונוס של 5 מיליון דולר "במקרה של הצלחה".

אף ששביט טען במכתב לוועדת האתיקה כי "המסמך היה בגדר 'יריית פתיחה' למשא-ומתן שלא השתכלל, ולא הביא לשום הסכם שבו שכר-טרחה מותלה בתוצאות", התברר במהלך המשפט כי ההסכם אכן קוים, וגאידמק שילם את הסך של 600 אלף דולר לשביט ולמרידור.

מרידור, אגב, טען כי השימוע אכן היה "הצלחה", אף שבסופו של דבר הוגש כתב אישום נגד גאידמק. ואולם, השניים לא דרשו ולא קיבלו מגאידמק את הבונוס שהובטח - ושופטי הרוב קיבלו את טענת ההגנה, שפירושו של דבר הוא שסעיף הבונוס שבהצעת שכר-הטרחה לא התקבל על-ידי גאידמק ולא הפך להסכם מחייב.

לעומת זאת, נכרת בין הצדדים הסכם גם בנוגע לשימוע השני שנערך לגאידמק בפרקליטות, ובו התחייב גאידמק לשלם 900 אלף דולר, אלא ששביט העיד שבסופו של דבר גאידמק לא יוצג על-ידם בשימוע זה, מאחר שבתקופה זו מרידור כבר חזר לזירה הפוליטית. מרידור עצמו נמנע מלהעיד בבית הדין המשמעתי.

דעת המיעוט: התניה לא ראויה

דווקא דעת המיעוט, של עו"ד אבי אודיז, שביקש להרשיע את מרידור ושביט, נראית משכנעת יותר ומתבססת על פרשנות תכליתית של סעיף החוק, בהתאם לרציונלים האוסרים התניית שכר-טרחה בתחום הפלילי.

לדבריו, המחוקק אכן נקב בביטוי "משפט פלילי" ולא "הליך פלילי", ואולם זאת מאחר שהחוק נחקק לפני 50 שנה ולא תוקן מאז 1961, ובתקופה ההיא לא היו הליכי השימוע, שהיו אז נדירים, לנגד עיניו.

אודיז מצטט את ד"ר גבריאל קלינג, שכתב בספרו "אתיקה מקצועית" כי "האיסור איננו משתרע על המשפט הפלילי גופו בלבד", ואף מפרט כי "עורך דין המייצג לקוח בשימוע אינו יכול להסכים עם הלקוח שיקבל את שכרו, אם בעקבות השימוע לא יוגש כתב אישום".

פרופ' פמלה קרלן מאוניברסיטת וירג'יניה מציינת כי "לא ראוי שעורך דין יקנה אינטרס אישי בתוצאות המשפט הפלילי; הסכם שכר-טרחה מותנה בתוצאות הופך למעשה את עורך הדין ולקוחו ל'שותפים' בעלי עניין שווה בתוצאות ההליך".

באשר לטענה כי סעיף השימוע ממוקם מחוץ לפרק "המשפט" בחוק סדר הדין הפלילי, מסביר אודיז כי סעיפים רבים נוספים, העוסקים במשפט עצמו, נמצאים גם הם בפרקים אחרים - למשל, האיסור על התביעה להגיש ראיה לבית המשפט אם ההגנה לא עיינה בה, עדויות מומחים של הסנגוריה, הזמנת עדים למשפט ועוד.

"אין כל אפשרות להפריד את השימוע מיתר שלבי המשפט הפלילי", כותב אודיז. "הפרשנות הראויה האפשרית היחידה היא שהשימוע הוא חלק אינטגרלי מהמשפט הפלילי, והאיסור על התניית שכר-טרחה בתוצאות חל במלואו גם על ייצוג בהליכי השימוע".

טענה חוקתית

בעדותו טען שביט כי ראה את הליך השימוע כהליך מינהלי ולא כחלק מההליך הפלילי, אך במקביל אמר כי אם היה מגיע אליו חשוד ברצח, שוחד או גניבה - לא היה מטפל בעניין.

בעניין האשמתו של גאידמק בעבירות של הלבנת הון, אמר שביט כי ביקש לטעון טענה חוקתית. "אם סבר שביט כי מדובר בהליך חוקתי טהור", תוהה אודיז, "שאיננו שייך למטרייה הפלילית, מדוע שיבחין בין סוגי העבירות המיוחסות לחשוד בשימוע? מדברי שביט עולה כי הבין היטב שהוא אינו מצוי בהליך מינהלי נפרד".

טענה נוספת שהעלה שביט היא שגם אם הסעיף חל על שימוע, הרי שהפרשנות שנתנו לו היתה סבירה, ולא היתה להם מחשבה פלילית. "ברור שלא מדובר בטעות בלתי נמנעת", פוסק אודיז. "על כל עורך דין חלה חזקה כי הוא יודע את הדין. מדובר בשני עורכי דין ותיקים, בעלי ניסיון רב, האחד דיין בבית הדין המשמעתי בעברו והאחר שר המשפטים בעברו, ולא ניתן לקבוע כי טעותם עמדה בקנה-מידה כלשהי של סבירות".

"פעולה בתום-לב"

עורכות הדין נוית נגב וגל הררי-גולדמן, שייצגו את שביט, הביעו קורת-רוח "מכך שהעננה שריחפה מעל ראשו הוסרה. בית הדין קיבל את הסברנו, ששביט לא הפר את כללי האתיקה, וכי פעולתו היתה בתום-לב, שכן לפי כללי האתיקה לא היתה מניעה לפעול בדרך שבה פעל. אנו סבורות כי הדרך הנכונה ליצירת נורמות או להבהרתן היא על-ידי תיקוני חקיקה, ולא בדרך של יצירת נורמות על גבו של אדם".

עו"ד צבי אגמון, שייצג את מרידור, סירב להתייחס להכרעת הדין.

עוד כתבות

פסולת בחוף זיקים. מנגנון ההדחקה שלנו פועל היטב / צילום: רויטרס

שיפור בתחום איכות הסביבה? הפוליטיקאים לא יזוזו בלי דחיפה מהציבור

בעולם כבר מבינים שחייבים לשמור על כדור הארץ כדי לאפשר לכדור הארץ לשרוד, אבל הפוליטיקאים בישראל טוענים - כנראה בצדק - שרוב הציבור הישראלי לא מגלה עניין בנושא

עו"ד מאיר לוין / צילום: יח"צ

משרד המשפטים ורשות ני"ע מוציאים לדרך הליך להתאמת חוק החברות למציאות ללא גרעיני שליטה

משרד המשפטים, בשיתוף עם רשות ניירות ערך, הוציא היום קול קורא "להתייחסות הציבור לצורך בהתאמות בכללי הממשל התאגידי ביחס לחברות ללא גרעין שליטה", שמהווה הזנקה של שימוע ציבורי בשלב ראשוני של שיח על הצרכים המשתנים של החברות הציבוריות בישראל

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

עליות קלות בפתיחה בת"א; איי.די.או נוסקת ב-60%

החברה הישראלית הפועלת בשוק הדירות בברלין נרכשת בידי ענקית הנדל"ן הגרמנית אדלר ● מניית שיכון ובינוי מזנקת ב-5% ● טבע תמשיך לרכז עניין לאחר צניחה של 6% אתמול; המשקיעים ממתינים להתפתחויות בנוגע לפרשת משככי הכאבים בארה"ב ● חוסר הוודאות לאחר תוצאות הבחירות נמשך; פועלים: "סביר להניח שחברות הדירוג האחרות יצטרפו לאזהרה של מודי'ס, אם יראו שהקמת הממשלה מתעכבת"

שלמה איזנברג / צילום: איל יצהר

בקשה לייצוגית נגד איזנברג ויורשי שפיצר: "הסכם השליטה בערד חסר תוקף"

בעל מניות בערד השקעות טוען כי ההסכם בין שלמה איזנברג ליורשי רודולף שפיצר ב-2013 חייב את אישור בעלי מניות המיעוט ופרסום הצעת רכש מיוחדת ● דורש כי בעלי השליטה יפצו את הציבור בערד ב-7.5 מיליון שקל, וכי חלק ממניותיהם "יורדמו" באופן שיקטין את החזקותיהם ויגדיל את כוחו של הציבור

איתן כבל/ צילום:איל יצהר

החיים אחרי הפוליטיקה: התפקיד החדש של ח"כ ויו"ר ועדת הכלכלה לשעבר איתן כבל

כבל ימונה לדירקטור בשותפות רותם אנרגיה ● צפוי לקבל שכר חודשי קבוע של 12 אלף שקל בתוספת מע"מ שישולמו ע"י השותף הכללי, בנוסף לכתבי אופציה ● כבל: "הפרויקט של רא"מ משלב את כל מה שאני מאמין ומקדם במשך השנים, ובראש ובראשונה הפתרון הסביבתי"

פקק על כביש 471 / צילום: גיא ליברמן

25 מיליארד שקל זה לא מספיק: כמה המדינה צריכה להשקיע בתחבורה כדי להעלות את הפריון

אם רק נעמוד פחות בפקקים, הפריון של הכלכלה הישראלית יגדל בצורה משמעותית ● כמה משמעותית? שגם השקעה של 25 מיליארד שקל בשנה עדיין תהיה משתלמת

ראשי הרשימה המשותפת / צילום: דוברות הרשימה המשותפת

הרשימה המשותפת: דוחים את ההחלטה לגבי גנץ עד לאחר ההצהרה של ליברמן

ארבעת ראשי הרשימה המשותפת החליטו לדחות את ההחלטה אם להמליץ על גנץ להקמת הממשלה ● הכוונה היא להגיע להחלטה פה אחד אף שיש ביכולת הרשימה להגיע להחלטה רק על פי רוב קולות

תומאס קוק / צילום: ריק פינדלר, רויטרס

אחרי 180 שנה: חברת התיירות תומאס קוק קרסה

החברה פרסמה הצהרה היום לפנות בוקר לפיה, חרף מאמציה על מנת להציל את החברה מול משקיעים פוטנציאליים, היא כשלה במציאת מקורות כספיים ● מדובר בקריסה השלישית בשבועות האחרונים של חברה הקשורה לתיירות, לאחר קריסת שתי חברות הלואו קוסט הצרפתיות XL ו-Aigle Azur

שרון שפורר / צילום: שלומי יוסף

"נשרפו לי הפיוזים": לשכת עוה"ד ואפי נוה ישלמו לשרון שפורר 70 אלף שקל

זאת כהוצאות משפט, לאחר שתביעת לשון הרע שהוגשה על-ידם נדחתה לאחרונה ● "אם אתם רואים עשן כרגע שעולה מת"א, זה הפיוזים שנשרפו לי", כתבה שפורר בפייסבוק בתגובה

תחבורה ציבורית בת"א / צילום: איל יצהר

בנק ישראל: אין צמצום בפער בין ישובים יהודים וערביים גדולים ברמת התחבורה הציבורית

רמת שירות האוטובוסים ביישובים הערביים עדיין נמוכה יותר מאשר ביהודים, כך עולה מדוח של חטיבת המחקר של בנק ישראל שיתפרסם בקרוב

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ויו"ר הפד ג'רום פאואל/ צילום: רויטרס, CARLOS BARRIA

השבוע בשווקים: האם משבר הנזילות בארה"ב צפוי להימשך?

בצל מחסור בנזילות בשוק הכספים של ארה"ב, הפד צפוי להמשיך לעקוב מקרוב ולהזרים מיליארדים לשוק ● סעודיה מאשימה את איראן בתקיפת מתקני הנפט; טראמפ עושה שרירים ● הסינים קיצרו ביקור אצל חקלאים בארה"ב ● התחזית השבועית של "גלובס"

מסכי שוק המניות בשנחאי, סין / צילום: Reuters

ירידות באסיה; המשקיעים מצפים להתפתחויות במלחמת הסחר

מניות הפארמה מובילות את הירידות בסין ● בורסת טוקיו סגורה לרגל חג ● סימני השאלה סביב המשך המגעים בין סין ובין ארה"ב השפיעו גם על המסחר בארה"ב בסוף השבוע, שננעל בירידות שערים עם זינוק במדד הפחד

דודי דניאל / צילום: רמי זרנגר

למרות הקפאת שכר הדירה בברלין: אדלר נדל"ן רוכשת את איידיאו בפרמיה של 82% על השוק

אדלר נדל"ן נמנית על חברות הנדל"ן למגורים המובילות בגרמניה והיא אחת מחמש הגדולות ביותר מבין החברות הציבוריות בסקטור זה ● הרכישה תתבצע באמצעות מיזוג משולש הופכי, כלומר לתוך חברה ייעודית שלישית שתקים אדלר לצורך הרכישה

קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית / צילום: שאטרסטוק

האוניברסיטה העברית הודיעה כי תבצע השקעות אחראיות, אך ממשיכה להשקיע גם בדלקים פוסיליים

הבוקר הודיעה האוניברסיטה העברית בירושלים כי היא תבצע גם השקעות אחראיות, וכי תשקיע 2.5 מיליון דולר בקרן האימפקט בריג'ס ישראל ● עברית לא מפסיקה את השקעותיה האחרות, באפיקים שאינם מקיימים, כמו דלקים פוסיליים

משלוח מאמזון/ צילום: Shutterstock  א.ס.א.פ קרייטיב

האתר החדש של אמזון בישראל הוא פיילוט משודרג ובכל זאת תוכלו למצוא בו כמה מבצעים שווים

מי מהרשתות ישראליות באתר הסחר המקוון מציעה הצעת ערך אטרקטיבית לצרכנים, מי עדיין מתמודדת עם חבלי לידה, ומי עדיין ממתינה עם השקת הפעילות שלה? ● בדיקת "גלובס"

פול פיואי, מייסד ומנכ"ל Edge/ צילום: איל יצהר

“רוצים להיות בורסת הקריפטו הראשונה שהיא גלובלית באמת”

הסטארט-אפ האמריקאי Edge רוצה להפוך את מסחר הקריפטו למוגן יותר עבור המשקיעים ● המייסד פול פיואי מסביר בראיון ל"גלובס" מדוע הוא שונא את השיטה הנפוצה בשוק, ואיך הוא מתכנן להעביר את החברה לרווחיות

שימוש באשראי גם בעסקאות קטנות/ צילום:Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

טסים יותר, קונים יותר, מגהצים יותר: כמה הישראלים מוציאים בחו"ל

לפי נתונים שהועברו ל"גלובס" מחברת כרטיסי האשראי max עולה כי הישראלים משאירים בחו"ל כ-8.4 מיליארד שקל בשנה בכרטיס אשראי בלבד ● סכום העסקה הממוצעת לנוסע נכון לחודשי הקיץ עמדה על כ-360 שקל ● בנוסף, מגמת הפסקת נשיאת המזומן בחו"ל נמשכת

יצחק תשובה/ צילום: גדעון לוין

קבוצת דלק: חברת סחר בינלאומית התחייבה להשקיע כ-250 מיליון דולר באיתקה

קבוצת דלק, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, מדווחת על קבלת הצעה להשקעה הונית בחברה האם איתקה ● דלק דיווחה כי היא ממשיכה לנהל משא ומתן עם משקיעים נוספים

שכונת "דניה הירוקה" / הדמיה: אנדו סטודיו

הופקדה תוכנית ל-222 קוטג'ים בדניה; התושבים מתנגדים

קבוצת היזמים "דניה הירוקה" הפקידה תוכנית להרחבת שכונת היוקרה דניה בחיפה ב-222 יחידות דיור על שטח של כ-108 דונם ● גודל המגרשים ינוע בין 600 מ"ר ל-1.1 דונם, ושטחי הקוטג'ים שיוקמו על המגרשים, יגיעו לכ-150 מ"ר ● בעבר הביעו תושבים התנגדות לתוכנית, בהם ראש העיר לשעבר, יונה יהב, שהוא גם תושב השכונה

אלקטריאון / צילום: סטודיו בילרדיש

חשמל באוויר: אלקטריאון דיווחה על הצלחה בניסוי טעינת רכב בכביש החשמלי שפיתחה והמניה חזרה לזנק

מניית החברה, הפועלת בתחום טעינה אלחוטית של כלי רכב חשמליים, זינקה היום בכ-10% במחזור ער ● המניה עלתה ביותר מ-300% השנה ושווי החברה, שטרם רשמה הכנסות, מגיע לכ-640 מיליון שקל ● ההצלחה בניסוי היא אבן דבר מרכזית לקראת התקנת המערכת בפרויקט בשבדיה, בנובמבר הקרוב