גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גונדר אלי גביזון מודה: קיימתי בעבר יחסים עם עובדת

כך דווח בגלי צה"ל ■ עורך דינו של גביזון: נערער לבג"ץ על ביטול מינויו לנציב השב"ס ■ משרד המשפטים מבהיר: התלונות האנונימיות נגד גביזון לא עמדו בבסיס שיקולי הפסילה - אלא יושרו

גונדר אלי גביזון, שמועמדותו לנציבות שירות בתי הסוהר בוטלה אמש (א'), אישר כי לפני 15 שנים קיים יחסים מרצון עם אישה שעבדה עמו. מנגד, גביזון הכחיש כי העניק הטבות לעובדת אחרת והדגיש כי בניגוד למה שנטען, הנסיעות עמה לאילת ולפולין היו בענייני עבודה בלבד. בנוסף, גביזון שלל את הטענה לפיה השאיר מקורב של אחיו בכלא מסוים, על אף דרישת השב"ס להעבירו לכלא אחר - כך דווח לגלי צה"ל.

פרקליטו של גביזון, עו"ד בועז בן-צור, טוען כי הוא מתכוון לערער לבג"ץ על ביטול מועמדותו. "יש כאן נסיון ליצור תקדים מאוד מסוכן, לפיו על בסיס גורמים אנונימיים מתקבלת החלטה לשלול מינוי שכבר נודע ברבים", הוא מסביר. "מדובר בדברים לא קלים, בלשון המעטה".

לפני קצת יותר מחודש צהלו בשירות בתי הסוהר כשלראשונה בהיסטוריה נבחר ראש הארגון מבין שורותיו. דקות לאחר שהשר לבטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ', הכריז על המועמד שלו, עמד גביזון מול המצלמות ואמר: "אני בהחלט מבין את המשימה שהוטלה עליי, ואני משוכנע כי יחד עם החברים הטובים שנמצאים היום בשב"ס, 7,500 הסוהרים, נמשיך להצעיד את השירות קדימה".

הסיבה לביטול המינוי: מכתבים אנונימיים

כבר לפני מספר חודשים, כשנודע כי גביזון מועמד לתפקיד נציב השב"ס, התקבלו במשרד לבטחון פנים מכתבים אנונימיים, בהם נכתב כי גביזון העניק הטבות מופלגות למזכירתו כמפקד המחוז הדרומי בשירות בתי הסוהר.

גביזון הובהל למשרד הפנים ונאלץ לענות על שאלותיו של מבקר המשרד. בחלוף הזמן הוחלט כי אין בתלונות ממש, וגביזון הוכשר לתפקיד.

אבל אז הגיעו מכתבים אנונימיים נוספים גם לוועדת טירקל, ובהם חשדות להתנהגות בלתי הולמת של גביזון. ועדת טירקל, שהייתה אמורה לאשר את המינוי, ביקשה לזמן את גביזון לבדיקות נוספות בהן בדיקת פוליגרף - וזה יצא שאינו דובר אמת.

בהודעתו לתקשורת אמר אהרונוביץ' כי בשל החשש כי המינוי לא יאושר לבסוף, הוא ביטל את מועמדותו של גביזון והכריז על מועמד חדש: ניצב אהרון פרנקו, מפקד מחוז ירושלים - מועמד מבין שורות המשטרה.

הנציב המכהן, בני קניאק, צפוי לפרוש מתפקידו בעוד כשבועיים. הפנייה לבג"ץ עלולה לעכב את מינויו של הנציב החדש, כאשר החשש הוא כי יהיה מי שינסה לטרפד גם את מינויו של פרנקו.

בתוך כך נודע לגלי צה"ל כי מכתב אנונימי, הקשור למינויו של נציב הכבאות החדש, ניצב שחר איילון, הגיע למשרד לבטחון פנים. תוכנו נבדק, ונמצא כי לא דבק באיילון רבב. מינויו הועבר לאישורה של הממשלה.

"סימני השאלה נותרים בעינם"

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "נוכח פרסומים לא מדויקים בנוגע לחוות-דעת היועץ המשפטי לממשלה ביחס למועמדותו של גונדר אלי גביזון, נבקש להבהיר את הדברים הבאים:

"בפנייה מטעמו של יו"ר הוועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים, השופט טירקל, אל היועץ המשפטי לממשלה, צוין כי לאחר עיון במסמכים והראיונות שקיימה הוועדה, לוועדה נותרו סימני שאלה לגבי שני עניינים הטעונים השלמת הבירורים שנערכו לגביהם: פרשיות היחסים האינטמיים עם קצינות בשירות בתי הסוהר, שלפי הנטען היו למועמד; עניין החשש שגורמים עבריינים ינסו להגיע אל המועמד, או לקרוביו בדרכים שלא כחוק....

"בעקבות הפנייה התבצעה מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, בתיאום עם המשרד לבטחון פנים, בדיקה משלימה בעניינו של גונדר אלי גביזון.

"חוות-הדעת שהועברה אמש מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה אל השר לבטחון הפנים פירטה את ממצאי הבדיקה ואת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. בסיום חוות-הדעת נכתבו הדברים הבאים:

"לאור מכלול הדברים דלעיל, עולה כי בנושא הראשון שבו התבקשה השלמת הבדיקה על-ידי הועדה, למעשה אין בפנינו כיום תשתית עובדתית לקבוע כי המועמד קיים מערכות יחסים אינטימיות עם קצינות או סוהרות בשב"ס שהיו כפופות לו.

"לעומת זאת, בנושא השני בו התבקשה השלמת בדיקה נותרו סימני שאלה לא מבוטלים. המועמד הכחיש בפגישתו עמך ביום 20.2.11 כי היו אליו פניות של קרובי משפחה או מקורבים בענין תנאי כליאה של אסירים. במכתבו מיום 10.3.11 ליועמ"ש המשרד לבטחון פנים, ציין כי לא פעל במסגרת תפקידו בענין תנאי כליאה של אסירים בעקבות פניות של קרובי משפחה או חברים.

"לעומת זאת, בתשאול שלפני בדיקת הפוליגרף ציין כי טיפל בפניות מצד קרובים וחברים, אך הוסיף כי עשה כן רק בהתאם לנוהלי שב"ס, ולא זכור לו אף מקרה ספציפי. במכתב בא-כוחו מיום 24.3.11 הסביר כי תשובתו לשר התייחסה רק לשאלה אם פניות טופלו על-ידו בניגוד לנהלים.

"הסברים שונים לשאלות פשוטות - האם קיבלת פניות בענין תנאי כליאה מקרובים או מקורבים והאם טיפלת בנושא בעקבות פניות אלה - מצביעים לכאורה על סתירה עובדתית בין ההתייחסויות השונות של המועמד לסוגיה זו.

"בנוסף, בדיקת הפוליגרף שנערכה למועמד מטעם המשרד נועדה לסייע לו לנקות את אי-הבהירות שתוארה לעיל, אך בסופו של יום לא סייעה לו. גם אם נתעלם מתוצאותיה כמבוקש על-ידי המועמד - סימני השאלה בנוגע לטיפולו בענייני תנאי כליאה של אסירים על-פי בקשות קרובי משפחה ומקורבים, נותרים בעינם.

מבדיקת הפוליגרף שנערכה עבור המשרד לבטחון פנים עלו שני ממצאים מטרידים, ולפיהם אובחנו תגובות לפיהן המועמד לא אמר אמת בשאלה אם טיפל באסיר כלשהו בניגוד לסמכותו או לנוהלי שב"ס, וכן לגבי השאלה אם קיבל טובות הנאה בתמורה לשינוי תנאים של אסיר כלשהו.

"למועמד טענות כלפי הבדיקה, והוא הגיש בדיקות שערך בעצמו בענין זה בהן יצא דובר אמת, אחת מהן לפני הבדיקה מטעם המשרד. בהקשר זה יוער כי ראוי היה שהמועמד ינקוט בגילוי מלא בפני בודק הפוליגרף מטעם המשרד ויחשוף בפניו שערך כבר בדיקת פוליגרף באותו נושא, אך המועמד בחר במודע שלא לעשות כן. גם התנהלות זו מטרידה לא מעט.

"לאור תשובותיו של בודק הפוליגרף מטעם המשרד לבטחון הפנים, יש קושי לקבל את טענות המועמד ולהתעלם מן הממצאים שעלו בבדיקתו, אך יחד עם זאת אין כל הכרח להסתמך על ממצאי בדיקת הפוליגרף מטעם המשרד, שכן גם בהתעלם ממנה נותרים עדיין סימני שאלה בסוגיה האם קיבל המועמד פניות מצד קרובי משפחה ומקורבים בענין תנאי כליאה של אסירים והאם טיפל בהן בעקבות פניות אלה.

"נתנו דעתנו לזהירות הרבה בה יש לנקוט בטרם ייפסל מועמד על סמך מכתבים אנונימיים ועל סמך מידע העולה משיחות של אחרים שאינן מגיעות כלל לידיעתו. בסופם של דברים המכתבים האנונימיים אינם מהווים שיקול במקרה דנן. גם השיחות של האחרים כשלעצמן אינן מהוות עילת פסלות במקרה דנן. הקושי נעוץ בהתנהלותו של המועמד ובתשובותיו לשאלות אשר נשאל בתהליך בדיקת מינויו על-ידי השר, הוועדה ואי-גילוי בדיקת הפוליגרף שעשה בעצמו לפני הבדיקה מטעם המשרד.

"לאור מכלול הדברים דלעיל, בא היועץ המשפטי לממשלה לכלל דעה, כי התנהלותו של המועמד מעוררת סימני שאלה לא מעטים, וצפוי קושי משפטי בהצעה למנותו לתפקיד נציב שב"ס.

"לפיכך החליט היועץ המשפטי לממשלה כי בשלב זה, בעקבות השלמת הבדיקה שקוימה כאמור לעיל, הרי שככל שהשר לבטחון פנים יחליט כי ברצונו להמשיך בהליך המינוי, יש להעביר את הנושא לועדה לבדיקת מינויים לתפקידים בכירים האמונה על בדיקת טוהר המידות, על מנת שתאמר את דברה".

עוד כתבות

אובך באילת / צילום: רשות שדות התעופה

שיא צריכת חשמל בימי שישי נשבר היום בצהריים

אחרי שבקיץ נשבר השיא לקיץ (12,921 מגה וואט) ובחורף נשבר השיא עד כה, היום בצהריים נשבר שיא הצריכה לחודש מאי ושיא הצריכה לימי שישי בכלל - צריכת החשמל הגיעה ל-12,036 מגה-וואט

רמי לוי וקופיקס/ צילומים: יחצ ואיל יצהר

הפסדי קופיקס מתרחבים: ירידה של 8% בהכנסות ברבעון

ברווח הגולמי של החברה נרשמה עלייה של 20% לרמה של כ-18 מיליון שקל על רקע שיפור בתנאי הסחר מול ספקי החברה ● סגרה 5 סניפי בתי קפה לפני שבוע

סניף יינות ביתן בישפרו סנטר / צילום: שוקה כהן

יינות ביתן תכניס דיילות שירות לסניפיה

מדובר בשירות בתשלום שיינתן לחברות מזון או טואלטיקה שירצו להציג מוצרים חדשים ולחלק דוגמיות לצרכנים ● המהלך יוצא לדרך השבוע בארבעה סניפים של יינות ביתן עם המותגים יינות תבור, המותג גבינות צוריאל, החטיפים של שטראוס וגלידה מוצ'י של יבואנית המזון וילי פוד

פרופסור אבי בן בסט / צילום: שלומי יוסף

"על הממשלה החדשה לא להעלות מסים, אלא לטפל בפטורים ממס"

את הדברים אמר פרופ' אבי בן בסט בכנס "מסים וגלובליזציה" שהתקיים היום בבית הספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה ● בכנס נשאה דברים גם המשנה למנהל רשות המסים, רו"ח מירי סביון, שהסבירה על שילוב הידיים בין מדינות ה-OECD במאבקן בתכנוני המס

 

 

החיידקים שגורמים לנו לרוץ / איור: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

החיידקים שגורמים לנו לרוץ: מה למערכת העיכול ופעילות גופנית?

אחרי שנים שבהן התמקדה הגישה לשיפור הבריאות והביצועים הספורטיביים בתפקוד התאים, נראה שזו הגיעה לקצה גבול היכולת הפיזיולוגית ● הפתרון נמצא במקום חדש ופחות צפוי: חיידקי הגוף

ביטקוין / צילום: רויטרס

מה מזניק את שוק הקריפטו? הביטקוין שוב עולה

שער הביטקוין טיפס השבוע ביותר מ-13%, לאחר שרק לפני 8 ימים רשם שיא של יותר מ-9 חודשים, כשזינק מעל ל-8,300 דולר ● בראיון למגזין האמריקאי ״פורצ׳ן״ הסביר השבוע אחד המשקיעים הבולטים בתחום המטבעות הדיגיטליים כי אפשר לראות מתאם בין עלייה במחיר הביטקוין לבין המשבר בשיחות הסחר בין ארה״ב לסין

אזור מוליסה אברוצו / צילום: shutterstock א.ס.פ קריאטיב

יין איטלקי למתקדמים: נודדים למחוזות מבודדים

מחוזות מוליסה-אברוצו הם המערב הפרוע של עולם היין האיטלקי ● לאחרונה יותר ויותר מבקרים וחובבי יין מחפשים שם יינות מעניינים

עוזרת קולית / צילום: Shutterstock

האו"ם נגד העוזרות האישיות: מנציחות סטריאוטיפים מיושנים

מחקר של האו"ם קובע כי העוזרות הקוליות הדיגיטליות, שמציפות את השוק בשנים האחרונות, מיוצגות לרוב על ידי מאפיינים נשיים מובהקים כגון אפיון הקול, טון הדיבור ואופן התגובה "הצייתני" ● לפי המחקר, עשויות להיות לכך השלכות מרחיקות לכת על האופן שבו נשים נתפסות ועל הנצחת יחס זה כלפיהן בעתיד

נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

צרפת: לפחות שמונה פצועים בפיצוץ בליון; מקרון: "זו מתקפה"

הרשויות במדינה דיווחו כי שמונה בני אדם נפצעו כתוצאה מהפיצוץ במרכז העיר ● הנשיא מקרון תיאר את התקרית "מתקפה ללא קורבנות" ● המשטרה המקומית פתחה בחקירת נסיבות האירוע

שריפות ענק בכפר אוריה, גיזו, ויער הנשיא

נתניהו בחפ"ק השריפות: קיבלנו סיוע ממצרים והצעה לסיוע מהפלסטינים

ראש הממשלה: "המשימות שלנו הם קודם כל הצלת חיים. זה אומר שאנחנו מפנים אנשים מבתיהם, וזה דבר קשה מאוד וקורע לב אבל הדבר נדרש"

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

"בסוף אתה בודד בצמרת": ברק עילם מציג – כך הפכתי את נייס לאחת מחברות הטכנולוגיה המצליחות

חמש שנים אחרי שנכנס לתפקיד מנכ"ל נייס, החברה היחידה שהוא אי פעם עבד בה, ברק עילם יכול להציג לא מעט קבלות ונתונים מרשימים ● עכשיו הוא מדבר על ההחלטה להפסיק לפעול בתחום הביטחוני, על החברה הישראלית כפי שהיא נראית אחרי שנים של מגורים בארה"ב ועל אסטרטגיית הניהול שלו ● ראיון מיוחד

פרופ' רבקה כרמי. "לא לגמרי בחירה עצמאית וחופשית"

למה אין נשים בסגל הבכיר באקדמיה? "בוועדת המינויים יש רוב גברי"

סטודנטיות מהוות את הרוב במוסדות להשכלה גבוהה, ואפילו 55% מסגל ההוראה הן נשים, אבל כשזה מגיע לסגל הבכיר - שיעור הנשים צונח לשליש • עו"ד עידית סולומון, דוקטורנטית למשפטים בבר אילן שחקרה את הנושא, מסבירה למה זה קורה

כנס חרום עורכי דין/ צילום: שלומי יוסף

מכתב פתוח לאליטה המשפטית: כך נראית הדמוקרטיה ביומיום

בכירי המשפטנים מתגייסים למען הדמוקרטיה אבל עיוורים למציאות המעוותת של האזרחים במערכת המשפט ● כך, למשל, ממצאי הסנגוריה הציבורית על תנאי המאסר והמעצר של האסירים מזעזעים, אך האם בכירי המשפטנים בישראל יתגייסו גם למענם? ● פרשנות

משה כחלון ואריה דרעי / צילום: איל יצהר, עיצוב תמונה: טלי בוגדנובסקי

קרב כחלון דרעי בדרך להכרעה וסיוט תמ"א אמיתי. כותרות הנדל"ן מהשבוע

מינהל התכנון עומד לשנות כתובת, איפה אושרו השבוע מתחמי דיור ענקיים ● הסיוט של דיירים בפרויקט תמ"א 38 ברמת גן, (עוד) מינוי של בכיר בשירות הציבורי שמתארך חודשים רבים ולמה זה קשור לתאונת העבודה הקטלנית מהשבוע שעבר ביבנה, איך מחיר למשתכן תרמה לפגיעה בתעשיות שונות, איפה בני זוג בשנות העשרים לחייהם רכשו דירות להשקעה, והקרב שמתפתח נגד עבודות הרכבת הקלה ביפו ● אלה היו כותרות הנדל"ן שלנו מהשבוע האחרון

שריפות ענק בכפר אוריה, גיזו, ויער הנשיא

גל השריפות: לאור מאמצי כוחות הכיבוי - רוב מוקדי האש תחת שליטה

מטוסי כיבוי ולוחמים עדיין פועלים להשתלט על שריפות ביישובים טלכיד שבבקעת הירדן ופדואל שבשומרון ● שלושה בני אדם נעצרו בחשד להצתות באזור ירושלים ● תושבי יכיני שבשער הנגב פונו מבתיהם עקב אש שפרצה מבלון תבערה

בנימין נתניהו / צילום: אמיל סלמן-הארץ

את מי פספסה מחאת עורכי הדין הבכירים נגד חוק החסינות

ממרומי הקומה ה-36 במגדל אלקטרה בתל אביב, שבה התכנסו בכירי עורכי הדין למחות על המתקפה על המערכת המשפטית, המציאות הישראלית נראתה יפה ומפויסת • טיפול המדינה בתיקי ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מוכיח כי אין אצלנו באמת שוויון מלא בפני החוק ● פרשנות

משחקי הכס/ צילום: יחצ

עגלה ריקה: איך למלא שבת ללא אירוויזיון ומשחקי הכס?

הבחירות כבר מאחורינו ● האירוויזיון ירד מהארץ ● וגם ממשחקי הכס הגיע הזמן להיפרד ● שבת של עגלה ריקה לפנינו, ואנחנו כאן בכדי למלא לכם את השבת עם פודקאסטים נהדרים ● פודקאסט לשבת ● האזינו

אביגדור ליברמן במסיבת העיתונאים / צילום: שלומי יוסף

משבר במו"מ הקואליציוני: מסתמן שליברמן לא ייכנס לממשלה

(עדכון) ● ליברמן מסרב לפשרות בנוגע לחוק הגיוס וכרגע נראה שהוא מחוץ לממשלה ● נתניהו יתקשה להקים קואליציה של 60 ח"כים

שריפות ענק בכפר אוריה, גיזו, ויער הנשיא

נערכים להשתלטות על השריפות: האתגר הגדול - הרוחות והשרב מחר

(עדכון)  אחרי שיותר מ-3,500 אזרחים פונו מבתיהם בעקבות השתוללות האש סמוך לקיבוץ הראל ובמבוא מודיעים, שירותי הכבאות והמשטרה נערכים לקראת מחר - אז צפוי מזג האוויר השרבי להגיע לשיא ● כוחות הכיבוי עדיין פועלים בשטח להשיג שליטה באש

אילון מאסק, מייסד טסלה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

אלון מאסק במייל לעובדים: מצפים לשיא מסירות של רכבים ברבעון

מייל ששלח המנכ"ל מאסק לעובדים חושף כי החברה מצפה לשיא מסירות ברבעון ● מוקדם יותר אדם ג'ונאס מבנק ההשקעות מורגן סטנלי, שנחשב כמי שמאמין בטסלה, העריך כי טסלה היא יותר "סיפור של מצוקת אשראי מאשר סיפור הצלחה"