גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

גונדר אלי גביזון מודה: קיימתי בעבר יחסים עם עובדת

כך דווח בגלי צה"ל ■ עורך דינו של גביזון: נערער לבג"ץ על ביטול מינויו לנציב השב"ס ■ משרד המשפטים מבהיר: התלונות האנונימיות נגד גביזון לא עמדו בבסיס שיקולי הפסילה - אלא יושרו

גונדר אלי גביזון, שמועמדותו לנציבות שירות בתי הסוהר בוטלה אמש (א'), אישר כי לפני 15 שנים קיים יחסים מרצון עם אישה שעבדה עמו. מנגד, גביזון הכחיש כי העניק הטבות לעובדת אחרת והדגיש כי בניגוד למה שנטען, הנסיעות עמה לאילת ולפולין היו בענייני עבודה בלבד. בנוסף, גביזון שלל את הטענה לפיה השאיר מקורב של אחיו בכלא מסוים, על אף דרישת השב"ס להעבירו לכלא אחר - כך דווח לגלי צה"ל.

פרקליטו של גביזון, עו"ד בועז בן-צור, טוען כי הוא מתכוון לערער לבג"ץ על ביטול מועמדותו. "יש כאן נסיון ליצור תקדים מאוד מסוכן, לפיו על בסיס גורמים אנונימיים מתקבלת החלטה לשלול מינוי שכבר נודע ברבים", הוא מסביר. "מדובר בדברים לא קלים, בלשון המעטה".

לפני קצת יותר מחודש צהלו בשירות בתי הסוהר כשלראשונה בהיסטוריה נבחר ראש הארגון מבין שורותיו. דקות לאחר שהשר לבטחון הפנים, יצחק אהרונוביץ', הכריז על המועמד שלו, עמד גביזון מול המצלמות ואמר: "אני בהחלט מבין את המשימה שהוטלה עליי, ואני משוכנע כי יחד עם החברים הטובים שנמצאים היום בשב"ס, 7,500 הסוהרים, נמשיך להצעיד את השירות קדימה".

הסיבה לביטול המינוי: מכתבים אנונימיים

כבר לפני מספר חודשים, כשנודע כי גביזון מועמד לתפקיד נציב השב"ס, התקבלו במשרד לבטחון פנים מכתבים אנונימיים, בהם נכתב כי גביזון העניק הטבות מופלגות למזכירתו כמפקד המחוז הדרומי בשירות בתי הסוהר.

גביזון הובהל למשרד הפנים ונאלץ לענות על שאלותיו של מבקר המשרד. בחלוף הזמן הוחלט כי אין בתלונות ממש, וגביזון הוכשר לתפקיד.

אבל אז הגיעו מכתבים אנונימיים נוספים גם לוועדת טירקל, ובהם חשדות להתנהגות בלתי הולמת של גביזון. ועדת טירקל, שהייתה אמורה לאשר את המינוי, ביקשה לזמן את גביזון לבדיקות נוספות בהן בדיקת פוליגרף - וזה יצא שאינו דובר אמת.

בהודעתו לתקשורת אמר אהרונוביץ' כי בשל החשש כי המינוי לא יאושר לבסוף, הוא ביטל את מועמדותו של גביזון והכריז על מועמד חדש: ניצב אהרון פרנקו, מפקד מחוז ירושלים - מועמד מבין שורות המשטרה.

הנציב המכהן, בני קניאק, צפוי לפרוש מתפקידו בעוד כשבועיים. הפנייה לבג"ץ עלולה לעכב את מינויו של הנציב החדש, כאשר החשש הוא כי יהיה מי שינסה לטרפד גם את מינויו של פרנקו.

בתוך כך נודע לגלי צה"ל כי מכתב אנונימי, הקשור למינויו של נציב הכבאות החדש, ניצב שחר איילון, הגיע למשרד לבטחון פנים. תוכנו נבדק, ונמצא כי לא דבק באיילון רבב. מינויו הועבר לאישורה של הממשלה.

"סימני השאלה נותרים בעינם"

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "נוכח פרסומים לא מדויקים בנוגע לחוות-דעת היועץ המשפטי לממשלה ביחס למועמדותו של גונדר אלי גביזון, נבקש להבהיר את הדברים הבאים:

"בפנייה מטעמו של יו"ר הוועדה המייעצת לעניין מינויים לתפקידים בכירים, השופט טירקל, אל היועץ המשפטי לממשלה, צוין כי לאחר עיון במסמכים והראיונות שקיימה הוועדה, לוועדה נותרו סימני שאלה לגבי שני עניינים הטעונים השלמת הבירורים שנערכו לגביהם: פרשיות היחסים האינטמיים עם קצינות בשירות בתי הסוהר, שלפי הנטען היו למועמד; עניין החשש שגורמים עבריינים ינסו להגיע אל המועמד, או לקרוביו בדרכים שלא כחוק....

"בעקבות הפנייה התבצעה מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, בתיאום עם המשרד לבטחון פנים, בדיקה משלימה בעניינו של גונדר אלי גביזון.

"חוות-הדעת שהועברה אמש מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה אל השר לבטחון הפנים פירטה את ממצאי הבדיקה ואת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה. בסיום חוות-הדעת נכתבו הדברים הבאים:

"לאור מכלול הדברים דלעיל, עולה כי בנושא הראשון שבו התבקשה השלמת הבדיקה על-ידי הועדה, למעשה אין בפנינו כיום תשתית עובדתית לקבוע כי המועמד קיים מערכות יחסים אינטימיות עם קצינות או סוהרות בשב"ס שהיו כפופות לו.

"לעומת זאת, בנושא השני בו התבקשה השלמת בדיקה נותרו סימני שאלה לא מבוטלים. המועמד הכחיש בפגישתו עמך ביום 20.2.11 כי היו אליו פניות של קרובי משפחה או מקורבים בענין תנאי כליאה של אסירים. במכתבו מיום 10.3.11 ליועמ"ש המשרד לבטחון פנים, ציין כי לא פעל במסגרת תפקידו בענין תנאי כליאה של אסירים בעקבות פניות של קרובי משפחה או חברים.

"לעומת זאת, בתשאול שלפני בדיקת הפוליגרף ציין כי טיפל בפניות מצד קרובים וחברים, אך הוסיף כי עשה כן רק בהתאם לנוהלי שב"ס, ולא זכור לו אף מקרה ספציפי. במכתב בא-כוחו מיום 24.3.11 הסביר כי תשובתו לשר התייחסה רק לשאלה אם פניות טופלו על-ידו בניגוד לנהלים.

"הסברים שונים לשאלות פשוטות - האם קיבלת פניות בענין תנאי כליאה מקרובים או מקורבים והאם טיפלת בנושא בעקבות פניות אלה - מצביעים לכאורה על סתירה עובדתית בין ההתייחסויות השונות של המועמד לסוגיה זו.

"בנוסף, בדיקת הפוליגרף שנערכה למועמד מטעם המשרד נועדה לסייע לו לנקות את אי-הבהירות שתוארה לעיל, אך בסופו של יום לא סייעה לו. גם אם נתעלם מתוצאותיה כמבוקש על-ידי המועמד - סימני השאלה בנוגע לטיפולו בענייני תנאי כליאה של אסירים על-פי בקשות קרובי משפחה ומקורבים, נותרים בעינם.

מבדיקת הפוליגרף שנערכה עבור המשרד לבטחון פנים עלו שני ממצאים מטרידים, ולפיהם אובחנו תגובות לפיהן המועמד לא אמר אמת בשאלה אם טיפל באסיר כלשהו בניגוד לסמכותו או לנוהלי שב"ס, וכן לגבי השאלה אם קיבל טובות הנאה בתמורה לשינוי תנאים של אסיר כלשהו.

"למועמד טענות כלפי הבדיקה, והוא הגיש בדיקות שערך בעצמו בענין זה בהן יצא דובר אמת, אחת מהן לפני הבדיקה מטעם המשרד. בהקשר זה יוער כי ראוי היה שהמועמד ינקוט בגילוי מלא בפני בודק הפוליגרף מטעם המשרד ויחשוף בפניו שערך כבר בדיקת פוליגרף באותו נושא, אך המועמד בחר במודע שלא לעשות כן. גם התנהלות זו מטרידה לא מעט.

"לאור תשובותיו של בודק הפוליגרף מטעם המשרד לבטחון הפנים, יש קושי לקבל את טענות המועמד ולהתעלם מן הממצאים שעלו בבדיקתו, אך יחד עם זאת אין כל הכרח להסתמך על ממצאי בדיקת הפוליגרף מטעם המשרד, שכן גם בהתעלם ממנה נותרים עדיין סימני שאלה בסוגיה האם קיבל המועמד פניות מצד קרובי משפחה ומקורבים בענין תנאי כליאה של אסירים והאם טיפל בהן בעקבות פניות אלה.

"נתנו דעתנו לזהירות הרבה בה יש לנקוט בטרם ייפסל מועמד על סמך מכתבים אנונימיים ועל סמך מידע העולה משיחות של אחרים שאינן מגיעות כלל לידיעתו. בסופם של דברים המכתבים האנונימיים אינם מהווים שיקול במקרה דנן. גם השיחות של האחרים כשלעצמן אינן מהוות עילת פסלות במקרה דנן. הקושי נעוץ בהתנהלותו של המועמד ובתשובותיו לשאלות אשר נשאל בתהליך בדיקת מינויו על-ידי השר, הוועדה ואי-גילוי בדיקת הפוליגרף שעשה בעצמו לפני הבדיקה מטעם המשרד.

"לאור מכלול הדברים דלעיל, בא היועץ המשפטי לממשלה לכלל דעה, כי התנהלותו של המועמד מעוררת סימני שאלה לא מעטים, וצפוי קושי משפטי בהצעה למנותו לתפקיד נציב שב"ס.

"לפיכך החליט היועץ המשפטי לממשלה כי בשלב זה, בעקבות השלמת הבדיקה שקוימה כאמור לעיל, הרי שככל שהשר לבטחון פנים יחליט כי ברצונו להמשיך בהליך המינוי, יש להעביר את הנושא לועדה לבדיקת מינויים לתפקידים בכירים האמונה על בדיקת טוהר המידות, על מנת שתאמר את דברה".

עוד כתבות

טרודו עם בוחרים פוטנציאלים /צילום: רויטרס

החרדות הכלכליות של תושבי קנדה ינצחו בבחירות בעוד שבוע

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו ויריבו השמרן אנדרו שיר נושאים עיניים לפרברי טורונטו, שמהם תבוא ההכרעה בבחירות בשבוע הבא • אף שתמונות ישנות של טרודו מחופש לשחור עלולות לפגוע בתמיכה בו, מה שמעניין את הבוחרים הם מחירי הדיור ומס שמייקר את הנסיעה

סניף של ארומה ת"א / צילום: יח"צ

משרד הבריאות ערך שימוע לארומה ת"א; הערכה: הבעיה הייתה במקרר

(עדכון) - הרשת סוגרת עד להודעה חדשה את הסניף ברחוב מנחם בגין בת"א, לאחר ששני לקוחות שאכלו בו כריך וסלט טונה אושפזו אמש בשל תגובה אלרגית ● בנוסף הוחלט לבצע החלפה של מוצרי הטונה בכל הסניפים ולערוך בדיקת מעבדה וביקורת על כלל המוצרים ● "נפרסם את התוצאות בשקיפות לציבור"

אצטדיון המושבה / צילום: רויטרס

הדיל של עיריית פתח תקווה: שלמו כמיליון שקל בשנה - וקבלו אצטדיון על שמכם

אצטדיון "המושבה" בפתח תקווה עשוי בקרוב לשנות את שמו ● העירייה פרסמה מכרז שבו היא מציעה לחברות מסחריות את שם האצטדיון, בסכום שעשוי להגיע ל-8 מיליון שקל ב-8 שנים ● ניסיונות דומים בנתניה ובאילת נכשלו, ורק בת"א מצליחים להפיק מיליונים

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה

תגובה אלרגית חריפה לטונה: שני אנשים אושפזו לאחר שאכלו בסניף ארומה ת"א

שני בני אדם שאכלו טונה בסניף ארומה ברחוב מנחם בגין בת"א טופלו במרכז הרפואי איכילוב ● אישה בת 41 במצב קשה מאוד לאחר שאיבדה את הכרתה והייתה במצב של שוק עמוק ● השני הוא גבר בן 34 שהגיע לקבל טיפול עקב כאבי ראש ודפיקות לב מואצות ● המקרים דווחו למשרד הבריאות

רוני אלשיך/ צילום: שלומי יוסף

הסיפור המוזר על קצין המשטרה, חקירת מח"ש והניסיון לכאורה להפליל את המפכ"ל לשעבר אלשיך

קצין בכיר במשטרה טוען כי חקירת מח"ש נגדו נפתחה ללא בסיס וממניעים זרים ● לדבריו, באחת מההפסקות בחקירה התברר לו לכאורה המניע האמיתי לחקירתו - חוקר שוחח איתו על חקירה אחרת וניסה לגרום לו להפליל את המפכ"ל לשעבר

הנשיא ריבלין ונתניהו / צילום: רונן זבולון, רויטרס

הליכוד: כל ראשי גוש 55 הצהירו שיתנגדו לממשלת מיעוט

לדברי הליכוד, ההתחייבות הזו תמנע את האפשרות שבני גנץ יקים ממשלת מיעוט, כיוון שממשלה שכזו לא תוכל להתרחב

אג"ח ירוקות / צילום: שאטרסטוק

אג"ח ממשלת ישראל - גן עדן למשקיעים זרים

כניסת ישראל למדד האג"ח הממשלתי העולמי WBGI רק מחזקת את הסיבות שיש למשקיעים הישראלים והזרים להחזיק כיום אג"ח ישראלי בתיק ההשקעות

חליפות החלל של אנדר ארמור / צילום: Virgin Galactic

אנדר ארמור חושפת: אלה חליפות החלל שעיצבנו לריצ'ארד ברנסון

אנדר ארמור משתפת פעולה עם וירג'ין גלאקטיק, חברת הטיסות הפרטיות לחלל בשליטת ריצ'ארד ברנסון, בקולקציה שלמה של לבוש חלל שהיא, על פי טענת אנדר ארמור, "הראשונה שנוצרה במיוחד עבור אסטרונאוטים פרטיים"

יאיר לפידות ודב ילין/ צילום: איל יצהר

מכונת הכסף של ילין לפידות: בית ההשקעות שמרוויח כ-150 מיליון שקל בשנה בלי מינוף פיננסי

מותג חזק, רווחיות גבוהה ומנגד תמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות ותלות במייסדים - זה מה שחושבים במידרוג על בית ההשקעות שמובילים דב ילין ויאיר לפידות ● ההחזקה ב-50% מבית ההשקעות, באמצעות אטראו, היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של חברת לידר השקעות, שהנפקת האג"ח שלה קיבלה דירוג A1 באופק יציב

קאר שולץ מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

המשקיעים מריחים הסדר: טבע זינקה על רקע דיווח כי היא עשויה להגיע לפשרה בתביעות האופיואידים

לפי דיווח בבלומברג, החברה הציעה להעביר תרופות גנריות בשווי של יותר מ-15 מיליארד דולר במשך 10 שנים ● טבע היא אחת משורת יצרניות ומפיצות תרופות שנתבעו על שיווק אגרסיבי של משככי כאבים אופיואידים, שהובילו למגיפת התמכרות ולמוות של משתמשים רבים ● בעבר טענה כי לא תחתום על הסכמי פשרה משום שאין לה כסף

קשישה / צילום :  Shutterstock

הביטוח הלאומי יחלק היום מענקי חימום ל-273.5 אלף איש

הזכאים יקבלו מענק בהיקף 562 שקל ישירות לחשבון הבנק שלהם

ג'ניפר אניסטון / צילום: Mario Anzuoni, רויטרס

בפחות מ-24 שעות: 7 מיליון עוקבים לפרופיל האינסטגרם של ג'ניפר אניסטון

השחקנית, שהתפרסמה בסדרת הקאלט "חברים", הצטרפה אתמול לראשונה לרשת החברתית והצליחה לשבור את האינטרנט ● לתמונה הראשונה שפרסמה, בה היא מופיעה לצד חבריה מהסדרה, יש כבר כמעט 9 מיליון לייקים

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

נעילה חיובית בוול סטריט: פתיחה חזקה לעונת הדוחות לרבעון השלישי

הנאסד"ק עלה ב-1.2%, S&P 500 טיפס ב-1%, והדאו ג'ונס הוסיף 0.9% ● מחיר הנפט ירד ב-1.5% ● ג'י.פי מורגן, סיטיגרופ ובלאקרוק עקפו את התחזיות ברבעון השלישי של השנה ● יונייטדהלת' העלתה את תחזית הרווח לשנה לאחר הדוחות ● ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה את התחזיות ● זינוק מחיר בשר חזיר הקפיץ את האינפלציה בסין לשיא של 6 שנים ● מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-3% בספטמבר ● פולקסווגן מעכבת בניית מפעל בטורקיה בצל תקיפת הכורדים

הקשיות של רשת לנדוור / צילום: חי דורני

המשבר האקולוגי הכריע: רשת לנדוור נפטרת מכל קשיות הפלסטיק

ל"גלובס" נודע כי רשת בתי הקפה מוותרת על קשיות הפלסטיק שלה ותשלים בקרוב העברה של כל הרשת לקשיות מקרטון ● ככל הידוע, מדובר על רשת המסעדות הראשונה בישראל שמבצעת מהלך כזה בפריסה ארצית

דונלד טאסק, נשיא המועצה האירופית / צילום: Bartosz Banka/Agencja Gazeta, רויטרס

נמשכות השיחות על הסכם "ברקזיט"; טאסק: "נדע בעוד שבע-שמונה שעות"

השיחות על הסכם הברקזיט החדש בין האיחוד האירופי לבריטניה נמשכות בשעה זו, לאחר שהדד-ליין שנקבע להיום אחר-הצהריים חלף

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

השווקים לא התרגשו מהאיום של טראמפ "להרוס את כלכלת טורקיה", ומה חושב על זה ארדואן?

נשיא ארה"ב שלף את הנשק החביב עליו בעקבות המתקפה הצבאית של טורקיה בצפון סוריה ● מה כוללות הסנקציות, איך הגיב עליהן הקונגרס, ולמה הלירה הטורקית ובורסת איסטנבול דווקא עלו ● וגם מה כתב ארדואן ל"וול סטריט ג'ורנל" על המתקפה בסוריה

הדמיית החניון של התחנה המרכזית של צפון ירושלים   / צילום: חברת מוריה, מורדגן

דניה סיבוס נבחרה להקים את התחנה המרכזית של צפון ירושלים

המרכז התחבורתי הצפוני של הבירה יכלול מסוף נוסעים וחניון למאות אוטובוסים שמעליהם גג בתצורת גינה ירוקה ● הפרויקט נאמד ב-212 מיליון שקל ● החניון יביא לפינוי חניון האוטובוסים שפועל בסמוך לבנייני האומה

אלכס ספיר / צילום: יח"צ

זה שמוכר וזה שקונה: ספיר צפויה לממש את הנכס "מיאמי 18", מנרב תקים שני בניינים במנהטן ב-127 מיליון דולר

לספיר קורפ, הפועלת בנדל"ן להשקעה, ייזום ומלונאות בארה"ב, יש החזקה של כ-21% בנכס, והיא זכאית ל-40% מרווחי העסקה ● מנרב רכשה קרקעות באזור פארק גראמרסי להקמת שני פרויקטי מגורים שיכללו כ-90 יחידות דיור

אמיר אוחנה, נעמה יששכר / צילום: כדיה לוי, רויטרס

פרשת נעמה יששכר: האם הסמכות להסגרת ההאקר הרוסי נתונה בידי שר המשפטים?

בג"ץ קבע בעבר כי "בידי השר הכוח שלא להסגיר, אך רק בנסיבות מיוחדות וכבדות-משקל" ● האם מקרה שבו אזרחית ישראלית מוחזקת כבת-ערובה ברוסיה על החזקת כמות מינימלית של סמים קלים, כקלף מיקוח נגד הסגרת האקר רוסי לארה"ב, נחשב לנסיבות כאלה?

גיל גזית/ צילום: איל יצהר

גיל גזית, נעמי אנוך ואבי בניהו מצטרפים לאס. אר אקורד של עדי צים

עדי צים עצמו, בעל השליטה בחברה, סיים את כהונתו בדירקטוריון החברה והחל לשמש כמנהל אשראי וסחר לקוחות