גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המתאם הנעלם בתוצאות אורמת

אורמת טכנולוגיות הרוויחה, אורמת תעשיות הפסידה - כיצד זה קורה, ואיך זה קשור לטיפול החשבונאי בהפרשות לירידת ערך ולמקום בו נסחרות המניות?

אורמת תעשיות העוסקת בתחום האנרגיה הגיאותרמית דיווחה בשנת 2010 על הפסד של 30 מיליון דולר. נתון זה לא מסתדר לכאורה עם התוצאות של החברה הבת, אורמת טכנולוגיות, המהווה את עיקר פעילותה של אורמת תעשיות, אשר הרוויחה באותה תקופה 37 מיליון דולר.

התוצאות של אורמת טכנולוגיות מאוחדות תחת אורמת תעשיות, שיש לה בנוסף הכנסות והוצאות הקשורות להחזקות אחרות (קטנות משמעותית מאורמת טכנולוגיות) ולמימון שוטף. על פני זמן, יש מתאם בין התוצאות של האם והבת, אך ב-2010 המתאם כאמור נעלם.

ההסבר נעוץ בחשבונאות שונה של שתי החברות. אורמת תעשיות, שנסחרת בבורסה בתל-אביב, מיישמת את התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS), בעוד שאורמת טכנולוגיות, הנסחרת בוול-סטריט, מיישמת את התקינה האמריקנית (US GAAP).

בשנים האחרונות ההבדלים בין התקינה האמריקנית לבינלאומית צומצמו (כחלק מכוונה להגיע בסופו של דבר לתקינה חשבונאית אחת), אך עדיין פה ושם יש הבדלים בין השתיים, המתבטאים בדרכי טיפול חשבונאי שונות לאותו המקרה. לעיתים הבדלים אלה הם קריטיים, ומקרה שכזה מסביר את הפער בין הדיווחים של אורמת טכנולוגיות ותעשיות.

הבאג בתקינה האמריקנית

הבת אורמת טכנולוגיות דיווחה במקביל לתוצאות הרבעון האחרון של 2010 (ושנת 2010 כולה) כי תחנת הכוח בבראולי, קליפורניה, רחוקה מלספק את הסחורה. לאחר שהשקיעה בתחנת הכוח הגיאותרמית סכום כולל של 370 מיליון דולר (וזכתה במקביל למענקים שהפחיתו את סכום ההשקעה ל-270 מיליון דולר), מסרה החברה כי בחנה את הצורך לבצע הפרשה לירידת ערך בגין תחנה זו, בשל קיומם של סימנים שעלולים להעיד על ירידת ערך: תפוקת ייצור חשמל נמוכה משמעותית מהמתוכנן ועלויות הפקה גבוהות משמעותית מהתכנון.

עם זאת, למרות הסימנים הללו אורמת טכנולוגיות לא נדרשה לרשום בספרים ירידת ערך בגין תחנת הכוח. על פי התקינה החשבונאית האמריקנית, כדי לקבוע את ערכו של נכס לצורך בדיקת ההפרשה לירידת ערך, יש לסכום את כל תזרימי המזומנים נטו האבסולוטיים הצפויים ממנו. כלומר, יש לסכום באופן פשוט את כל התזרימים נטו מעתה ועד אינסוף (או לאורך תקופת חיי הנכס). בתקינה האמריקנית, וזה כמובן באג גדול, תזרים בעוד חמש שנים ובעוד 10 שנים ורחוק יותר, מתבטא באופן מלא בערך הנכס. אם לדוגמה יש נכס שמניב (נטו) 1 מיליון דולר במשך 10 שנים, ערכו (לצורך יישום הטיפול החשבונאי בהפרשה לירידת ערך) הוא 10 מיליון דולר. זה כמובן לא נכון כלכלית.

כלכלית, ה-1 מיליון דולר שמתקבלים מדי שנה צריכים להתבטא בערכם המהוון, וככל שהם רחוקים יותר, תרומתם לערך הכולל של הנכס נמוכה יותר. זה נובע מכך ש-1 מיליון דולר בעוד חמש שנים שווים במונחים של היום פחות - תלוי בשיעור ההיוון, שמתבסס על ריבית חסרת סיכון ופרמיית סיכון שמיוחסת לנכס הספציפי.

אבל זה מה שיש בתקינה האמריקנית - הידבקות לתזרים לפי המונחים האבסולוטיים ללא צורך להוונם. זה גורם לכך שב-US GAAP קל יותר לשמר את ערך הנכסים במאזן, גם אם יש סימנים לירידת ערך. וזה מה שקרה באורמת טכנולוגיות. הבדיקה העלתה שאין צורך לבצע הפרשה לירידת ערך, אם כי במידה שהחברה לא תגיע לערך תפוקה של 45 מגוואט (לעומת 30 מגוואט בעת הפרסום), ולא תצליח לצמצם את עלויות התפעול, ייתכן שתידרש בעתיד להפריש בדוחות לירידת ערך.

מנגד, החברה האם אורמת תעשיות שמיישמת את התקינה הבינלאומית, כפופה כאמור לכלל אחר. כאן כבר יש הגיון כלכלי, וערך הנכס הוא סכום תזרימי המזומנים נטו המהוונים. כלומר, בהמשך לדוגמה שנכס מפיק 1 מיליון דולר ל-10 שנה, ערכו כבר לא יהיה 10 מיליון דולר כמו בתקינה האמריקנית, אלא פחות מכך, תלוי בשיעור ההיוון. רק לשם המחשה, אם שיעור ההיוון הוא 8% (וזה בסביבה של נכסים מסוגים שונים כיום - נדל"ן, תחנות כוח וכדומה) אזי ערך הנכס הוא 6.8 מיליון דולר - 32% מתחת לערכו בתקינה האמריקנית.

מכאן, שזה לא מפתיע שבאורמת תעשיות גילו שערך הנכס כן ירד וביצעו הפרשה לירידת ערך של 128 מיליון דולר (בהתאם להערכת שווי הנכס שביצעה חברת גיזה). וההפרשה הזו מסבירה את הפער בין השורות התחתונות של אורמת טכנולוגיות ואורמת תעשיות.

מהוונים תזרימים עתידיים

ערך תחנת הכוח בספרים אחרי ההפרשה מסתכם ב-139 מיליון דולר, ואורמת תעשיות מפרטת בדוח השנתי שלה כי סכום זה מבטא את התזרימים העתידיים המהוונים לפי 8%, תחת שלושה תרחישים שונים: שתחנת הכוח תייצר 40 מגוואט; שתייצר 45 מגוואט; וייצור של 50 מגוואט. התרחיש הראשון הוא בהסתברות של 20%, והתרחישים השני והשלישי בהסתברות של 40%.

בתרחיש הראשון - 40 מגוואט - ערך התחנה מסתכם ב-114 מיליון דולר, ואם זה יהיה המצב הרי שצפויה ירידת ערך נוספת - בסכום ברוטו של 24.7 מיליון דולר, ונטו 15.3 מיליון דולר. בתפוקות הגבוהות יותר כבר נשמר הערך בספרים - ערך התחנה בתפוקה של 45 מגוואט הוא 141 מיליון דולר, 2 מיליון דולר מעל הרשום בספרים; ובתפוקה של 50 מגוואט, ערך התחנה מסתכם ב-149.4 מיליון דולר, כ-10 מיליון דולר (ברוטו) מעל ערכה בספרים.

מעבר לתפוקות, גם שיעור ההיוון כמובן משפיע על ערך התחנה. אורמת מפרטת בדוחות השנתיים כי בשיעור היוון של 7% (נמוך מהשיעור בפועל - 8%) ערך תחנת הכוח הוא 156 מיליון דולר, אך מנגד בשיעור היוון של 9% ערכה הוא 122.6 מיליון דולר. האנליסטים מעריכים כי התפוקה בתחנה תגדל במהלך השנה, וכי תגיע לאיזון לקראת סוף 2011. אבל, אם החברה לא תצליח להגיע ליעד תפוקה של 40-45 מגוואט, נראה כי עלולות להיות הפרשות נוספות.

הכותב הוא מרצה לחשבונאות וניתוח דוחות כספיים. בכל מקרה, אין לראות בכתבות אלה משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירה של ניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על המאמר ו/או על תוכנו, אחראי באופן בלעדי לכל נזק ו/או הפסד שייגרם לו.

עוד כתבות

אדם נוימן, מייסד ומנכ"ל WeWork / צילום: רויטרס

העסקה נסגרה: סופטבנק מקבלת את השליטה ב-WeWork, אדם נוימן יקבל 1.7 מיליארד דולר

העסקה משקפת ל-WeWork שווי של כ-8 מיליארד דולר ● המייסד והמנכ"ל אדם נוימן יקטע את מרבית קשריו עם החברה ● סופטבנק תשקיע כ-3 מיליארד דולר ברכישת מניות החברה, ותקדים השקעה של 1.5 מיליארד דולר שהייתה מתוכננת לשנה הבאה

ניצן הורוביץ / צילום: איל יצהר, גלובס

האם אפשר להקים ממשלה גם ללא תמיכת רוב חברי הכנסת?

שתי מערכות הבחירות האחרונות המחישו עד כמה קשה לקבל את אמון הכנסת להרכבת ממשלה ● מה קשה יותר: להקים ממשלת מיעוט או להפיל אותה? צללנו ללשון החוק ● המשרוקית של גלובס

מלך תאילנד ובת הלוויה שהודחה מתפקידה / צילום: Royal Household Bureau, רויטרס

מלך תאילנד הדיח את בת הלוויה שלו בשל "חוסר נאמנות"

מלך תאילנד מאהה וצ'יראלונגקון שלל מבת הלוויה שלו סינינט וונגווג'ירפקדי את הדרגות ואת התארים שלה ● בהודעה רשמית מטעם המלוכה נכתב כי סינינט ניסתה "לרומם את עצמה לאותו מעמד כמו המלכה"

משרדי חברת ADT ביקנעם / צילום: אתר החברה

יצרנית מכונות החיתוך ADT מיקנעם נמכרה לידי רוכש סיני בכ-30 מיליון דולר

קרן ההון סיכון הבורסאית תעוזה, שהחזיקה ב-18.9% ממניות ADT, דיווחה כי קיבלה בתמורה למניות שהיו ברשותה סכום של 5.9 מיליון דולר ● הרוכש הוא קונגלומרט ציבורי של חברות סיניות עם פעילות אסטרטגית להתפתחות העתידית של ADT

אורי רוזן, מנכ"ל מאקו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

"העולם הוא לא רק דיווחים על פוליטיקה והפצצות בסוריה"

הסירוב לתפקיד מנכ"ל חדשות 13 ● ההתחממות על הקווים במגרש מול ynet ● החשש מפני ענקיות האינטרנט הבינ"ל ● ולמה לא תמיד צריך אג'נדה גאה ● מנכ"ל מאקו אורי רוזן סוגר למעלה מ-6 שנים באתר, ומבחינתו – שרק יהיו עוד כאלה ● "אוף דה רקורד"

פרויקט תמ"א 38./ צילום: איל יצהר

הולנת"ע: סמכויות הוועדות המקומיות יורחבו והן יוכלו לאשר תוכניות לחיזוק מבנים ללא צורך בהיתר בנייה

הוועדה המליצה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לסיים את תמ"א 38 בעוד שלוש שנים, שבמהלכן בקשות להיתרים יטופלו כרגיל

נכס של הרץ בניו אורלינס / צילום: מצגת החברה

סלקטיביות באמריקאיות: קשיים בהנפקת המניות המתוכננת של חברת הרץ בת"א

במסגרת ההנפקה תכננה הרץ גרופ לשנות את סיווגה לקרן השקעות בנדל"ן בארה"ב (קרן ריט), כחלק ממהלך הנפקה הנחשב ארוך ומורכב יחסית, והינו ראשוני מבין חברות הנדל"ן האמריקאיות שעד היום גייסו אג"ח בבורסה המקומית

שרון בן צבי / צילום: גלי חרמון

ליאורה עופר ממנה סמנכ"לית שיווק חדשה בעופר השקעות

חברת עופר השקעות הודיעה על מינויה של שרון בן צבי, עד לאחרונה סמנכ"לית השיווק בקבוצת משולם לוינשטין, לתפקיד סמנכ"לית השיווק והנכסים בחברה ● וגם: חברת נטו של דודי עזרא תסתפק בתשלום מופחת מהחברה-הבת

בני גנץ / צילום: שריה דיאמנט

בית הנשיא הודיע לראשי סיעות הכנסת ה-22 על העברת המנדט לגנץ

יו"רית הימין החדש, איילת שקד: אין בכוונתנו לנהל מו"מ עצמאי בנפרד מגוש 55 ● בכחול לבן אמרו ל"גלובס" כי בכוונתם לפנות לכל הסיעות בכנסת ה-22, אך הדגישו כי הטלפון הראשון שלהם יהיה לליכוד

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

היתר מיותר? איך הפך מדד יתר 60 לכבשה השחורה של מדדי המניות בת"א

אין זו השנה הראשונה שבה מדד מניות היתר מאכזב קשות את המשקיעים בו ומציג ביצועי חסר ניכרים ביחס למדדי מניות השורה הראשונה ● הפיזור הסקטוריאלי של יתר 60 הוא עקב האכילס של מדד זה, ונדרשת מחשבה מחודשת בעניין

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

נעילה חיובית: ת"א 35 רשם עלייה של כ-0.5%, טבע זינקה ב-11%

ת"א 35 רשם עלייה של כ-0.5%, מדד ת"א 125 הוסיף כ-0.4% ות"א 90 עלה בכ-0.3% ● טבע זינקה ב-11% לאחר שאישרה רשמית את הדיווח על פשרה במסגרת פרשת האופיואידים בארה"ב, ומנייתה זינקה בוול סטריט ● פרוטליקס זינקה ב-32%

טכנולוגיות רכב / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

קרן חדשה בהיקף של 30 מיליון דולר תשקיע בתחום הרכב העתידי והתחבורה החכמה

קרן 'Mobilion' מייסודם של אבי פלדמן, קבוצת זבידה וקבוצת NEXUS הבינלאומית מבטיחה לקצר את הנגישות של חברות סטארטאפ לספקי החלפים הבין לאומיים

חיים כצמן, מבעלי גזית גלוב ועמוס לוזון, בעלי קבוצת א.דורי  / צילומים: תמר מצפי

כבר לא עסקת חייו: השיעור שקיבל עמוס לוזון מההשקעה בדורי בנייה

מי שהייתה אחת מחברות הבנייה הבולטות בארץ עשתה בשבוע שעבר עוד צעד לקראת סופה עם הגשת בקשה להקפאת הליכים ● מה שנראה כעסקת חייו של עמוס לוזון, לנוכח זינוק 1,000% במניה לאחר שהשתלט על קבוצת א.דורי, נראה כעת פחות זוהר: המניה צנחה ב-70% מהשיא, ותשואות האג"ח קפצו

רומן זדורוב / צילום: חגי אהרון

למרות התחייבות שרת המשפטים, הפרקליטות סירבה לאשר בדיקות DNA נוספות על גופה של תאיר ראדה בזירת הרצח

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה ל"גלובס" כי "עד כה בוצעו מספר בדיקות ומעבר להן לא נמצא צורך בביצוע בדיקות נוספות" ● משרת המשפטים לשעבר, ח"כ איילת שקד, נמסר: "כל בדיקה שיכולה לשפוך אור ולתת מידע חדש צריכה להיעשות, מבלי לחסוך בכסף או בכוח אדם"

מיליארדר / אילוסטרציה: Shutterstock

דוח עושר משקי הבית העולמי: ישראל בין חמש המדינות עם שיעור המיליונרים הגבוה בעולם

לפי מכון המחקר של קרדיט סוויס בישראל יש כיום 131 אלף מיליונרים ● בחישוב בלתי תלוי, ישראל במקום ה-23 ברשימת המדינות עם מספר המיליונרים הגדול ביותר ● מספר המיליונרים בעולם גדל במחצית הראשונה של 2019 ב-1.1 מיליון והגיע לכ-46.8 מיליון מיליונרים

מפעל של טבע בירושלים. סוגרת מפעלים כחלק מתוכנית ההתייעלות / צילום: איל יצהר

טבע מאשרת את הדיווח על הסדר בפרשת האופיואידים: תשלם 20 מ' ד' ותספק תרופות נגד התמכרות ב-25 מיליון דולר

(עדכונים) - רגע לפני תחילת המשפט בקליבלנד, טבע ו-3 חברות נוספות שנתבעו בגין שיווק של משככי כאבים אופיואידים ממכרים, הגיעו להסדר פשרה ● בנוסף, טבע הגיעה למתווה פשרה עקרוני ליישב את שאר התביעות הקיימות עם מדינות נוספות; בהסכם זה טבע תתרום את התרופה buprenorphine naloxone למשך עשור בשווי מוערך של 23 מיליארד דולר

דוכן של אינטל בסין / צילום: China Stringer Network, רויטרס

שבבים של תשואה: למה כדאי לשמור על חשיפה למניות שבבים

במהלך חמש השנים האחרונות הניבו מניות השבבים תשואת יתר משמעותית על מדד ה–S&P 500 ● גם במבט קדימה חברות הסקטור צפויות לבלוט בזכות חסמי כניסה גבוהים, חשיבות אסטרטגית, הערכות שווי הוגנות ורמות שווי נמוכות יחסית

הפגנת נגד הברקזיט בלונדון / צילום: Simon Dawson, רויטרס

הקרב על הברקזיט: הממשלה תנסה לאשר במהירות את הפרישה מהאיחוד

ממשלת בריטניה הציגה אמש בפרלמנט חוק שכולל פסקה המייתרת את הצורך בהצבעה על הפרישה ● הממשלה תנסה לקדם את החוק בקריאות שנייה ושלישית כדי לאשר אותו עד יום חמישי הקרוב, בשאיפה להוציא את בריטניה מהאיחוד עד 31 באוקטובר

מתחם אלביט באזור התעשייה החדש של נתניה / צילום: בר אל

מגדילה את פורטפוליו הנדל"ן: מגדל רכשה את מתחם אלביט בנתניה ב-223 מיליון שקל

המתחם, שנרכש מקבוצת בית שומר ומהקבלן ראובן דמרי, כולל כמה מבנים ברחוב המחשב, הסמוך לבניין עיריית נתניה ● השטח הבנוי כולל 32 אלף מ"ר וכ-500 מקומות חניה

המהומות בברצלונה, ספרד / צילום:  REUTERS/Albert Gea

רכשתם כרטיס לקלאסיקו? כנראה שהפסדתם אלפי אירו

בעקבות המהומות בספרד בוטל המשחק הנחשק בין ברצלונה לריאל מדריד שאמור היה להתקיים ביום שבת ● כ-2,000 ישראלים ועוד 20 אלף תיירים מרחבי העולם ייאלצו לחשוב כיצד למזער את ההפסדים של עלות כרטיס הכניסה למשחק, הטיסות והמלונות - שעלולים להגיע לסך של למעלה מ-2,000 אירו