גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כור היתוך

החלטת ביהמ"ש הכלכלי בעניין עסקת מכתשים אגן תרמה תרומה חשובה לפיתוח הדין

אז מה היה לנו כאן? מן מהשמיים לבעלי המניות, לא פחות ולא יותר. זה 3 שנים מכבידה חברת מכתשים אגן תעשיות על בעלי מניותיה. בקיץ 2008 עוד נסחרה מניית מכתשים בשער של 32 שקל למניה, אבל ההתפתחויות שחלו בתעשיית הכימיקלים לחקלאות בעולם פגעו בחברה בהתמדה והורידו אותה בסוף 2010 לשער של 14 שקל למניה. מכתשים אגן התקשתה לעמוד בתחרות, והתחזיות לגביה לא היו מעודדות.

בשלב זה נכנסה לתמונה חברת כמצ'יינה הסינית, שרצתה לקבל את הפריסה הבינלאומית של מכתשים אגן, והסכימה לשלם עבורה 75.5 דולר למניה (20 שקל בינואר 2011), ובסך-הכול 2.4 מיליארד דולר.

מתווה העסקה היה: 60% מהמניות (53% של הציבור ועוד 7% של כור) יועברו מיד, ויתרת המניות שבידי כור יועברו בעוד 7 שנים, אלא אם כור תבחר להשיב את התשלום שקיבלה עבורן בתוספת ריבית. כלומר, להבדיל מבעלי המניות מהציבור, אשר ימכרו את כל החזקותיהם - כור תמכור רק חלק קטן מהחזקותיה ותחזיק באופציה למכור את יתרתן באותו מחיר בעתיד.

התנאים המועדפים שקיבלה כור היו הבסיס לבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שהגיש בעל המניות, דב כהנא, באמצעות עו"ד יצחק אבירם, בקשר לעסקה. לטענתו, האופציה שקיבלה כור שווה 270 מיליון דולר, ושווי זה צריך להתחלק בין כל בעלי המניות.

במאמר ב"גלובס" הבעתי גישה אחרת. עקרונית, הסברתי, אין לכפות על בעל שליטה בחברה לחלוק עם יתר בעלי מניות את הפרמיה שמוכן קונה לשלם עבור מניותיו, כי כפייה כזו עלולה להרתיע העברות שליטה לקונים שישביחו חברות ("כור מחצבתם", "גלובס", 31-30 בינואר, 2011, עמוד 11).

העסקה כפופה לביקורת שיפוטית

כך גם במקרה שלפנינו. כמצ'יינה קונה את השליטה במכתשים אגן מתוך כוונה לעשותה לרווחית יותר. בעלי המניות מהציבור נהנים מכך. הם זוכים למכור את מניותיהם במחיר גבוה בהרבה ממחירן בבורסה, בלי לשאת בסיכון שכמצ'יינה תיכשל. אז נכון שכור מקבלת יותר: היא תוכל להמתין ולראות אם מכתשים תמריא תחת שליטת כמצ'יינה, ולמכור את 40% מהמניות שנשארות בידיה רק אם זה לא יקרה.

אבל כור גם שילמה יותר עבור מניותיה כשקנתה את השליטה, והיא עדיין נוטלת לעצמה פחות מכפי שיכולה הייתה ליטול כדין: הרי כור הייתה יכולה למכור את גרעין השליטה שבידיה לכמצ'יינה במחיר מפולפל בלי לשתף את בעלי המניות מהציבור. בעלי המניות מהציבור לא היו מרוויחים אז דבר זולת הסיכוי ששווי מניותיהם יעלה תחת שליטת כמצ'יינה - לצד הסיכון ששוויין ירד.

עסקאות כאלה נעשות בישראל כדבר שבשגרה בלי שיובאו לאישור בעלי המניות מהציבור, בלי שישולם להם מאומה ובלי שתהיה להם עילת תביעה.

סייג אחד הוספתי לדבריי. כיוון שעסקת מכתשים אגן היא מיזוג שבו יש לבעל השליטה עניין, היא טעונה אישור של רוב בעלי מניות המיעוט לאחר אישור ועדת הביקורת - אשר ראוי שיינתן לאחר משא-ומתן עמה על תנאי העסקה - וגם לאחר קבלת האישורים ראוי שהעסקה תהיה כפופה לביקורת שיפוטית.

בארצות-הברית יש פסיקה ארוכת שנים על כך. אך בישראל, הן הצורך במשא-ומתן עם דירקטורים בלתי תלויים ונעדרי עניין אישי, והן כפיפות העסקה לביקורת שיפוטית - היו בגדר שאלות פתוחות.

מעתה זה יהיה הדין גם בישראל. בהחלטה תקדימית של בית המשפט הכלכלי בתביעה, קבעה השופטת דניה קרת-מאיר כי העסקה אכן כפופה לביקורת שיפוטית חרף קבלת האישורים הנדרשים לה, וכי שיקול מרכזי בביקורת זו הוא אם קדם לעסקה משא-ומתן עם ועדת הביקורת. משא-ומתן כזה לא התקיים.

בסוף ההחלטה התייחסה השופטת גם לזכות בעל השליטה לשמור את פרמיית השליטה לעצמו בכלל, ובמקרה הנדון בפרט. התייחסות זו, שלא נדרשה לצורך ההחלטה, הייתה במוקד בקשת רשות ערעור שהגישה כור לבית המשפט העליון. אולם הבקשה לא הגיעה לדיון, כי כעבור שבוע הגיעו הצדדים לפשרה, שלפיה כור תשלם לבעלי המניות מהציבור 45 מיליון דולר.

אז למה הושגה פשרה?

הפשרה אמנם מנעה הכרעה בבית המשפט העליון, אבל התרומה של החלטת בית המשפט הכלכלי לפיתוח הדין חשובה. מעתה, יהיה ידוע לכול כי יש לשתף את ועדת הביקורת בעיצוב תנאיה של כל עסקה הנגועה בניגוד עניינים - ולא רק להציג את מתווה העסקה המוגמר לאישור הוועדה; וגם לאחר קבלת כל האישורים נתונה העסקה לביקורת שיפוטית. אלה קביעות חשובות בשוק הישראלי רווי בעלי השליטה.

התובע בתביעה הייצוגית זכה לתהילה בן-לילה. אך הוא הודיע כי לדעתו סכום הפשרה נמוך. מדוע אפוא הסכים התובע לפשרה? מפני שלא הייתה לו - וגם לא לנתבעים - ברירה טובה יותר.

ראשית, ניצחונו בבית המשפט העליון לא היה מובטח, וזה עשוי היה להפוך את החלטת בית המשפט הכלכלי כדי לא לעצור את העסקה. שנית, כמו לכל הסכם מיזוג, להסכם עם כמצ'יינה היה תאריך פקיעה, אוגוסט 2011. עד אז היה על מכתשים אגן לסיים את ההידיינות המשפטית ולקיים אסיפת בעלי מניות. אי-עמידה בלוח-זמנים זה היה מאפשר לכמצ'יינה לסגת מהעסקה, או לדרוש שינויים כתנאי להשלמתה. לא התובע ולא הנתבעים רצו בכך.

בחצי השנה שחלפה מאז ההודעה על המכירה התאפיינה מניית מכתשים אגן בתנודתיות רבה, ששיקפה שינויים בסיכויי השלמת העסקה. התפתחויות חיוביות כללו, למשל, הודעה על משא-ומתן מתקדם עם כמצ'יינה, הודעה על גיבוש מתווה העסקה והודעות על קבלת אישורים מממשלת סין. כל אירוע כזה לווה בעליית שער חדה.

נוסף להודעה על הפחתת מחיר העסקה מ-2.7 מיליארד דולר ל-2.4 מיליארד דולר, האירוע המרכזי שניתן לייחס לו ירידת שער באותה תקופה היה החלטת בית המשפט הכלכלי, שהעמידה בספק את השלמת העסקה וגררה ירידת שער של 7.3%.

המגמה לא התהפכה עד להודעה על השגת הפשרה בתביעה, אשר לוותה בעליית שער של 6.6%. הגשת הסכם הפשרה לאישור בית המשפט כעבור שבוע לוותה בעליית שער נוספת.

החלטת בית המשפט הכלכלי, לפיה כור הפרה לכאורה את חובותיה כלפי בעלי המניות מהציבור במכתשים אגן, באה להגן על בעלי מניות אלה ולא לפגוע בהם. אבל מבחינת השוק, הסיכון שהעסקה תעלה על שרטון בעקבות החלטת בית המשפט עלה על הסיכוי שהתמורה בעסקה תהיה גבוהה יותר.

כמו כן, פשרה בסך 45 מיליון דולר אינה מצדיקה עלייה של 6.6% בשווי מניות הציבור במכתשים אגן, המתומחרות בעסקה ב-1.27 מיליארד דולר. חלק מהעלייה משקף את שמחת המשקיעים על כך שהעסקה תושלם.

ובאשר לתובע ולעורך דינו? הם יקבלו 1.35 מיליון דולר ועוד 2.25 מיליון דולר, בהתאמה. לא רע בתור ציפור ביד.

מניית מכתשים אגן

אהוד קמר הוא פרופ' למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת דרום קליפורניה ומנהל משותף של מרכז פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון באוניברסיטת תל-אביב.

עוד כתבות

מורט מנדל / צילום: קרן מורט מנדל

המיליארדר והפילנתרופ מורטון ל' מנדל, מייסד קרן מנדל, הלך לעולמו

מנדל, ציוני נלהב, בן 98 במותו, תרם למוסדות שונים בישראל למעלה מחצי מיליארד דולר

סניף מגה בעיר / צילום: איל יצהר

ועד עובדי מגה מאיים לטרפד את עסקת יינות ביתן-פרשמרקט?

יו"ר ועד עובדי מגה הנחה את העובדים שלא להגיע ב-1 בנובמבר לעבודה בחמשת סניפי מגה בעיר שאמורים להימסר לידי פרשמרקט ● "הסירוב של הרוכש להיפגש ולדון על תנאי העובדים לא מבשר טובות"

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

יוסטון יש לנו בעיה: שו"ב צופה הפסד של 16-12 מיליון דולר מעיכוב בפרויקט הקמת נתיבי אגרה

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

שליחים של וולט ותן ביס/ צילום: שלומי יוסף

בלי סכו"ם בבקשה: כך תהפכו את משלוח האוכל שלכם לקצת פחות מזהם

לפריחה בתחום משלוחי האוכל יש מחיר כבד - באיחוד האירופי נזרקים מיליארד קופסאות חד-פעמיות מזהמות לפח מדי שנה, ובישראל אלפי שליחים מדי יום מעבירים ארוחות ארוזות במוצרים לא מתכלים לבתי עסק ● רוב החברות אפילו לא מציעות ללקוחות להימנע מלקחת מוצרים מזהמים

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בנימין נתניהו פרסם מתווה לממשלת אחדות

נתניהו פנה לח"כ בני גנץ והציע בין השאר הקפאת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ואימוץ מתווה אטיס לחוק הגיוס

ג'ראד קושנר ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון/לע"מ

ג'ארד קושנר מגיע לישראל לדון על תכנית השלום

על פי דיווח באמצעי תקשורת אמריקאים, יבחן קושנר את האווירה הפוליטית בישראל בעקבות הבחירות האחרונות ● קושנר מתכנן לתת פומבי לתכנית השלום בין ישראל לפלסטינים

מפעל פרוטליקס  / צילום: פאול אורלייב

פרוטליקס זינקה ב-74% בוול סטריט על רקע נתוני ביניים חיוביים בטיפול בחולי פברי

נתונים מ-12 חודשי טיפול בתפקוד הכלייתי של חולי פברי מעידים על שיפור משמעותי בתפקוד הכלייתי אצל החולים שעברו מטיפול באחת משלוש התרופות המתחרות בשוק לחלבון Prx-102 של פרוטליקס

בני גנץ נואם לאחר פרסום תוצאות המדגם / צילום: כדיה לוי, גלובס

גנץ השיב בשלילה להצעת נתניהו: החזר את המנדט, המתווה שלך לא כולל התייחסות לטוהר המידות

גנץ ציין כי במתווה של נתניהו אין התייחסות לנושא טוהר המידות וכי ההצעה היא "דרך לחסינות"

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

מארק צוקרברג: "לפייסבוק תפקיד חשוב במניעת תוכן שגורם לקיטוב"

מנכ"ל פייסבוק נאם בשידור חי ופרש את משנתו בנושא חופש הביטוי ● בפוסט שפרסם יממה קודם לשידור הנאום כתב צוקרברג כי יתייחס לאיומים המרכזיים על חופש הביטוי, וכי הנאום הוא זיקוק של כל הדברים שלמד על הנושא בשנים האחרונות

הנשיא טראמפ / צילום: רויטרס

ההסכם עם ארדואן: ממשל טראמפ תקע סכין נוספת בגב הכורדים

ההתקפלות של טראמפ לפני ארדואן היא מהלומת קטלנית על שאיפת הכורדים לבית לאומי ומנציחה את דריסת הרגל הטורקית בסוריה ● מיט רומני: "האם ארה"ב כל כך חלשה עד שטורקיה הצליחה לכופף לה את היד?"  ● האם הנדל"ן של טראמפ בטורקיה שימש אמצעי לחץ בידי ארדואן? ● פרשנות

אופניים ברכבת ישראל / צילום: רכבת ישראל

אופניים אאוט, קורקינטים אין: הכללים החדשים של רכבת ישראל

החל מה-1 בדצמבר תוגבל העלאת אופניים שאינם מתקפלים לרכבות בשעות השיא בבוקר ואחה"צ ● המגבלה לא תחול על אופניים מתקפלים שארוזים בתיק נשיאה ייעודי ועל קורקינטים

ראש הנציבות האירופית ז'אן-קלוד וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Yves Herman, רויטרס

כל מה שצריך לדעת על ההתקדמות החדשה בהסכם הברקזיט

ראש ממשלת בריטניה הודיע היום כי הגיע להסכם חדש עם האיחוד האירופי ● מה בדיוק חדש בהסכם והאם זה אומר שהברקזיט יוצא לפועל? ● "גלובס" עושה סדר

שלט של כריסטיאן דיור על קניון בסין / צילום: Darley Shen, רויטרס

מכבדת את עיקרון סין האחת: דיור מתנצלת על השמטת טייוואן משטח המעצמה

מותג האופנה כריסטיאן דיור קיים מצגת באוניברסיטה שכללה מפה של סין ללא טייוואן, שסין רואה בה מחוז סיני מורד - מה ששם את החברה במרכז שערורייה פוליטית שהובילה להתנצלותה

מטוסי בואינג 777 / צילום: GECAS

תע"א תסב מטוסי בואינג 777 עבור GECAS במאות מיליוני דולרים

התעשייה האווירית מרחיבה את פעילותה בתחום הסבת המטוסים: במסגרת הסכם חדש שעליו היא חתמה עם GECAS, היא תסב עבורה 15 מטוסי בואינג 777 מתצורה של מטוסי נוסעים לתצורת מטען

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

לקראת הסדר בפרשת משככי הכאבים בארה"ב? דיווח: טבע וחברות נוספות מציעות פיצויים בכ-50 מיליארד דולר

לפי הדיווח, חמש חברות שעסקו בייצור ובהפצה של משככי הכאבים מציעות לשלם פיצויים בסכום של כ-22 מיליארד דולר במזומן ועוד כ-28 מיליארד דולר בתרופות ובשירותים

ריד הייסטינגס, מנכ"ל נטפליקס, וטד סרנדוס, מנכ"ל התוכן / צילום: Kim Hong-Ji, רויטרס

רבעון אחרון לפני כניסת המתחרות החדשות: נטפליקס היכתה את התחזיות

6.8 מיליון מנויים חדשים בתשלום הצטרפו לנטפליקס ברבעון השלישי; החברה עצמה חזתה שיצטרפו אליה 7 מיליון משתמשים, ופספסה במעט את ציפיותיה ● הרווח למניה ברבעון של 1.47 דולר - מעל ציפיות האנליסטים ל-1.04 דולר

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

פנס: ארה"ב וטורקיה הסכימו על הפסקת אש בסוריה

ההודעה מגיעה לאחר פגישתם של פנס ופומפאו, שר ההגנה האמריקאי, עם נשיא טורקיה ארדואן ● "כל הפועלות הצבאיות של טורקיה בסוריה יופסקו, המבצע יחדול, והכוחות הכורדיים יאובטחו", אמר פנס

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

מה יקרה ב-48 השעות האחרונות לפני פקיעת המנדט והאם נתניהו ישלוף עוד שפן?

כל מי שמכיר את רה"מ יודע שהוא נוהג לשלוף שפנים מהכובע כשאף אחד לא מוכן • בהנחה שלא יקדים להחזיר את המנדט להרכבת הממשלה, גם הפעם כדאי להיות דרוכים עד הרגע האחרון • ומה הותיר נתניהו במשרד החוץ ● פרשנות

רוני אלשיך/ צילום: שלומי יוסף

הסיפור המוזר על קצין המשטרה, חקירת מח"ש והניסיון לכאורה להפליל את המפכ"ל לשעבר אלשיך

קצין בכיר במשטרה טוען כי חקירת מח"ש נגדו נפתחה ללא בסיס וממניעים זרים ● לדבריו, באחת מההפסקות בחקירה התברר לו לכאורה המניע האמיתי לחקירתו - חוקר שוחח איתו על חקירה אחרת וניסה לגרום לו להפליל את המפכ"ל לשעבר