גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חוק הוודלים: המדריך המלא

להלן עיקרי חוק הוודלים שאושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011‏

‎מהו חוק הווד"לים?

‏‏‎‏‏‎חוק הווד"לים (ועדות לדיור לאומי) להאצת הבנייה למגורים קובע כהוראת שעה ל-18 חודשים הקמת ועדות שיאשרו במסלול מהיר לאישור תוכניות בנייה למגורים, לצורך הגדלת היצע הדירות מגדלים וסוגים שונים, לרבות באמצעות ייעוד קרקע לדיור להשכרה. משרד הבינוי והשיכון הגיש רשימת תוכניות ליותר מ-113 אלף יחידות דיור, שיקודמו כתוכניות לדיור לאומי, מתוכן כ-50 אלף באזורי ביקוש.

‏מה כולל החוק?

‏1. תוכניות דיור לאומי‏, שיחולו על קרקעות שלפחות 80% משטחן הוא בבעלות המדינה ושחלות עליהן הוראות מפורטות להקמת לפחות 200 יחידות דיור.

‏2. החוק מאפשר לקבוע שבניין או חלקו ייועד להשכרה.

3. החוק מאפשר ייעוד קרקע בתוכניות לדיור לאומי בהישג יד להשכרה.

‏4. כוחן של תוכניות לדיור לאומי יפה מכל תוכנית אחרת שאושרה לפי חוק התכנון, למעט תוכנית מתאר ארצית.

5. בכל מחוז תוקם ועדה לדיור לאומי (סך הכל שש ועדות לשישה מחוזות), שתדון ותחליט על תוכניות לדיור לאומי, במקום כל מוסד תכנון אחר, למעט תוכניות שטעונות אישור המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, הוועדה לשמירה על הקרקע החקלאית והשטחים הפתוחים (ולקחש"פ) והוועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחו"ף).

6. תוקם ועדת משנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, שתהיה מוסמכת לאשר את התוכניות לדיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית.

7. הרשאים להגיש תוכניות לדיור לאומי לוועדה לדיור לאומי: משרד ממשלתי, רשות מקרקעי ישראל, הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה, הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה, רשויות מקומיות.

8. ועדות הדיור הלאומי יקיימו דיונים בתוכניות שהוגשו להן תוך 45 ימי עבודה ממועד קליטתן.

9. אם תורה הוועדה על תיקון מסמכי התוכנית כתנאי להפקדתה יתקן מגיש התוכניות את המסמכים תוך 60 יום ממועד פרסום ההחלטה באתר האינטרנט.

10. כל מסמכי‏ התוכניות לדיור לאומי שהוועדה החליטה להפקיד יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי הוועדה המחוזית והוועדה המקומית.

‏השינויים שהוכנסו ואושרו, בהצעת החוק:

‏■ תוכניות דיור לאומי יכללו גם תוכניות לדיור להשכרה, בדירות שגודלן יהיה עד 75 מ"ר, לתקופת שכירות של לפחות 10 שנים.

‏■ תוכנית דיור לאומי שסותרת תוכנית מתאר מחוזית תהיה חייבת את אישור ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית, שתצטרך למסור החלטתה תוך 15 יום. במידה שלא תחליט בפרק זמן זה, תמשיך התוכנית לעבור את הליכי התכנון.

‏■ תוכניות דיור לאומי יוגשו גם במגזרי המיעוטים, בקרקעות שעליהן חלות תוכניות ל-100 יחידות דיור לפחות, כולל בקרקעות פרטיות, בתנאי ש-80% לפחות מבעלי הקרקע מסכימים לכך.

‏■ להרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית התווסף נציג של השר להגנת הסביבה. נקבע שיו"ר המועצה הארצית או ראש מינהל התכנון במשרד הפנים יכהנו כיו"ר ועדת המשנה. בנוסף הובטח מקומם של שני נציגי השלטון המקומי בוועדת המשנה.

‏■ היועץ המשפטי לוועדה לדיור לאומי יהיה עובד מדינה.

■ האחריות לחוק ולתקנות תחול הן על ראש הממשלה והן על שר הפנים. הוועדה המשותפת לקידום החוק תבצע ביקורת פרלמנטרית על ביצוע החוק אחת ל-4 חודשים.

‏■ ראש הממשלה ושר הפנים רשאים באישור הוועדה המשותפת לקידום החוק להאריך את הוראת השעה לתקופה נוספת של שמונה חודשים.

הרכב ועדות הדיור הלאומי (וד"ל) המחוזיות (שש ועדות, אחת בכל מחוז) - בכל אחת 9-10 חברים: יו"ר הוועדה לדיור לאומי יהיה יו"ר הוועדה המחוזית או עובד משרד הפנים; מתכנן המחוז; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג השר להגנת הסביבה; נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים; נציג השר לתשתיות הלאומיות; נציג הרשות המקומית שהתוכנית חלה בשטח שיפוטה; נציג הגופים הציבוריים הסביבתיים; נציג הארגונים המקצועיים בתחומי התכנון והבנייה; ראש הממשלה רשאי למנות נציג לוועדה לעניין תוכנית אחת או יותר; ועובד רשות מקרקעי ישראל ימלא את מקומו של נציג משרד הבינוי והשיכון בהיעדרו.

הערה להרכב הווד"ל: היועץ המשפטי לוועדה יבחן מי מהנציגים של הרשויות המקומיות והגופים הציבוריים והמקצועיים נמצא בניגוד עניינים. לוועדה לא ימונה מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שבגללה לא ראוי שהוא יכהן כחבר הוועדה.

ממלאי התפקידים בוועדה לדיור לאומי: מזכיר; יועץ משפטי אחד או יותר; יועץ תחבורתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ סביבתי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ שמאי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועץ כלכלי אחד או יותר שאיננו עובד מדינה; יועצים נוספים, אם ייקבע כך על ידי יו"ר הוועדה.

הרכב ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה - ועדה שתדון בתוכניות דיור לאומי שטעונות אישור המועצה הארצית - 10 חברים ומשקיף אחד: יו"ר ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית הוא יו"ר המועצה הארצית; נציג רה"מ; נציג שר המשפטים; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג שר האוצר; נציג השר להגנת הסביבה; ארבעה חברים שתבחר המועצה הארצית מבין חבריה; נציג שר החקלאות שיכהן כמשקיף.

מועדי התגדויות

במשך 14 יום תיערך בדיקה ראשונית של מתכנן המחוז הרלוונטי, שיקבע אם התוכנית מתאימה להיכלל במסגרת וד"ל.

21 יום תימשך בדיקת יועצים מקצועיים שיכינו חוות דעת או תסקירים. מיום קליטת התוכנית יהיו 45 ימי עבודה לסיכום הדיון בתוכנית. ממועד הפרסום על הפקדת התוכנית יהיו 60 יום להגשת התנגדויות, שהוועדה תשמע בעצמה (או באמצעות חוקר) תוך 30 יום מהמועד האחרון להגשת התגדויות. יו"ר הוועדה יוכל במקרים מסויימים להוסיף 30 יום לתקופת ההתייחסות להתנגדויות. לאחר שמיעת ההתנגדויות תחליט הוועדה תוך 21 יום.

עוד כתבות

מרכז העיצוב דיזיין סיטי, מעלה אדומים / הדמיה: יח"צ

בכמה שכרה רשת פנדור 600 מ"ר בדיזיין סיטי במעלה אדומים?

ועוד דירות וחללים שנמכרו והושכרו לאחרונה

הרברט דיס, מנכ"ל פולקסווגן / צילום: REUTERS/Axel Schmidt

פולקסווגן מעכבת החלטה לבניית מפעל רכבים חדש בטורקיה בעלות של 1.4 מיליארד דולר

על רקע התקיפה הצבאית של טורקיה את כוחות הכורדים בגבול סוריה הצפוני, יצרנית הרכבים הגדולה בעולם נוקטת עמדה ● בהמשך להטלת מכסים ע"י טראמפ על פלדה מיובאת מטורקיה, הלירה הטורקית מתאוששת לאחר שבשוק ציפו למכה נוקשה יותר

דונלד טראמפ/ צילום: רויטרס

ארה"ב נסוגה לחלוטין מצפון סוריה; הכורדים יאפשרו לאסד להתפרס בגבול טורקיה

עם התקדמות הכוחות הטורקיים, טראמפ הורה על יציאת כאלף חיילים מאזור הקרבות ● לאור הנטישה האמריקנית, הכורדים הגיעו להבנות עם המשטר על כניסתו לשטחים שהיו בידיהם מאז תחילת המלחמה

נשים סיניות מבוגרות / צילום: רויטרס

יותר מבוגרים, פחות עובדים: המלכוד שמאיים על הצמיחה העולמית

83 מדינות נמצאות במצב שבו אוכלוסייתן מזדקנת בהתמדה, והמשמעות היא אחת: כלכלתן מועדת לדעיכה ● מה קורה להוצאות כשמתבגרים, איך זה משפיע על פעילות המשק ולמה הבייבי בומרס בארה"ב לא מצליחים למכור את בתיהם ● כתבה שנייה על הפצצה המתקתקת של המגמות הדמוגרפיות

הבורסה לני"ע בת"א. / צילום: תמר מצפי

עליות בבורסה: ת"א 35 קופץ ב-1%, אנרג'יאן מזנקת

המדדים המובילים עולים בדומה לסנטימנט מעבר לים, ת"א 90 עולה ב-0.8%, מדד הבנקים מטפס ב-0.6% ● תמר פטרוליום דיווחה על חלוקת דיבידנד של 10 מיליון דולר ● בשל חול המועד שלב הנעילה בבורסה יחל ב-14:44

נפתלי בנט, איילת שקד / צילום: שלומי יוסף, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

מהמעטפות לוועדות - כמה אתם שולטים בחדשות הפוליטיות?

בכמה גדל שיעור ההצבעה במעטפות הכפולות, מי עומד בראש ועדת החוץ והביטחון ומי עוד חבר בסיעה של שקד ובנט?

ההפצצות הטורקיות בסוריה./ צילום: רויטרס

גרמניה וצרפת משעות מכירת נשק לטורקיה בשל המתקפה בסוריה

עם זאת, ההודעות מתייחסות רק ל"נשק שעלול להיות בשימוש בסוריה", מה שמאפשר את המשך עסקאות הצוללות וכלי השיט בין גרמניה לטורקיה ● מחר יתכנסו בבריסל שרי החוץ של האיחוד לדון בתגובה למתקפה

עמוס לוזון / צילום: איל יצהר

תביעות ענק ומוניטין בצניחה: דורי בנייה הרימה ידיים. כך זה נראה מאחורי הקלעים

הליך משפטי של חברת אינסטלציה לגביית חוב הוביל את החברה להגשת בקשה להקפאת הליכים ● בדיקת "גלובס" מגלה שהחברה איננה מעורבת בשום פרויקט נדל"ני, וכי לקריסתה "אחראים" פרויקטים שבנתה בעבר ושבגינם היא נתבעת על ליקויים רבים

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

המיליארד והמשקיע קן פישר / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע קן פישר איבד חוזה בהיקף 600 מיליון דולר בשל הערה סקסיסטית

מדינת מישיגן משכה את קרן הפנסיה שלה מחברת פישר השקעות של המיליארדר ● זאת לאחר שיו"ר ומייסד חברת ההשקעות העיר הערות סקסיסטיות בכנס בשבוע שעבר

יאיר דוכין, ויצמן נגר, אביחי שניר ואפרת טולקובסקי / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו לקראת הסופה התחבורתית המושלמת בגוש דן. פקק של יממה"

המחירים בשמים? המשקיעים אשמים במשבר הדיור? הממשלה מגזימה בהתערבות בשוק? חסרות דירות? ● בפאנל "גלובס" כינסנו הפעם 4 חוקרים: ד"ר אפרת טולקובסקי, ד"ר ויצמן נגר, ד"ר יאיר דוכין וד"ר אביחי שניר, שמסכימים כי הדרך לפתור את משבר הדיור חייבת לעבור דרך תשתיות התחבורה

גלנורקי קמפ בניו זילנד / צילום: שאטרסטוק

תיירות ומשבר האקלים: ניו זילנד מדגימה איך הקפדה על תקן סביבתי מחמיר לא חייב לבוא על חשבון נוחות ופינוק

קמפ גלנורקי: הקמפגראונד האקולוגי הראשון בניו זילנד ● אפס בזבוז אנרגיה, מינימום התפשרות על נוחות ומקסימום מותרות ופינוק

סמסונג גלקסי נוט 10 פלוס / צילום: יח"צ

מצלמה משודרגת ופיצ'ר לגיימרים: האם כדאי לקנות את הגלקסי נוט החדש?

עט פונקציונלית יותר, צבעים חיים ופילטרים לאינסטגרם: הנוט 10 פלוס נכנס לקטגוריית המכשירים שבמיינסטרים - אבל זאת בשורה חיובית

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

נתניהו לא התקדם עם הרכבת הממשלה, אך מתכנן נסיעה ליפן

20 ימים חלפו מאז קיבל נתניהו את מלאכת הרכבת הממשלה, אך נראה כי המו"מ תקוע ● חדשות 12 פרסמו כי רה"מ שוקל נסיעה ליפן החל ממוצאי שבת

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"

 סיגל רגב–רוזנברג/צילום: אורית פניני

"יש כרוניקה של מוות ידוע מראש, צריך להחליט - ארבע קופות חולים טובות או רק שתיים"

זמן קצר לאחר מינויה למנכ"לית קופת חולים מאוחדת, גילתה סיגל רגב-רוזנברג כי הגירעון השנתי זינק ב-2018 ל-440 מיליון ש' - הגבוה מאז הקמתה ● בראיון ל"גלובס" היא מדברת על התחרות, על ההתמודדות עם משרדי האוצר והבריאות וכיצד היא מתכוונת לייצב את הקופה ולהביא מבוטחים חדשים

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

יעקב ליצמן / צילום: כדיה לוי

משרד הבריאות בסיבוב פרסה: האם ביטול ההפרטה יציל את המכונים להתפתחות הילד

הורים שלא מצליחים להשיג תור לילדיהם במכון ציבורי להתפתחות הילד, יכלו בעשור האחרון לפנות למטפל פרטי ולקבל החזר התוצאה: מטפלים רבים עברו לעבוד בפרטי, והתורים הציבוריים התארכו ● ל"גלובס" נודע כי משרד הבריאות מתכוון לבטל את ההפרטה ולהפסיק את שיטת ההחזרים

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

טראמפ עוצר את שיחות הסחר עם טורקיה ומקפיץ את המכס על יבוא פלדה

בנוסף הודיע נשיא ארה"ב כי המכס על פלדה מיובאת מטורקיה יעלה ל-50% וכי הוא צפוי להטיל סנצקיות גם נגד בכירים טורקים