גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מחלוקת בין הבנקים על המלצות ועדת זקן

איגוד הבנקים הכין מסמך התנגדויות למסקנות הוועדה ■ האיגוד מתנגד בעיקר לנושאים הקשורים בעמלות, אך מתעלם ממאגר נתוני האשראי

איגוד הבנקים מתנגד לרוב המלצות ועדת זקן, שהוקמה כדי לשפר את התחרותיות במערכת הבנקאית, ובראשה עמד המפקח על הבנקים, דודו זקן. האיגוד, בראשות המנכ"ל משה פרל, הכין בשבועות האחרונים מסמך בן יותר מ-20 עמודים, שגרסתו הסופית אמורה להישלח השבוע לבנק ישראל. ממסמך זה, אשר הגיע לידי "גלובס", עולה כי האיגוד מתנגד בעיקר להמלצות הקשורות לשינויים בתמחור עמלות הבנקים.

עם זאת, מעניין לציין כי במסמך אין התייחסות לנושאים מהותיים אחרים שהועלו בדוח ועדת זקן, ובראשם תעודות זהות שהבנקים אמורים להנפיק ללקוחות. נזכיר כי ועדת זקן מבקשת לאפשר לבנקים לקבל מידע על לקוחות בנקים אחרים, מתוך ציפייה כי הדבר יגביר מעבר לקוחות בין הבנקים. ת.ז תיתן ללקוח תמונה מלאה ומדויקת על נכסיו והתחייבויותיו, וכן תכלול את דירוג האשראי שלו בבנק.

כאמור, מדובר באחת ההמלצות המהותיות של הוועדה, ואולם איגוד הבנקים אינו מתייחס אליה. על פי הערכות, הסיבה לכך היא חילוקי דעות בין הבנקים. במערכת הבנקאית מעריכים, כי הבנקים הגדולים מתנגדים לצעד שכזה שעלול לפגוע בהם, ואילו הבנקים הקטנים - שעשויים להרוויח מכך, ולהיחשף למערך הדירוג המפותח של הבנק הגדולים -דווקא תומכים בו.

איגוד הבנקים גם לא מתייחס במסמך להצעות להכנסת שחקנים חדשים לשוק, כגון אגודות אשראי והבנק האינטרנטי, ככל הנראה משום שבבנקים לא רואים בכך איום משמעותי על נתח השוק שלהם.

"רמת התחרות במערכת הבנקאית נמצאת בשנים האחרונות במגמת עלייה", נכתב במכתב התגובה של האיגוד. "לא ברור לנו כיצד מצד אחד, ועדת זקן מציינת כי מחירי השירותים הבנקאיים בישראל אינם גבוהים, וכי גם רווחיות המערכת הבנקאית בארץ איננה חריגה ביחס לעולם, ומצד שני מחליט הצוות על שורה של צעדים שהמכנה המשותף לכולם הוא פגיעה קשה מאוד בהכנסות הבנקים, מבלי שניתן הסבר כיצד אמורים אותם צעדים לתרום לתחרותיות במערכת".

עסקים קטנים

אחד הנושאים שוועדת זקן טיפלה בהם הוא העסקים הקטנים. בוועדה טענו כי היקף האשראי שלהם נמוך ביחס לתרומתם למשק. בין היתר, ההמלצות כוללות הפחתת עמלות. כמו כן, ההגדרה של עסק קטן תשונה ממחזור של מיליון שקל, לאשראי של 5 מיליון שקל לכל היותר.

השוואת המעמד של עסקים קטנים לזה של משקי הבית תביא להפחתת עמלות העו"ש בעבור עסקים קטנים. זו פגיעה בבטן הרכה של הבנקים, הואיל ומדובר בעמלות בהיקף מהותי. על כן, כצפוי באיגוד הבנקים מתנגדים לכך נחרצות.

"ועדת זקן מצאה כי הסיבות לפערי הריבית לעסקים קטנים נעוצות במרכיב הסיכון הגדול יותר שבהלוואות לעסקים קטנים, וכתוצאה מהוצאות התפעול הגדולות יותר ביחס להיקף ההלוואה. על כן, לא ברור לנו איך הוועדה גיבשה המלצות כל כך קיצוניות ביחס ליכולת הבנקים לקבל תגמול בעבור פעילותם במגזר זה", נכתב במסמך של איגוד הבנקים.

באיגוד הבנקים טוענים, כי ועדת זקן מבצעת למעשה תנועת מספריים, שרק תפגע בעסקים הקטנים: הגדלת של קבוצת העסקים הנכללת בהגדרה של עסק קטן, והפחתה דרמטית של העמלות הנגבות מעסקים קטנים.

"השלכות ההמלצות המוצעות בדוח עלולות לפגוע באופן משמעותי דווקא באוכלוסייה שלה מנסה הוועדה לעזור. קיים חשש, כי בסופו של דבר עלול מגזר העסקים הקטנים לספוג הן ירידה בהיצע האשראי, הן עלייה במחיר האשראי", טוענים באיגוד הבנקים.

מוצרים סולידיים

באיגוד הבנקים מתנגדים נחרצות לרפורמה שמציעה ועדת זקן בכל הקשור לאפיקים הסולידיים שבהם משקיעים הלקוחות. נזכיר, כי הוועדה ממליצה לבטל את עמלות דמי הניהול על מק"מ וקרנות כספיות, וכן להפחית ולפקח על עמלות קנייה ומכירה של מק"מ. "מדובר בהמלצה לא מידתית, שנזקיה עולים על תועלתה", אומרים באיגוד הבנקים.

האיגוד מפרט באריכות את הסיבות להתנגדותו לסעיף זה. בין הנימוקים מציינים באיגוד הבנקים כי ביטול עמלת דמי ניהול יוצר מצב, שבו הבנקים נדרשים לתת ללקוחות שירותים עתירי תשומות כמעט בחינם. "הדרישות הרגולטוריות בתחומים אלה הולכות וגוברות, והעלויות הכרוכות בפעילות זאת גדלות בשנים האחרונות בקצב מואץ. השלכות המהלך המוצע כאן, שמשמעותו הפסד הכנסות דרמטי למערכת, עלולות לבוא לידי ביטוי בפגיעה באיכות מערך ני"ע והייעוץ של הבנקים, שהוא מערך הייעוץ האובייקטיבי היחיד הקיים בשוק והמשרת את כל מי שמעוניין בכך, ללא תלות בעושרו הפיננסי", כותבים באיגוד.

עוד מציינים באיגוד כי המק"מ, הקרן הכספית והפק"מ אינם מוצרים תחליפיים, שכן הם שונים במאפיינים שונים כגון הסיכון, המיסוי והנזילות. "לכן, לא קיימת הצדקה לכפות עליהם זהות רק בהיבט העמלות. מדובר במוצרים שונים, וחשוב כי גם הלקוחות יבינו זאת".

תעריפון עמלות קנייה ומכירה

עוד נזכיר, כי ועדת זקן דורשת מהבנקים לתמחר מחדש עמלות קנייה ומכירה של ני"ע, כדי להקטין את הפער בין העמלה בתעריף למחיר בפועל. הבנקים יצטרכו להראות ללקוחות מה ממוצע העמלות בני"ע הנגבה בתיק באותו הגודל, מה שצפוי להביא לירידה בעמלות הללו.

איגוד הבנקים מתנגד לכך, ומציין כי "תחום ני"ע מהווה תחום פעילות תחרותי, הן בתוך המערכת הבנקאית, הן בין הבנקים לבין בתי ההשקעות. העובדה כי קיימים פערים בין מחירי העמלות בתעריפונים לבין המחירים בפועל מעידה כי קיימת תחרות על הלקוחות".

איגוד הבנקים גם מציין כי תמחור מחדש כרוך בשינויים משמעותיים במערך המחשוב, ולפיכך נדרש כאן זמן היערכות משמעותי. עוד אומרים באיגוד, כי "מאחר והבנקים הם רק חלק מהשחקנים בשוק ני"ע, הרי שההנחיות בדבר הגדלת השקיפות ללקוחות והצגת העמלות הנהוגות בפועל צריכות לחול על כלל השוק, ובכלל זה גם על בתי ההשקעות".

ביטול עמלות

במסגרת ועדת זקן הוחלט גם להכניס לפיקוח כמה עמלות: עמלת כרטיס מידע ועמלות הקשורות למט"ח. על אף שלרוב מדובר בעמלות שאינן מהותיות לבנקים, באיגוד הבנקים מתנגדים להתערבות בנושא העמלות, ואומרים כי: "איננו מוצאים כל סיבה מדוע יש לבטל לחלוטין את העמלות האמורות, לאחר שבשנת 2008 לובנו עמלות אלו באופן מעמיק בדיונים אגב קביעת כללי הבנקאות". בהמשך המסמך מנמקים באיגוד הבנקים את הסיבות להתנגדות לכל עמלה ועמלה.

מה חושבים באיגוד

עוד כתבות

יואב גלנט \ צילום: איל יצהר

שר החינוך גלנט הבריז מישיבת ועדת החינוך, היועמ"ש נזף בו

ח"כ משה ארבל התלונן בפני היועץ המשפטי לממשלה  על כך ששר החינוך יואב גלנט בחר להיעדר מישיבת ועדת החינוך בנושא פתיחת שנת הלימודים ● המשנה ליועמ"ש לעניינים חוקתיים השיב: "אי התייצבות עובדי מדינה להזמנת ועדה של הכנסת מהווה עבירת משמעת"

דרור פויר / צילום: יונתן בלום

כל מה שידענו על האנושות השתנה השבוע בזכות מיקרוסקופ אחד

343 שנה אחרי שנצפה לראשונה תא הזרע שוחה כדולפין בתנועות סימטריות, גילינו שהוא בכלל מתפתל סביב עצמו כמו מקדחה ששמו על הרצפה ולא ניתקו מהחשמל ● מה זה אומר עלינו?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: ONATHAN ERNST, רויטרס

טראמפ חתם על צו נשיאותי נגד עסקאות עם טיקטוק ו-WeChat

הצו ייכנס לפועל תוך 45 יום ● בעקבות הצו, מניית טנסט (Tencent) חברת האם של WeChat צוללת ביותר מ-7%

מירי רגב, הליכוד / צילום: תמר מצפי, גלובס

מפגינים ניתוק? החוק לא אוסר לכבות סלולרי בהפגנה

ארגוני זכויות אדם ממליצים למפגינים בבלפור על דרכים להתחמק ממעקב • השרה רגב טוענת שזו עבירה על החוק, אלא שאין שום סעיף שמחייב לאפשר איכון, או בכלל להסתובב עם מכשיר טלפון

העיתונאי אבישי בן חיים מותקף בהפגנה מול בית ראש הממשלה. עיתונאים מותקפים ואף אחד לא עומד לדין / צילום: צילום מסך חדשות 13

כדי להגן על עיתונאים ועל הדמוקרטיה אין צורך בחקיקה פלילית מיוחדת

מכון החשיבה "זולת" יצא ביוזמה לקבוע עבירה פלילית חדשה בחוק העונשין נגד מי שתוקפים עיתונאים • היוזמה נועדה למטרה ראויה, אבל היא מיותרת • הטיפול בנושא יכול וצריך להיעשות באמצעות הגברת האכיפה בהסתמך על הוראות החוק הקיימות, וגם באמצעות חינוך והסברה

פרופ' רוני גמזו / צילום: ליאור צור, יח"צ

פרופ' גמזו: "עוברים למודל הרמזור. רשויות יהיו אחראיות לגורלן"

פרויקטור הקורונה הציג את עיקרי תוכנית "מגן ישראל" ● הדגש: טיפול בערים עם רמת תחלואה גבוהה ● "לסגור את הערים האדומות, זה לא דבר שתמיד עובד. צריך להיכנס פנימה לתהליך אינטנסיבי"

יובל כהן, מראשי פורטיסימו ויו"ר טלרד / צילום: שלומי יוסף, גלובס

קרן פורטיסימו במו"מ לרכישת חברת השירותים המוניציפליים המחזיקה בסלופארק בכ-200 מיליון שקל

מ.ג.ע.ר מספקת שירותי גבייה ופיקוח עירוני לרשויות מקומיות ומחזיקה בחברת סלופארק ● בעלי השליטה בחברה, יורשי דן דוד, נכשלו באחרונה בהצעת רכש שהגישו לחברת לידר השקעות

טביעה / צילום: שאטרסטוק

״אינטגריטי" ואובדנו: על השופט, דילמות מוסריות ומנהיגות בימי קורונה

"אינטגריטי" הוא מצב שבו ישנה לכידות בין ערכים מרכזיים שבהם מאמין אדם לבין מעשיו ● אבל האם אדם בעל מצפון יכול להתייסר - ואפילו קשות - עקב ידיעתו על אודות אובדן האינטגריטי שלו? ● בעקבות ספרו של שי אספריל: השופט

בורסת וול סטריט / צילום: Associated Press

פייסבוק, אפל ואלפאבית הובילו את מדד הנאסד"ק לשיא חדש

נייס קפצה לשיא חדש ● כ-1.19 מיליון תביעות חדשות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע האחרון, לעומת צפי לכ-1.42 מיליון תביעות ●  הזהב לא עוצר וטיפס למחיר של 2,072 דולר לאונקיה ● בורסות אירופה סגרו בירידות

שאול מרידור / צילום: רפי קוץ

כ"ץ למרידור: "אם לא תשב בשקט אוציא אותך מהחדר"

המתיחות בין שרי הממשלה לפקידים מגיעה לשיא חדש - והפעם תורו של שר האוצר ישראל כ״ץ להיכנס לעימות עם ראש אגף התקציבים באוצר, שאול מרידור

יוסי אבו / צילום: דלק קידוחים

איש תשובה: יוסי אבו מנכ"ל דלק קידוחים מסכם שבוע סוער וגיוס מוצלח

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים, מסכם מהלך מוצלח לגיוס של 2.25 מיליארד דולר בהנפקת איגרות החוב בחו"ל, ומציג את התוכניות הפיננסיות להמשך ● לדבריו, שוק ההון טעה כשתמחר בחודש יוני את אג"ח א' במחירי שפל

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

אי.די.בי סגרה את משרדיה לאחר שאלשטיין ועובדים נוספים נדבקו בקורונה

הקבוצה סגרה את משרדיה בבניין ToHa בת"א ● בין הנדבקים במחלה לצד בעל השליטה אדוארדו אלשטיין נמצא גם מנכ"ל דסק"ש דורון כהן

ג'ו ביידן ודונלד טראמפ / צילום: Associated Press

נערכים לבחירות בארה"ב: האקרים ינסו לפרוץ למכונות ההצבעה

גורמים של ביטחון לאומי בארה"ב מזהירים מפני איום על הבחירות מצד מדינות יריבות ● מקורות ביון אמריקאים אומרים שרוסיה בדקה מערכות הצבעה של מדינות בארה"ב בבחירות לנשיאות ב-2016 ● החשש מפני בלאגן בנובמבר הביא את אחת היצרניות לאפשר להאקרים לאתר פרצות

ראשי הסיעות החרדיות, השרים יעקב ליצמן ואריה דרעי ויו״ר ועדת הכספים ח״כ משה גפני בישיבת תיאום / צילום: דובר סיעת יהדות התורה

ליצמן, דרעי וגפני: לא נשתף פעולה עם הקדמת בחירות

שלושת ראשי הסיעות החרדיות בכנסת כינסו היום ישיבה לתיאום עמדות נוכח משבר התקציב, שבסופה הכריזו כי "העברת תקציב מדינה הינה צו השעה"

פריסת סיבים אופטיים / צילום: איל יצהר, גלובס

הממשלה תאשר ביום ראשון את מתווה הסיבים האופטיים

בזק הסכימה להיערך לפרויקט הסיבים בעקבות התחייבות ממשרד תקשורת לבטל הפיצול בין ספק לתשתית באינטרנט

הקרקע נשמטה / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

הקרקע נשמטה: כך נראים החיים של חמש משפחות ממעמד הביניים שאיבדו את פרנסתן

הם ניהלו חיים נוחים וטובים עם הכנסה קבועה ויציבה, ואז פרצה המגפה ● חמש משפחות משרטטות, צעד אחר צעד, את הנפילה הכואבת מחודש מרץ ועד היום ● "רבים ממעמד הביניים יספגו ירידה דרסטית ברמת החיים, וחלק גם ייפלו לעוני"

שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הסתיים השלב המרכזי במכרז הסלולר לתדרי דור חמישי

שלוש המתמודדות יקבלו כל אחת 10 מגה בתחום תדרי ה-700 מגה הרץ ● הסכום טרם פורסם אך ההשערה היא שהוא בהתאם להערכות משרד התקשורת

בנימין נתניהו / צילום: Matt Rourke, Associated Press

נתניהו: "קונים אופציות על תרופות, ובכך מממנים את פיתוח החיסונים"

בביקור בבית החולים שערי צדק, התייחס היום נתניהו לפיתוח החיסון במכון הביולוגי ואמר כי הוא הנחה "אותם להקים כבר את מפעל הייצור"

משפחת בן צבי / צילום: איל יצהר, גלובס

"נעזרים בהורים ושורפים את החסכונות. עברנו ל'מצב הודו'"

2019 הייתה שנת השיא של חברת התיירות של אוריאל בן צבי, אבל אז הגיעה הקורונה ואיתה הביטולים ● "אנחנו לא יוצאים, לא אוכלים בחוץ, חיים בצמצום" ● פרויקט מיוחד

ד"ר ירדן לוינסקי / צילום: גלית לוינסקי

"כולנו במצב של טראומה מתמשכת": הסבר פסיכיאטרי למה שקורה לנו בקורונה

הפסיכיאטר ירדן לוינסקי מסביר מה קרה לנפש שלנו בקורונה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר, ולמה בישראל מתקשים למצוא במה להיאחז ● "בכל העולם יש חוסר ודאות, אבל פה רבים אחד עם השני ומייצרים כאוס" ● פרויקט מיוחד