גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

התקבלה חלקית תביעת שי לבנת נגד אמיר אדלר ואילן פדלון

בית המשפט מתח ביקורת על פעולות שביצעו אמיר אדלר ואילן פדלון, בעלי מניות מיעוט בקבוצת שי לבנת, וביטל אל חלקן ■ עם זאת, נקבע כי "פעולותיו של לבנת להרחיק את אדלר ופדלון מכל מעורבות בניהול הן בגדר קיפוח המיעוט"

בית המשפט המחוזי מרכז קבע היום (א') כי איש העסקים שי לבנת קיפח את זכויותיהם של שותפיו העסקיים, אמיר אדלר ואילן פדלון, כאשר דחק את רגליהם מניהול חברות ההחזקות שבשליטתו, שאדלר ופדלון הם גם בעלי מניות מיעוט בהן.

עם זאת, בית המשפט קיבל חלק מרכיבי התביעה שהגיש לבנת נגד אדלר ופדלון, תוך שהוא מעביר ביקורת על פעולות שביצוע השניים בעת שניהלו את החברות מקבוצת שי לבנת, ומבטל את חלקן.

שי לבנת הוא בנו של אברהם (בונדי) לבנת, ממייסדי תעבורה. לפני כשנה וחצי הגיש לבנת תביעה, שבה טען כי אדלר הוציאו במירמה עשרות מיליוני שקלים מחברות זואי החזקות, סייפרטק וימקום הולדינגס בי.וי שבשליטת קבוצת שי לבנת אחזקות, ושנוהלו בידי אדלר ופדלון, שהם גם בעלי מיעוט בהן.

אדלר ופדלון הכחישו את טענותיו של לבנת, וטענו מנגד כי כל פעולותיו של לבנת כלפיהם נועדו לנשל אותם מחלקם בחברות.

בפסק הדין שניתן היום דחה השופט פרופ' עופר גרוסקופף את טענתו של לבנת כי התנהלותם של אדלר ופדלון הצדיקה את דחיקת רגליהם מניהול החברות, ופסק כי פעולותיו של לבנת כלפיהם הן בגדר קיפוח המיעוט. "פעולותיו של לבנת להרחיק את אדלר ופדלון מכל מעורבות בניהול החברות הן בגדר קיפוח המיעוט", 'קבע השופט.

בית המשפט קבע כי לאור קיפוחם של אדלר ופדלון כבעלי מניות מיעוט, תופרד השותפות ביניהם בדרך של התמחרות, שתבוצע בין השלושה, ביחס ל-4 חברות ההחזקות (זואי החזקות, סייפרטק, ימקום הולדינגס בי.וי ו-קמה), שהם שותפים בהן. בית המשפט הזמין את הצדדים לטעון בעל-פה לגבי השאלה כיצד תבוצע ההתמחרות.

ניהול לא פורמלי

בית המשפט ציין כי בכל שנות הפעילות של החברות, עד לפרוץ הסכסוך בין לבנת לבין אדלר ופדלון, חילקו הצדדים את הרווחים הנאים שצמחו להם מפעילות החברות על בסיס שוויוני ומבלי לתת דעתם למבנה ההחזקות הפורמלי.

כן ציין השופט כי ניהול החברות נעשה באופן לא פורמלי וללא הקפדה על הפרוצדורות של דיני החברות. כך למשל, כתב השופט, לבנת, אדלר ופדלון לא שימשו בתפקידי דירקטורים בכל חברות ההחזקות, אלא חילקו ביניהם את תפקידי הדירקטורים.

"בהמשך לכך, לא קוימו באף אחת מחברות ההחזקות ישיבות דירקטוריון מסודרות, אלא החלטות היו מתקבלות בין השלושה במפגשים ובשיחות, וזאת מבלי לייחס חשיבות האם לבנת, אדלר או פדלון הוא נושא משרה בחברת ההחזקות בה מתקבלת ההחלטה", מיין השופט.

לאור האמור, בית המשפט קבע כי שני טעמים חלופיים מצדיקים מתן סעד בגין קיפוח המיעוט לאדלר ופדלון. הראשון - פגיעה בציפייה הלגיטימית שלהם, המעוגנת בהסכמים בין הצדדים; השני - אובדן האמון שבין לבנת לביניהם "המביא לכך שמעמדם של בעלי המניות בחברה שהתנהלה כמעין שותפות השתנה באופן יסודי, המצדיק התערבות בית המשפט באמצעות סעד הקיפוח".

ביטול העברת חברת סקייויז'ן

למרות שסבר כי התנהלותם של אדלר ופדלון לא הצדיקה את נישולם מהחברות, בית המשפט קיבל כמה מרכיבי תביעתו של לבנת נגדם. כך למשל, השופט נענה לבקשתם של שי לבנת וחברת ימקום שבשליטתו וביטל את הסכם ההעברה של חברת סקייויז'ן מחברת ימקום לחברת סייפרטק (שתיהן חברות מקבוצת שי לבנת), אותו ביצעו אדלר ופדלון, תוך שקבע כי היה להם עניין אישי בעסקה, שהתבצעה ללא ידיעתו של לבנת. המשמעות היא שכל מניות סקייויז'ן שבבעלות סייפרטק יעברו לימקום.

בית המשפט קיבל את טענתו של לבנת כי ההעברה נעשתה שלא כדין, במסגרת מערכת היחסים בין השלושה. "משמעותה של העברת הנכס מימקום לסייפרטק הייתה הפחתת חלקו של לבנת באותו נכס מ-57.6% ל-35.7%, קרי הורדת חלקו ב-21.9% וזאת לעומת הגדלת חלקו של פדלון בכ-18.8% והגדלת חלקו של אדלר בכ-3.1%", כתב השופט וציין כי לכן אדלר ופדלון לא היו רשאים לבצע את העסקה ללא אישורו של לבנת ומאחורי גבו (כפי שעשו).

"השתכנעתי כי מר לבנת לא היה מודע להסכם ההעברה ולמשמעויותיו מבחינתו, עד סמוך לפרוץ הסכסוך בין הצדדים", ציין השופט.

בנוסף, בית המשפט קבע כי העברתם של שטרי הון בסך 17.2 מיליון שקל מהחברות לכיסיהם של אדלר ופדלון נעשתה שלא כדין וללא ידיעתו של לבנת. משכך, קבע בית המשפט כי על אדלר ופדלון להעביר את שטרי ההון לידי חברת זואי (שהיא אחת מהחברות שבשליטת לבנת).

"נזקקו לתחבולות"

בית המשפט גם העביר ביקורת קשה על התנהלותם של אדלר ופדלון בחלק מהמקרים. כך למשל, באחד מרכיבי תביעתו, טען לבנת כי אדלר ופדלון יצרו עסקה פיקטיבית לצורך מחיקת חובו של אדלר לימקום, במסגרתה "מכר" אדלר כביכול לחברה אופציה להשקעה בחברת HCNH הקפריסאית תמורת 11.6 מיליון שקל. זאת, למרות שהיא לא הייתה שווה דבר. "מדובר היה בקומבינה שנועדה להעלים את חובו של אדלר", טען לבנת.

בית המשפט דחה אמנם את טענתו של לבנת כי בעשיית העסקה היה כדי להטיל חבות כספית שלאדלר ופדלון כלפי לבנת וחברת ימקום. אך באותה הנשימה כתב: "לא ארחיב בעניין זה, מאחר שהוא מצוי בבדיקה של רשויות המס. אסתפק בהבעת צער על כך שאנשי עסקים נבונים, דוגמת אדלר ופדלון, לא מצאו דרך ראויה יותר להסדיר את ענייניהם מול רשויות המס, ונזקקו לתחבולות שאיש ישר ירחק מהן".

שי לבנת מסר היום: "אני שמח שבית המשפט קיבל את מרבית טענותי והורה על החזרתה לאלתר של חברת סקייויז'ן, שנגזלה במרמה על-ידי אדלר ופדלון וכן על השבתם של נכסים וכספים בשווי עשרות מליוני שקלים. צר לי שאדלר ופדלון נזקקו לתחבולות שאנשים ישרים היו מתרחקים מהן, ובחרו בהתנהגותם להפר אמונים כלפי, למרות כל השנים שסללתי עבורם מסלול הצלחה עסקי ואישי".

באי-כוחם של אמיר אדלר ואילן פדלון מסרו: "פסק הדין קבע כי שי לבנת קיפח את שותפיו, אמיר אדלר ואילן פדלון, וקיבל את תביעתם למתן סעד של התמחרות נוכח מעשי הקיפוח האמורים. בית המשפט דחה את חלק הארי של תביעת לבנת, וקבע כי מרבית הטענות שהועלו על-ידו נמצאו משוללות יסוד. בנוסף קבע בית המשפט, כי באותן טענות ספורות שלא נדחו, אין כדי להצדיק את הפעולות בהן נקט לבנת כלפי שותפיו.

"הלכה למעשה, מתביעה כספית בהיקף של כ-74 מיליון שקל, נפסק לטובת לבנת סכום של כחצי מיליון שקל, שאדלר ופדלון הסכימו ממילא לשלמו עוד טרם פרוץ הסכסוך. אדלר ופדלון מצרים על כך שלבנת בחר לסיים חברות ושותפות בת שנים בדרך לא דרך, כפי שאף נקבע בפסק הדין".

לבנת מיוצג בידי עו"ד גיורא ארדינסט ממשרד ארדינסט, בן-נתן ושות'; אדלר ופדלון מיוצגים בידי עורכי הדין בעז בן-צור ואלירם בקל.

עוד כתבות

יולי אדלשטיין ואיילת שקד / צילום: איל יצהר, יצחק הררי

בדיקה לפני או אחרי הטיסה? ההבחנה שבילבלה את הפוליטיקאים

הפוליטיקאים טענו למלחמת גרסאות בעניין בדיקות הקורונה בנתב"ג ● אי-הבנה או טעות? ● המשרוקית של גלובס

סקר הסקרים: הליכוד מוביל בפער, חולדאי על סף אחוז החסימה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● העמוד מתעדכן באופן שוטף עם כל סקר חדש שמתפרסם

האדריכל משה בן דוד-קסוטו / צילום: עוז מועלם

"פתאום רואים כמה חשובה הסביבה הפיזית והיכולת של הילדים לא להיות תלויים בהורים ב־100%"

משה בן דוד-קסוטו, הקים סטודיו שמתעסק באדריכלות לילדים ולנוער ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

אבו דאבי, עיר הבירה של איחוד האמירויות הערביות / צילום: שאטרסטוק

משרד ההשקעות באבו דאבי יקים משרד חדש בתל אביב

במסגרת הידוק היחסים הכלכליים בין ישראל לאיחוד האמירויות, משרד ההשקעות באבו דאבי (ADIO) מקים שמונה משרדים חדשים בעולם ובהם אחד בתל אביב ● המשרדים הנוספים יוקמו בניו יורק, סן פרנסיסקו, פרנקפורט, לונדון, פריז, בייג'ינג וסיאול

חיסון לקורונה של פייזר במרפאה בירושלים / צילום: Associated Press, Ariel Schalit

הניסוי של "כלכליסט": כמה פעמים אפשר לטעות בלי להתנצל, לתקן בלי להודות

האחריות של כלי תקשורת כלפי מידע מטעה שהוא מפיץ עמדה השבוע למבחן, כאשר ב"כלכליסט" פרסמו כותרת ממנה עלה כביכול כי ייתכן שפייזר עושה בישראל "ניסויים בבני אדם" • המידע התגלה כפייק ניוז, וב"כלכליסט" שינו את הידיעה במחשכים פעם אחר פעם ● ביקורת תקשורת, מדור חדש

מייסדי סטאקפולס. מימין: אלדד לבני CPO, עופר סמדרי CEO, ליאוניד בלקינד CTO / צילום: גיא חמוי

אחרי האקזיט המהיר של לומינייט, המייסדים חושפים סטארט-אפ חדש

עופר סמדרי, ליאוניד בלקינד ואלדד לבני, מכרו את החברה הקודמת שלהם ב-2019 לסימנטק תמורת כ-200 מיליון דולר ● הסטארט-אפ החדש שלהם סטאקפולס, שכבר גייס 28 מיליון דולר, מנסה לפתור תקלות בשירותי תוכנה בענן

פרטיות ברשת / צילום: שאטרסטוק

הביקורות על דרישות המידע הפולשני ממפעילי התקשורת הולכות ונערמות

עמותת פרטיות ישראל קוראת למשרד התקשורת לעצור השימוע בו הוא מבקש מידע אינטימי על הרגלי צריכה אינטימיים של לקוחות

תור של קונים בכניסה לדיזנגוף סנטר, חודש שעבר / צילום: בר לביא

מרימה ראש? האינפלציה לא מתה, היא עשויה לשוב ובגדול

נתוני הלמ"ס הראו כי ישראל חזרה לאינפלציה שלילית, למרות שהממשלה הזרימה כ-80 מיליארד שקל למשק ● איך ייתכן שמחירי הדירות והנכסים עלו למרות המיתון, ומדוע הכלכלנים משוכנעים כי האינפלציה בדרך למעלה

האתר של ישראל היום

מדביק את הפער: "ישראל היום" משקיע באפליקציה משודרגת למובייל

העיתון, המופץ בחינם, מבקש להדביק את הפער הדיגיטלי ונערך להשקה בהשקעה של מאות אלפי שקלים במקביל לשדרוג האתר ● בהמשך ייערכו בעיתון לשיווק ולקידום המהלך בקמפיין פרסום נרחב

אורי קיסוס, מנכ"ל הגמל המיועד / צילום: יח"צ

הכוכב החדש של שוק הגמל מגייס מנכ"ל חדש: אורי קיסוס ינהל את מור גמל

בית ההשקעות מור רכש פעילות גמל שולית בשלהי 2018 והפך אותה לגוף המנהל כיום  כ-10 מיליארד שקל, עם הצבירה השנייה בגודלה אשתקד לנוכח תשואות יוצאות דופן

השופט חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

השופט חאלד כבוב דחה את בקשת ההתפטרות של סנגורי אמיר ברמלי

עורכי הדין לירן זילברמן ועמית זיו ביקשו להתפטר מייצוגו של ברמלי עקב משבר אמון שנוצר ביניהם, על רקע החקירה החדשה שנפתחה נגד ברמלי בחשד לסחיטה באיומים במטרה להשפיע על המשפט ולהביא לפסילתו של השופט כבוב מלגזור את עונשו

בנימין נתניהו חיסוני קורונה חברת פייזר / צילום: אמיל סלמן-הארץ

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים

נתניהו: "קורא למשטרה לנקוט יד ברזל נגד כל מפירי החוק" ● הסגר יוארך עד 31.1 בשעה חצות ● כל נוסע שנכנס לישראל יחוייב לעשות בדיקת קורונה 72 שעות לפני המראות לארץ

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

עליות קלות בבורסה; גילת קופצת ב-5.3%, שופרסל עולה ב-2.8%

הממשלה אישרה פה אחד את הצעת נתניהו: הסגר יוארך ב-10 ימים ● הדולר והאירו מתחזקים מול השקל ● עליות קלות במסחר בחוזים על מדדי בורסות ארה"ב ● טראמפ מפנה היום את הבית הלבן

אליעזר פישמן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

העליון קבע: הזכות לפרטיות לא חלה על בנק אגוד; גלובס יוכל לפרסם פרטים על האשראי שניתן לאליעזר פישמן

השופט גרוסקופף: "עניינה של הבקשה בנושא שיש לו חשיבות לא רק לכלל בעלי מניות הבנק, אלא גם לכלל לקוחות הבנק ולציבור בכללותו" ● "גילוי הפרטים אך יגביר את אמון הציבור בגופים העושים בכספו וברכושו"

תור לסופר בדיסלדורף, גרמניה / צילום: Shutterstock

הנדל"ן המבוקש ביותר בימי הקורונה נמצא במחסור

משקיעי נדל"ן רוצים לקנות חנויות מזון וסופרמרקטים, אך עשויים להתקשות לשכנע את רשתות המזון למכור את הנכסים

ח"כ מרב מיכאלי / צילום: שלומי יוסף

בחירות 2021: שינוי כיוון במפלגת העבודה והאולטימטום ברשימה המשותפת

שבועיים לפני הגשת הרשימות לכנסת, הגושים מתחילים להתעצב: ניצחונה של חגית משה בבית היהודי מסמן סבירות גבוהה של חבירה לסמוטריץ' ואולי אף לבן גביר ● מרב מיכאלי בדרך להיות יו"רית מפלגת העבודה ומה דורשים ראשי המשותפת ממנסור עבאס

סטיב באנון / צילום: רויטרס  JONATHAN BACHMAN

טראמפ העניק חנינה ליועצו לשעבר סטיב באנון

החנינה לבאנון היא אחת מתוך עשרות חנינות שהנשיא היוצא טראמפ צפוי לחתום עליהן בשעות האחרונות שלו בתפקיד

מנכ"ל ScyllaDB דור לאור / צילום: יח"צ

המנכ"ל הישראלי שניתק את פרלר: "ויתרנו על הכנסה גדולה"

הסטארט-אפ הישראלי ScyllaDB סיפק לרשת החברתית השנויה במחלוקת את מסד הנתונים עד לשבוע שעבר ● המנכ"ל דור לאור: "זאת החלטה קשה שקיבלנו לאחר שלושה ימי דיונים. היינו חייבים להציב גבול"

פאנלים סולאריים בישראל/ צילום: Shutterstock

עוד אנרגיה ירוקה לבורסה: סולאיר הגישה תשקיף לגיוס של כ-150 מיליון שקל

חברת האנרגיה הסולארית המפסידה של בני הזוג אלון ופאולה שגב פועלת בישראל ובאירופה ● מכוונת לשווי של עד 600 מיליון שקל בהנפקה

דואר ישראל - שירות מיון ארצי / צילום: איל יצהר

הקורונה של דואר ישראל: ירידה משמעותית בהיקף הסחר ב-2020

תושבי ישראל הזמינו מחו"ל כ-50 מיליון חבילות ב-2020, מול כ-68 מיליון חבילות ב-2019 ● מנתוני הדואר עולה כי זו השנה הראשונה מזה עשור שבה כמות החבילות נמוכה משמעותית משנה קודמת, ודומה בהיקפה להזמנות ב-2016